תמיכת The Movie Database

נושא מעמד תגובות תגובה אחרונה

פתוח

4

פבר' 15, 2019 ב-12:01PM
מאת daikiiriguchi

פתוח

1

פבר' 14, 2019 ב-10:15AM
מאת Travis Bell

סגור

11

פבר' 14, 2019 ב-5:17AM
מאת paloppa

פתוח

2

פבר' 13, 2019 ב-6:13PM
מאת Reddy57

פתוח

3

פבר' 13, 2019 ב-12:41PM
מאת ticao2 🇧🇷 pt-BR

פתוח

0

פבר' 13, 2019 ב-8:54AM
מאת Cyro Dubeux

פתוח

3

פבר' 12, 2019 ב-11:57AM
מאת Travis Bell

פתוח

1

פבר' 11, 2019 ב-7:02PM
מאת Travis Bell

פתוח

2

פבר' 10, 2019 ב-4:07AM
מאת RuneClaeys

פתוח

2

פבר' 09, 2019 ב-10:32PM
מאת Sterling Diaz

פתוח

0

פבר' 09, 2019 ב-9:58PM
מאת chitradwara

סגור

24

פבר' 09, 2019 ב-9:26PM
מאת Travis Bell

פתוח

2

פבר' 09, 2019 ב-5:51PM
מאת James Maxwel

סגור

2

פבר' 09, 2019 ב-5:07PM
מאת JamesAlexander

סגור

1

פבר' 09, 2019 ב-3:43PM
מאת Travis Bell

עולמי

s התמקד בשורת החיפוש
p פתח תפריט פרופיל
esc סגור חלון פתוח
? פתח חלון קיצורי דרך של מקלדת

בדפי מדיה

b לך חזרה (או אל הורה אם ישים)
e לך אל דף עריכה

בדפי עונות

(חץ ימני) לך אל העונה הבאה
(חץ שמאלי) לך אל העונה הקודמת

בדפי סדרות

(חץ ימני) לך אל הפרק הבא
(חץ שמאלי) לך אל הפרק הקודם

בכל דפי תמונה

a פתח חלון הוספת תמונה

בכל דפי עריכה

t פתח בוחר תרגום
ctrl+ s הגש טופס

בדפי דיון

n צור דיון חדש
w עורר מעמד מעקב
p עורר ציבורי/פרטי
c עורר סגירה/פתיחה
a פתח פעילות
r השב אל דיון
l לך אל תשובה אחרונה
ctrl+ enter הגש את הודעתך
(חץ ימני) הדף הבא
(חץ שמאלי) הדף הקודם