442 Changes

June 29, 2020
pt-BR
overview u
 • "A família Lambert, formada por Josh (Patrick Wilson), Renai (Rose Byrne) e os filhos Dalton (Ty Simpkins) e Foster (Andrew Astor), acaba de se mudar. Logo, uma das crianças entra em coma de forma inexplicável, o que faz os pais pensarem que a nova casa abriga algum tipo de espírito do mal. Mas eles logo se mudam do local e nos dias seguintes acabam descobrindo que o problema não estava na casa e sim no próprio filho."
 • "Josh e Renai se mudam com a família para uma casa maior. Lá, o filho Dalton sofre um estranho acidente e entra em coma. Enquanto eles tentam salvar o menino, entidades malignas atormentam a família."
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2L8fErMpGD4s81VtWwspeyHYdiI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2L8fErMpGD4s81VtWwspeyHYdiI.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2L8fErMpGD4s81VtWwspeyHYdiI.jpg"}}
June 8, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9uymSsEKDVKOuqgY4EpVJSuG640.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9uymSsEKDVKOuqgY4EpVJSuG640.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aWz8tNEj17FMotyGiiGgcSKlo7S.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aWz8tNEj17FMotyGiiGgcSKlo7S.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/aWz8tNEj17FMotyGiiGgcSKlo7S.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9uymSsEKDVKOuqgY4EpVJSuG640.jpg"}}
June 6, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tMfIjHBI7FwljlK9Le3rmiQzDYS.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tMfIjHBI7FwljlK9Le3rmiQzDYS.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/tMfIjHBI7FwljlK9Le3rmiQzDYS.jpg"}}
May 22, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/6yBW5TXkAwTdOnSDYS4EcAqdeYy.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/anEh7TxYloZh9Sd452miSgkirXg.jpg"}}
May 18, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/b7375ZJntKTJEU5KExHzfn9b2ZJ.jpg"}}
May 12, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4Row7g7z8w7DqWHlMPCeuPPFeyU.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4Row7g7z8w7DqWHlMPCeuPPFeyU.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4Row7g7z8w7DqWHlMPCeuPPFeyU.jpg"}}
April 15, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yZP6GyrgzdpjH1AxPHlb8ACLkiA.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/gsj1kdCr975tuWp36ozSabQLqfp.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/gsj1kdCr975tuWp36ozSabQLqfp.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1egpmVXuXed58TH2UOnX1nATTrf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1egpmVXuXed58TH2UOnX1nATTrf.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9w2UVajcXssgCVWV4rEtmuadpb9.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9w2UVajcXssgCVWV4rEtmuadpb9.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/fjYZX1P9CC3A5GiAZv43ASDe60S.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/fjYZX1P9CC3A5GiAZv43ASDe60S.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/fjYZX1P9CC3A5GiAZv43ASDe60S.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9w2UVajcXssgCVWV4rEtmuadpb9.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1egpmVXuXed58TH2UOnX1nATTrf.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/gsj1kdCr975tuWp36ozSabQLqfp.jpg"}}
April 12, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/bIZ80DepHYHww6MnRvge5giLmSb.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1F1lDYKeMJLVZF5aOEdg73xLxlg.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1F1lDYKeMJLVZF5aOEdg73xLxlg.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1F1lDYKeMJLVZF5aOEdg73xLxlg.jpg"}}
April 11, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9O9VwgmHw4yQoHxHBedLqd9zBfd.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nrnbsIysH9W5ai1pZuFJ0ODAAFU.jpg"}}
April 10, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/im6L4rMUNi3YjbqI8MuA9J2tIIB.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1k9uG6obtDOpxzY5NguyrRZvWT7.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/4gDP4Y48orXPQZPhGDi4fEaaYGD.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/h5nw6rcTFUivNxXOopfe96SWQbV.jpg"}}
