52 Changes

September 27, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/d1FYoJInF5uzGNRq5CvhhNv31IJ.jpg"}}
May 20, 2020
overview u
 • "Вдъхновен от действителни случаи, всеки епизод се основава на един от т.нар. седем смъртни гряха: похот, лакомия, алчност, леност, гняв, завист и суета (lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy,\n\nand vanity), и представлява психологически поглед върху корените на злото.\n\nПохот е движещата мотивация зад двете: хладнокръвно убийство и един трагичен инцидент. Леност или мързел носи на пристъпи на маниакална депресия и един неуспешен опит за самоубийство. А сериен убиец изпълнява своите смъртоносни ритуали от проста алчност. Суета пък се крие зад една невинна ученичка, погубила живота си. Една ужасяващо напълняла жена, неспособна да спре да яде, фатално става жертва на лакомия. Завист провокира отравянето на нищо неподозиращите жертви и неконтролируемо гневът води до убийство. Какво би могло да предизвика такъв ужасяващ обрат на събитията?\n\nУчени, изследователи и профайлъри са стигнали до извода,че смъртните грехове стоят зад човешките характеристики и често са водещите мотиви за ужасяващи убийства и трагични инциденти. И подобно на частици от пъзел, които си идват на мястото, в сериала се разкриват шокиращи прозрения в умствените и емоционалните състояния на засегнатите хора.\n\nВ почти мистичен начин реалността на седемте смъртни гряха, определени преди векове, изглежда доказана от най-модерните научни открития. Може ли действително да е вярно, че определена част от нашия мозък е отговорна за насилието? Какво би могло да предизвика емоциите, изпълнени с насилие? Как така седемте смъртни гряха са в дневния ред на психолози и невролози?\n\nС помощта на превъзходна компютърна анимация и заедно с отлично научно изследване въпросите, свързани с тъмната страна в съзнанието на всеки човек, са изкарани на преден план в опит да им бъде даден отговор."
 • "Похот е движещата мотивация зад двете: хладнокръвно убийство и един трагичен инцидент. Леност или мързел носи на пристъпи на маниакална депресия и един неуспешен опит за самоубийство. А сериен убиец изпълнява своите смъртоносни ритуали от проста алчност. Суета пък се крие зад една невинна ученичка, погубила живота си. Една ужасяващо напълняла жена, неспособна да спре да яде, фатално става жертва на лакомия. Завист провокира отравянето на нищо неподозиращите жертви и неконтролируемо гневът води до убийство. Какво би могло да предизвика такъв ужасяващ обрат на събитията?"
tagline a
 • null
allow_new_seasons u
 • true
May 15, 2020
images a
 • {"poster":{"file_path":"/d1FYoJInF5uzGNRq5CvhhNv31IJ.jpg"}}
February 21, 2020
images d
 • {"banner":{"file_path":"/qRRe0cRw4m8XHP40Hc81RWPGhwW.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/gpCqO7UCIE9SJmf9JYaOHfa9p5a.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/A6Kwy9CBYQshdfBVjHkKvC05zYe.jpg"}}
February 24, 2018
network a
 • {"name":"The History Channel","id":65}
network d
 • {"name":"History","id":238}
network a
 • {"name":"History","id":238}
network d
 • {"name":"History","id":560}
July 1, 2017
type u
 • "Scripted"
 • "Documentary"
episode_run_time u
 • [300]
 • [60]
overview a
 • "The series traces the history of the seven deadly sins, how they became part of religious doctrine, and looks at historical figures who have been the worst perpetrators of each. Each of the seven sins is explored, from their origins and nature, their opposing virtue, and their corresponding punishment."
network a
 • {"name":"History","id":560}
network d
 • {"name":"History Channel","id":1520}
network d
 • {"name":"The History Channel","id":65}
production_companies a
 • {"id":4192,"name":"Flight 33 Productions"}
network a
 • {"name":"History Channel","id":1520}
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5957a6b4c3a36825e800a513","department":"Writing","job":"Writer","person_id":1842299}
imdb_id a
 • "tt1392068"
overview a
 • "Miniserie televisiva de siete episodios. Los siete pecados capitales del cristianismo han tenido un gran impacto en la cultura Occidental. Cada episodio trata sobre un pecado capital: gula, soberbia, ira, avaricia, pereza, envidia y lujuria."
