343 Changes

June 1, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/yBRv7KhdMPfombvpRfpafEt3HfL.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/yBRv7KhdMPfombvpRfpafEt3HfL.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sMMBX6OTdg8WGLDEKIe17OJ0gfh.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/sMMBX6OTdg8WGLDEKIe17OJ0gfh.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/yBRv7KhdMPfombvpRfpafEt3HfL.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/sMMBX6OTdg8WGLDEKIe17OJ0gfh.jpg"}}
May 25, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/foGD5T0v7iDWNhbbwFTrGxmUDEh.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/AlnBUoKzzPnczrzzxuh0SYwDa3Z.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/AlnBUoKzzPnczrzzxuh0SYwDa3Z.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/AlnBUoKzzPnczrzzxuh0SYwDa3Z.jpg"}}
May 7, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1Fw8pSRKQGu2dSvAmzet4I6lgq.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1Fw8pSRKQGu2dSvAmzet4I6lgq.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1Fw8pSRKQGu2dSvAmzet4I6lgq.jpg"}}
May 6, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"young adult","id":206298}
May 5, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/c7th4fYj0M7gQUu0qk6eLkzqJT8.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/c7th4fYj0M7gQUu0qk6eLkzqJT8.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/c7th4fYj0M7gQUu0qk6eLkzqJT8.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/hnAc1wIsX2Ghjqk7rKeRLXkMO06.jpg"}}
May 1, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/ds12XmFARq5TBrq5JyPsM53k3Tc.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/ds12XmFARq5TBrq5JyPsM53k3Tc.jpg","iso_639_1":"it"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/ds12XmFARq5TBrq5JyPsM53k3Tc.jpg"}}
April 20, 2020
production_companies a
 • {"name":"Lionsgate","id":1632}
translations a
 • "id-ID"
April 12, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/oMJmH36JGf9yezI3uWvn1DgjHjk.jpg"}}
April 11, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/wpYZwbpwPDv9S29S46BfyWmtgz0.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/dTYs3Hv5P6l266G2Pkwj0nr3Xxq.jpg"}}
April 10, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/2C6qcfLfUhSGRPKhdjuBYjgw6ft.jpg"}}
April 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/JQEa0TmcX1nf0ohTLWNQMcO9t5.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/oCazVqAawMjb02jXk3cfCI2NVOq.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pm2ClEbymajTc8AeKsxEKloTFrU.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1c9F9nqVWeMkeNyq7ou0FyBrcS7.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/34eab4mHmAnu1In4ixLH6Pbovi6.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/niRTkehBFVeIvz0r6sBWD9bqLM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/5h6RWYcl5REHV47YDDp8e35aNqU.jpg"}}
April 8, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1sdi7kZ0jXofrS54poL85wHFdEv.jpg"}}
April 7, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/uiLj8VkAwTzLmoqsftHCHeh1Pet.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/Aqvz78oO0yCMlfOof5RRItgYi3M.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xJAVgvsNVEVcN4YUHqls0iCa1wR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/sdesZw1UJhPYvrZ7ql9kAsdwaTB.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ylwbFBoazV8hRddLgnlxSH7TRiR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/nruTCEMMiP7qGmru6imYGj7YWBO.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/amQfqiDxH4rOXCBQlQaE5looqta.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/qFdqdBiqTsfXYvKDeCfxTucxQzU.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/usR5kYsuPnktxlBmYJ6CexoPtUf.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/2c2un4UbDJtVa2ceMpxF7uQSckb.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/s6N8N6nuKend1J57EpL7Bib3YHk.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vlG6iHT1RuT9xLj17SmNNUd8jJZ.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/50ZTkKPz46lBMJGpaCjQuPrYHJv.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tdf2Txk8olLqc3y30Jhm1hFd3Ac.jpg"}}
March 25, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9OT33rvCaAAOBL9v1RpZ6BjcI6E.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9OT33rvCaAAOBL9v1RpZ6BjcI6E.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9OT33rvCaAAOBL9v1RpZ6BjcI6E.jpg"}}
March 17, 2020
title a
 • "Beznádejne zamilovaná Lola"
overview a
 • "V modernom svete, stále viac prepojenom vďaka Facebooku, Twitteru či iTunes, prežíva Lola a jej priatelia stredoškolské romániky, priateľstvá aj prvé sklamania. Zároveň sa snažia vyhýbať svojim niekedy až príliš autoritatívnym a technologicky negramotným rodičom, ako je napríklad Lolina matka Anne. Tá jedného dňa nájde Lolin denník a zistí, že jej Lola už dávno nehovorí všetko - má totiž priateľa, s ktorým už mala sex a vyskúšala marihuanu. Škaredo sa preto pohádajú a Lola odchádza k otcovi..."