April 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xoKlejfS6xQHksCotbxUfNVBHA1.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6bbBJ1DfvQYcebpWNQK4xnICDPx.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6Tjg6DWVo2cpqDLxrOQNw1UvIMB.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/w5ujiG1gKTMWTqsatQxRzOmYoym.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/tEC9CwYHlkdUpL1EM2apuQgMOP4.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/t3ZUSBuJsWXQsX2ZchaAD0HAl0F.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/5OmV5c5z5KjCPcG1wxzNFtuXmhR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/f2SCNbyGnszlh1KwuI3AUin3ufZ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xDIf12STy1ecWRfP4v588pIWkcJ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/kCEvWmFqiTAaJvPeQlKIvvYYXz6.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/oow8n1zlPFmotDDm2U8Dpjy59wb.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/2WwLqq5MffxupotzFeeQ8BJgOSw.jpg"}}
April 8, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/uggGISjhYHXgXtEASVZDV9mjh6g.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/hBdAsnZ5zQrewtajJd1KQO3q0od.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/AeNSJeMTI2m9kHSw4JFXjoFmWrU.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/fvOmM8fDsNV559tsYI37tna5w3V.jpg"}}
April 7, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/eS5AjOF70woMZaJo6qNlNt4dqjH.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nm86sE6aSslLNhAoFxBMzDQT0zY.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/cRuk0R6FvkJoQUCM57efebfqkAw.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fPO2BXTdeJwmEwTSn5G17m4W5F7.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/2b5U07wBacFiDbLuY8CDVyw6wkR.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/yUWGRd3FfoEIH14o6F7HmFgL4vs.jpg"}}
April 6, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/urAaOffVaxQzRJ8X5Z0oDqOWAjl.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/wufUIQSDKRpXVI9DvG1uDI8gIi5.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/2izY6Yylxagm2xxJilaIIAVBHOv.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/poM6lqlcdMDTzUhixMmFEOzwMRo.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7MYca5eXbEbhKHgYSrtxB3r799Q.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/g3vHoEMSsR7zAof2U3SuUtIMhZZ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/bFIPvDJp0nqDPa4hXkhWB20Xt30.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/63xkyJlnznyMHDo3iA2KF6AQpCL.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/zADUfWDARFyJPQnaFlWAvm9J65j.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/gvIIE7TBUkLzPIXcx32jnPagz5Y.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xVNR5eperbCm1DI1JfGhUXd4lqm.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/rKnPoGd8IsRjL3WX4Dci66RfyDx.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7eDNd85mVIqCwPjWabuq1DfoWm8.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/dsV14onDYOVkGQsT7u1tjhKKPPh.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9BgZ5dZN6tuqlOFunj92BglK2E7.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1glRUVzfukqqEWREP8GPGA4homR.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7S18728fvsgrQ7LTc9CKnVhtsWv.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/iFLDAfswp2fJeuWqxtVJfRxlZpS.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/iFLDAfswp2fJeuWqxtVJfRxlZpS.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/iFLDAfswp2fJeuWqxtVJfRxlZpS.jpg"}}
April 1, 2020
overview u
 • "Джош Ламбърт (Patrick Wilson) и съпругата му Риней (Rose Byrne) пристигат с децата си в нов дом, но едва успяват да разопаковат багажа си и започват да се случват странни неща - необяснимо се местят предмети, а в детската стая се чуват странни звуци. Истински ужас настъпва, когато 10-годишният им син Далтън (Ty Simpkins) изпада в кома. Всички усилия на лекарите в болницата да помогнат на момчето остават безуспешни. Няколко месеца по-късно момчето е изпратено в къщи на грижите на майка му и на болногледачка, а загадъчните явления в къщата продължават. Отчаяните родители са готови да приемат помощ от всекиго, а скоро става ясно, че състоянието на Далтън е свързано със света на паранормалното."
 • "Джош Ламбърт и съпругата му Риней пристигат с децата си в нов дом, но едва успяват да разопаковат багажа си и започват да се случват странни неща - необяснимо се местят предмети, а в детската стая се чуват странни звуци. Истински ужас настъпва, когато 10-годишният им син Далтън изпада в кома. Всички усилия на лекарите в болницата да помогнат на момчето остават безуспешни. Няколко месеца по-късно момчето е изпратено в къщи на грижите на майка му и на болногледачка, а загадъчните явления в къщата продължават."
tagline a
 • "Не къщата е обладана."
