476 Changes

May 30, 2020
release_dates d
 • {"iso_3166_1":"SG","iso_639_1":"","release_date":"2020-03-05","certification":"PG","type":3,"note":""}
May 29, 2020
zh-TW
runtime u
 • 0
 • 124
zh-TW
tagline a
 • "真愛 無所不曉。"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6tZv3WwMbpAAdxGUqYrwKS09gwL.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6tZv3WwMbpAAdxGUqYrwKS09gwL.jpg","iso_639_1":"zh"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/6tZv3WwMbpAAdxGUqYrwKS09gwL.jpg"}}
May 24, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"SK","iso_639_1":"","release_date":"2020-03-26","certification":"U","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"SK","iso_639_1":"","release_date":"2020-06-25","certification":"U","type":3,"note":""}
May 13, 2020
videos u
 • {"id":"5e8b522ec4ad590013ffa6ab","name":"Emma – Bande-annonce officielle (Universal Pictures) HD","key":"hVzT1IQmsEY","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5e8b522ec4ad590013ffa6ab","name":"Emma – Bande-annonce officielle (Universal Pictures) HD","key":"hVzT1IQmsEY","size":720,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
May 12, 2020
title u
 • "艾瑪"
 • "艾瑪."
title u
 • "艾瑪."
 • "艾瑪"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/28XM4oZ5WGcornckiC61mHC8Rn5.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/28XM4oZ5WGcornckiC61mHC8Rn5.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/28XM4oZ5WGcornckiC61mHC8Rn5.jpg"}}
May 11, 2020
overview a
 • "Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Jane Austen kể về một cô gái chưa tròn 21 tuổi Emma. Vì khá buồn sau khi cô giáo của mình đi lấy chồng, Emma đâm ra chán ghét hôn nhân và chỉ thích đi mai mối người khác. Cô làm quen được Harriet Smith, một cô gái không biết bố mẹ mình là ai. Emma quyết tâm ghép đôi Harriet với Mục Sư Elton trẻ trung. Liệu Emma sẽ thành công?"
title a
 • "Bà Mối Emma"
translations a
 • "vi-VN"
May 9, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2w3MLpikizRfTBtuEv2EegQc33u.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2w3MLpikizRfTBtuEv2EegQc33u.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2w3MLpikizRfTBtuEv2EegQc33u.jpg"}}
runtime u
 • 0
 • 124
May 8, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/5bYYQcskj7q43ixUqFURqL7OOvp.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/5bYYQcskj7q43ixUqFURqL7OOvp.jpg","iso_639_1":"da"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/5bYYQcskj7q43ixUqFURqL7OOvp.jpg"}}
tagline a
 • "愛情, 從來不是二揀一"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/dA0DH7A1KpT3PKJfCA0v23CjNCx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/dA0DH7A1KpT3PKJfCA0v23CjNCx.jpg","iso_639_1":"cn"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/dA0DH7A1KpT3PKJfCA0v23CjNCx.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nMCJQQtgDq0zVx0WxaceM62NB8j.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nMCJQQtgDq0zVx0WxaceM62NB8j.jpg","iso_639_1":"cn"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nMCJQQtgDq0zVx0WxaceM62NB8j.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"HK","iso_639_1":null,"release_date":"2020-05-14","certification":"","type":3,"note":""}
overview a
 • "嬌縱好勝卻聰明熱情的 Emma,擁有女王般的自信,收兵無數,醉心替身邊朋友做媒人。情路上她卻選擇兜兜轉轉,猶疑不決,一直周旋於兩大紳士俊男之間...... Emma 深知,愛情從來都不是二揀一,與其每天捲進漩渦裡不知所措,怎樣才可以隨心所欲,自己幸福自己話事?"
