852 Changes

February 17, 2021
certifications a
 • {"iso_3166_1":"ES","certification":"16"}
February 12, 2021
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
February 4, 2021
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
January 22, 2021
certifications a
 • {"iso_3166_1":"FR","certification":"16"}
January 18, 2021
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
January 8, 2021
fr-FR
tagline a
 • "Le pouvoir se mesure en grammes."
December 30, 2020
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
November 29, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/6fzVz6c5hTk7lxUs8cXK1uJaiBx.jpg"}}
November 25, 2020
alternative_titles d
 • {"title":"Нарко","type":"","iso_3166_1":"UA"}
alternative_titles d
 • {"title":"Наркос","type":"","iso_3166_1":"UA"}
alternative_titles d
 • {"title":"나르코스","type":"","iso_3166_1":"KR"}
November 23, 2020
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
fr-FR
videos a
 • {"id":"5fbc464ad9f4a6003e9848a4","name":"Narcos Saison 1 Bande annonce VF","key":"sFlUFVJFGNA","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
November 12, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"나르코스","type":"","iso_3166_1":"KR"}
November 11, 2020
overview a
 • "Trùm Ma Túy – Narcos: Bộ phim nói về cuộc đời của Pablo Escobar, ông trùm ma túy khét tiếng người Colombia, kẻ đã làm cả nước Mỹ chao đảo với hàng tấn cocain ào ạt đổ về quốc gia này. Mang phong cách hình sự cộng thêm yếu tố tài liệu với các tình tiết và hình ảnh có thật trong lịch sử đã từng đem lại thành công vang dội cho một bộ phim khác cũng nói về đề tài ma túy là City of God, Narcos hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn cận cảnh và chân thực nhất về tác hại và sự nguy hiểm của thứ hàng trắng đáng sợ này."
name a
 • "Trùm Ma Túy – Narcos"
translations a
 • "vi-VN"
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
October 22, 2020
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
October 11, 2020
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5f82aad995c0af003679befe","department":"Production","job":"Producer","person_id":2414146,"season_id":89967}
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5f82a1a391b5300037b928de","department":"Sound","job":"Original Music Composer","person_id":52581}
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5f82a17b41465c00381505a7","department":"Sound","job":"Main Title Theme Composer","person_id":127658}
October 6, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vsr6ZirpDojw67E8jANFcp2upDx.jpg"}}
September 27, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vsr6ZirpDojw67E8jANFcp2upDx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vsr6ZirpDojw67E8jANFcp2upDx.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vsr6ZirpDojw67E8jANFcp2upDx.jpg"}}
August 29, 2020
created_by a
 • {"person_id":121479}
created_by d
 • {"person_id":25867}
July 27, 2020
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5f1e7666511d0900367583ab","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":81203}
crew u
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"55bb077f92514123d500618f","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":15220,"season_id":68934}
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"55bb077f92514123d500618f","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":15220}
crew u
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"55bb072292514123df006238","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":64506,"season_id":68934}
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"55bb072292514123df006238","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":64506}
crew d
 • {"credit_id":"55bb07aac3a3684afb005da8","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":25867,"season_id":68934}
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5f1e75b3511d09003675832c","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":121479}
July 21, 2020
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
July 13, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bkbGaDPvMTLN6QISnYvsLr1lD78.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/r1duFP0GDurX8zGX3nhqjwfrmbK.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/r1duFP0GDurX8zGX3nhqjwfrmbK.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/zD1wdHuWOVhDktFSug5uoao2qMJ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/zD1wdHuWOVhDktFSug5uoao2qMJ.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/iTxNuSp5JEKLf4rLVz5aFulJD3k.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/iTxNuSp5JEKLf4rLVz5aFulJD3k.jpg","iso_639_1":"pt"}}
May 25, 2020
season u
 • {"season_id":89967,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":78512,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":68934,"season_number":1}
name d
 • "Narcos"
tagline a
 • null