March 3, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2012-09-13","certification":"15세 이상 관람가","type":3,"note":""}
February 25, 2020
es-MX
runtime u
 • 0
 • 93
February 21, 2020
is-IS
title a
 • "Lævís"
translations a
 • "is-IS"
February 7, 2020
overview u
 • "Příběh o mladé rodině a jejich synovi, který se po tragické nehodě nachází v kómatu. Jakkoliv se zdá, že situace nemůže být horší, rodiče stále ještě netuší, že tělo jejich chlapce slouží jako vstupní brána pro pomstychtivé duchy, zatímco jeho duše je uvězněna v temném zapomnění"
 • "Příběh o mladé rodině a jejich synovi, který se po tragické nehodě nachází v kómatu. Jakkoliv se zdá, že situace nemůže být horší, rodiče stále ještě netuší, že tělo jejich chlapce slouží jako vstupní brána pro pomstychtivé duchy, zatímco jeho duše je uvězněna v temném zapomnění."
January 8, 2020
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2013-05-17","certification":"16","type":6,"note":"RTL 5"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2011-11-02","certification":"16","type":5,"note":"DVD, Blu ray"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2011-04-01","certification":"16","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"NL","iso_639_1":"","release_date":"2011-06-02","certification":"16","type":3,"note":""}
videos a
 • {"id":"5e160bb66262080016c91895","name":"Insidious trailer NL","key":"DR8VoKCxdg0","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
overview u
 • "Josh (Patrick Wilson) en Renai (Rose Byrne) zijn een gelukkig koppel met kinderen dat verhuist naar een nieuwe woning. Maar het blijkt dat het huis problemen heeft met de nieuwe familie: vreemde en angstaanjagende dingen gebeuren en schijnen voornamelijk betrekking te hebben op hun jonge zoon Dalton (Ty Simpkins)."
 • "Josh en Renai zijn een gelukkig koppel met kinderen dat verhuist naar een nieuwe woning. Maar het blijkt dat het huis problemen heeft met de nieuwe familie: vreemde en angstaanjagende dingen gebeuren en schijnen voornamelijk betrekking te hebben op hun jonge zoon Dalton."
November 20, 2019
tr-TR
videos a
 • {"id":"5dd56c67d55c3d001432254c","name":"Ruhlar Bölgesi Fragman","key":"hsEzROb4IS8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
October 19, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4WcRLWdak6elcoChn8y2FckA0Bz.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4WcRLWdak6elcoChn8y2FckA0Bz.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/lHRT3PLqTJRvwQo7B6tqtPCwmHD.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/lHRT3PLqTJRvwQo7B6tqtPCwmHD.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/z4ph3NXC0UXNo57Tb8E4j64iCNe.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/z4ph3NXC0UXNo57Tb8E4j64iCNe.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/z4ph3NXC0UXNo57Tb8E4j64iCNe.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4WcRLWdak6elcoChn8y2FckA0Bz.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/lHRT3PLqTJRvwQo7B6tqtPCwmHD.jpg"}}
October 16, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xWQzDOslE1XrpnmflRakEEnBIBC.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xWQzDOslE1XrpnmflRakEEnBIBC.jpg","iso_639_1":"ru"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xWQzDOslE1XrpnmflRakEEnBIBC.jpg"}}
September 7, 2019
production_companies a
 • {"name":"Blumhouse Productions","id":3172}
August 16, 2019
fr-FR
tagline u
 • "Nous devons sauver Dalton. . . Maintenant!"
 • "Le danger ne vient pas de la maison"
August 12, 2019
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/zs1lbJI2jt3CYvvMFadAL12i4nB.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/zs1lbJI2jt3CYvvMFadAL12i4nB.jpg","iso_639_1":"en"}}
June 14, 2019
tagline a
 • "Nous devons sauver Dalton. . . Maintenant!"
June 13, 2019
production_companies a
 • {"name":"Sony Pictures","id":34}
June 12, 2019
videos u
 • {"id":"5d00f8e3c3a36879921f3ac5","name":"INSIDIOUS - Bande annonce - VF","key":"HZedg27LSZ8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
 • {"id":"5d00f8e3c3a36879921f3ac5","name":"INSIDIOUS - Bande annonce 1 VF HD","key":"HZedg27LSZ8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page