runtime u
 • 0
 • 93
translations a
 • "sk-SK"
February 7, 2020
title a
 • "LOL"
translations a
 • "sl-SI"
October 29, 2019
overview a
 • "새학기를 맞은 리글리 고등학교. 절친한 사이인 로라와 에밀리 그리고 제니스는 여전히 즐거운 학교 생활을 꿈꿉니다. 그러나 사소한 오해로 인해 로라는 남자친구 채드와 헤어지게 되는데, 그후로 항상 좋은 친구로만 생각했던 카일과 가까워지는 것을 느낍니다. 하지만 그 둘 사이에 이 남자 저 남자에게 다 달라붙는다고해서 '포스트 잇'이라는 별명을 갖고 있는 애슐리가 끼어들려고 하는데... 한편 카일은 공부보다는 밴드활동에 더 관심이 많았는데 아버지는 그런 카일을 못마땅하게 여깁니다. 싱그러운 청춘들이 그려내는 그들의 사랑과 꿈에 대한 이야기!"
title a
 • "LOL"
translations a
 • "ko-KR"
September 24, 2019
es-MX
overview u
 • "Una joven intenta enfrentar las presiones de su romance y amistades en la escuela secundaria mientras esquiva a su madre sobreprotectora."
 • "En un mundo conectado por YouTube, iTunes y Facebook, Lola y sus amigas navegan las presiones de los pares del romance y la amistad de la escuela secundaria mientras esquivan a sus padres a veces dominantes y confusos. Cuando la madre de Lola, Anne, \"accidentalmente\" lee el diario picante de su hija adolescente, se da cuenta de cuán grande ha crecido su brecha de comunicación."
es-MX
overview a
 • "Una joven intenta enfrentar las presiones de su romance y amistades en la escuela secundaria mientras esquiva a su madre sobreprotectora."
es-MX
title a
 • "LOL: Casi 18"
translations a
 • "es-MX"
May 6, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"mother daughter relationship","id":240315}
plot_keywords d
 • {"name":"parent child relationship","id":970}
character_names u
 • {"person_id":1735975,"character":"Student Late to Class","cast_id":46,"credit_id":"587ce3d79251413f3301a8ab"}
 • {"person_id":1735975,"character":"Student Late to Class (uncredited)","cast_id":46,"credit_id":"587ce3d79251413f3301a8ab"}
cast d
 • {"cast_id":45,"character":"Club Bouncer","credit_id":"587ce3c4c3a368494c017fa3","person_id":1739922,"order":42}
character_names u
 • {"person_id":1123015,"character":"Sandwich Shop Patron","cast_id":48,"credit_id":"587ce4929251413e9201a1ad"}
 • {"person_id":1123015,"character":"Sandwich Shop Patron (uncredited)","cast_id":48,"credit_id":"587ce4929251413e9201a1ad"}
character_names u
 • {"person_id":1283933,"character":"Concert Goer","cast_id":49,"credit_id":"587ce4a3925141410100efdd"}
 • {"person_id":1283933,"character":"Concert Goer (uncredited)","cast_id":49,"credit_id":"587ce4a3925141410100efdd"}
character_names u
 • {"person_id":1620729,"character":"Student","cast_id":50,"credit_id":"587ce4fb9251413f46019802"}
 • {"person_id":1620729,"character":"Student (uncredited)","cast_id":50,"credit_id":"587ce4fb9251413f46019802"}
character_names u
 • {"person_id":1364762,"character":"Diner Patron / BG","cast_id":51,"credit_id":"587ce5109251413f4601980c"}
 • {"person_id":1364762,"character":"Diner Patron / BG (uncredited)","cast_id":51,"credit_id":"587ce5109251413f4601980c"}
character_names u
 • {"person_id":1739927,"character":"Concert Goer","cast_id":52,"credit_id":"587ce51e9251413ecb01b4b9"}
 • {"person_id":1739927,"character":"Concert Goer (uncredited)","cast_id":52,"credit_id":"587ce51e9251413ecb01b4b9"}
character_names u
 • {"person_id":146414,"character":"Angry Cell Phone Guy","cast_id":58,"credit_id":"587ce588c3a36847e801bc96"}
 • {"person_id":146414,"character":"Angry Cell Phone Guy (uncredited)","cast_id":58,"credit_id":"587ce588c3a36847e801bc96"}
character_names u
 • {"person_id":1469374,"character":"Student","cast_id":60,"credit_id":"587ce64e9251413f1b01b9cd"}
 • {"person_id":1469374,"character":"Student (uncredited)","cast_id":60,"credit_id":"587ce64e9251413f1b01b9cd"}
cast d
 • {"cast_id":65,"character":"Diner Patron","credit_id":"587ce773c3a3684a9e019252","person_id":1649258,"order":62}
character_names u
 • {"person_id":150670,"character":"Student","cast_id":68,"credit_id":"587ce79cc3a3684a6501b29b"}
 • {"person_id":150670,"character":"Student (uncredited)","cast_id":68,"credit_id":"587ce79cc3a3684a6501b29b"}
character_names u
 • {"person_id":505400,"character":"Businessman","cast_id":66,"credit_id":"587ce780c3a36847e801bda1"}
 • {"person_id":505400,"character":"Businessman (uncredited)","cast_id":66,"credit_id":"587ce780c3a36847e801bda1"}
character_names u
 • {"person_id":1526610,"character":"Grumpy Teacher","cast_id":74,"credit_id":"587ce8229251413f3301aab2"}
 • {"person_id":1526610,"character":"Grumpy Teacher (uncredited)","cast_id":74,"credit_id":"587ce8229251413f3301aab2"}
character_names u
