155 Changes

November 26, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rjS2jQTuf2RaTrY3nbZb3oBCdKY.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rjS2jQTuf2RaTrY3nbZb3oBCdKY.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rjS2jQTuf2RaTrY3nbZb3oBCdKY.jpg"}}
September 17, 2018
title a
 • Imbatível
translations a
 • pt-BR
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af33", "name"=>"【激戰unbeatable】 香港預告hong Kong Trailer", "key"=>"B01xaxUQ-0c", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af33", "name"=>"【激戰Unbeatable】 香港預告Hong Kong trailer", "key"=>"B01xaxUQ-0c", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af32", "name"=>"Unbeatable (Mma) Official Trailer Hd (2013)", "key"=>"vdEtyREFq14", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af32", "name"=>"Unbeatable (MMA) Official Trailer HD (2013)", "key"=>"vdEtyREFq14", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af31", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"2ny2Rac_JsY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec717c3a368544800af31", "name"=>"Unbeatable (MMA) Official Trailer #2 (2013) - Chinese Combat Movie", "key"=>"2ny2Rac_JsY", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
February 9, 2018
character_names u
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai / Scumbag Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
cast a
 • {"person_id"=>190039, "character"=>"MMA Coach", "order"=>26, "cast_id"=>42, "credit_id"=>"5a7d7282c3a368447d004228"}
January 3, 2018
ru-RU
overview a
 • Фай, ставший когда-то чемпионом мира по боксу, сбегает от ростовщиков в Макао и неожиданно сталкивается с Ци, молодым парнем, настроенным на победу в боксёрском матче. Фай становится наставником Ци, и в нём вновь просыпается желание сражаться, сражаться не только на ринге, но и ради собственной жизни и ради спасения тех, кто ему дорог.
ru-RU
title a
 • ММА
translations a
 • ru-RU
September 3, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kCoIMLtVeXd3EUBOFTtUyxkXewq.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kCoIMLtVeXd3EUBOFTtUyxkXewq.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/kCoIMLtVeXd3EUBOFTtUyxkXewq.jpg"}}
zh-TW
overview a
 • 程輝 (張家輝飾)曾經是香港的兩屆拳擊冠軍,卻因為打假拳的罪名而入獄服刑,出獄後,以當計程車司機維生。為了逃避債主的追討,程輝躲到澳門,在那邊找到一份在拳館的減肥班當助教的工作,並在一位好朋友的幫助之下,和一對母女住在一個屋簷下;這對母女分別是明君 (梅婷飾) 和十歲的女兒丹,老是給程輝添麻煩。 思齊 (彭于晏飾)是一名熱血青年,是中國大陸的富二代。不料,思齊的父親做生意失敗,因而破產,於是思齊便在澳門作苦力維生。在某種因緣際會之下,思齊在程輝的拳館學拳,為了鼓勵其父親振作,思齊報名了MMA (混合格鬥) 比賽,希望父親能夠因為看見自己的努力而再站起來。這時的程輝,因為和明君母女漸漸地了解了彼此,相處上越來越順遂,竟讓程輝再次感受到「家庭」的感覺。 輝成了思齊的拳擊教練,憑著輝的教導,思齊在正式的比賽場上獲勝連連,直到遇到李子天 (安志杰飾)作為他的對手……。李子天的凶悍在這一個圈子當中非常有名,果然連思齊都不是其對手;然而,思齊的堅持與不放棄卻激勵了程輝,並讓輝下了一個決定……。
zh-TW
title a
 • 激戰:勇者不敗
spoken_languages u
 • ["zh", "cn"]
 • ["cn", "zh"]
translations a
 • zh-TW
January 14, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2BKPT4gffcqGBIQChFYvL0zZchE.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2BKPT4gffcqGBIQChFYvL0zZchE.jpg", "iso_639_1"=>"pt"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2BKPT4gffcqGBIQChFYvL0zZchE.jpg"}}
May 23, 2016
cast a
 • {"person_id"=>1183742, "character"=>"Madam Chan", "order"=>25, "cast_id"=>41, "credit_id"=>"574317a9c3a36868e4002147"}
cast a
 • {"person_id"=>1624837, "character"=>"Madam Li", "order"=>24, "cast_id"=>40, "credit_id"=>"574317a0c3a36868e4002143"}
cast a
 • {"person_id"=>1624835, "character"=>"Madam Cheung", "order"=>23, "cast_id"=>39, "credit_id"=>"574317949251416ce60030fe"}
cast a
 • {"person_id"=>1624834, "character"=>"Madam Pak", "order"=>22, "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5743177f925141541f001e2d"}
