17 Changes

September 24, 2019
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2guPWGRVnHmZrTHMBwG650QzMOu.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/6JIyeQb8kT4jukobzZ4UjgaVIYu.jpg"}}
it-IT
name a
 • Che magnifico campeggio
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • it-IT
June 6, 2017
overview a
 • В детския летен лагер самият Джон Кенди показва на децата умения сред природата, които обикновено пък му напомнят за някаква история - която той разказва във всеки епизод. Летният лагер е построен от него и се посещава от различни деца.
 • Сред тях са Робин - момиченце, обичащо природата; мъжкараната Алекс; модната Ванеса; хипохондричният Иги и по-малкият му брат Бинки, който обича приключенията; Рик - нахален немирник. Възрастните герои включват медицинската сестра Моли, която харесва Джон, който обаче не й обръща внимание, тъй като се интересува от привлекателната червенокоса рецепционистка на име мис Суитингам.
 • Най-големият противник на Джон е Рекс Дефорест Трети — човек, който иска да разруши Лагера на Кенди, за да направи съвместно управление. Още един враг на Кенди е Честър - машинист-тъпак, нает от Дефорест. Освен тях, Хоб Нейлс също не харесва Кенди - управлява конкурентния лагер Кикбут и все се опитва да унизи Джон, но в сърцето си всъщност е страхливец...
name a
 • Приказки край лагерния огън
translations a
 • bg-BG
October 17, 2015
plot_keywords a
 • {"name"=>"camp", "id"=>11663}
plot_keywords a
 • {"name"=>"summer camp", "id"=>5767}
genres d
 • {"name"=>"Animation", "id"=>16}
genres a
 • {"name"=>"Comedy", "id"=>35}
genres a
 • {"name"=>"Animation", "id"=>16}
genres a
 • {"name"=>"Family", "id"=>10751}
production_companies a
 • {"id"=>62632, "name"=>"Saban Productions"}
production_companies a
 • {"id"=>20477, "name"=>"DiC Entertainment"}
production_companies a
 • {"id"=>1175, "name"=>"Frostbacks"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page