 • {"person_id":1457900,"character":"Guest #1","cast_id":76,"credit_id":"587ce84fc3a3684a4a01c8b5"}
 • {"person_id":1457900,"character":"Guest #1 (uncredited)","cast_id":76,"credit_id":"587ce84fc3a3684a4a01c8b5"}
character_names u
 • {"person_id":1737866,"character":"Concert Goer","cast_id":78,"credit_id":"587ce949925141414300e75f"}
 • {"person_id":1737866,"character":"Concert Goer (uncredited)","cast_id":78,"credit_id":"587ce949925141414300e75f"}
May 11, 2018
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"RU","iso_639_1":"","release_date":"2012-06-28","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"RU","iso_639_1":"","release_date":"2012-06-28","certification":"16+","type":3,"note":""}
April 26, 2018
ru-RU
videos a
 • {"id":"5ae22834c3a36876b2017408","name":"Лето. Одноклассники. Любовь - Trailer","key":"HuEWXAxkXxs","size":1080,"type":"Trailer"}
March 24, 2018
videos u
 • {"id":"5ab249af0e0a261de9007c2c","name":"Bande Annonce VOST","key":"oCUP6mai8ys","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"5ab249af0e0a261de9007c2c","name":"LOL USA- Bande- annonce VOST","key":"oCUP6mai8ys","size":360,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"5ab2499bc3a3681cba0079fd","name":"Bande Annonce VF","key":"gdZL16HFVMs","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"5ab2499bc3a3681cba0079fd","name":"LOL USA - Bande-annonce VF","key":"gdZL16HFVMs","size":360,"type":"Trailer"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074be","name":"Lol (Spanish Trailer) (2013)","key":"Fxp-inSNZvw","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074be","name":"LOL Trailer en Español (2013)","key":"Fxp-inSNZvw","size":720,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074bd","name":"Trailer","key":"GS0nF-2BTK8","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074bd","name":"LOL - Trailer (Deutsch) HD","key":"GS0nF-2BTK8","size":720,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074bb","name":"Trailer Film","key":"tPnUMZ7YGiA","size":360,"type":"Trailer"}
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074bb","name":"Trailer LOL - Pazza del mio Migliore Amico (ITA)","key":"tPnUMZ7YGiA","size":360,"type":"Trailer"}
videos u
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074ba","name":"Lol (2013)","key":"4P6mXZzY9nc","size":720,"type":"Trailer"}
 • {"id":"533ec6cbc3a36854480074ba","name":"LOL Official Trailer","key":"4P6mXZzY9nc","size":720,"type":"Trailer"}
March 21, 2018
videos a
 • {"id":"5ab249af0e0a261de9007c2c","name":"Bande Annonce VOST","key":"oCUP6mai8ys","size":360,"type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"5ab2499bc3a3681cba0079fd","name":"Bande Annonce VF","key":"gdZL16HFVMs","size":360,"type":"Trailer"}
February 28, 2018
lv-LV
overview a
 • "Lolas attiecības ar puisi pajūk taču drīz vien viņu pārsteidz viņas labākais draugs, kas atklāj savas jūtas"
lv-LV
title a
 • "Lola"
translations a
 • "lv-LV"
January 2, 2018
cast d
 • {"person_id":1695753,"cast_id":99,"credit_id":"5a3f66b29251411fd501cc04"}
December 24, 2017
cast a
 • {"person_id":1695753,"character":"Student","order":76,"cast_id":99,"credit_id":"5a3f66b29251411fd501cc04"}
November 26, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nj0LfeHbWgpPM5M7BcorEX8HvwI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nj0LfeHbWgpPM5M7BcorEX8HvwI.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nj0LfeHbWgpPM5M7BcorEX8HvwI.jpg"}}
August 12, 2017
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/jQ1zCPJMtik9hrbOebemrWvSvTb.jpg"}}
crew a
 • {"person_id":71575,"department":"Camera","job":"Director of Photography","cast_id":98,"credit_id":"598f2895c3a36874c4014912"}
crew d
 • {"person_id":71575,"cast_id":94,"credit_id":"587ceacec3a3684a9e0193d6"}
crew a
 • {"person_id":82132,"department":"Production","job":"Co-Producer","cast_id":97,"credit_id":"598f288c9251416723014380"}
crew d
 • {"person_id":1385239,"cast_id":89,"credit_id":"587cea769251413e9201a446"}
July 14, 2017
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nBVZzYXnoXgjgF1zTZDCq6kSbuf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nBVZzYXnoXgjgF1zTZDCq6kSbuf.jpg","iso_639_1":"ru"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nBVZzYXnoXgjgF1zTZDCq6kSbuf.jpg"}}
June 6, 2017
crew a
 • {"person_id":229568,"department":"Directing","job":"Director","cast_id":96,"credit_id":"5936d64cc3a3682898000cd9"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page