57 Changes

April 17, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nRNHJ6dQpNFsZOC3VYnpbNdrx8f.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nRNHJ6dQpNFsZOC3VYnpbNdrx8f.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nRNHJ6dQpNFsZOC3VYnpbNdrx8f.jpg"}}
January 19, 2021
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/pu1md4hiNESh9qx3rE0PdxusDs0.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/pu1md4hiNESh9qx3rE0PdxusDs0.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/pu1md4hiNESh9qx3rE0PdxusDs0.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xBCc8BTHqXIL121s4l9NQ8pyV6I.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xBCc8BTHqXIL121s4l9NQ8pyV6I.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xBCc8BTHqXIL121s4l9NQ8pyV6I.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6ohGmvW5uFixbo4NFGg3U8xN06s.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6ohGmvW5uFixbo4NFGg3U8xN06s.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/6ohGmvW5uFixbo4NFGg3U8xN06s.jpg"}}
March 23, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/AjvyDxhHfBSWA4CJWPkC1J5cZNn.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/AjvyDxhHfBSWA4CJWPkC1J5cZNn.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/AjvyDxhHfBSWA4CJWPkC1J5cZNn.jpg"}}
March 9, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xIn4x7xwchsIqzJIvhznn18l098.jpg"}}
March 8, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg"}}
March 7, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/aBNlrAiArl4SfYl48HpKiKrM0rQ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/kgAm8I3Eo3h2qG0iURpu9AJdrXr.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vh1H4xiliU9J68T6SxGcWJJE8zC.jpg"}}
March 6, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/p4OHdv5iuWqgixwCF66m4NXHQ6m.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xacHZRO2wuzt2Aff60VUWryqOFh.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bdxAxejnAATrpnpQTrN8RpBsLsJ.jpg"}}
August 24, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vh1H4xiliU9J68T6SxGcWJJE8zC.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/vh1H4xiliU9J68T6SxGcWJJE8zC.jpg","iso_639_1":"he"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"he"}}
February 26, 2019
overview u
 • "סיפורה האסור של חברת תקליטי הראפ הכי ידועה לשמצה אי פעם. ואיזה סיפור זה!!: עלייתה ונפילתה של דת' רואו ושל מנהלה הרעב והכוחני מריון \"שוג\" נייט גורמת לסנדק להיראות כמו סיפור לילה טוב. הסרט עוקב וחוקר אחרי כל ההיסטוריה השערורייתית של החברה והשפעתה לא רק על תעשיית המוזיקה אלא על התרבות האמריקאית כולה. הסרט גם עוסק ביחסים בין דת' רואו לכוכבה הגדול ביותר טופאק ובהשפעה של מותו הפתאומי על עתידה והונה. מס' מזהיר של מקורות אמינים מאחורי הקלעים  הולכים ומתקרבים לחשוף את הקשר האינטימי בין תעשיית המוזיקה לפשע המאורגן ואת התשוקה העזה לכוח ותהילה שמניעה את שתיהם.."
 • "סיפורה האסור של חברת תקליטי הראפ הכי ידועה לשמצה אי פעם. ואיזה סיפור זה!!: עלייתה ונפילתה של דת' רואו ושל מנהלה הרעב והכוחני מריון \"שוג\" נייט גורמת לסנדק להיראות כמו סיפור לילה טוב. הסרט עוקב וחוקר אחרי כל ההיסטוריה השערורייתית של החברה והשפעתה לא רק על תעשיית המוזיקה אלא על התרבות האמריקאית כולה. הסרט גם עוסק ביחסים בין דת' רואו לכוכבה הגדול ביותר טופאק ובהשפעה של מותו הפתאומי על עתידה והונה. מס' מזהיר של מקורות אמינים מאחורי הקלעים  הולכים ומתקרבים לחשוף את הקשר האינטימי בין תעשיית המוזיקה לפשע המאורגן ואת התשוקה העזה לכוח ותהילה שמניעה את שניהם."
overview u
 • "welcome to death row מספר את סיפורה האסור של חברת תקליטי הראפ הכי ידועה לשמצה אי פעם. ואיזה סיפור זה!!: עלייתה ונפילתה של death row ושל מנהלה הרעב והכוחני marion \"suge\" knight גורמת לסנדק להיראות כמו סיפור לילה טוב. הסרט עוקב וחוקר אחרי כל ההיסטוריה השערורייתית של החברה והשפעתה לא רק על תעשיית המוזיקה אלא על התרבות האמריקאית כולה. הסרט גם עוסק ביחסים בין death row לכוכבה הגדול ביותר 2pac ובהשפעה של מותו הפתאומי על עתידה והונה. מס' מזהיר של מקורות אמינים מאחורי הקלעים  הולכים ומתקרבים לחשוף את הקשר האינטימי בין תעשיית המוזיקה לפשע המאורגן ואת התשוקה העזה לכוח ותהילה שמניעה את שתיהם.."