cast a
 • {"person_id"=>1299717, "character"=>"MMA emcee", "order"=>21, "cast_id"=>37, "credit_id"=>"57431772925141541f001e2a"}
cast a
 • {"person_id"=>586484, "character"=>"Brother Mo", "order"=>20, "cast_id"=>36, "credit_id"=>"5743175ac3a3686ffd001ffe"}
cast a
 • {"person_id"=>1624832, "character"=>"MMA contestant #2", "order"=>19, "cast_id"=>35, "credit_id"=>"5743174cc3a3685342000b14"}
cast a
 • {"person_id"=>1624830, "character"=>"MMA contestant #1", "order"=>18, "cast_id"=>34, "credit_id"=>"5743173e925141346700033f"}
cast a
 • {"person_id"=>1616886, "character"=>"Edwin Lo", "order"=>17, "cast_id"=>33, "credit_id"=>"574317339251416ce60030f1"}
cast a
 • {"person_id"=>1196102, "character"=>"Wai Keung", "order"=>16, "cast_id"=>32, "credit_id"=>"57431728c3a36816880002f5"}
cast a
 • {"person_id"=>1624827, "character"=>"Ms Tong, social worker", "order"=>15, "cast_id"=>31, "credit_id"=>"574316eac3a3685342000afa"}
cast a
 • {"person_id"=>1174768, "character"=>"Young Ching Fai", "order"=>14, "cast_id"=>30, "credit_id"=>"574316d9c3a368529800099b"}
cast a
 • {"person_id"=>987587, "character"=>"Chin Fai's master", "order"=>13, "cast_id"=>29, "credit_id"=>"574316cf925141541f001e13"}
cast a
 • {"person_id"=>1624824, "character"=>"Dani's father", "order"=>12, "cast_id"=>28, "credit_id"=>"574316c2c3a3686942001fe1"}
cast a
 • {"person_id"=>1615352, "character"=>"Social worker", "order"=>11, "cast_id"=>27, "credit_id"=>"574316b3c3a36868e400211f"}
cast a
 • {"person_id"=>1023137, "character"=>"Sandy", "order"=>10, "cast_id"=>26, "credit_id"=>"57431689925141111a002338"}
cast a
 • {"person_id"=>1191986, "character"=>"Rock Kong", "order"=>9, "cast_id"=>25, "credit_id"=>"5743167492514133ba000339"}
cast a
 • {"person_id"=>71051, "character"=>"Boss Chen", "order"=>8, "cast_id"=>24, "credit_id"=>"57431667925141340b0002dc"}
cast a
 • {"person_id"=>1624820, "character"=>"Keke / Coco", "order"=>7, "cast_id"=>23, "credit_id"=>"5743165b925141340b0002d7"}
cast a
 • {"person_id"=>140478, "character"=>"Tai-Sui", "order"=>6, "cast_id"=>22, "credit_id"=>"5743164cc3a368529800098d"}
cast a
 • {"person_id"=>1174366, "character"=>"Lin's father", "order"=>5, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"57431640925141346700031e"}
cast d
 • {"person_id"=>BSON::ObjectId('51ebaff4760ee3364514051c'), "cast_id"=>21, "credit_id"=>"54dd7709925141194b000bdd"}
cast d
 • {"person_id"=>BSON::ObjectId('531c029fc3a3685c56005df1'), "cast_id"=>19, "credit_id"=>"531c029fc3a3685c56005df2"}
cast d
 • {"person_id"=>BSON::ObjectId('531c0285c3a3685c31005eed'), "cast_id"=>18, "credit_id"=>"531c0285c3a3685c31005eee"}
character_names u
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai/Scumbag Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai / Scumbag Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
character_names u
 • {"person_id"=>1173377, "character"=>"Leung Pui-dan/Dani", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa315"}
 • {"person_id"=>1173377, "character"=>"Leung Pui-Dan / Dani", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa315"}
character_names u
 • {"person_id"=>131343, "character"=>"Wong Ming-kwun/Gwen", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa31d"}
 • {"person_id"=>131343, "character"=>"Wong Ming-Kwun / Gwen", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa31d"}
character_names u
 • {"person_id"=>63585, "character"=>"", "cast_id"=>16, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa359"}
 • {"person_id"=>63585, "character"=>"Lee Chi-Tin", "cast_id"=>16, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa359"}
