122 Changes

June 26, 2020
zh-TW
overview a
 • "這部喜劇改編自韓國最長壽的網路漫畫連載,敘述一名漫畫家、女友和他不大體面的家人,每天遭遇的荒謬生活。"
zh-TW
name a
 • "心靈的聲音"
translations a
 • "zh-TW"
June 18, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"based on cartoon","id":10244}
plot_keywords d
 • {"name":"based on webtoon","id":267099}
June 8, 2020
vi-VN
name u
 • "Tiếng Gọi Con Tim - Sound of Your Heart S01"
 • "Tien Goi "
June 2, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"based on webtoon","id":267099}
May 30, 2020
vi-VN
overview a
 • "Là một phiên bản làm lại khác của webtoon cùng tên nổi tiếng, Sound of Your Heart (Tiếng Gọi Con Tim) vẫn xoay quanh câu chuyện thú vị về cuộc đời của anh chàng tác giả webtoon Jo Suk (Sung Hoon), cô bạn gái Ae Bong (Kwon Yuri) và gia đình, bạn bè của anh chàng.\n\nDưới sự chỉ đạo của PD Jung Jung Hwa – người đã từng rất thành công với loạt phim mỹ nam làm nên tên tuổi của tvN"
vi-VN
name a
 • " Tiếng Gọi Con Tim - Sound of Your Heart S01"
translations a
 • "vi-VN"
March 10, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/cJKNYs3PWnFXfvcr7P53WZwhvZZ.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3brTy3FdY0UdaX6YDI4gRuK0vby.jpg"}}
February 18, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"based on manhwa","id":222244}
December 24, 2019
plot_keywords d
 • {"name":"based on cartoon","id":10244}
plot_keywords a
 • {"name":"based on comic","id":9717}
plot_keywords a
 • {"name":"based on cartoon","id":10244}
plot_keywords d
 • {"name":"based on webtoon","id":253447}
August 25, 2019
videos u
 • {"id":"5d62a03339a45d0011c06932","name":"The Sound of Your Heart reboot Netflix - Trailer (En)","key":"0SGozLOlAiI","size":480,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5d62a03339a45d0011c06932","name":"Trailer (legendado em inglês)","key":"0SGozLOlAiI","size":480,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"5d62a03339a45d0011c06932","name":"The Sound of Your Heart reboot Netflix - Trailer (En)","key":"0SGozLOlAiI","size":480,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
network d
 • {"name":"KBS2","id":342}
plot_keywords a
 • {"name":"sibling","id":18027}
plot_keywords a
 • {"name":"family relationships","id":10235}
plot_keywords a
 • {"name":"web series","id":254638}
plot_keywords a
 • {"name":"based on webtoon","id":253447}
plot_keywords a
 • {"name":"family","id":18035}
plot_keywords a
 • {"name":"sitcom","id":193171}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5d629fa96dea3a7aa393903e","department":"Writing","job":"Comic Book","person_id":2395699,"season_id":82544}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5d629f8939a45d0013c06dc0","department":"Writing","job":"Screenplay","person_id":1659343,"season_id":82544}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5d629f7b39a45d0014c06fe4","department":"Directing","job":"Director","person_id":1893575,"season_id":82544}
certifications a
 • {"iso_3166_1":"BR","certification":"12"}
episode_run_time u
 • [12]
 • [15]
overview a
 • "Baseada na famosa série de quadrinhos online da Coreia, esta comédia acompanha a vida caricata de um ilustrador, sua namorada e sua família nada extraordinária."
name a
 • "O Som do Seu Coração"
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • "pt-BR"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4vas8Sbn2h7gdXxqjnO7PuX9TbP.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4vas8Sbn2h7gdXxqjnO7PuX9TbP.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4vas8Sbn2h7gdXxqjnO7PuX9TbP.jpg"}}
January 16, 2019
season_regular d
 • {"credit_id":"58acb62ec3a3686f17000ffb","person_id":1510022,"season_id":82544}
March 23, 2018
videos d
 • {"id":"5842be12c3a36876ae008578","name":"预告","key":"QEY-O6cLqoM","size":720,"type":"Trailer"}
February 22, 2018
season u
 • {"season_id":82544,"season_number":1}
August 6, 2017
network a
 • {"name":"Naver TVCast","id":1152}
alternative_titles a
 • {"title":"心裡的聲音","iso_3166_1":"CN"}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3I0vxtjvWDRCIqjulv5TFvB5IQx.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/5O0MHAS4cA6PvhNOyDiVmv4w2U4.jpg"}}
status u
 • "Returning Series"
 • "Ended"
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/5RJT1Rml3FiIMjyYqMVYH8xhlNm.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/l2EzNJQNh2onlefGuucboFy8WV8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/l2EzNJQNh2onlefGuucboFy8WV8.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/l2EzNJQNh2onlefGuucboFy8WV8.jpg"}}
April 30, 2017
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/8sxmhT6JTtj865XkAEZfU6D97BQ.jpg"}}
April 23, 2017
season u
 • {"season_id":82544,"season_number":1}
February 24, 2017
zh-CN
overview u
 • "《心里的声音》改编自同名人气网络漫画,比起描述日常生活中可能发生的事件,作者更喜欢选定一个主题后针对那个主题做天马行空的想像,抛掉对写实的执着,再加上光洙的本色出演,这部作品绝对可以让你笑破肚皮。"
 • "《心里的声音》改编自赵石网络漫画,由河秉勋执导,李光洙、郑素敏、金大明等主演。乍看之下可能会觉得这只是一部以描绘日常生活为主题的作品,但其实里面的故事非常夸张和搞笑,绝对只会发生在漫画中。该剧先行在Naver cast播出十集、每集10分钟的先行版,之后在KBS 2TV电视台放送。"
