870 Modifications

26 mai 2019
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bojMb5j1dOHvD1cKffI0AW9ARkk.jpg"}}
19 mai 2019
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/a6MwSrIKmMjs5b8os7eEgQk05yx.jpg"}}
18 mai 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/i7V6r41IpPCebV3UAiIAjRH7iGJ.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Tgc4zGQNIYnVNP3Zreanr21wA3.jpg"}}
14 mai 2019
videos u
 • {"id"=>"58d2dea8c3a3681234003a52", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"Y5ghTzKwzWs", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"58d2dea8c3a3681234003a52", "name"=>"X-Men ≣ 2000 ≣ Trailer", "key"=>"Y5ghTzKwzWs", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
9 mai 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8lrvw6KRfT15K4aJFIKPQEz72Uv.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8lrvw6KRfT15K4aJFIKPQEz72Uv.jpg", "iso_639_1"=>"ja"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8lrvw6KRfT15K4aJFIKPQEz72Uv.jpg"}}
7 mai 2019
title d
 • X-Men
20 avril 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5gmQsDWIIpeK1q2dEmXey14HaaH.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5gmQsDWIIpeK1q2dEmXey14HaaH.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5gmQsDWIIpeK1q2dEmXey14HaaH.jpg"}}
18 avril 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Tgc4zGQNIYnVNP3Zreanr21wA3.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Tgc4zGQNIYnVNP3Zreanr21wA3.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Tgc4zGQNIYnVNP3Zreanr21wA3.jpg"}}
7 avril 2019
uz-UZ
title u
 • Iks-odamlar
 • Iks-Odamlar
6 avril 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zCsFQdPBttu5AvyS8nEY5ApVUSm.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ugKiyA4HMd16m3mxXVDeNlQV7xN.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aY0VdWdyMr9d5LmPEUrUsKsEmT4.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aY0VdWdyMr9d5LmPEUrUsKsEmT4.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nYFRxEu9pH9RE8POkf7XAIiLU7x.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pLMdtXjvEDGixvvzDNI7rRxldZT.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5Y78kFoETl2xWPeIpsM7NXRAiPw.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iiNOgs2QfEr0BYar0BIWofnrKUH.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3FF3iTy7cjrI5z3YsvgaeLjlocG.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bfOyMajO6e5wEBQniFGzPJGfpBF.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hOw0XLzQarvtu57rwwsJnnYyrts.jpg"}}
5 avril 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hOw0XLzQarvtu57rwwsJnnYyrts.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hOw0XLzQarvtu57rwwsJnnYyrts.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hOw0XLzQarvtu57rwwsJnnYyrts.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/16C4Asw0qxynEKvFYNrUTykKmgv.jpg"}}
3 avril 2019
character_names u
 • {"person_id"=>2387, "character"=>"Professor Charles Xavier", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457b1"}
 • {"person_id"=>2387, "character"=>"Charles Xavier / Professor X", "cast_id"=>5, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457b1"}
27 mars 2019
character_names u
 • {"person_id"=>233, "character"=>"Kitty Pryde / Shadowcat", "cast_id"=>159, "credit_id"=>"5b69da14c3a368188612d5a1"}
 • {"person_id"=>233, "character"=>"Katherine \"Kitty\" Pryde / Shadowcat", "cast_id"=>159, "credit_id"=>"5b69da14c3a368188612d5a1"}
character_names u
 • {"person_id"=>11008, "character"=>"Mystique", "cast_id"=>13, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457d1"}
 • {"person_id"=>11008, "character"=>"Raven Darkholme / Mystique", "cast_id"=>13, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457d1"}
character_names u
 • {"person_id"=>11007, "character"=>"Toad", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457cd"}
 • {"person_id"=>11007, "character"=>"Mortimer Toynbee / Toad", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457cd"}
character_names u
 • {"person_id"=>10690, "character"=>"Rogue", "cast_id"=>10, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457c5"}
 • {"person_id"=>10690, "character"=>"Anna Marie / Rogue", "cast_id"=>10, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457c5"}
