88 Changes

February 20, 2021
cs-CZ
name a
 • "Unmasked"
January 17, 2021
overview a
 • "Μετά την απελευθέρωσή του από το Σλάμπσαϊντ, ο Όλιβερ βοηθά τον Ρενέ και την Ντάινα να μάθουν την ταυτότητα του νέου Γκριν Άροου, που είναι ύποπτος για φόνο."
name a
 • "Χωρίς τη μάσκα"
December 11, 2020
no-NO
overview a
 • "Oliver løslates fra Slabside og hjelper Rene og Dinah med å avdekke identiteten til den nye Green Arrow – som nå mistenkes for drap."
no-NO
name a
 • "Unmasked"
November 22, 2020
it-IT
overview u
 • "Ora libero dal carcere, Oliver cerca di riadattarsi alla vita esterna. Quando un omicidio avviene ad una festa in onore di Oliver, la nuova Freccia Verde viene sospettata e Oliver, Dinah e Rene si propongono di dimostrare l'innocenza del vigilante. Nel frattempo, Oliver e Felicity lottano per adattarsi ai cambiamenti che la carcerazione di Oliver infligge alle loro vite. Dopo aver aiutato Oliver ad arrestare Max Fuller per aver orchestrato gli omicidi di Frank Cassady, Sam Hutchinson e Clayton Ford, Dinah autorizza Oliver a lavorare con l'SCPD come vice speciale per evitare la legge anti-vigilante con grande fastidio del sindaco Emily Pollard. La nuova Green Arrow si rivela essere la sorellastra di Oliver avuta da una precedente relazione di Robert Queen. Diggle e Lyla all'insaputa del Team Arrow, fanno visita a Diaz in carcere per richiedere il suo aiuto. Nel flash-forward, Dinah, William e Zoe rintracciano una donna conosciuta come Blackstar, che aveva legami con i piani di Felicity."
 • "Ora libero dal carcere, Oliver cerca di riadattarsi alla vita esterna. Gli ultimi avvenimenti costringono Felicity a nuovi cambiamenti. Nel frattempo, Diggle e Lyla continuano a esaminare il dipinto di Dante trovato da Curtis."
October 7, 2020
overview a
 • "Po wyjściu ze Slabside Oliver pomaga Rene i Dinah, które próbują odkryć tożsamość nowego Green Arrowa podejrzanego o morderstwo."
name a
 • "Bez maski"
September 24, 2020
guest_stars d
 • {"person_id":2194273,"character":"Officer Anastas","order":1099,"credit_id":"5ee26f0297eab4001fe0f43d"}
guest_stars u
 • {"person_id":2194273,"character":"Officer Anastas","credit_id":"5ee26f0297eab4001fe0f43d"}
 • {"person_id":2194273,"character":"Officer Nick Anastas","credit_id":"5ee26f0297eab4001fe0f43d"}
August 2, 2020
overview u
 • "Auf einer Party zu Olivers Ehren geschieht ein Mord und der neue Green Arrow gerät unter Tatverdacht. Dinah und Rene versuchen daraufhin seine Unschuld zu beweisen. Oliver versucht sich an sein neues Leben in Freiheit zu gewöhnen, doch auch für Felicity ist die Situation nicht leicht. Schließlich beginnt Oliver eine neue Aufgabe bei der Polizei von Star City. Diggle und Lyla kommen einem Plan der Longbow Hunters auf die Spur und bitten Diaz heimlich im Gefängnis um Hilfe.\n\n(Text: RD)"
 • "Auf einer Party zu Olivers Ehren geschieht ein Mord und der neue Green Arrow gerät unter Tatverdacht. Dinah und Rene versuchen daraufhin seine Unschuld zu beweisen. Oliver versucht sich an sein neues Leben in Freiheit zu gewöhnen, doch auch für Felicity ist die Situation nicht leicht. Schließlich beginnt Oliver eine neue Aufgabe bei der Polizei von Star City. Diggle und Lyla kommen einem Plan der Longbow Hunters auf die Spur und bitten Diaz heimlich im Gefängnis um Hilfe."
name a
 • "Unter Verdacht"
June 27, 2020
pt-BR
overview u
 • "Felicity defende suas decisões recentes para proteger sua família. Enquanto isso, Diggle e Lyla continuam a investiar a pintura de Dante que Curtis (Echo Kellum) encontrou."
