267 Changes

July 29, 2020
season u
 • {"season_id":9720,"season_number":1}
July 8, 2020
season u
 • {"season_id":9724,"season_number":8}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/cwjgbbwdQPc1tBZwCzP9ZuWyZs4.jpg"}}
May 17, 2020
overview u
 • "За адвокатите от фирма “Донъл, Янг, Доул и Фрут” всеки случай е важен, а всеки клиент – достойна причина за борба докрай. Четенето между редовете на закона е основният “модус операнди” за кантората, а нейните служители са успели да усъвършенстват това до най-висша степен, като успяват да превърнат дори най-противоречивите пледоарии в сигурен начин да спечелят съдебните заседатели на своя страна. И въпреки че печелят всяко дело, преследването на справедливост си остава приоритет до произнасянето на присъдата, а понякога – и след това. Желанието за справедлив край на процеса обаче води понякога до етични и морални сблъсъци между съдружниците в кантората.\n\nДействието на получилия множество награди сериен ТВ филм “Адвокатите” се развива в град Бостън, САЩ.\n\nЧувствителният и състрадателен адвокат Боби Донъл (в ролята Дилън Мак Дермът) често се бори със съвестта си, тъй като е принуден да прекрачва границата между моралните си принципи и етичните си задължения към клиентите.\n\nАдвокат Линдзи Доул (в ролята Кели Уилиамс) е бивше гадже на Боби, която непрекъснато е преследвана от куп психически неуравновесени клиенти.\n\nАдвокат Юджийн Янг (в ролята Стив Харис) не може да забрави по-големия си брат, починал в затвора, след като е бил осъден за престъпление, което не е извършил. Янг ще преследва закона докрай.\n\nАдвокат Еленор Фрут (в ролята Кемрин Манхайм) е четвъртият партньор във фирмата. Тя е сама майка, придобила дете с помощта на изкуствено осеменяване, която непрекъснато се сблъсква с проблеми, причинени от теглото и външния й вид."
 • "За адвокатите от фирма “Донъл, Янг, Доул и Фрут” всеки случай е важен, а всеки клиент – достойна причина за борба докрай. Четенето между редовете на закона е основният “модус операнди” за кантората, а нейните служители са успели да усъвършенстват това до най-висша степен, като успяват да превърнат дори най-противоречивите пледоарии в сигурен начин да спечелят съдебните заседатели на своя страна. И въпреки че печелят всяко дело, преследването на справедливост си остава приоритет до произнасянето на присъдата, а понякога – и след това. Желанието за справедлив край на процеса обаче води понякога до етични и морални сблъсъци между съдружниците в кантората."
tagline a
 • null
allow_new_seasons u
 • true
April 5, 2020
season u
 • {"season_id":9719,"season_number":3}
April 4, 2020
season u
 • {"season_id":9723,"season_number":6}
March 22, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/1PN8QHV1PZELr86EdxMC0OrBY7x.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/q5NiQQyUyL6aTkK7zVakmTKVd7N.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nu6AWrdlTKkOczDhm9Wy6DhvV0b.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xBJgy7YwlkfH0DYIg98xDRgmjUS.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fbxJZrkM8dra9NnpkUedWMt3AAv.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/3EyyOoyRIEgljCPHCj9WKhuIRgJ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/lK4mdQg6Jw5DvJGkYA7htpfmlL2.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/nkJMQHFJNw5nfZG34yg60fRlroN.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/wEL1ktPiDDBSWWZF9Tj98xMUqy2.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ioPyeRqVYJyrOCqBY7MWtaElLqw.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ppwL7NGJ7se97VGeQzmUlJZcsCE.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/oo6HQboeE9y7DepN5MFGCxVrHXR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/zQKlSsk0SUWoRkM9Idl0ccBzJIF.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9kjwgcBVJRwrly5Qe2nfv6fJPam.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/rLs7kmSBQVFHzWCgVaLLHK3MTX8.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/pZ473HNtM4bXdgcwLeetwHruLED.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/3pufcbP0dgO6cQ51KOrS7MMjdrA.jpg"}}
March 21, 2020
season u
 • {"season_id":9727,"season_number":0}
season u
 • {"season_id":9721,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":9725,"season_number":5}
February 24, 2020
season u
 • {"season_id":9726,"season_number":7}
January 9, 2020
season u
 • {"season_id":9724,"season_number":8}
season u