zh-CN
name a
 • "心里的声音"
February 21, 2017
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"권정권","credit_id":"5891671e9251412dc80026fe","order":500,"person_id":587632,"season_id":82544}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kwon Jung-Gwon","credit_id":"5891671e9251412dc80026fe","order":500,"person_id":587632,"season_id":82544}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조철왕","credit_id":"589166f4c3a3680966002715","order":500,"person_id":1299313,"season_id":82544}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jo Chul-Wang","credit_id":"589166f4c3a3680966002715","order":500,"person_id":1299313,"season_id":82544}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"최애봉","credit_id":"589166e29251412dc500281c","order":500,"person_id":1252017,"season_id":82544}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Choi Ae-Bong","credit_id":"589166e29251412dc500281c","order":500,"person_id":1252017,"season_id":82544}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조준","credit_id":"589166d3c3a36809730025c3","order":500,"person_id":1330423,"season_id":82544}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jo-Joon","credit_id":"589166d3c3a36809730025c3","order":500,"person_id":1330423,"season_id":82544}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조석","credit_id":"589166c59251412dd400240f","order":500,"person_id":1326172,"season_id":82544}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jo-Suk","credit_id":"589166c59251412dd400240f","order":500,"person_id":1326172,"season_id":82544}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Cameo","credit_id":"58acb62ec3a3686f17000ffb","order":6,"person_id":1510022,"season_id":82544}
January 31, 2017
overview u
 • "웹툰계의 베스트셀러 '마음의 소리'를 원작으로 한 시트콤."
 • "웹툰 '마음의 소리'를 원작으로 한 시트콤. 조석과 상상 이하의 가족들이 펼치는, 일상이 어드벤처인 요절복통 이야기"
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"권정권","credit_id":"5891671e9251412dc80026fe","order":5,"person_id":587632,"season_id":82544}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조철왕","credit_id":"589166f4c3a3680966002715","order":4,"person_id":1299313,"season_id":82544}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"최애봉","credit_id":"589166e29251412dc500281c","order":3,"person_id":1252017,"season_id":82544}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조준","credit_id":"589166d3c3a36809730025c3","order":2,"person_id":1330423,"season_id":82544}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"조석","credit_id":"589166c59251412dd400240f","order":1,"person_id":1326172,"season_id":82544}
overview a
 • "웹툰계의 베스트셀러 '마음의 소리'를 원작으로 한 시트콤."
name a
 • "마음의 소리"
translations a
 • "ko-KR"
December 22, 2016
alternative_titles a
 • {"title":"The Sound of Heart","iso_3166_1":"US"}
alternative_titles a
 • {"title":"Maeumui Sori","iso_3166_1":"KR"}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cJKNYs3PWnFXfvcr7P53WZwhvZZ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/cJKNYs3PWnFXfvcr7P53WZwhvZZ.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/cJKNYs3PWnFXfvcr7P53WZwhvZZ.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/3brTy3FdY0UdaX6YDI4gRuK0vby.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/3brTy3FdY0UdaX6YDI4gRuK0vby.jpg","iso_639_1":"ko"}}
season d
 • {"season_id":82545,"season_number":2}
season d
 • {"season_id":82546,"season_number":3}
season d
 • {"season_id":82547,"season_number":4}
season d
 • {"season_id":82548,"season_number":5}
season d
 • {"season_id":82549,"season_number":6}
homepage a
 • "http://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=20853"
production_companies a
 • {"id":78691,"name":"Kross Pictures"}
production_countries a
 • "KR"
origin_country a
 • "KR"
network a
 • {"name":"KBS2","id":342}
overview a
 • "Comedy following Cho Seok's ridiculous but hilarious adventures with his girlfriend-turned-wife Ae Bong, their dogs, older brother Jo Joon, and parents. Based on the popular webtoon series of the same name."
tvdb_id a
 • "320305"
alternative_titles a
 • {"title":"Maeumeuisori","iso_3166_1":"KR"}
alternative_titles a
 • {"title":"Sound of Your Heart","iso_3166_1":"US"}
alternative_titles a
 • {"title":"The Sound of Your Mind","iso_3166_1":"US"}
alternative_titles a
 • {"title":"Sound of Heart","iso_3166_1":"US"}
name a
 • "The Sound of Your Heart"
languages a
 • ["ko"]
original_name u
 • "心里的声音"
 • "마음의 소리"
iso_639_1 u
 • "zh"
 • "ko"
translations a
 • "en-US"
December 3, 2016
zh-CN
videos a
 • {"id":"5842be12c3a36876ae008578","name":"预告","key":"QEY-O6cLqoM","size":720,"type":"Trailer"}
season u
 • {"season_id":82549,"season_number":6}
season u
 • {"season_id":82546,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":82545,"season_number":2}
season c
 • {"season_id":82549,"season_number":6}
season c
 • {"season_id":82548,"season_number":5}
season c
 • {"season_id":82547,"season_number":4}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login