character_names u
 • {"person_id"=>1173377, "character"=>"Leung Pui-dan / Dani", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa315"}
 • {"person_id"=>1173377, "character"=>"Leung Pui-dan/Dani", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa315"}
character_names u
 • {"person_id"=>131343, "character"=>"Wong Ming-kwun / Gwen", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa31d"}
 • {"person_id"=>131343, "character"=>"Wong Ming-kwun/Gwen", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa31d"}
character_names u
 • {"person_id"=>126778, "character"=>"Lin, Si-qi", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"53ea2c57c3a3680eca000f9b"}
 • {"person_id"=>126778, "character"=>"Lin Si Qi", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"53ea2c57c3a3680eca000f9b"}
character_names u
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
 • {"person_id"=>72731, "character"=>"Chin Fai/Scumbag Fai", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa30d"}
January 12, 2016
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tK9BMigMgxqVg8a0vRneGCzxaBl.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tK9BMigMgxqVg8a0vRneGCzxaBl.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tK9BMigMgxqVg8a0vRneGCzxaBl.jpg"}}
January 8, 2016
overview a
 • 젊은 시절 복싱 챔피언까지 차지했지만 지금은 빚 독촉을 피해 마카오로 피신중인 40대 퇴물복서. 남편에게 버림받고 아들마저 사고로 잃은 엄마와 함께 생활하는 철든 여자아이 집에서 더부살이를 시작한다. 지인을 통해 복싱체육관에서 아주머니들의 복싱 다이어트를 가르치면서 겨우 생계를 유지하지만 적성에는 맞지 않아 늘 스트레스를 받는다. 그러던 어느 날 사업 실패로 폐인이 된 아버지의 재기를 위해 MMA(종합격투기) 무대에 오르기로 결심한 순수청년을 통해 자신의 과거 모습을 회상하면서 제자로 받아준다. 이 두 사람이 의기투합하여 MMA 대회에 참가하고 연승을 거두지만 결승전에서 챔피언과의 대결에서 청년은 큰 부상을 당해 생명이 위독하다. 제자를 통해 삶의 의미를 되 찾은 퇴물복서는 자신과 어린 여자아이, 엄마, 그리고 제자를 가슴에 품고 챔피언이 되기 위한 MMA 대회에 도전한다.
homepage a
tagline a
 • 퇴물복서, 순수청년, 그리고 소녀가 지키고 싶은 단 한가지! 잊고 지내던 소중한 사람에 대한 그들만의 감동스토리가 시작된다!
title a
 • 격전
iso_639_1 u
 • en
 • cn
translations a
 • ko
October 10, 2015
overview a
 • Dante Lam platí za předního hongkongského režiséra akčních filmů s osobitým rukopisem, který každým dalším projektem překonává své předchozí úspěchy i ambice. Po sérii snímků s přestřelkami a honičkami tentokrát přichází se strhujícím, ale také humorným i lyrickým sportovním dramatem zasazeným do světa zápasů MMA (mixed martial arts). Snímek o osobních životech i sportovních ambicích dvojice zápasníků se stal nejúspěšnějším domácím filmem roku a excelentní výkon Nicka Cheunga sbírá nominace na nadcházející výroční ceny.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 122
tagline a
title a
 • Neporazitelní
translations a
 • cs
April 7, 2015
overview a
 • Dopo un breve periodo in carcere per aver partecipato a incontri clandestini di boxe, il quarantottenne Fai è coperto dai debiti fino al collo e per sfuggire ai creditori si rifugia a Macao, dove cerca l'aiuto dell'amico Shui. Una volta pugile di prim'ordine, Fai adesso è solo un uomo distrutto ed è disposto ad accettare un lavoro in una palestra e a condividere casa con Gwen, reduce da una malattia mentale, e Dan, la di lui figlia di dieci anni. In palestra, Fai ha modo di conoscere Qi, il figlio di un uomo una volta ricco ma ora costretto a combattere nelle arti marziali miste per sopravvivere. Con Fai come allenatore, Qi riesce ad ottenere tre importanti vittorie cosecutive. Per il quarto incontro Qi affronta il feroce Lee Yuan-Heng e finisce in ospedale gravemente ferito. Di fronte dalla riluttanza di Qi di fronte a tale sconfitta, Fai riscopre la sua volontà di combattere e sfida Heng a un incontro sul ring.