 • "Após sua libertação, Oliver ajuda Rene e Dinah a identificar o novo Arqueiro Verde, suspeito de assassinato."
pt-BR
name u
 • "Desmascarado"
 • "Sem máscara"
June 11, 2020
guest_stars a
 • {"person_id":2194273,"character":"Officer Anastas","order":1099,"credit_id":"5ee26f0297eab4001fe0f43d"}
guest_stars a
 • {"person_id":2675084,"character":"Goon","order":1098,"credit_id":"5ee26e7d59008600224e8960"}
guest_stars d
 • {"person_id":1987548,"character":"Goon","order":248,"credit_id":"5c11caea92514147aa0fc3d2"}
guest_stars a
 • {"person_id":59245,"character":"Councilwoman Emily Pollard","order":1099,"credit_id":"5edea570aad9c2002228c0d0"}
guest_stars a
 • {"person_id":55861,"character":"Ricardo Diaz","order":1099,"credit_id":"5ac1151d92514126c100877e"}
guest_stars a
 • {"person_id":33702,"character":"Adult William Clayton","order":1099,"credit_id":"5bd0cdce92514168ea001e26"}
guest_stars d
 • {"person_id":33702,"character":"William \"Will\" Clayton","order":5,"credit_id":"5d379bf4e54d5d20b3dccea1"}
guest_stars a
 • {"person_id":1705300,"character":"Zoe Ramirez (Adult)","order":1102,"credit_id":"5c11c8640e0a2638c71028fa"}
guest_stars d
 • {"person_id":1705300,"character":"Zoe Ramirez (Adult)","order":1096,"credit_id":"5c11c8640e0a2638c71028fa"}
February 5, 2020
da-DK
overview a
 • "Felicity står ved hendes seneste beslutninger vedrørende hendes familie. I mellemtiden fortsætter Diggle og Lyla (tilbagevendende gæstestjerne AUDREY MARIE ANDERSON) med at undersøge Dante-maleriet, som Curtis fandt."
da-DK
name a
 • "Unmasked"
January 25, 2020
name u
 • "Unmasked"
 • "Desmascarado"
January 20, 2020
ko-KR
overview a
 • "출소 후, 행사에 참석한 올리버. 다른 참석자 중 하나가 날아온 화살에 맞아 살해당한다. 모두 뉴 그린 애로우를 범인으로 의심하고, 올리버는 경찰의 범인 수사에 협조한다."
ko-KR
name a
 • "가면 없이"
December 20, 2019
zh-CN
overview a
 • "费利西蒂坚持她最近关于家庭的决定。与此同时,迪格尔和莱拉继续调查柯蒂斯发现的但丁画。"
zh-CN
name a
 • "无遮掩"
November 5, 2019
guest_stars a
 • {"person_id":33702,"character":"William \"Will\" Clayton","order":282,"credit_id":"5d379bf4e54d5d20b3dccea1"}
guest_stars d
 • {"person_id":33702,"character":"William (Adult)","order":239,"credit_id":"5c11c841c3a368399c5cc437"}
May 20, 2019
overview a
 • "Auf einer Party zu Olivers Ehren geschieht ein Mord und der neue Green Arrow gerät unter Tatverdacht. Dinah und Rene versuchen daraufhin seine Unschuld zu beweisen. Oliver versucht sich an sein neues Leben in Freiheit zu gewöhnen, doch auch für Felicity ist die Situation nicht leicht. Schließlich beginnt Oliver eine neue Aufgabe bei der Polizei von Star City. Diggle und Lyla kommen einem Plan der Longbow Hunters auf die Spur und bitten Diaz heimlich im Gefängnis um Hilfe.\n\n(Text: RD)"
May 4, 2019
overview a
 • "Ora libero dal carcere, Oliver cerca di riadattarsi alla vita esterna. Quando un omicidio avviene ad una festa in onore di Oliver, la nuova Freccia Verde viene sospettata e Oliver, Dinah e Rene si propongono di dimostrare l'innocenza del vigilante. Nel frattempo, Oliver e Felicity lottano per adattarsi ai cambiamenti che la carcerazione di Oliver infligge alle loro vite. Dopo aver aiutato Oliver ad arrestare Max Fuller per aver orchestrato gli omicidi di Frank Cassady, Sam Hutchinson e Clayton Ford, Dinah autorizza Oliver a lavorare con l'SCPD come vice speciale per evitare la legge anti-vigilante con grande fastidio del sindaco Emily Pollard. La nuova Green Arrow si rivela essere la sorellastra di Oliver avuta da una precedente relazione di Robert Queen. Diggle e Lyla all'insaputa del Team Arrow, fanno visita a Diaz in carcere per richiedere il suo aiuto. Nel flash-forward, Dinah, William e Zoe rintracciano una donna conosciuta come Blackstar, che aveva legami con i piani di Felicity."