 • {"season_id":9721,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":9725,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":9719,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":9726,"season_number":7}
season u
 • {"season_id":9720,"season_number":1}
January 8, 2020
season u
 • {"season_id":9724,"season_number":8}
season u
 • {"season_id":9725,"season_number":5}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Richard Bay","credit_id":"5c3995aec3a3680853463470","person_id":19978,"season_id":9722,"order":500}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lucy Hatcher","credit_id":"52574bdb760ee36aaa1482bb","person_id":80109,"season_id":9721,"order":7}
August 2, 2019
season u
 • {"season_id":9720,"season_number":1}
May 1, 2019
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9720}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9720}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9721}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9721}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9719}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9719}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9722}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9722}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9725}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9725}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9723}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9723}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cc951250e0a2678a0f3c623","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1218791,"season_id":9726}
crew d
 • {"credit_id":"5c39a501c3a3680866463da9","department":"Camera","job":"Director of Photography","person_id":1991923,"season_id":9726}
April 2, 2019
season u
 • {"season_id":9721,"season_number":2}
January 12, 2019
season_regular d
 • {"credit_id":"52574bdb760ee36aaa14823b","person_id":32597,"season_id":9724}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bobby Donnell","credit_id":"52574bdb760ee36aaa14823b","order":15,"person_id":32597,"season_id":9724}
alternative_titles u
 • {"title":"Praktika","type":"","iso_3166_1":"RU"}
 • {"title":"Praktika","type":"romanization","iso_3166_1":"RU"}
alternative_titles d
 • {"title":"Los Practicantes","type":"","iso_3166_1":"AR"}
name a
 • "Advokaterna"
alternative_titles d
 • {"title":"Advokaterna","type":"","iso_3166_1":"SE"}
translations a
 • "sv-SE"
name a
 • "Advokatura"
alternative_titles d
 • {"title":"Advokatura","type":"","iso_3166_1":"RS"}
translations a
 • "sr-RS"
name a
 • "Causa Justa"
alternative_titles d
 • {"title":"Causa Justa","type":"","iso_3166_1":"PT"}
translations a
 • "pt-PT"
name a
 • "Kancelaria Adwokacka"
alternative_titles d
 • {"title":"Kancelaria Adwokacka","type":"","iso_3166_1":"PL"}
translations a
 • "pl-PL"
name a
 • "Los Practicantes"
alternative_titles d
 • {"title":"Los Practicantes","type":"","iso_3166_1":"MX"}
translations a
 • "es-MX"
alternative_titles d
 • {"title":"Ügyvédek","type":"","iso_3166_1":"HU"}
name a
 • "The Practice - Professione avvocati"
alternative_titles d
 • {"title":"The Practice - Professione avvocati","type":"","iso_3166_1":"IT"}
translations a
 • "it-IT"
name a
 • "Pravda za sve"
alternative_titles d
 • {"title":"Pravda za sve","type":"","iso_3166_1":"HR"}
translations a
 • "hr-HR"
alternative_titles u
 • {"title":"Synigoros yperaspisis","type":"","iso_3166_1":"GR"}
 • {"title":"Synigoros yperaspisis","type":"romanization","iso_3166_1":"GR"}
name a
 • "The Practice: Bobby Donnell & Associés"
translations a
 • "fr-FR"
alternative_titles d
 • {"title":"The Practice: Bobby Donnell \u0026 Associés","type":"","iso_3166_1":"FR"}
name a
 • "Oikeus ja Kohtuus"
alternative_titles d
 • {"title":"Oikeus ja Kohtuus","type":"","iso_3166_1":"FI"}
translations a
 • "fi-FI"
alternative_titles d
 • {"title":"El abogado","type":"","iso_3166_1":"ES"}
name a
 • "Forsvarerne"
alternative_titles d
 • {"title":"Forsvarerne","type":"","iso_3166_1":"DK"}
translations a
 • "da-DK"
alternative_titles d
 • {"title":"Practice - Die Anwälte","type":"","iso_3166_1":"DE"}
name a
 • "La Firme de Boston"
alternative_titles d
 • {"title":"La Firme de Boston","type":"French dubbed version","iso_3166_1":"CA"}
translations a
 • "fr-CA"
name a
 • "O Desafío"
alternative_titles d
 • {"title":"O Desafío","type":"","iso_3166_1":"BR"}
translations a
 • "pt-BR"
crew d
 • {"credit_id":"5c39a8b60e0a26444200e424","department":"Production","job":"Casting Director","person_id":1323123,"season_id":9720}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login