82 Changes

May 17, 2020
overview u
 • "Добре дошли в професионалния свят на спорта, свят на големи пари, слава и власт. Неразделна част от него са и множеството изкушения, жълтата преса, пропиления талант, изгубените договори и неясното бъдеще. В този бърз и яростен свят професионалиният спортист се нуждае от доверен приятел, от съветник, голям брат. Нуждае се от нещо повече от добър агент, необходим му е супер-агент, той иска Арлис.\n\nВечно оптимистичният и безкрайно изобретателен Майкъл Арлис е достоен агент за най-ярките звезди на спортния небосклон. Той не се страхува да предизвиква съдбата, за да извлече максимална печалба от спортните постижения. В битката за големите пари той е под постоянната обсада на взискателни спонсори, безчувствени собственици на отбори и медийни акули, но те не са проблем – за всяка невъзможна ситуация Арлис има по едно невъзможно решение. И за да усложни допълнително живота си, Арлис не знае да казва „не”.\n\nЕдна невероятна комедия, която заличава границата между реалността и фантазията, с действителни случаи от света на спорта и с участието на спортни мега звезди."
 • "Добре дошли в професионалния свят на спорта, свят на големи пари, слава и власт. Неразделна част от него са и множеството изкушения, жълтата преса, пропиления талант, изгубените договори и неясното бъдеще. В този бърз и яростен свят професионалният спортист се нуждае от доверен приятел, от съветник, голям брат. Нуждае се от нещо повече от добър агент, необходим му е супер-агент, той иска Арлис."
tagline a
 • null
April 7, 2020
season u
 • {"season_id":569,"season_number":3}
March 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/yc8V9M8vTlFjCdId5FGghTVVLgP.jpg"}}
March 7, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/dineBjwhp3NepJYuy9gDxmNe2Er.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/4Y6FxDTakfTrecHDqSrNkiAhlcr.jpg"}}
June 11, 2019
season u
 • {"season_id":565,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":569,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":568,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
overview a
 • "Arliss est un puissant agent sportif de Los Angeles. Dans les coulisses du sport professionnel, brassant des sommes considérables, il fait preuve d'un optimisme inébranlable et d'une incapacité totale à dire «non»."
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • "fr-FR"
May 31, 2019
season u
 • {"season_id":566,"season_number":6}
translations a
 • "pt-BR"
May 13, 2019
season u
 • {"season_id":570,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":565,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
April 1, 2019
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uVJsT58nWzqQDkbvO1wu8zua8LH.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yN9vxMuyqTIHlcE9mS1TJJLbaMN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/hLusQcFojhNN3PoevY7OTGNrOG8.jpg"}}
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/amXFx2OnlzAm5xsAoIffP951MDZ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/mrG96MJki38KCRfTrJ1aYWPt1aN.jpg"}}
overview u
 • "Arliss is an American situation comedy about a sports agent and his group of associates. The series premiered on HBO in 1996 and ended in 2002."
 • "A behind-the-scenes look at the glitzy, big-money world of professional sports following the eternally optimistic and endlessly resourceful L.A. sports agent Arliss Michaels whose Achilles' heel is his inability to say “no” to clients and employees."
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cJgRJdI1UsdpXEpkVtlmT0quTzm.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/cJgRJdI1UsdpXEpkVtlmT0quTzm.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/j8OWiFdjQJyU2rSfdIaktUec4Le.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/j8OWiFdjQJyU2rSfdIaktUec4Le.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/j8OWiFdjQJyU2rSfdIaktUec4Le.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/cJgRJdI1UsdpXEpkVtlmT0quTzm.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9Zr52vUwJyAVcZGgQ21Dww9GMBl.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/qLjl1udinKadmtkXD8b0azMdC3k.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uMON3pgXYNlw3Aa4EsyMSmjMjVr.jpg"}}
December 5, 2017
es-ES
overview a
 • "Arliss Michaels (Robert Wuhl) es el número uno de los agentes deportivos."