April 28, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4aA4F2e1mXlZ2co1dxSrvqdTwDr.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4aA4F2e1mXlZ2co1dxSrvqdTwDr.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4aA4F2e1mXlZ2co1dxSrvqdTwDr.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nWQC662oPIR1MwcaDgGANyNsDPF.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/cvMgId7vTD8hAgozzXABagm2WUL.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bkbGaDPvMTLN6QISnYvsLr1lD78.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bkbGaDPvMTLN6QISnYvsLr1lD78.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mWDRPqV9geUgtxonriZ43NYajTC.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mWDRPqV9geUgtxonriZ43NYajTC.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mfN5Lxwr1jKcTbR2qDtwBZbWZ4s.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mfN5Lxwr1jKcTbR2qDtwBZbWZ4s.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/y5bWsgorA1LkB0VuvG1jjzS79Vc.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/y5bWsgorA1LkB0VuvG1jjzS79Vc.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/pY7WI54ChZbyRDH9owFHgY7Dw2s.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/pY7WI54ChZbyRDH9owFHgY7Dw2s.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/letP2UppmB9lvOdw30k51bVSTZU.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/letP2UppmB9lvOdw30k51bVSTZU.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bXd71QmEraF6hzt8RtmIYZf8IQj.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bXd71QmEraF6hzt8RtmIYZf8IQj.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/lT2I5xzcnI65E5jj0XbWod43ZJ5.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/lT2I5xzcnI65E5jj0XbWod43ZJ5.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vymSK4vGr33fPSp3RfzyJedYGAI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vymSK4vGr33fPSp3RfzyJedYGAI.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/arRPe79ivCgOFuj5eqsCXeJQ93O.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/arRPe79ivCgOFuj5eqsCXeJQ93O.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/srAJr5t7tTS01NdDwjF4PT6Xj8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/srAJr5t7tTS01NdDwjF4PT6Xj8.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9vxqBi4kbHODCentVSth59UfeGn.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9vxqBi4kbHODCentVSth59UfeGn.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/pnZB7vdlbL78L2zqa7dNO6ArjXB.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/pnZB7vdlbL78L2zqa7dNO6ArjXB.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nWQC662oPIR1MwcaDgGANyNsDPF.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nWQC662oPIR1MwcaDgGANyNsDPF.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/isHoM9LQOYi6VrF4SWrghWCR5H9.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/isHoM9LQOYi6VrF4SWrghWCR5H9.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/isHoM9LQOYi6VrF4SWrghWCR5H9.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nWQC662oPIR1MwcaDgGANyNsDPF.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/srAJr5t7tTS01NdDwjF4PT6Xj8.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/pnZB7vdlbL78L2zqa7dNO6ArjXB.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/lT2I5xzcnI65E5jj0XbWod43ZJ5.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9vxqBi4kbHODCentVSth59UfeGn.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vymSK4vGr33fPSp3RfzyJedYGAI.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/arRPe79ivCgOFuj5eqsCXeJQ93O.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/letP2UppmB9lvOdw30k51bVSTZU.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bXd71QmEraF6hzt8RtmIYZf8IQj.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/pY7WI54ChZbyRDH9owFHgY7Dw2s.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/y5bWsgorA1LkB0VuvG1jjzS79Vc.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mfN5Lxwr1jKcTbR2qDtwBZbWZ4s.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/r1duFP0GDurX8zGX3nhqjwfrmbK.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/iTxNuSp5JEKLf4rLVz5aFulJD3k.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mWDRPqV9geUgtxonriZ43NYajTC.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bkbGaDPvMTLN6QISnYvsLr1lD78.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yJPI9e3H5fGNTWNzW2p4iSG5qdc.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/go5LNIFH9IdoSwv8j9cNyTk2uPU.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/y9ekzkPFmWSqUU3Kj0wHmYUM8qu.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/jU0WWnTAxvFiKQrnKaP0ANeTRCV.jpg"}}
April 21, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vVMEOeoHcDY03vPJ34ixHsTloXx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vVMEOeoHcDY03vPJ34ixHsTloXx.jpg","iso_639_1":"uk"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vVMEOeoHcDY03vPJ34ixHsTloXx.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"xx"}}
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"uk"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/isrz2gj85sa8p8JkvxvFvRcwzKs.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/isrz2gj85sa8p8JkvxvFvRcwzKs.jpg","iso_639_1":"uk"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/isrz2gj85sa8p8JkvxvFvRcwzKs.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"uk"}}
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"xx"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"xx"}}
 • {"poster":{"file_path":"/p4leoKkMTQOIHpdjPY5O7Dy42OB.jpg","iso_639_1":"uk"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/azS2gu8AR60jXqnWmJPgRcnDB9L.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/azS2gu8AR60jXqnWmJPgRcnDB9L.jpg","iso_639_1":"uk"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login