Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

August 31, 2018

Lang Action Key Edit
a cast

Value

{"person_id"=>25086, "character"=>"", "order"=>14, "cast_id"=>33, "credit_id"=>"5b892d9b9251414cdd00fe97"}
a cast

Value

{"person_id"=>1736013, "character"=>"", "order"=>13, "cast_id"=>32, "credit_id"=>"5b892d900e0a2679b700f2fb"}
a cast

Value

{"person_id"=>580190, "character"=>"", "order"=>12, "cast_id"=>31, "credit_id"=>"5b892d83c3a3682e6600d381"}
a crew

Value

{"person_id"=>20722, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Design", "cast_id"=>30, "credit_id"=>"5b892d490e0a2679a8010ef2"}
a crew

Value

{"person_id"=>23583, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>29, "credit_id"=>"5b892d2dc3a3682e5600d956"}
a crew

Value

{"person_id"=>19989, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>28, "credit_id"=>"5b892d1c9251414ce300a612"}
a crew

Value

{"person_id"=>51482, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>27, "credit_id"=>"5b892d0a9251414ce000e04d"}
a crew

Value

{"person_id"=>59344, "department"=>"Production", "job"=>"Co-Producer", "cast_id"=>26, "credit_id"=>"5b892cf60e0a2679b700f240"}
a crew

Value

{"person_id"=>2421, "department"=>"Production", "job"=>"Co-Producer", "cast_id"=>25, "credit_id"=>"5b892ce8c3a3682e5200d877"}
a crew

Value

{"person_id"=>1868175, "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "cast_id"=>24, "credit_id"=>"5b892cdc0e0a2679b900bf98"}
a crew

Value

{"person_id"=>23611, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>23, "credit_id"=>"5b892cba0e0a2679c000d52b"}
a crew

Value

{"person_id"=>228094, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>22, "credit_id"=>"5b892cad9251414ce300a5ad"}
a crew

Value

{"person_id"=>1001039, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>21, "credit_id"=>"5b892ca19251414cdd00fda0"}
d crew

Original Value

{"person_id"=>1001039, "cast_id"=>2, "credit_id"=>"52fe46a6c3a36847f810a911"}
a crew

Value

{"person_id"=>67794, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"5b892c919251414ce700da55"}
u iso_639_1

Original Value

en

Value

fr

June 10, 2018

Lang Action Key Edit
bg-BG a overview

Value

Докато дирижира Te Deum в чест на своя крал - Луи XIV, великият музикант Жан-Баптист Люли набожда пръста на крака си. Раната скоро гангренясва, но Люли отказва да позволи кракът му да бъде ампутиран. Докато лежи на смъртното си легло, той си спомня щастливите времена и пътят, превърнал го от неизвестен италиански музикант в един от най-тачените композитори на Франция. През 1653 получава благоволението на младия крал Луи, след като композира балет за него. Когато се изкачва на престола през 1661, кралят се отплаща на Люли, като го прави свой дворцов композитор и му поръчва да пише творби, които хвалят величието му. С помощта на Молиер, Люли композира някои от най-известните френски опери, но личният и професионалният му живот остава белязан от скандали и съмнения.

bg-BG u runtime

Original Value

0

Value

109
bg-BG a title

Value

Кралят танцува

a translations

Value

bg-BG

April 6, 2018

Lang Action Key Edit
a production_companies

Value

{"name"=>"Canal Plus", "id"=>104}
d production_companies

Original Value

{"name"=>"Canal+", "id"=>5358}

March 23, 2018

Lang Action Key Edit
fr-FR u videos

Original Value

{"id"=>"54941807c3a3686aed00149b", "name"=>"Bande-annonce", "key"=>"4o-RYmQrftI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"54941807c3a3686aed00149b", "name"=>"Le Roi danse (The King Is Dancing) - trailer", "key"=>"4o-RYmQrftI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

September 26, 2017

Lang Action Key Edit
d crew

Original Value

{"person_id"=>27224, "cast_id"=>9, "credit_id"=>"52fe46a6c3a36847f810a923"}
a crew

Value

{"person_id"=>27224, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>19, "credit_id"=>"59caa0039251412be10010ce"}

September 15, 2017

Lang Action Key Edit
ko-KR a overview

Value

17세기 프랑스, 열네살의 어린왕 ‘루이 14세’는 실질적 권력을 움켜쥔 어머니와 재상 마자랭의 빛에 가려 우울하고 고독한 유년을 보낸다. 그런 그에게 주어진 것이 있다면 춤과 음악뿐이다. 작곡가 륄리는 그런 루이의 삶과 예술에 동반자가 된다. 그리고 언젠가 왕이 될 루이를 위해 그를 빛나게 할 최고의 음악과 플라토닉, 그 이상의 열정적 사랑을 바친다. 또한 왕실 극단의 몰리에르 역시 날카로운 필치로 왕을 위협하는 존재들인 귀족들의 세태를 풍자하며 루이 14세의 권력과 위엄을 한층 높여준다. 하지만 왕권 유지를 위해 루이 14세는 그들과 거리를 두기 시작한다. 그러나 음악적 야심과 왕에 대한 애증의 감정에서 빠져나오지 못하는 륄리는 파행과 독선을 일삼기 시작하고 이로 인해 그는 왕의 사랑과 신뢰를 잃고 마는데.....

