40 промени

3 август 2019
translations a
 • en-US
21 септември 2018
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ba4925f9251412de700b539", "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "person_id"=>1596588, "season_id"=>109618}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>true, "credit_id"=>"5ba4923d0e0a26322900cff4", "department"=>"Crew", "job"=>"Cinematography", "person_id"=>2131889}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>true, "credit_id"=>"5ba4921d0e0a26322e00cf44", "department"=>"Sound", "job"=>"Music", "person_id"=>1303198}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Пее песента", "credit_id"=>"5ba491b79251412de300b5b0", "order"=>15, "person_id"=>1393170}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"", "credit_id"=>"5ba49138c3a368083800e6d0", "order"=>14, "person_id"=>2101592}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"", "credit_id"=>"5ba491230e0a26322300ce19", "order"=>13, "person_id"=>1067638}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Помощник-капитан", "credit_id"=>"5ba490f40e0a26322c00d077", "order"=>12, "person_id"=>1199886}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Д-р Чуклев", "credit_id"=>"5ba490ca0e0a26322e00cd57", "order"=>11, "person_id"=>545333}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Майка - готвач на кораба", "credit_id"=>"5ba490a29251412de700b2b1", "order"=>10, "person_id"=>954712}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Антената - радист на кораба", "credit_id"=>"5ba4907d0e0a26322e00cce4", "order"=>9, "person_id"=>1110373}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Владо - брат на Женя", "credit_id"=>"5ba49053c3a368084400d6cd", "order"=>8, "person_id"=>1199628}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Майката на Васко", "credit_id"=>"5ba4902a0e0a26322000d135", "order"=>7, "person_id"=>937599}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Слави Фотев - бащата на Васко", "credit_id"=>"5ba490030e0a26322500da91", "order"=>6, "person_id"=>1199627}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Капитанът на кораба", "credit_id"=>"5ba48fcbc3a368084700ceb0", "order"=>5, "person_id"=>1197979}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Тинчето", "credit_id"=>"5ba48f9dc3a368084000cb1b", "order"=>4, "person_id"=>2131887}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Фори", "credit_id"=>"5ba48f829251412de300b2e0", "order"=>3, "person_id"=>2131885}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Женя", "credit_id"=>"5ba48f599251412de700b178", "order"=>2, "person_id"=>2131884}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Васко", "credit_id"=>"5ba48f3ec3a368083800e409", "order"=>1, "person_id"=>2131883}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ba48efdc3a368083a00c468", "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "person_id"=>1199872, "season_id"=>109618}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"5ba48ecf9251412de300b223", "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "person_id"=>2131882, "season_id"=>109618}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/ul1c9bEOtWZdI2URYfXhEoHSdEA.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/3sKCCuAXY6bGFyguwD5INUvEHaD.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/4th1m1Og0ANVXLCrXt2wLEjl2wO.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lrAOY4tdAMVA83dVJ8iCPlwJQtx.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lrAOY4tdAMVA83dVJ8iCPlwJQtx.jpg", "iso_639_1"=>"bg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lrAOY4tdAMVA83dVJ8iCPlwJQtx.jpg"}}
genres a
 • {"name"=>"Action & Adventure", "id"=>10759}
genres a
 • {"name"=>"Family", "id"=>10751}
genres a
 • {"name"=>"Kids", "id"=>10762}
bg-BG
name a
 • Васко да Гама от село Рупча
season u
 • {"season_id"=>109618, "season_number"=>1}
episode_run_time a
 • [372]
languages a
 • ["bg"]
network a
 • {"name"=>"BNT 1", "id"=>991}
production_countries a
 • BG
origin_country a
 • BG
imdb_id a
 • tt0305134
bg-BG
overview a
 • Приключенията на момче, което мечтае за морето… Синът на моряка бяга от училището и дома си и тайно плава с бащиния си кораб. Наближават новини и открития – както на кораба, така и на брега.
original_name a
 • Vasko da Gama ot selo Rupcha
general c

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Глобални

s фокусиране на лентата за търсене
p отваряне на меню "Профил"
esc затваряне на отворен прозорец
? отваряне на прозореца за клавишните комбинации

На страниците за медиите

b връщане назад
e към страницата за редактиране

На страниците за сезони

(стрелка надясно) към следващ сезон
(стрелка наляво) към предишния сезон

На страниците за епизоди

(стрелка надясно) към следващ епизод
(стрелка наляво) предишен епизод

На всички страници за изображения

a отваряне на прозорец за добавяне на изображение

На всички страници за редактиране

t меню за избор на език, на превода
ctrl+ s изпращане на форма

На страниците за дискусия

n създаване на нова дискусия
w статус на наблюдаване
p публична/лична
c затваряне/отваряне
a отваряне на действия
r отговаряне в дискусия
l към последния отговор
ctrl+ enter изпращане на вашето съобщение
(стрелка надясно) следваща страница
(стрелка наляво) предишна страница