translations a
 • "es-ES"
November 13, 2017
season u
 • {"season_id":568,"season_number":2}
May 27, 2017
overview a
 • "Добре дошли в професионалния свят на спорта, свят на големи пари, слава и власт. Неразделна част от него са и множеството изкушения, жълтата преса, пропиления талант, изгубените договори и неясното бъдеще. В този бърз и яростен свят професионалиният спортист се нуждае от доверен приятел, от съветник, голям брат. Нуждае се от нещо повече от добър агент, необходим му е супер-агент, той иска Арлис.\n\nВечно оптимистичният и безкрайно изобретателен Майкъл Арлис е достоен агент за най-ярките звезди на спортния небосклон. Той не се страхува да предизвиква съдбата, за да извлече максимална печалба от спортните постижения. В битката за големите пари той е под постоянната обсада на взискателни спонсори, безчувствени собственици на отбори и медийни акули, но те не са проблем – за всяка невъзможна ситуация Арлис има по едно невъзможно решение. И за да усложни допълнително живота си, Арлис не знае да казва „не”.\n\nЕдна невероятна комедия, която заличава границата между реалността и фантазията, с действителни случаи от света на спорта и с участието на спортни мега звезди."
name a
 • "Арлис"
translations a
 • "bg-BG"
April 2, 2017
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
March 30, 2017
season u
 • {"season_id":568,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
July 3, 2016
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
June 23, 2016
season u
 • {"season_id":566,"season_number":6}
February 10, 2016
certifications a
 • {"iso_3166_1":"US","certification":"TV-MA"}
season u
 • {"season_id":567,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":568,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":569,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":565,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":570,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":566,"season_number":6}
season u
 • {"season_id":571,"season_number":7}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/dineBjwhp3NepJYuy9gDxmNe2Er.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/dineBjwhp3NepJYuy9gDxmNe2Er.jpg","iso_639_1":"en"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/fnVtpqzHYvQWHS07Zs5tXmh4fOq.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/qKxkLsEoUCQO90Cuf4iFs4dU14s.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/qKxkLsEoUCQO90Cuf4iFs4dU14s.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/qKxkLsEoUCQO90Cuf4iFs4dU14s.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/fnVtpqzHYvQWHS07Zs5tXmh4fOq.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/fnVtpqzHYvQWHS07Zs5tXmh4fOq.jpg","iso_639_1":"en"}}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Stanley Babson","credit_id":"56bc10b79251414c110008f5","order":4,"person_id":66101}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5253436019c29579400b09b7","order":0,"person_id":58768,"season_id":571}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kirby Carlisle","credit_id":"5253436019c29579400b09b7","order":0,"person_id":58768,"season_id":571}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5253436019c29579400b09eb","order":1,"person_id":4040,"season_id":571}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Arliss Michaels","credit_id":"5253436019c29579400b09eb","order":1,"person_id":4040,"season_id":571}
production_companies a
 • {"id":3268,"name":"Home Box Office (HBO)"}
production_companies a
 • {"id":2184,"name":"Tollin/Robbins Productions"}
plot_keywords a
 • {"name":"sports agent","id":178372}
plot_keywords a
 • {"name":"sitcom","id":193171}
plot_keywords a
 • {"name":"sports","id":210630}
genres d
 • {"name":"Comedy","id":35}
genres a
 • {"name":"Comedy","id":35}
October 31, 2015
name a
 • "Арлисс"
translations a
 • "ru"
September 2, 2015
images u
 • {"poster":{"file_path":"/yc8V9M8vTlFjCdId5FGghTVVLgP.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/yc8V9M8vTlFjCdId5FGghTVVLgP.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/yc8V9M8vTlFjCdId5FGghTVVLgP.jpg"}}
May 22, 2015
season u
 • {"season_id":565,"season_number":4}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":567}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":568}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":569}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":565}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":570}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":566}
season_regular d
 • {"credit_id":"5253436119c29579400b0a59","person_id":"4bc89b34017a3c122d022667","season_id":571}
February 18, 2015
season u
 • {"season_id":565,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":570,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":566,"season_number":6}
season u
 • {"season_id":571,"season_number":7}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page