1,837 Changes

May 24, 2020
season u
 • {"season_id":59623,"season_number":0}
May 22, 2020
season u
 • {"season_id":59612,"season_number":25}
May 11, 2020
season u
 • {"season_id":59623,"season_number":0}
May 10, 2020
season u
 • {"season_id":59588,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":59591,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
May 9, 2020
season u
 • {"season_id":59592,"season_number":5}
April 27, 2020
images a
 • {"poster":{"file_path":"/dUarLANS82FgBOHjRnJw42FB1z4.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2gQzVBTi9KBVIgDTbZCbLN56f3G.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/duzCaEMFECDkWBJwdn6lngZaa0x.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/hkK0EUqsQnglNWrACDyvTxMN3o6.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/8tKQBrmYj2K0Z0jzDrySGnd9oMZ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/5LnmSdwRg2FmjD4nC0F0n7yGe9B.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/roodFg7dLdTvEIT9X4f9jwMtc0J.jpg"}}
April 25, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
translations a
 • "id-ID"
season u
 • {"season_id":59615,"season_number":28}
April 22, 2020
season u
 • {"season_id":59620,"season_number":33}
April 13, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
April 6, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
April 3, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/96PFpfcpRmOS976mPNZkBZMf1Tz.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ujYLivUFIPaucv1AooJK3Yztcq1.jpg"}}
April 2, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pCSb6uZwlCCrM3hBgqohbwSF9t1.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/eRzMGS3MFq25w4FoMXU8BPgSG1F.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/mMRerKl9MbuOuNTAdVVZrVnjWB7.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/mtEFgmcbJsNbAgCaDNi9pTl8dTh.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/737YIp9HqfsZOMgabaNJ4QVgCNC.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/v1swYuX3Ha7MPuScvgEtMetUWqt.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/aXdHYUXubjdVzdQvUsV5OxpCNeu.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/x9I4zyb0tDPtjxlxmgQ6YFQ5W61.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/daNm0Tx09oJ5SZSa7M744Ezi7LQ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/jBnHk6BiTBO8eXtwPFNqwF0zmlo.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/qUamg7QuX4MX9DCcZ0siMMQnUL6.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/aCWwLjm2EywZMAH7VKalRXwTMDy.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/vbfSAEvbZ38YMB6wNBiRBQy9GQ6.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/mF7F5A7Lei7sEtlmPlJzxpfs7VW.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/5FkSXJQevZIYH1bDyWKFnLtXJlh.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/faW7Ky7j1jEn8X366oG2VpUtuvr.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/rQ7MdSoGd6tXjfIaUKnrO1l4Jok.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/9PWhcQxNzy15U2r7rMNyWqX08YT.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/vWsH0EoaFTBtkevITe1jXGbellu.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/keJyyiKh1y1stOyJZke4Dy4Esok.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/gLM1zplS5L13NxL0Ck9O0wVoEbH.jpg"}}
March 28, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
March 25, 2020
season u
 • {"season_id":59623,"season_number":0}
March 12, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tlng29664bTyWhrIGBIdYqlMBIj.jpg"}}
March 9, 2020
season u
 • {"season_id":59601,"season_number":14}
March 8, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
March 6, 2020
overview a
 • "Večerná oceňovaná komediálna sketch a varieté show vytvorená Lorneom Michaelsom. Sketche v programe parodujú súčasnú kultúru a politiku, a sú hrané veľkým množstvom rôznych hercov. Každá epizóda je vedená celebritou, ktorá zvyčajne povie monológ na začiatku programu a hrá v sketchoch s obsadením, objaví sa taktiež hudobný hosť."
translations a
 • "sk-SK"
March 5, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
March 1, 2020
en
images u
 • {"poster":{"file_path":"/7RIgACIpb5t64NCc5rc58CSQANJ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/7RIgACIpb5t64NCc5rc58CSQANJ.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/7RIgACIpb5t64NCc5rc58CSQANJ.jpg"}}
February 12, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
February 7, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
February 6, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
January 26, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
January 25, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
January 23, 2020
season u
 • {"season_id":59588,"season_number":1}
January 14, 2020
season u
 • {"season_id":131233,"season_number":45}
January 13, 2020
season u
 • {"season_id":59587,"season_number":39}
December 18, 2019
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d1f8760ee3572c00bb75","order":87,"person_id":54812,"season_id":59588}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5273d1f8760ee3572c00bb75","order":87,"person_id":54812,"season_id":59588}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d2f9760ee3572c03fc96","order":39,"person_id":707,"season_id":59591}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5273d2f9760ee3572c03fc96","order":39,"person_id":707,"season_id":59591}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d212760ee3572c00fc7b","order":37,"person_id":7171,"season_id":59591}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5273d212760ee3572c00fc7b","order":37,"person_id":7171,"season_id":59591}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"527b842919c29541580422aa","order":40,"person_id":83187,"season_id":59592}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"527b842919c29541580422aa","order":40,"person_id":83187,"season_id":59592}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5db42354d2c0c100180ffc0d","order":500,"person_id":1532,"season_id":59592}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5db42354d2c0c100180ffc0d","order":500,"person_id":1532,"season_id":59592}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"527b822a19c295415803b0f0","order":38,"person_id":58184,"season_id":59592}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"527b822a19c295415803b0f0","order":38,"person_id":58184,"season_id":59592}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b152b","order":38,"person_id":46949,"season_id":59592}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b152b","order":38,"person_id":46949,"season_id":59592}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"527b808d19c2952a2a1e0c43","order":37,"person_id":35159,"season_id":59592}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"527b808d19c2952a2a1e0c43","order":37,"person_id":35159,"season_id":59592}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d1dc760ee3572c00711c","order":56,"person_id":59695,"season_id":59593}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5273d1dc760ee3572c00711c","order":56,"person_id":59695,"season_id":59593}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