295 Changes

May 10, 2019
overview a
 • تاریخچه‌ی دلقکی بنام رافائل شکلات، اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه که در اواخر قرن 19 ام به موفقیت بزرگی دست یافت.
title a
 • شکلات
translations a
 • fa-IR
March 14, 2019
ca-ES
overview a
 • Història de Rafael Padilla, "Chocolat", que a finals del segle XIX es va convertir en el primer pallasso negre de França. Els seus orígens al món del circ van ser difícils, i en el seu primer número circense feia de salvatge africà. Però tot va canviar quan va conèixer el pallasso anglès Footit, amb qui va aconseguir un gran èxit, sobretot al Nouveau Cirque de París. Va arribar a ser una figura emblemàtica del seu temps, fins al punt que ell i en Footit van aparèixer a les primeres pel·lícules dels germans Lumière. També va ser el primer artista negre a fer publicitat. Més tard, ja sense en Footit, es va voler dedicar al teatre, però va fracassar.
ca-ES
title a
 • Monsieur Chocolat
translations a
 • ca-ES
November 14, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4XL2p6SBAcEPQXCvWL8rY9V9hQx.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4XL2p6SBAcEPQXCvWL8rY9V9hQx.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4XL2p6SBAcEPQXCvWL8rY9V9hQx.jpg"}}
October 31, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yLyr6vZpaPP4I2nR5BDhJJj3AKm.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yLyr6vZpaPP4I2nR5BDhJJj3AKm.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yLyr6vZpaPP4I2nR5BDhJJj3AKm.jpg"}}
October 4, 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"All Out", "iso_3166_1"=>"US"}
April 26, 2018
ru-RU
videos a
 • {"id"=>"5ae223d6c3a368272b002766", "name"=>"Шоколад - Trailer", "key"=>"iBxVJzzpgeE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"58321ad792514162d802aecd", "name"=>"Bande Annonce", "key"=>"eyHeBIKoj9A", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"58321ad792514162d802aecd", "name"=>"Chocolat - Bande Annonce VF – 2016", "key"=>"eyHeBIKoj9A", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"57e44f61c3a3682ce9006788", "name"=>"Trailer", "key"=>"7f2cnHLtN-c", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"57e44f61c3a3682ce9006788", "name"=>"MONSIEUR CHOCOLAT | Kino-TRAILER", "key"=>"7f2cnHLtN-c", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"571de40592514115e20059d8", "name"=>"Monsieur Chocolat", "key"=>"M8LVLDgzy4E", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"571de40592514115e20059d8", "name"=>"Monsieur Chocolat - Trailer español (HD)", "key"=>"M8LVLDgzy4E", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"571695f9c3a3684122015785", "name"=>"Mister chocolat - trailer", "key"=>"OPonT3UkXr0", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"571695f9c3a3684122015785", "name"=>"MISTER CHOCOLAT - Trailer Italiano HD", "key"=>"OPonT3UkXr0", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"570cedf69251417951000caa", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"ynnZ_xio604", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"570cedf69251417951000caa", "name"=>"MONSIEUR CHOCOLAT Official Trailer (Omar Sy - 2016)", "key"=>"ynnZ_xio604", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"56cc8de99251410a2a000072", "name"=>"Trailer", "key"=>"Vymlnm7uQ1M", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"56cc8de99251410a2a000072", "name"=>"Chocolat / Μεσιέ Σοκολά", "key"=>"Vymlnm7uQ1M", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
March 20, 2018
es-ES
title u
 • Señor Chocolate
 • Monsieur Chocolat
February 22, 2018
lv-LV
overview a
 • Stāsts par klaunu vārdā Šokolāde, kurš bija pirmais tumšādainais cirka mākslinieks Francijā, kas guva lielus panākumus 19. gs. beigās.
