תמיכת The Movie Database

נושא מעמד תגובות תגובה אחרונה

פתוח

0

דצמ' 18, 2018 ב-6:25PM
מאת enofeb

סגור

1

דצמ' 18, 2018 ב-4:41PM
מאת Banana

פתוח

5

דצמ' 18, 2018 ב-1:07PM
מאת Banana

פתוח

0

דצמ' 17, 2018 ב-6:57PM
מאת Jordi0686

סגור

2

דצמ' 16, 2018 ב-6:55AM
מאת theoami

סגור

2

דצמ' 15, 2018 ב-6:33PM
מאת Banana

סגור

2

דצמ' 14, 2018 ב-11:28AM
מאת Nils Hart

פתוח

2

דצמ' 14, 2018 ב-9:59AM
מאת Gallerian

הראה עוד

נושא מעמד תגובות תגובה אחרונה

פתוח

6

דצמ' 18, 2018 ב-12:50PM
מאת LucaZeta

סגור

1

דצמ' 16, 2018 ב-7:41PM
מאת Banana

סגור

2

דצמ' 14, 2018 ב-11:04AM
מאת tlvenkat457

סגור

5

דצמ' 12, 2018 ב-2:31PM
מאת Mrs.peacock

פתוח

0

דצמ' 12, 2018 ב-12:42PM
מאת defro

פתוח

1

דצמ' 12, 2018 ב-11:51AM
מאת Travis Bell

סגור

4

דצמ' 12, 2018 ב-11:22AM
מאת Travis Bell

סגור

1

דצמ' 09, 2018 ב-6:38PM
מאת lineker

הראה עוד

נושא מעמד תגובות תגובה אחרונה

פתוח

0

דצמ' 18, 2018 ב-3:50PM
מאת arturoXYZ

פתוח

0

דצמ' 18, 2018 ב-11:01AM
מאת hamdidevjs

פתוח

4

דצמ' 18, 2018 ב-12:37AM
מאת Travis Bell

פתוח

2

דצמ' 17, 2018 ב-4:52PM
מאת versionCritica

פתוח

1

דצמ' 17, 2018 ב-12:48PM
מאת Travis Bell

פתוח

3

דצמ' 17, 2018 ב-10:46AM
מאת Travis Bell

פתוח

5

דצמ' 16, 2018 ב-6:16PM
מאת Travis Bell

פתוח

1

דצמ' 16, 2018 ב-5:45PM
מאת Travis Bell

הראה עוד

נושא מעמד תגובות תגובה אחרונה

סגור

1

דצמ' 19, 2018 ב-9:21AM
מאת ticao2 🇧🇷 pt-BR

פתוח

0

דצמ' 19, 2018 ב-8:43AM
מאת mrtextortexel

↪︎

Yulia Aug

פתוח

0

דצמ' 19, 2018 ב-8:37AM
מאת mrtextortexel

↪︎

Danil Steklov

פתוח

0

דצמ' 19, 2018 ב-8:37AM
מאת mrtextortexel

פתוח

0

דצמ' 19, 2018 ב-8:14AM
מאת mrtextortexel

סגור

0

דצמ' 19, 2018 ב-7:19AM
מאת DaMaN

↪︎

Robin Houston

פתוח

0

דצמ' 19, 2018 ב-7:09AM
מאת Notamymerrick

סגור

0

דצמ' 19, 2018 ב-6:24AM
מאת David1886

הראה עוד

עולמי

s התמקד בשורת החיפוש
p פתח תפריט פרופיל
esc סגור חלון פתוח
? פתח חלון קיצורי דרך של מקלדת

בדפי מדיה

b לך חזרה (או אל הורה אם ישים)
e לך אל דף עריכה

בדפי עונות

(חץ ימני) לך אל העונה הבאה
(חץ שמאלי) לך אל העונה הקודמת

בדפי סדרות

(חץ ימני) לך אל הפרק הבא
(חץ שמאלי) לך אל הפרק הקודם

בכל דפי תמונה

a פתח חלון הוספת תמונה

בכל דפי עריכה

t פתח בוחר תרגום
ctrl+ s הגש טופס

בדפי דיון

n צור דיון חדש
w עורר מעמד מעקב
p עורר ציבורי/פרטי
c עורר סגירה/פתיחה
a פתח פעילות
r השב אל דיון
l לך אל תשובה אחרונה
ctrl+ enter הגש את הודעתך
(חץ ימני) הדף הבא
(חץ שמאלי) הדף הקודם