runtime u
 • 122
 • 116
March 22, 2015
overview a
homepage a
runtime u
 • 0
 • 122
tagline a
title a
 • Unbeatable
translations a
 • it
February 12, 2015
cast a
 • {"person_id"=>1191986, "character"=>"Rock Kong", "order"=>12, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"54dd7709925141194b000bdd"}
August 12, 2014
cast a
 • {"person_id"=>213015, "character"=>"Lin, Si-qi", "order"=>11, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"53ea2c57c3a3680eca000f9b"}
cast d
 • {"person_id"=>1299716, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"531c0248c3a3685c51005d0b"}
July 6, 2014
overview a
 • Fai, ancien champion du monde de boxe, fuit à Macao afin d’échapper à des créanciers et y rencontre Qi, un jeune type déterminé à remporter un combat de boxe. Fai devient le mentor de Qi et redécouvre sa passion pour le combat, que ce soit sur un ring ou dans la vie ou pour ce qui compte pour lui.
homepage a
tagline a
title a
 • Unbeatable
translations a
 • fr
June 3, 2014
overview a
 • Ο Ching Fai, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία, απογοητευμένος απο το άσχημο τέλος της καριέρας του, βρίσκει δουλειά σ ενα γυμναστήριο όπου συναντά τον Qi, έναν νέο ο οποίος είναι αποφασισμένος να κερδίσει σε ενα πρωτάθλημα μεικτών πολεμικών τεχνών. Ο Fai γίνεται ο μέντορας του Qi και ξαναβρίσκει το πάθος του όχι μόνο για το ring, αλλά και για την ζωή.
homepage a
tagline a
title a
 • Unbeatable
translations a
 • el
March 9, 2014
cast a
 • {"person_id"=>1299718, "character"=>"MMA Coach", "order"=>10, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"531c029fc3a3685c56005df2"}
cast a
 • {"person_id"=>1299717, "character"=>"Emcee", "order"=>9, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"531c0285c3a3685c31005eee"}
cast d
 • {"person_id"=>1191986, "cast_id"=>7, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa325"}
cast d
 • {"person_id"=>71051, "cast_id"=>6, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa321"}
cast d
 • {"person_id"=>1174366, "cast_id"=>4, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa319"}
cast a
 • {"person_id"=>1299716, "character"=>"Lin, Si-qi", "order"=>8, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"531c0248c3a3685c51005d0b"}
cast d
 • {"person_id"=>126778, "cast_id"=>2, "credit_id"=>"52fe4dbcc3a368484e1fa311"}
trailers a
 • {"site"=>"YouTube", "name"=>"Unbeatable (Mma) Official Trailer Hd (2013)", "sources"=>[{"size"=>"HD", "source"=>"vdEtyREFq14"}]}
January 12, 2014
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5OEFFU0d5JPIdN2ENdwd2IdUbBG.jpg"}}
December 14, 2013
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/8spRy66jlk9DwxVoV4Q4GHmBxMs.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8q37w3kiS7P9QVIxqKV04hzMCIX.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8q37w3kiS7P9QVIxqKV04hzMCIX.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8q37w3kiS7P9QVIxqKV04hzMCIX.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lrXbGzH8TpflSe58xOKhR8I9C73.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lrXbGzH8TpflSe58xOKhR8I9C73.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page