65 Changes

April 12, 2019
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
overview a
 • העלילה עוקבת אחר חוויותיהם של צמד עורכי-דין צבעוניים מלאס-וגאס, שהולכים עד הסוף כשזה מגיע לייצוג הלקוחות שלהם, אך נאבקים לשמור על חייהם האישיים יציבים. ניק מורלי ופיט קצמארק הם עורכי-הדין הנכונים בסביבה, עם רשימת לקוחות אקלקטית, שתמיד מחפשים את הריגוש הגדול הבא בתחום. ניק הרציני והמסור משקיע את כל כולו בעבודה, על תיקים גדולים וקטנים כאחד, בעוד תשוקתו של שותפו פיט למקצוע שוות ערך לתשוקתו למכוניות מהירות, נשים יפות ובגדים יוקרתיים.
name a
 • המגנים
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • he-IL
November 7, 2018
en-US
videos a
 • {"id"=>"5be2b36dc3a36810c4010493", "name"=>"The Defenders - New Fall Series", "key"=>"ztCK8QqCQZg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
October 27, 2018
cs-CZ
overview a
 • Nick a Pete jsou obhájci v Las Vegas. Své klienty obhajují ze všech sil a to i přesto, že jejich osobní život musí jít stranou.
cs-CZ
name a
 • Obhájci
translations a
 • cs-CZ
August 1, 2018
overview a
 • История двух адвокатов, управляющих адвокатской конторой. Профи в своем деле далеко не так мастерски справляются с личной жизнью.
name a
 • Фишки. Деньги. Адвокаты
translations a
 • ru-RU
April 14, 2018
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
en-US
overview u
 • The Defenders is a 2010 American legal comedy-drama that was ordered to series by CBS for the 2010–11 television season. The series originally ran from September 22, 2010 to March 11, 2011. Set in Las Vegas, Nevada, the show involves a pair of defense attorneys who go all out to help their clients while keeping their personal lives in order. The show is loosely based on real-life Vegas lawyers Michael Cristalli and Marc Saggese.
 • In October 2010, CBS announced that the show had been picked up for a 19-episode season with the option to produce a full 22-episode season. In January 2011, CBS announced that The Defenders was moving from its Wednesday timeslot to the Friday timeslot vacated by Medium, with Blue Bloods temporarily moving to the timeslot The Defenders vacated. Blue Bloods returned to its Friday timeslot in February 2011 owing to the series premiere of Criminal Minds: Suspect Behavior. The Defenders aired the last six episodes of its season on Fridays at 8:00 pm Eastern/7:00 pm Central. Jim Belushi and Jerry O'Connell star as the defense attorneys of the show's title.
 • On May 15, 2011, The Defenders was canceled by CBS. On August 22, 2011, the show was picked up by the Netflix "Watch Instantly" streaming service in the U.S.
 • The Defenders is a drama about two colorful Las Vegas defense attorneys who go all-in when it comes to representing their clients. Nick and Pete are the local go-to guys with an eclectic client list who are still looking to hit their own jackpot.
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a7f8c3a3683f0001d01b", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>1221343, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a73e0e0a266c2e01b174", "department"=>"Production", "job"=>"Casting", "person_id"=>94546, "season_id"=>44012}
crew d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694371", "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "person_id"=>1221343, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a6edc3a3683ef101be24", "department"=>"Production", "job"=>"Co-Producer", "person_id"=>1237181, "season_id"=>44012}
crew d
 • {"credit_id"=>"5ad2a6c00e0a266c2501bb3f", "department"=>"Production", "job"=>"Co-Executive Producer", "person_id"=>1237181, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a6c00e0a266c2501bb3f", "department"=>"Production", "job"=>"Co-Executive Producer", "person_id"=>1237181, "season_id"=>44012}
production_companies a
 • {"name"=>"CBS Productions", "id"=>2161}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a5960e0a266c1f01d3cd", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>13229, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a5810e0a266c1f01d396", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>12624, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a51c0e0a266c3101bc82", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>19012, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a4ff0e0a266c1c01c682", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>1157142, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a4be9251417364019cbe", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>1157141, "season_id"=>44012}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ad2a46b925141737901abe9", "department"=>"Production", "job"=>"Co-Executive Producer", "person_id"=>1935386, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694347", "person_id"=>203096, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694337", "person_id"=>1212, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694317", "person_id"=>1003386, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694327", "person_id"=>97406, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a554760ee346616942e7", "person_id"=>61182, "season_id"=>44012}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5258a555760ee34661694307", "person_id"=>1218245, "season_id"=>44012}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Zoey Waters", "credit_id"=>"5ad2a36b925141736a019e40", "order"=>10, "person_id"=>454415, "season_id"=>44012}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"5258a554760ee346616942f7", "order"=>3, "person_id"=>26485, "season_id"=>44012}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Nick Morelli", "credit_id"=>"5258a554760ee346616942f7", "order"=>3, "person_id"=>26485, "season_id"=>44012}