runtime u
 • 0
 • 125
title a
 • "EMMA:上流貴族"
translations a
 • "zh-HK"
May 7, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/i5qTNtBbfzGRUKn9VDZvK1WM0lO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/i5qTNtBbfzGRUKn9VDZvK1WM0lO.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/i5qTNtBbfzGRUKn9VDZvK1WM0lO.jpg"}}
May 6, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"CZ","iso_639_1":null,"release_date":"2020-05-21","certification":"","type":3,"note":""}
tagline u
 • "Hezká, chytrá a bohatá"
 • "Láska ví všechno nejlíp"
title a
 • "ემა."
translations a
 • "ka-GE"
May 3, 2020
crew a
 • {"person_id":1488478,"department":"Sound","job":"Music Consultant","cast_id":136,"credit_id":"5eaedc7a71f095001fad6f01"}
crew a
 • {"person_id":1728359,"department":"Sound","job":"Music Consultant","cast_id":135,"credit_id":"5eaedc2d0b7316001c3fedf7"}
crew a
 • {"person_id":1544377,"department":"Sound","job":"Conductor","cast_id":134,"credit_id":"5eaedc1771f095001dad67e1"}
crew a
 • {"person_id":1544377,"department":"Sound","job":"Orchestrator","cast_id":133,"credit_id":"5eaedc100b731600243fed3e"}
crew a
 • {"person_id":1641217,"department":"Sound","job":"Music Editor","cast_id":132,"credit_id":"5eaedbf90b731600243fed25"}
crew a
 • {"person_id":1640828,"department":"Sound","job":"Music Supervisor","cast_id":131,"credit_id":"5eaedbe10c3ec8001fcd59a4"}
crew a
 • {"person_id":2357110,"department":"Visual Effects","job":"Visual Effects Coordinator","cast_id":130,"credit_id":"5eaedb8dcdbaff001ab1e365"}
crew a
 • {"person_id":2151999,"department":"Visual Effects","job":"Visual Effects Supervisor","cast_id":129,"credit_id":"5eaedb4227d9cc001bd15eaa"}
crew a
 • {"person_id":1930218,"department":"Visual Effects","job":"Visual Effects Producer","cast_id":128,"credit_id":"5eaedadc71f0950024ad6dd5"}
crew a
 • {"person_id":2615890,"department":"Sound","job":"Foley Editor","cast_id":127,"credit_id":"5eaedab671f095001dad66db"}
crew a
 • {"person_id":1699535,"department":"Sound","job":"Foley Artist","cast_id":126,"credit_id":"5eaeda1a71f095001dad664a"}
crew a
 • {"person_id":1935528,"department":"Sound","job":"Foley Mixer","cast_id":125,"credit_id":"5eaeda090c3ec8001fcd574f"}
crew a
 • {"person_id":117240,"department":"Sound","job":"Sound Re-Recording Mixer","cast_id":124,"credit_id":"5eaed97971f095001dad6506"}
crew a
 • {"person_id":1394004,"department":"Sound","job":"Sound Re-Recording Mixer","cast_id":123,"credit_id":"5eaed9630c3ec8001fcd56ba"}
crew a
 • {"person_id":1834105,"department":"Sound","job":"Sound Effects Editor","cast_id":122,"credit_id":"5eaed950cdbaff001cb1ec80"}
crew a
 • {"person_id":1688239,"department":"Sound","job":"Sound Effects Editor","cast_id":121,"credit_id":"5eaed90e0b731600243fe896"}
crew a
 • {"person_id":1338970,"department":"Sound","job":"Sound Effects Editor","cast_id":120,"credit_id":"5eaed8f31a934f001eea6fad"}
crew a
 • {"person_id":1578905,"department":"Sound","job":"Dialogue Editor","cast_id":119,"credit_id":"5eaed86b27d9cc001bd15b76"}
crew a
 • {"person_id":1394716,"department":"Sound","job":"Supervising Dialogue Editor","cast_id":118,"credit_id":"5eaed7bb1a934f0026ea76a3"}
crew a