character_names u
 • {"person_id"=>10696, "character"=>"Jean Grey", "cast_id"=>7, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457b9"}
 • {"person_id"=>10696, "character"=>"Jean Grey / Pheonix", "cast_id"=>7, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457b9"}
character_names u
 • {"person_id"=>9832, "character"=>"Sabretooth", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457c9"}
 • {"person_id"=>9832, "character"=>"Victor Creed / Sabretooth", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"52fe45fe9251416c910457c9"}
24 mars 2019
overview a
 • X-men là những con người có năng lực siêu phàm. Họ tập trung tại một ngôi trường do giáo sư Charles Xavier để giúp cho họ sử dụng năng lực của mình một cách đúng đắn và có ích... Bộ phim bắt đầu từ việc cô bé Rogue bị sự truy lùng của một kẻ có mưu đồ làm bá chủ thế giới khi hắn muốn lợi dụng sức mạnh của Rogue để hoàn thành nguyện vọng của mình. Nhưng mọi thứ đã bị giáo sư và các thành viên của X-men ngăn cản. Phim được dựa theo bộ truyện tranh nổi tiếng của Mỹ.
title a
 • Dị Nhân
translations a
 • vi-VN
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5ZlvK5I6MOvgGOq0WFDqEi75EMw.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5ZlvK5I6MOvgGOq0WFDqEi75EMw.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3XGCmySpXVeEI4iCc1mk5K2wnyi.jpg"}}
23 mars 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"marvel", "id"=>252966}
14 mars 2019
alternative_titles d
 • {"title"=>"X Men", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"US"}
alternative_titles u
 • {"title"=>"X-Men I", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"DK"}
 • {"title"=>"X-Men I", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"US"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men 1", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"NL"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"엑스맨", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"KR"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-MEN", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"JP"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"იქს-ადამიანები", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"GE"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men - I", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"IT"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men 1", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"FR"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men 1", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"ES"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"01 X-Men", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
it-IT
videos a
 • {"id"=>"5c8a804c0e0a264badc1617a", "name"=>"X-Men (2000) - Trailer ITALIANO", "key"=>"4In8MHnHTOw", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
plot_keywords a
 • {"name"=>"x-men", "id"=>252652}
plot_keywords a
 • {"name"=>"marvel comics", "id"=>244120}
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-08-12", "certification"=>"12세 관람가", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-08-12", "certification"=>"12세 이상 관람가", "type"=>3, "note"=>""}
8 mars 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"იქს-ადამიანები", "id"=>252512}
alternative_titles a
 • {"title"=>"იქს-ადამიანები", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"GE"}
ka-GE
overview a
 • არც თუ ისე შორეულ მომავალში იბადებიან ხელოვნურად შეცვლილი გენეტიკის მქონე ბაშვები, რაც მათ განსაკუთრებულ თვისებებს ანიჭებს და ერთგვარ მუტანტებად აქცევს. მათ იქს-ადამიანებს ეძახიან.
ka-GE
title a
 • იქს-ადამიანები
translations a
 • ka-GE
27 février 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zcuw8DacmdTuGcVKIwYGxFOsvZG.jpg"}}
6 février 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-08-15", "certification"=>"", "type"=>1, "note"=>"London"}
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2000-08-15", "certification"=>"12", "type"=>1, "note"=>"London"}
3 février 2019
de-DE
videos d
 • {"id"=>"54a729f79251414d700001ac", "name"=>"X-Men (2000) Trailer German/Deutsch", "key"=>"KOU7EUAjomI", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
2 février 2019
title u