lv-LV
title a
 • Šokolāde
translations a
 • lv-LV
December 14, 2017
cast a
 • {"person_id"=>1720602, "character"=>"L'enfant à la sortie des artistes", "order"=>16, "cast_id"=>22, "credit_id"=>"5a32982f0e0a264cc81ada45"}
December 9, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nanVvq4bM9fFQxZmTD0Ml7OudOX.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nanVvq4bM9fFQxZmTD0Ml7OudOX.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nanVvq4bM9fFQxZmTD0Ml7OudOX.jpg"}}
November 20, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/XJF5OMgjgR8zx3b2KyVkmeguj2.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/XJF5OMgjgR8zx3b2KyVkmeguj2.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/XJF5OMgjgR8zx3b2KyVkmeguj2.jpg"}}
October 25, 2017
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/9nUG9CEw6Tbsxr1ahFMKbTUCrXL.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A4g3tbEzMyz3tCE0ffmuZRT2Ezi.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gxCXObGbbUKKf4RuTiG0nsDxZ98.jpg"}}
October 19, 2017
es-MX
overview a
 • Belle Époque. El payaso Chocolat (Omar Sy), el primer negro que trabajó en un circo francés, tuvo un enorme éxito a finales del siglo XIX. Fue también el primero en hacer publicidad, el que inspiró a otros artistas de la época como Toulouse Lautrec o a los hermanos Lumière participando en varias de sus primeras películas. Él y el payaso Foottit (James Thierrée) fueron pioneros en la creación de un dúo entre un payaso “Carablanca” y un payaso “Augusto” negro. Chocolat, cuyo nombre era Rafael Padilla, nació en Cuba hacia 1865 y, siendo un niño, se trasladó a Europa. En España trabajó como sirviente, limpiabotas y minero. El destino lo llevó a Francia a trabajar en el circo. Pasó de ser esclavo a ser un hombre libre, del circo al teatro, y del anonimato a la fama.
es-MX
title a
 • Chocolat
translations a
 • es-MX
October 10, 2017
overview a
 • Це історія першого у Франції чорношкірого клоуна, який виступав в тандемі з білим клоуном, який майже вийшов в тираж, а з появою нового партнера повернув собі колишню славу. Їх номери були надзвичайно популярні в кінці XIX століття, але інтерес до них був переважно через те, що білий клоун знущався над чорношкірим.
title a
 • Шоколад
translations a
 • uk-UA
October 6, 2017
title u
 • Monsieur Chocolat
 • Señor Chocolate
September 26, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/jzhvHp8E2bcmV1lJwaqvEdodfJ3.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/jzhvHp8E2bcmV1lJwaqvEdodfJ3.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/jzhvHp8E2bcmV1lJwaqvEdodfJ3.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"DK", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-07-28", "certification"=>"11", "type"=>3, "note"=>nil}
overview a
 • Historien klovnen Chocolat, som er en del af klovneduoen, som skabte cirkushistorie. Chocolat blev den første sorte cirkusartist i Frankrig, som fik stor succes i slutningen af det 19. århundrede, og sammen med klovnemakkeren Footit blev de kendte i hele Frankring. Uden for scenen var Chocolats eget liv præget af lige så megen drama og fest, som cirkusscenen gav plads.
title a
 • Monsieur Chocolat
August 9, 2017
en-US
tagline a
 • The true story of the first black artist.
July 10, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nLc1ng6Ui4n5S9b0KMxaRQfmFtv.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nLc1ng6Ui4n5S9b0KMxaRQfmFtv.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nLc1ng6Ui4n5S9b0KMxaRQfmFtv.jpg"}}
June 26, 2017
overview a
 • Омар Си (Рафаел Падийа, наричан Шоколад), Джеймс Тиерее (Жорж Фути), Клотилд Есме (Мари), Оливие Гурме (Жозеф Олер), Фредерик Пиеро (Теодор Делво), Ноеми Лвовски (Ивон Делво), Ксавие Бовоа (Жак Потен), Брюно и Дени Подалиде (Огюст и Луи Люмиер) От цирка до театъра, от анонимността до величието, невероятната съдба на цирковия клоун Рафаел Падийа, наричан Шоколад, го прави първата чернокожа звезда на френската сцена. Трудно може да се предскаже, че дуото, което формират заедно с Жорж Фути (забележителна роля на Джеймс Тиерее - известен акробат, жонгльор и внук на Чарли Чаплин), ще го изстреля до върха на славата. Роден в робство в Куба, Падийа (никой не е знаел истинското му име - тази фамилия е дадена едва след смъртта му) започва кариерата си в европейски цирк, играейки пакостливия канибал Каланка, плашещ провинциалната публика, която никога дотогава не е виждала чернокож човек.