 • {"person_id":2624033,"department":"Crew","job":"Transportation Captain","cast_id":117,"credit_id":"5eaed744edeb43001cc791c7"}
crew a
 • {"person_id":2624029,"department":"Crew","job":"Dialect Coach","cast_id":116,"credit_id":"5eaed6d9edeb43001fc78c1c"}
crew a
 • {"person_id":1427557,"department":"Camera","job":"Still Photographer","cast_id":115,"credit_id":"5eaed5ff0b7316001e3ff3ac"}
crew a
 • {"person_id":2624024,"department":"Production","job":"Casting Associate","cast_id":114,"credit_id":"5eaed588edeb43001cc7903b"}
crew a
 • {"person_id":1406200,"department":"Crew","job":"Unit Publicist","cast_id":113,"credit_id":"5eaed44c27d9cc001dd14445"}
crew a
 • {"person_id":2151549,"department":"Art","job":"Construction Manager","cast_id":112,"credit_id":"5eaed3fdedeb43001fc788a9"}
crew a
 • {"person_id":2624007,"department":"Production","job":"Production Accountant","cast_id":111,"credit_id":"5eaed34971f095001fad5f12"}
crew a
 • {"person_id":2624002,"department":"Production","job":"Post Production Coordinator","cast_id":110,"credit_id":"5eaed1bb0c3ec8001fcd4841"}
crew a
 • {"person_id":2624001,"department":"Production","job":"Post Production Coordinator","cast_id":109,"credit_id":"5eaed0ccedeb430023c77a31"}
crew a
 • {"person_id":2363943,"department":"Editing","job":"First Assistant Editor","cast_id":108,"credit_id":"5eaed02671f095001dad597f"}
crew a
 • {"person_id":2624000,"department":"Production","job":"Production Assistant","cast_id":107,"credit_id":"5eaed004edeb430023c7790e"}
crew a
 • {"person_id":1767626,"department":"Production","job":"Production Secretary","cast_id":106,"credit_id":"5eaecedc1a934f0026ea62fc"}
crew a
 • {"person_id":1969658,"department":"Production","job":"Assistant Production Coordinator","cast_id":105,"credit_id":"5eaece7971f095001fad52e8"}
crew a
 • {"person_id":2623994,"department":"Production","job":"Assistant Production Coordinator","cast_id":104,"credit_id":"5eaece6bedeb430023c77757"}
crew a
 • {"person_id":2280471,"department":"Production","job":"Production Coordinator","cast_id":103,"credit_id":"5eaece221a934f001eea64b4"}
crew a
 • {"person_id":2623991,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":102,"credit_id":"5eaecd6371f095001dad54e4"}
crew a
 • {"person_id":2623987,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":101,"credit_id":"5eaeccfb0c3ec8001fcd425c"}
crew a
 • {"person_id":1998817,"department":"Costume & Make-Up","job":"Makeup & Hair","cast_id":100,"credit_id":"5eaeccc271f0950024ad5a97"}
crew a
 • {"person_id":2623983,"department":"Costume & Make-Up","job":"Costume Coordinator","cast_id":99,"credit_id":"5eaecc36cdbaff001cb1db60"}
crew a
 • {"person_id":1662311,"department":"Costume & Make-Up","job":"Assistant Costume Designer","cast_id":98,"credit_id":"5eaecace71f095001dad51cc"}
crew a
 • {"person_id":1767619,"department":"Costume & Make-Up","job":"Assistant Costume Designer","cast_id":97,"credit_id":"5eaeca220b7316001e3fdf5b"}
crew a
 • {"person_id":1993134,"department":"Costume & Make-Up","job":"Assistant Costume Designer","cast_id":96,"credit_id":"5eaec9cecdbaff001cb1d8e9"}
crew a