name a
 • "Los siete pecados capitales"
episode_run_time u
 • [60]
 • [300]
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a05b9251410c8900a572","person_id":85955,"season_id":38099}
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a04c9251410a5900a85d","person_id":42711,"season_id":38099}
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a03ec3a368253c009872","person_id":176497,"season_id":38099}
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a02d92514109e400a5d7","person_id":205053,"season_id":38099}
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a01dc3a368265d00a380","person_id":74303,"season_id":38099}
season_regular d
 • {"credit_id":"5957a01092514109e400a5b7","person_id":60715,"season_id":38099}
crew d
 • {"credit_id":"5957a0a6c3a368293b00aef5","department":"Directing","job":"Director","person_id":229002,"season_id":38099}
overview d
 • "Miniserie de TV de dos episodios basada en la serie de novelas de Robin Wasserman. Se trata de un drama adolescente protagonizado por un grupo de estudiantes de secundaria que urden tramas llenas de mentiras y engaños."
name d
 • "Siete pecados"
season u
 • {"season_id":38099,"season_number":1}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5957a0a6c3a368293b00aef5","department":"Directing","job":"Director","person_id":229002,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Beth Manning","credit_id":"5957a05b9251410c8900a572","order":6,"person_id":85955,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hank Grace","credit_id":"5957a04c9251410a5900a85d","order":5,"person_id":42711,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kaia Sellars","credit_id":"5957a03ec3a368253c009872","order":4,"person_id":176497,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Adam Morgan","credit_id":"5957a02d92514109e400a5d7","order":3,"person_id":205053,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Harper Grace","credit_id":"5957a01dc3a368265d00a380","order":2,"person_id":74303,"season_id":38099}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Miranda Stevens","credit_id":"5957a01092514109e400a5b7","order":1,"person_id":60715,"season_id":38099}
overview a
 • "Miniserie de TV de dos episodios basada en la serie de novelas de Robin Wasserman. Se trata de un drama adolescente protagonizado por un grupo de estudiantes de secundaria que urden tramas llenas de mentiras y engaños."
name a
 • "Siete pecados"
June 6, 2017
overview a
 • "Вдъхновен от действителни случаи, всеки епизод се основава на един от т.нар. седем смъртни гряха: похот, лакомия, алчност, леност, гняв, завист и суета (lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy,\n\nand vanity), и представлява психологически поглед върху корените на злото.\n\nПохот е движещата мотивация зад двете: хладнокръвно убийство и един трагичен инцидент. Леност или мързел носи на пристъпи на маниакална депресия и един неуспешен опит за самоубийство. А сериен убиец изпълнява своите смъртоносни ритуали от проста алчност. Суета пък се крие зад една невинна ученичка, погубила живота си. Една ужасяващо напълняла жена, неспособна да спре да яде, фатално става жертва на лакомия. Завист провокира отравянето на нищо неподозиращите жертви и неконтролируемо гневът води до убийство. Какво би могло да предизвика такъв ужасяващ обрат на събитията?\n\nУчени, изследователи и профайлъри са стигнали до извода,че смъртните грехове стоят зад човешките характеристики и често са водещите мотиви за ужасяващи убийства и трагични инциденти. И подобно на частици от пъзел, които си идват на мястото, в сериала се разкриват шокиращи прозрения в умствените и емоционалните състояния на засегнатите хора.\n\nВ почти мистичен начин реалността на седемте смъртни гряха, определени преди векове, изглежда доказана от най-модерните научни открития. Може ли действително да е вярно, че определена част от нашия мозък е отговорна за насилието? Какво би могло да предизвика емоциите, изпълнени с насилие? Как така седемте смъртни гряха са в дневния ред на психолози и невролози?\n\nС помощта на превъзходна компютърна анимация и заедно с отлично научно изследване въпросите, свързани с тъмната страна в съзнанието на всеки човек, са изкарани на преден план в опит да им бъде даден отговор."
name a
 • "Седемте смъртни гряха"
translations a
 • "bg-BG"
November 19, 2015
translations a
 • "es"
December 31, 2012
iso_639_1 d
 • "en"
episode_run_time d
 • [60]
languages d
 • ["en"]
original_name d
 • "Seven Deadly Sins"

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login