production_countries a
 • US
production_companies a
 • {"name"=>"Carol Mendelsohn Productions", "id"=>74733}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/759ooTcQt1DPNQafHTOjFpxY1MD.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xAW5aSnv6ALlJvXQG1zTSpfCll5.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xAW5aSnv6ALlJvXQG1zTSpfCll5.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xAW5aSnv6ALlJvXQG1zTSpfCll5.jpg"}}
March 21, 2018
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
November 30, 2017
overview a
 • Deux brillants mais arrogants avocats de Las Vegas vont aussi loin qu'ils le peuvent pour défendre leurs clients. A la tête de leur propre cabinet, Nick Morelli et Pete Kaczmarek ont une clientèle très éclectique, attirée par l'appât du gain. Si Nick est un défenseur consciencieux traitant toutes les affaires - petites ou grandes - de façon égale, Pete, son partenaire, est davantage motivé par son amour pour les voitures de sport, les belles femmes et les vêtements de haute-couture. Le duo est rejoint par une nouvelle associée, Lisa Tyler, au passé peu glorieux. Et enfin, l'ingénue Zoe, la jeune assistante prête à tout pour plaire à ses patrons, complète le tableau de la firme Morelli & Kaczmarek.
 • Alors que la chance semble leur sourire professionnellement parlant, les deux hommes sont accaparés par leurs vies personnelles. Pendant que Pete enchaîne les conquêtes, Nick tente de sauver son mariage et se montrer le plus présent possible dans la vie de son fils. Mais peu importe les tracas, quand les enjeux sont importants, les deux avocats sont prêts à parier la maison de leurs clients pour atteindre leur but. Bienvenue dans la ville du péché...
translations a
 • fr-FR
August 16, 2017
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
May 27, 2017
overview a
 • Ник и Пийт са адвокати в Лас Вегас, собственици на кантората "Морели и Кацмарек", които чакват големия си удар.
 • Нико Морели е честен и работещ усърдно адвокат, който прави всичко за клиентите си, независимо дали става дума за голям или незначителен случай. Партньорът му Пийт Кацмарек е страстен почитател на правото, но също така на бързите коли, красивите жени и скъпите дрехи.
 • Към фирмата им се присъединява Лиза Тайлър – амбициозна адвокатка, която се опитва да забрави миналото си на танцьорка. Тяхна асистентка е Зои – сладурана, готова на всичко, за да са доволни шефовете.
 • Бизнесът им върви, Пит е зает с нова романтична връзка на яхта край Вегас, докато Ник се опитва да възстанови съсипания си брак и да остане част от живота на сина си.
name a
 • Защитниците
translations a
 • bg-BG
March 6, 2017
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
December 19, 2016
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
April 15, 2016
ro-RO
name a
 • Apărătorii
translations a
 • ro-RO
April 4, 2016
certifications a
 • {"iso_3166_1"=>"US", "certification"=>"TV-PG"}
January 28, 2016
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}
June 1, 2015
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nGQKLHLCbX8j936wh23ZmYER9vB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nGQKLHLCbX8j936wh23ZmYER9vB.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
plot_keywords a
 • {"name"=>"lawyer", "id"=>214703}
plot_keywords a
 • {"name"=>"las vegas", "id"=>188852}
plot_keywords a
 • {"name"=>"defense attorney", "id"=>155873}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Comedy", "id"=>35}
March 16, 2015
hu
overview a
 • A két Jog/Ász, Nick Morelli és Pete Kaczmarek jó humorú, belevaló védőügyvéd, akik Las Vegasban nyitottak irodát, hogy legjobb képességük szerint minden egyes védencük bírósági ügyéért megküzdjenek. Imádják a munkájuk adta kihívásokat, ám a problémamegoldásból a magánéletre is jut bőven: miközben a nőfaló Pete újabb és újabb gyönyörű "áldozatokra" veti ki hálóját a vegasi éjszakában, Nick megromlott házasságát próbálja helyrehozni. És ha a helyzet úgy kívánja, Nick és Pete merész párosa munkájában és életében is bármikor képes tizenkilencre lapot húzni a Bűnös Városban.
hu
name a
 • Jog/Ászok
translations a
 • hu
February 13, 2015
season u
 • {"season_id"=>44012, "season_number"=>1}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page