283eb65760ee33f55019836","order":58,"person_id":1219626,"season_id":59593}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5283eb65760ee33f55019836","order":58,"person_id":1219626,"season_id":59593}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283ec52760ee33f8f018fc7","order":59,"person_id":379770,"season_id":59593}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5283ec52760ee33f8f018fc7","order":59,"person_id":379770,"season_id":59593}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283eb48760ee33f490175e4","order":57,"person_id":15832,"season_id":59593}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5283eb48760ee33f490175e4","order":57,"person_id":15832,"season_id":59593}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283ea03760ee33f55015f8e","order":54,"person_id":1535,"season_id":59594}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5283ea03760ee33f55015f8e","order":54,"person_id":1535,"season_id":59594}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5675545e92514179d40028f0","order":500,"person_id":4003,"season_id":59594}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5675545e92514179d40028f0","order":500,"person_id":4003,"season_id":59594}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"56755473c3a3681689002706","order":500,"person_id":1540,"season_id":59596}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"56755473c3a3681689002706","order":500,"person_id":1540,"season_id":59596}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"567554f392514179dd0027d8","order":500,"person_id":70743,"season_id":59596}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"567554f392514179dd0027d8","order":500,"person_id":70743,"season_id":59596}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14e5","order":812,"person_id":776,"season_id":59596}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14e5","order":812,"person_id":776,"season_id":59596}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14ef","order":59,"person_id":80868,"season_id":59596}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14ef","order":59,"person_id":80868,"season_id":59596}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283ea48760ee33f55016b13","order":56,"person_id":95216,"season_id":59596}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5283ea48760ee33f55016b13","order":56,"person_id":95216,"season_id":59596}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbd760ee3776a0b13c5","order":52,"person_id":15886,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"52570fbd760ee3776a0b13c5","order":52,"person_id":15886,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283e934760ee33f5d0160e3","order":54,"person_id":27862,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5283e934760ee33f5d0160e3","order":54,"person_id":27862,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"56753a4fc3a36816830024b0","order":500,"person_id":43805,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"56753a4fc3a36816830024b0","order":500,"person_id":43805,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"56753a9692514179db0025ac","order":500,"person_id":1188726,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"56753a9692514179db0025ac","order":500,"person_id":1188726,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"56753b9692514179d200260c","order":500,"person_id":131512,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"56753b9692514179d200260c","order":500,"person_id":131512,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"56753b6b92514179db0025c7","order":500,"person_id":26485,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"56753b6b92514179db0025c7","order":500,"person_id":26485,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14db","order":53,"person_id":7904,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"52570fbe760ee3776a0b14db","order":53,"person_id":7904,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5283e6e1760ee33f420076f9","order":52,"person_id":13524,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5283e6e1760ee33f420076f9","order":52,"person_id":13524,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d257760ee3572c01dbf1","order":2,"person_id":519,"season_id":59597}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5273d257760ee3572c01dbf1","order":2,"person_id":519,"season_id":59597}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"52570fbd760ee3776a0b1371","order":63,"person_id":1904,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"52570fbd760ee3776a0b1371","order":63,"person_id":1904,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bfbd0760ee33de838e49f","order":63,"person_id":3223,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"528bfbd0760ee33de838e49f","order":63,"person_id":3223,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5273d27d760ee3572c02574c","order":67,"person_id":1811,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"5273d27d760ee3572c02574c","order":67,"person_id":1811,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bffe9760ee37fe617e1c1","order":68,"person_id":198143,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"528bffe9760ee37fe617e1c1","order":68,"person_id":198143,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bfd61760ee319df0a3b68","order":66,"person_id":255126,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"528bfd61760ee319df0a3b68","order":66,"person_id":255126,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bf9fc760ee37fe6175585","order":61,"person_id":3234,"season_id":59598}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"528bf9fc760ee37fe6175585","order":61,"person_id":3234,"season_id":59598}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bf97b760ee319df09612c","order":61,"person_id":4496,"season_id":59602}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"528bf97b760ee319df09612c","order":61,"person_id":4496,"season_id":59602}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bfce0760ee33f3020b779","order":66,"person_id":129332,"season_id":59603}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"528bfce0760ee33f3020b779","order":66,"person_id":129332,"season_id":59603}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bfc0f760ee3446102aa2a","order":65,"person_id":16165,"season_id":59603}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"528bfc0f760ee3446102aa2a","order":65,"person_id":16165,"season_id":59603}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"528bfa68760ee319df098509","order":63,"person_id":18326,"season_id":59603}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Himself - Various Characters","credit_id":"528bfa68760ee319df098509","order":63,"person_id":18326,"season_id":59603}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Various","credit_id":"5cd48aba92514103123bfb47","order":500,"person_id":6751,"season_id":59604}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Various Characters","credit_id":"5cd48aba92514103123bfb47","order":500,"person_id":6751,"season_id":59604}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page