 • X-MEN
 • X-メン
runtime u
 • 0
 • 104
tagline a
 • 進化の象徴。 敵は強大 味方はわずか
title u
 • X-メン
 • X-MEN
7 janvier 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bfOyMajO6e5wEBQniFGzPJGfpBF.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bfOyMajO6e5wEBQniFGzPJGfpBF.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bfOyMajO6e5wEBQniFGzPJGfpBF.jpg"}}
22 décembre 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3XGCmySpXVeEI4iCc1mk5K2wnyi.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3XGCmySpXVeEI4iCc1mk5K2wnyi.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3XGCmySpXVeEI4iCc1mk5K2wnyi.jpg"}}
21 décembre 2018
plot_keywords a
 • {"name"=>"x-men film series", "id"=>250071}
12 décembre 2018
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/i2ErVpZmk6tcf7X9yjEDs0THFQs.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7EBBJQGLeNTS5uCUKlJTgPpiEyT.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pWNlJfQHQF3bRBY1TUwTARm7DGz.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/556spiC2T3f1l0htQGxtPvxxcSH.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pCr3YUYZoa9yxbwEEq0sNhkOAft.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lPnxtwq4niq1222ym339fL2fh9L.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lPnxtwq4niq1222ym339fL2fh9L.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMWV4HVVrBdYkLOFaT581AuyHPe.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wMWV4HVVrBdYkLOFaT581AuyHPe.jpg", "iso_639_1"=>"pt"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3jQwEVEJWDmBXQldilNsIqYS58B.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iSKnd0lm1UUtxIx09UZ7qynznR2.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/d8k7zgxXoqsINidbjo1ffpTFqiH.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wLE7lIghzvhKZHpXGaDEvvY4QfP.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pTWAOOQBJkGiO4fPznExViM0PN9.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pTWAOOQBJkGiO4fPznExViM0PN9.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
9 décembre 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bU9nJK3XQXxIeV2t4ad3hBx86OA.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bU9nJK3XQXxIeV2t4ad3hBx86OA.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/bU9nJK3XQXxIeV2t4ad3hBx86OA.jpg"}}
29 novembre 2018
th-TH
tagline a
 • X-เม็น 1 : ศึกมนุษย์พลังเหนือโลก
th-TH
title u
 • เอ็กซ์ เม็น 1 : ศึกมนุษย์พลังเหนือโลก
 • X-เม็น 1 : ศึกมนุษย์พลังเหนือโลก
27 novembre 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wLE7lIghzvhKZHpXGaDEvvY4QfP.jpg", "iso_639_1"=>"xx"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/wLE7lIghzvhKZHpXGaDEvvY4QfP.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
24 novembre 2018
alternative_titles d
 • {"title"=>"X戰警", "iso_3166_1"=>"TW"}
title a
 • 變種特攻
translations a
 • zh-HK
23 novembre 2018
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men 01", "iso_3166_1"=>"DE"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"X-Men - Der Film", "iso_3166_1"=>"DE"}
alternative_titles a
 • {"title"=>"X-Men 01", "iso_3166_1"=>"DE"}
15 novembre 2018
images d
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/1MKlOyHXaShMEFQSLRASMV4HQkO.jpg"}}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Général

s mettre le curseur dans la barre de recherche
p ouvrir le menu du profile
esc fermer une fenêtre ouverte
? ouvrir la fenêtre des raccourcis clavier

Sur les pages de médias

b retour (ou vers la parent si possible)
e aller à la page de modification

Sur les pages de saisons TV

(flêche droite) aller à la saison suivante
(flêche gauche) aller à la saison précédente

Sur les pages d'épisodes TV

(flêche droite) aller à l'épisode suivant
(flêche gauche) aller à l'épisode précédent

Sur les pages d'images

a ouvrir la fenêtre d'ajout d'image

Sur les pages de modification

t ouvrir le sélecteur de traduction
ctrl+ s envoyer le formulaire

Sur les pages de discussion

n créer une nouvelle discussion
w modifier statut surveillance
p modier publique/privé
c modifier ouvrir/fermer
a ouvrir l'activité
r répondre à la discussion
l aller à la dernière réponse
ctrl+ enter envoyer votre message
(flêche droite) page suivante
(flêche gauche) page précédente