title a
 • Господин Шоколад
translations a
 • bg-BG
June 4, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qXs4j9J8aZN0QEU90eJ5SDpirVu.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qXs4j9J8aZN0QEU90eJ5SDpirVu.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qXs4j9J8aZN0QEU90eJ5SDpirVu.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3w3LsDWaSVaLyWpL5sMNF46UEra.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3w3LsDWaSVaLyWpL5sMNF46UEra.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
May 28, 2017
title u
 • Señor Chocolate
 • Monsieur Chocolat
May 21, 2017
title u
 • Monsieur Chocolat
 • Señor Chocolate
images d
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/lKgK8s6wveuz83GPTz7rcagjnVd.jpg"}}
images d
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/1iaU7kkakdAlZPafatT5oIrFpBV.jpg"}}
images d
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/czRGi7ayQMkQens55XvOU1SvfDN.jpg"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/1iaU7kkakdAlZPafatT5oIrFpBV.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/1iaU7kkakdAlZPafatT5oIrFpBV.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/twxsErMQH5NhA4fFR0zcPzAhcFM.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/twxsErMQH5NhA4fFR0zcPzAhcFM.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/3go573jqsIJVH88QVnURWO3kKnr.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/3go573jqsIJVH88QVnURWO3kKnr.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/czRGi7ayQMkQens55XvOU1SvfDN.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/czRGi7ayQMkQens55XvOU1SvfDN.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/b36jYluebAcAajobQBdEzftdU3W.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/b36jYluebAcAajobQBdEzftdU3W.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
March 28, 2017
alternative_titles a
 • {"title"=>"쇼콜라", "iso_3166_1"=>"KR"}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oFGpiUotvfsPAVxow2LsBr79GFF.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oFGpiUotvfsPAVxow2LsBr79GFF.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/oFGpiUotvfsPAVxow2LsBr79GFF.jpg"}}
March 5, 2017
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-02-03", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-02-03", "certification"=>"U", "type"=>3, "note"=>""}
cast a
 • {"person_id"=>1770427, "character"=>"Le clown Green", "order"=>16, "cast_id"=>21, "credit_id"=>"58bc1306925141609b0397b5"}
cast a
 • {"person_id"=>77907, "character"=>"Le clown Ortis", "order"=>15, "cast_id"=>20, "credit_id"=>"58bc12f1925141607b039d4c"}
cast a
 • {"person_id"=>544668, "character"=>"Marval, le lilliputien", "order"=>14, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"58bc12ddc3a368515d01d1fa"}
cast a
 • {"person_id"=>72320, "character"=>"Jacques Potin", "order"=>13, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"58bc12bbc3a36851cd01d10d"}
cast a
 • {"person_id"=>1424147, "character"=>"Régina Badet", "order"=>12, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"58bc12ac925141609b039755"}
cast a
 • {"person_id"=>19361, "character"=>"Jules Moy", "order"=>11, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"58bc1298c3a36866a5036d37"}
cast a
 • {"person_id"=>13609, "character"=>"Victor", "order"=>10, "cast_id"=>15, "credit_id"=>"58bc127dc3a36866a5036d17"}
March 2, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fCBgytwKDrRUXPkZYxIBIPiKPZI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fCBgytwKDrRUXPkZYxIBIPiKPZI.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fCBgytwKDrRUXPkZYxIBIPiKPZI.jpg"}}