 • "סיפורה האסור של חברת תקליטי הראפ הכי ידועה לשמצה אי פעם. ואיזה סיפור זה!!: עלייתה ונפילתה של דת' רואו ושל מנהלה הרעב והכוחני מריון \"שוג\" נייט גורמת לסנדק להיראות כמו סיפור לילה טוב. הסרט עוקב וחוקר אחרי כל ההיסטוריה השערורייתית של החברה והשפעתה לא רק על תעשיית המוזיקה אלא על התרבות האמריקאית כולה. הסרט גם עוסק ביחסים בין דת' רואו לכוכבה הגדול ביותר טופאק ובהשפעה של מותו הפתאומי על עתידה והונה. מס' מזהיר של מקורות אמינים מאחורי הקלעים  הולכים ומתקרבים לחשוף את הקשר האינטימי בין תעשיית המוזיקה לפשע המאורגן ואת התשוקה העזה לכוח ותהילה שמניעה את שתיהם.."
June 4, 2017
en-US
videos d
 • {"id":"533ec6a9c3a36854480056c1","name":"Trailer 1","key":"SElq_QgrLvo","size":360,"type":"Trailer"}
January 27, 2016
overview a
 • "welcome to death row מספר את סיפורה האסור של חברת תקליטי הראפ הכי ידועה לשמצה אי פעם. ואיזה סיפור זה!!: עלייתה ונפילתה של death row ושל מנהלה הרעב והכוחני marion \"suge\" knight גורמת לסנדק להיראות כמו סיפור לילה טוב. הסרט עוקב וחוקר אחרי כל ההיסטוריה השערורייתית של החברה והשפעתה לא רק על תעשיית המוזיקה אלא על התרבות האמריקאית כולה. הסרט גם עוסק ביחסים בין death row לכוכבה הגדול ביותר 2pac ובהשפעה של מותו הפתאומי על עתידה והונה. מס' מזהיר של מקורות אמינים מאחורי הקלעים  הולכים ומתקרבים לחשוף את הקשר האינטימי בין תעשיית המוזיקה לפשע המאורגן ואת התשוקה העזה לכוח ותהילה שמניעה את שתיהם.."
homepage a
 • null
tagline a
 • null
title a
 • "דת' רואו רקורדס"
translations a
 • "he"
December 12, 2015
plot_keywords a
 • {"name":"rap","id":897}
plot_keywords a
 • {"name":"hip-hop","id":898}
genres d
 • {"name":"Music","id":10402}
genres d
 • {"name":"Documentary","id":99}
genres a
 • {"name":"Music","id":10402}
genres a
 • {"name":"Documentary","id":99}
releases u
 • {"iso_3166_1":"US","release_date":"2001-09-25","certification":"","primary":false}
 • {"iso_3166_1":"US","release_date":"2001-09-25","certification":"","primary":true}
February 24, 2015
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/xIn4x7xwchsIqzJIvhznn18l098.jpg"}}
August 23, 2014
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"eo"}}
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"et"}}
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"eo"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"ee"}}
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"et"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg","iso_639_1":"ee"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xLPOywI6gLH7psPORJysoP8INfs.jpg"}}
March 2, 2014
genres a
 • {"name":"Music","id":10402}
December 26, 2013
genres a
 • {"name":"Documentary","id":99}
October 21, 2012
cast a
 • {"person_id":54422,"character":"Himself (archive footage)","order":3}
cast a
 • {"person_id":19767,"character":"Himself - Rap Artist","order":2}
cast a
 • {"person_id":2041,"character":"Himself - Rap Artist / Producer","order":1}
character_names u
 • {"person_id":122205,"character":"Himself - CEO: Death Row Records","cast_id":5}
cast d
 • {"person_id":2041}
cast a
 • {"person_id":122205,"character":null,"order":1}
cast a
 • {"person_id":2041,"character":null,"order":0}
crew a
 • {"person_id":52838,"department":"Writing","job":"Writer"}
crew a
 • {"person_id":52838,"department":"Directing","job":"Director"}
crew a
 • {"person_id":1034665,"department":"Directing","job":"Director"}
trailers a
 • {"site":"YouTube","name":"Trailer 1","sources":[{"size":"Standard","source":"SElq_QgrLvo"}]}
genres a
 • {"name":"Music","id":10402}
genres a
 • {"name":"Documentary","id":99}
plot_keywords a
 • {"name":"music industry","id":33924}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login