 • {"person_id":1638849,"department":"Costume & Make-Up","job":"Costume Supervisor","cast_id":95,"credit_id":"5eaec988edeb43001cc781e3"}
crew a
 • {"person_id":1402093,"department":"Visual Effects","job":"Special Effects Supervisor","cast_id":94,"credit_id":"5eaec6eeedeb43001fc77743"}
crew a
 • {"person_id":1685991,"department":"Sound","job":"Production Sound Mixer","cast_id":93,"credit_id":"5eaec3d80b7316001c3fce63"}
crew a
 • {"person_id":2623953,"department":"Camera","job":"Best Boy Grip","cast_id":92,"credit_id":"5eaec3731a934f0026ea564d"}
crew a
 • {"person_id":1966279,"department":"Camera","job":"Key Grip","cast_id":91,"credit_id":"5eaec338edeb430023c768d4"}
crew a
 • {"person_id":1966277,"department":"Lighting","job":"Rigging Gaffer","cast_id":90,"credit_id":"5eaec3090b7316001c3fcd59"}
crew a
 • {"person_id":1456410,"department":"Lighting","job":"Gaffer","cast_id":89,"credit_id":"5eaec2f4edeb43001cc7792d"}
crew a
 • {"person_id":75111,"department":"Camera","job":"\"B\" Camera Operator","cast_id":88,"credit_id":"5eaec17c0b7316001e3fd44f"}
crew a
 • {"person_id":75111,"department":"Camera","job":"Steadicam Operator","cast_id":87,"credit_id":"5eaec17571f0950024ad4cc4"}
crew a
 • {"person_id":2151548,"department":"Art","job":"Property Master","cast_id":86,"credit_id":"5eaec0a61a934f0020ea4c57"}
crew a
 • {"person_id":2067598,"department":"Art","job":"Graphic Designer","cast_id":85,"credit_id":"5eaebbf71a934f0020ea4563"}
crew a
 • {"person_id":2623936,"department":"Art","job":"Art Department Coordinator","cast_id":84,"credit_id":"5eaeb9bc71f095001dad3f2a"}
crew a
 • {"person_id":2175479,"department":"Art","job":"Assistant Art Director","cast_id":83,"credit_id":"5eaeb9a6edeb43001cc76d1f"}
crew a
 • {"person_id":2623934,"department":"Art","job":"Assistant Art Director","cast_id":82,"credit_id":"5eaeb97dedeb43001cc76cf3"}
crew a
 • {"person_id":2513835,"department":"Art","job":"Art Direction","cast_id":81,"credit_id":"5eaeb94cedeb43001cc76c9f"}
crew a
 • {"person_id":1252324,"department":"Art","job":"Standby Art Director","cast_id":80,"credit_id":"5eaeb92d0b7316001c3fc1c9"}
crew a
 • {"person_id":1513035,"department":"Art","job":"Supervising Art Director","cast_id":79,"credit_id":"5eaeb6e2edeb43001cc76a19"}
crew a
 • {"person_id":1427849,"department":"Directing","job":"Script Supervisor","cast_id":78,"credit_id":"5eaeb5e00c3ec80025cd379c"}
crew a
 • {"person_id":1746698,"department":"Directing","job":"First Assistant Director","cast_id":77,"credit_id":"5eaeb5cb1a934f001eea4bf2"}
crew a
 • {"person_id":1407850,"department":"Production","job":"Unit Production Manager","cast_id":76,"credit_id":"5eaeb5b6cdbaff001ab1b1d0"}
cast a
 • {"person_id":2623905,"character":"Musician - Cello","order":49,"cast_id":75,"credit_id":"5eaeb56771f0950024ad3d65"}
cast a
 • {"person_id":2623904,"character":"Musician - Violin","order":48,"cast_id":74,"credit_id":"5eaeb5571a934f0026ea4316"}
cast a
 • {"person_id":2623902,"character":"Musician - Violin","order":47,"cast_id":73,"credit_id":"5eaeb54271f095001fad37a3"}
cast a
 • {"person_id":2388696,"character":"Musician - Viola","order":46,"cast_id":72,"credit_id":"5eaeb5290b7316001c3fbbee"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page