alternative_titles a
 • {"title"=>"小丑的眼淚", "iso_3166_1"=>"TW"}
overview a
 • 一位黑人演員即將登台表演,他迎向舞台中央享受熱情如火的掌聲......從這個馬戲團開始,他有著身為命運小丑最燦爛及黯淡的光聚焦。在最美好的巴黎年代,成為第一位登台表演的巧克力色人種,這是屬於他的特異,可能也是不幸。命運偶然,當他遇見福提特(Footit)成為表演搭檔後便迅速竄紅,引起群眾熱潮,在舞台的星光燦爛之下──賭博、歧視、崛起與墮落,將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。拉斐爾帕迪拉(Rafael Padilla),綽號「巧克力」,1860 年生於古巴。他是第一個在法國登台的黑人藝術家,他與小丑福提特(Footit)共同創造出打破先例的雙人表演,白面小丑與名為奧古斯都的黑人角色。他成為紅極一時的表演者與蒙馬特的紅星。激發了印象派畫家羅特列克(Toulouse Lautrec)創作,並且在盧米埃兄弟的早期電影裡演出。他同時也是第一個拍攝廣告的藝術表演者​。
title a
 • 小丑的眼淚
translations a
 • zh-TW
February 15, 2017
videos a
 • {"id"=>"58a47db5c3a3686cc5004fdd", "name"=>"Chocolate - Trailer legendado [HD]", "key"=>"ZkbMfYgZkzc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
February 6, 2017
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2017-03-09", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
en-US
runtime u
 • 110
 • 119
ko-KR
overview a
 • 19세기 말 벨 에포크 시대. 퇴물 취급을 받던 광대 ‘푸티트’(제임스 티에레)는 새로운 무대를 구상하던 중 식인종을 연기하는 흑인 광대 ‘쇼콜라’(오마 사이)를 만나 콤비를 이룰 것을 제안한다. 모두에게 실패할 것이라 무시당한 그들의 첫 무대는 큰 성공을 이루고, 두 사람은 최고의 권위인 프랑스 파리 누보 서커스단에 스카우트되어 전성기를 누린다. 더 큰 무대와 완벽한 연기를 꿈꾸는 ‘푸티트’와 달리 파리의 화려한 생활과 명성에 취해 방황하는 ‘쇼콜라’. 두 콤비의 쇼가 유명해질수록 이들의 우정은 점점 위태로워지는데… 꿈과 예술의 도시 파리를 사로잡은 두 광대의 환상적인 실화! 그들의 황금빛 무대로 지금 당신을 초대합니다!
ko-KR
runtime u
 • 0
 • 119
ko-KR
title a
 • 쇼콜라
translations a
 • ko-KR
December 21, 2016
cs-CZ
overview a
 • Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc překážek, než s kolika počítal...
cs-CZ
runtime u
 • 0
 • 110
cs-CZ
title a
 • Monsieur Chocolat
translations a
 • cs-CZ
December 19, 2016
pl-PL
overview a
 • „Chocolat” był pierwszy ciemnoskórym artystą, który zaistniał we francuskim przemyśle rozrywkowym. Urodził się w 1860 roku na Kubie jako Rafaël Padilla. Gdy miał 10 lat, został sprzedany jako pomoc domowa portugalskiemu kupcowi. W wieku 16 lat uciekł do Bilbao, gdzie zaczął przygodę z cyrkiem. Jego oryginalna osobowość została dostrzeżona i doceniona przez brytyjskiego klauna Tony’ego Grice’a, który nadał mu pseudonim „Chocolat”. Prawdziwy sukces odniósł u boku innej gwiazdy cyrku – klauna o pseudonimie „Footit” (w tej roli James Thiérrée). Skecze, które wspólnie wymyślili, odtwarzane są do dziś. Osobliwy duet sceniczny fascynował wielu artystów i intelektualistów, a „Chocolat” stał się jedną z najbardziej rozpoznawanych osobowości Montmartre’u.
translations a
 • pl-PL
December 14, 2016
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"CH", "iso_639_1"=>"it", "release_date"=>"2015-04-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"CH", "iso_639_1"=>"it", "release_date"=>"2016-04-07", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
December 13, 2016
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3w3LsDWaSVaLyWpL5sMNF46UEra.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3w3LsDWaSVaLyWpL5sMNF46UEra.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3w3LsDWaSVaLyWpL5sMNF46UEra.jpg"}}
December 4, 2016
es-ES
title u
 • Señor Chocolate
 • Monsieur Chocolat
November 21, 2016
alternative_titles a
 • {"title"=>"Señor Chocolate", "iso_3166_1"=>"MX"}
title u
 • Monsieur Chocolat
 • Señor Chocolate
November 20, 2016
videos a
 • {"id"=>"58321ad792514162d802aecd", "name"=>"Bande Annonce", "key"=>"eyHeBIKoj9A", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos d
 • {"id"=>"568cc55ec3a368227b025e42", "name"=>"Bande annonce", "key"=>"MNES7FgXIXg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
runtime u
 • 110
 • 120

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page