Cast 26

 1. Riko Narumi

  Riko Narumi

  Mikayo Okagaite / Mitsubue

 2. Akira

  Akira

  Santaro Yomosuga

 3. Naoto Takenaka

  Naoto Takenaka

  Yamazaki / Leader of Red Barons

 4. Maiko

  Maiko

  Kaiko Katsu

 5. Mirei Kiritani

  Mirei Kiritani

  Chuko Kaburagi

 6. Ikki Sawamura

  Ikki Sawamura

  Tadatsune Tsuzuranuki

 7. Saaya Irie

  Binshukei

 8. Haru

  Haru

  Munae Hraizen

 9. Yôichi Nukumizu

  Yôichi Nukumizu

  Youichi Nukumizu

 10. Arata Saeki

  Arata Saeki

  Uruyan

 11. Katsuhisa Namase

  Katsuhisa Namase

  Shigejiro Gamakatsu

 12. Saori Yuki

  Saori Yuki

  Tomeko Yomosugato

 13. Ryo Iwamatsu

  Chomei Okagaitokon

 14. Naomasa Musaka
 15. Yoji Tanaka

  Yoji Tanaka

  Bubaigawa

 16. Reona Hirota

  Sajie

 17. Noboru Iguchi

  Noboru Iguchi

  Bishu Urikawara

 18. Keiko Oginome

  Keiko Oginome

  Tsuruko

 19. Yasuhito Hida

  Yasuhito Hida

  Suguru Ogami

 20. Hidekazu Akai

  Shikashimatsu

 21. Shigeru Saiki

  Shigeru Saiki

  Gondakageyori Fujimoto

 22. Renji Ishibashi

  Renji Ishibashi

  Narisada Itotanba

 23. David Itô

  Natsuhiko

 24. Crystal Kay

  Casey

Crew 7

Crew

 1. Yasushi Sasakibara

  Cinematography

Directing

 1. Naoto Takenaka

  Naoto Takenaka

  Director

Production

 1. Nichiho Marumo

  Producer

 2. Hengameh Panahi

  Producer

Writing

 1. Naoto Takenaka

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page