name a
 • "Senza maschera"
March 5, 2019
guest_stars a
 • {"person_id":2194282,"character":"Emiko Queen / Green Arrow","order":276,"credit_id":"5c7e7f58925141276f16e895"}
February 12, 2019
overview a
 • "Felicity si stojí za svojimi nedávnymi rozhodnutiami, ktoré sa týkajú jej rodiny. Diggle a Lyla sa naďalej zaoberajú Danteho obrazom, ktorý našiel Curtis."
name a
 • "Unmasked"
February 1, 2019
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/2gQdHwFkmUaF7z9IvVxFZWgJdmd.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/dePHMTqqXg3b57oxrkF0fCgVVnc.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/6rVvlMiAaJEmzjMoS1WHpb3A7xU.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/9vWWCOKJMLQREw1SosZD2gTJbVr.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/szvvC604eJv8wj3Lg1SmKU9WIvW.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/23AHva0vacnGT0m8Cukjb2CDsX3.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/1L3SY5wUFAVJ2ATCSxdSEVvlv4f.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xMDqDQ2i10ebKHHCzJFzmRY2XYb.jpg"}}
January 31, 2019
overview u
 • "Освободившись из тюрьмы, Оливер пытается приспособиться к внешней жизни. Когда происходит убийство на вечеринке в честь Оливера, подозревается новая Зеленая стрела, и Оливер. Тем временем, Оливер и Фелисити изо всех сил пытаются приспособиться к тем изменениям, которые Оливер внес в их жизнь и отношения. В конечном счете, Дина уполномочивает Оливера работать с SCPD в качестве специального заместителя, чтобы избежать принятия закона о противодействии, и новая Зеленая Стрела, как выясняется, является сводной сестрой Оливера. В ретроспективе Дина, Уильям и Зои разыскивают женщину, известную как Черная звезда, которая была связана с планами Фелисити."
 • "После освобождения Оливер адаптируется к жизни заново. Ему тут же приходится начать новое расследование. Его отношения с Фелисити переживают тяжелые времена, но друзья находят, чем его занять. Новая Зеленая Стрела дает о себе знать."
overview a
 • "Освободившись из тюрьмы, Оливер пытается приспособиться к внешней жизни. Когда происходит убийство на вечеринке в честь Оливера, подозревается новая Зеленая стрела, и Оливер. Тем временем, Оливер и Фелисити изо всех сил пытаются приспособиться к тем изменениям, которые Оливер внес в их жизнь и отношения. В конечном счете, Дина уполномочивает Оливера работать с SCPD в качестве специального заместителя, чтобы избежать принятия закона о противодействии, и новая Зеленая Стрела, как выясняется, является сводной сестрой Оливера. В ретроспективе Дина, Уильям и Зои разыскивают женщину, известную как Черная звезда, которая была связана с планами Фелисити."
name a
 • "Без маски"
December 17, 2018
overview a
 • "Après avoir été libéré de Slabside, Oliver aide Rene et Dinah à découvrir l'identité du nouveau Green Arrow soupçonné de meurtre."
name a
 • "Démasqué"
December 16, 2018
overview a
 • "Felicity defende suas decisões recentes para proteger sua família. Enquanto isso, Diggle e Lyla continuam a investiar a pintura de Dante que Curtis (Echo Kellum) encontrou."