ko-KR a title

Value

왕의 춤

a translations

Value

ko-KR

December 18, 2016

Lang Action Key Edit
es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/skKhQs3yGQFyS0JZJW5wtY4UfAj.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/skKhQs3yGQFyS0JZJW5wtY4UfAj.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/skKhQs3yGQFyS0JZJW5wtY4UfAj.jpg"}}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2001-04-26", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-12-06", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
es-ES a title

Value

La pasión del rey

November 25, 2015

Lang Action Key Edit
a releases

Value

{"iso_3166_1"=>"HU", "release_date"=>"2002-09-26", "certification"=>"", "primary"=>false}
a production_companies

Value

{"id"=>83, "name"=>"France 2 Cinéma"}
a production_companies

Value

{"id"=>22722, "name"=>"K-Star"}
a production_companies

Value

{"id"=>5358, "name"=>"Canal+"}
a spoken_languages

Value

["fr"]
u budget

Original Value

0

Value

21000000

December 21, 2014

Lang Action Key Edit
a cast

Value

{"person_id"=>1402328, "character"=>"Mme de Montespan", "order"=>11, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"54973a6f9251416e2b006cd1"}
a cast

Value

{"person_id"=>38451, "character"=>"Armande Béjart", "order"=>10, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"54973a4e9251417162001bd9"}
a cast

Value

{"person_id"=>34584, "character"=>"Cambefort", "order"=>9, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"54973a2dc3a3686af300628a"}
a cast

Value

{"person_id"=>1565, "character"=>"Louis XIV (14 Years Old)", "order"=>8, "cast_id"=>15, "credit_id"=>"54973a01c3a3681153004a27"}
a cast

Value

{"person_id"=>38453, "character"=>"Prince de Conti", "order"=>7, "cast_id"=>14, "credit_id"=>"549739c4c3a3686ae3006bf6"}
a cast

Value

{"person_id"=>53904, "character"=>"Cambert", "order"=>6, "cast_id"=>13, "credit_id"=>"549739ab92514130fc0054e7"}
a cast

Value

{"person_id"=>100371, "character"=>"Julie", "order"=>5, "cast_id"=>12, "credit_id"=>"5497397fc3a3680ff50055cc"}
a cast

Value

{"person_id"=>1120682, "character"=>"Madeleine", "order"=>4, "cast_id"=>11, "credit_id"=>"5497396bc3a3686af3006280"}

December 19, 2014

Lang Action Key Edit
fr a videos

Value

{"id"=>"54941807c3a3686aed00149b", "name"=>"Bande-annonce", "key"=>"4o-RYmQrftI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}

December 3, 2014

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l3KcniaJwAqzZ39MlKQXdhX4xLB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l3KcniaJwAqzZ39MlKQXdhX4xLB.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/l3KcniaJwAqzZ39MlKQXdhX4xLB.jpg"}}

December 1, 2014

Lang Action Key Edit
a production_countries

Value

DE

a production_countries

Value

FR

a production_countries

Value

BE

hu u runtime

Original Value

0

Value

115
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8A6gx1pSojVWjqKFVDjckiwMMOb.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/8A6gx1pSojVWjqKFVDjckiwMMOb.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
hu u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ygADg7hg7wM5dcpjNtihnTD3bOO.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ygADg7hg7wM5dcpjNtihnTD3bOO.jpg", "iso_639_1"=>"hu"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ygADg7hg7wM5dcpjNtihnTD3bOO.jpg"}}

January 29, 2014

Lang Action Key Edit
u character_names

Value

{"person_id"=>97932, "character"=>"Anne d'Autriche", "cast_id"=>10}
a cast

Value

{"person_id"=>97932, "character"=>"Anne of Austria", "order"=>3, "cast_id"=>10}
fr a overview

Value

A quatorze ans, Louis XIV sait qu'il regnera un jour mais sait aussi que l'on fera tout pour l'empecher de gouverner. Il en est complexe. Par la danse, ou le jeune roi excelle, et grace a la musique qu'il compose pour lui, Lully le revele a lui-meme puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Moliere sont les grands ordonnateurs de la magie de son regne. Mais Lully aime le roi d'un amour fou et platonique et croit que celui-ci ne peut se passer de lui. Son aveuglement le perdra et Lully, apres Moliere, basculera dans la nuit.

fr a homepage
fr a tagline
fr a title
a translations

Value

fr

January 18, 2014

Lang Action Key Edit
hu a overview

Value

XIV. Lajos (Benoit Magimel), akit Napkirálynak hívtak, imádta a zenét és legfőképpen a táncot. Udvari zenészétől, a firenzei Giambattista Lully-tól (Boris Terral) és az udvari írótól, Moliére-től (Tchéky Karyo) a király nagyszabású, sokszereplős színpadi balettműveket rendelt. A ruganyos, jó táncos hírében álló ifjú király maga akarta mindig a főszerepet játszani: táncával megjelenítette végtelen hatalmát. Az udvar előtt Lully titkolta plátói szerelmét a király iránt. A szenvedélyből pazar zenék születtek. Az aranyozott díszletek és kosztümök teljessé tették a földöntúli hatalom illúzióját. A Napkirály lábai előtt hevert olyankor a világ.

hu a homepage
hu a tagline
hu a title

Value

A király táncol

a translations

Value

hu

March 24, 2013

Lang Action Key Edit
a imdb_id

Value

tt0244173

Currently on page: 1 of 1

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.