name a
 • "Unmasked"
December 12, 2018
guest_stars a
 • {"person_id":1987548,"character":"Goon","order":248,"credit_id":"5c11caea92514147aa0fc3d2"}
guest_stars a
 • {"person_id":2194276,"character":"Prison Guard","order":247,"credit_id":"5c11caae92514167ab02517e"}
guest_stars a
 • {"person_id":2194275,"character":"Reporter #1","order":246,"credit_id":"5c11ca9692514167ab025164"}
guest_stars a
 • {"person_id":1591422,"character":"Reporter #2","order":245,"credit_id":"5c11ca750e0a2638b610cd2a"}
guest_stars a
 • {"person_id":1354630,"character":"Reporter #3","order":244,"credit_id":"5c11ca510e0a2631430163d9"}
guest_stars a
 • {"person_id":2194273,"character":"Officer Nick Anastas","order":243,"credit_id":"5c11ca340e0a2638b610ccc7"}
guest_stars a
 • {"person_id":1489550,"character":"Bethany Snow","order":243,"credit_id":"55b026bc9251411e1800c963"}
guest_stars a
 • {"person_id":1381537,"character":"Max Fuller","order":242,"credit_id":"5c11c8a8925141479210381a"}
guest_stars a
 • {"person_id":59245,"character":"Mayor Emily Pollard","order":241,"credit_id":"5c11c8829251417eaf004c1e"}
guest_stars a
 • {"person_id":1705300,"character":"Zoe Ramirez (Adult)","order":240,"credit_id":"5c11c8640e0a2638c71028fa"}
guest_stars a
 • {"person_id":33702,"character":"William (Adult)","order":239,"credit_id":"5c11c841c3a368399c5cc437"}
guest_stars a
 • {"person_id":21417,"character":"Lyla Michaels","order":239,"credit_id":"55650c32c3a3687acf000337"}
guest_stars a
 • {"person_id":968006,"character":"Maya / Blackster","order":238,"credit_id":"5c11c7fe92514147aa0fc00a"}
December 8, 2018
overview a
 • "פליסיטי עומדת על החלטותיה האחרונות בנוגע למשפחתה. בינתיים, דיגלי וליילה ממשיכים לבחון את הציור של דנטה שקרטיס מצא."
name a
 • "מתחת למסכה"
name u
 • "Без маска"
 • "Разкриване"
December 6, 2018
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/xMDqDQ2i10ebKHHCzJFzmRY2XYb.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/1L3SY5wUFAVJ2ATCSxdSEVvlv4f.jpg"}}
December 4, 2018
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/23AHva0vacnGT0m8Cukjb2CDsX3.jpg"}}
December 2, 2018
overview a
 • "Felicity blijft bij haar recente beslissingen over haar familie. Ondertussen blijven Diggle en Lyla het Dante-schilderij dat Curtis vond, onderzoeken."
name a
 • "Unmasked"
November 20, 2018
name a
 • "Без маска"
November 18, 2018
overview a
 • "Felicity defiende sus recientes decisiones con respecto a su familia. Mientras tanto, Diggle y Lyla continúan mirando el cuadro de Dante que Curtis encontró."
name a
 • "Desenmascarado"
November 15, 2018
tvdb_id a
 • "6868089"
imdb_id a
 • "tt7508732"
crew a
 • {"person_id":1489112,"job":"Writer","department":"Writing","credit_id":"55ae7a489251411e1400adf4"}
crew a
 • {"person_id":1498013,"job":"Writer","department":"Writing","credit_id":"55d3473fc3a3680b0600005a"}
crew a
 • {"person_id":1772623,"job":"Director","department":"Directing","credit_id":"5acbb5290e0a2631cc0190a2"}
overview a
 • "Felicity stands by her recent decisions regarding her family. Meanwhile, Diggle and Lyla continue to look into the Dante painting that Curtis found."
name a
 • "Unmasked"
air_date a
 • "2018-12-03"
episode_number a
 • 8
season_number a
 • 7
general c
 • null

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login