169 Changes

December 1, 2018
th-TH
overview a
 • ในการออกค้นหาพลังงานใหม่ รัสเซียได้เผลอไปปลุก โคลอสซุส หุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้น เพื่อทำลายโลกในยุคสงครามเย็นขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ ในเวลาเดียวกัน ฉลามยักษ์เมก้าชาร์กตัวใหม่ก็ได้ปรากฎตัวขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อโลก เวลานี้มนุษย์จึงต้องคิดหาทางที่จะหยุดอสูรยักษ์ทั้งสองนี้ให้ได้ ก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในน้ำ!!!
th-TH
tagline a
 • ฉลามยักษ์ปะทะหุ่นพิฆาตล้างโลก
th-TH
title a
 • ฉลามยักษ์ปะทะหุ่นพิฆาตล้างโลก
spoken_languages u
 • ["en", "cs"]
 • ["cs", "en"]
translations a
 • th-TH
November 23, 2018
pt-BR
overview a
 • Em busca de uma nova fonte de energia, a Rússia acidentalmente revive o Kolossus, um robô gigante da Guerra Fria. Enquanto isso, um mega tubarão mortal aparece no mar, ameaçando a segurança do planeta.
translations a
 • pt-BR
September 6, 2018
ko-KR
overview a
 • 러시아 밀매꾼들은 새로운 에너지원인 적색 수은을 찾던 도중 극비 무기인 콜로서스를 실수로 작동시킨다. 콜로서스는 냉전시대 제작된 거대 로봇으로 지구의 종말을 불러올 수 있을 만큼 놀라울 정도로 파괴력이 강력한 무기다. 한편 바다에서는 거대 상어인 메가 샤크가 출현하여 선박을 파괴하고 해안가 주민들을 위협하자 피해가 커질 것을 우려한 해군은 메가 샤크 전멸 작전을 실시한다. 엄청난 괴력의 거대 상어 메가 샤크에 함대까지 속수무책으로 당하자 콜로서스의 힘을 빌리면서 지상 최대의 해상전투가 시작된다.
ko-KR
title a
 • 메가 샤크 터미네이터
spoken_languages u
 • ["cs", "en"]
 • ["en", "cs"]
translations a
 • ko-KR
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8N72OXtmqPrz4X6GsZVh0RPzsb.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8N72OXtmqPrz4X6GsZVh0RPzsb.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/8N72OXtmqPrz4X6GsZVh0RPzsb.jpg"}}
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"56847620c3a3684be901879a", "name"=>"Mega Shark vs. Kolossus", "key"=>"5f78-ga4bgs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"56847620c3a3684be901879a", "name"=>"MEGA SHARK VS KOLOSSUS Official Trailer (2015) - Sci-Fi Movie HD", "key"=>"5f78-ga4bgs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
February 16, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ZqL2ma8emGn5IoZkURBHdYVu6e.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ZqL2ma8emGn5IoZkURBHdYVu6e.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ZqL2ma8emGn5IoZkURBHdYVu6e.jpg"}}
December 7, 2016
overview a
 • Під час пошуків нових джерел енергії Росія пробуджує Колоса – величезного робота, створеного у часи Холодної війни на випадок останньої битви двох світових гегемонів. У цей час в Америці з'являється нова гігантська акула, що загрожує людству.
title a
 • Мега-акула проти Колоса
translations a
 • uk-UA
December 2, 2016
overview a
 • Pusztulás fenyegeti az emberiséget, amikor egy hatalmas ítéletnapi készülék véletlenül felébred ugyanakkor, amikor egy másik gigacápa támad.
title a
 • Megacápa a Kolosszus ellen
translations a
 • hu-HU
September 19, 2016
overview a
 • В поиске новых источников энергии, злобные русские пробуждают из спячки Колосса - огромного робота, созданного в эпоху Холодной войны на случай последней битвы двух мировых гегемонов. В то же время появляется новая гигантская акула, что ставит под угрозу мировую безопасность.
homepage a
title a
 • Мега Акула против Колосса
translations a
 • ru-RU
January 20, 2016
tagline a
 • Nature's Deadliest Creature Against Man's Deadliest Weapon
December 31, 2015
video u
 • true
 • false
December 30, 2015
videos a
 • {"id"=>"56847620c3a3684be901879a", "name"=>"Mega Shark vs. Kolossus", "key"=>"5f78-ga4bgs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
homepage a
 • https://youtu.be/5f78-ga4bgs
tagline d
 • Megažralok versus Kolossus
video u
 • false
 • true
overview a
 • Při pátrání po novém zdroji energie, se Rusku podaří nechtěně oživit obrovského robota, pozůstatek z dob studené války, který se jmenuje Kolossus. Ve stejnou dobu se objevuje nový mega žralok, který může ohrozit celosvětovou bezpečnost...
homepage a
runtime u
 • 0
 • 90
tagline a
 • Megažralok versus Kolossus
title a
 • Megažralok versus Kolossus
spoken_languages u
 • ["en"]
 • ["cs", "en"]
translations a
 • cs
December 1, 2015
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/awr8HAk7NCnoycSIsmFt9m5P5RW.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/awr8HAk7NCnoycSIsmFt9m5P5RW.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/awr8HAk7NCnoycSIsmFt9m5P5RW.jpg"}}
runtime u
 • 0
 • 89
November 27, 2015
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m7ScxXeE8Lc5HvTIo0mFnU9Sp6F.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m7ScxXeE8Lc5HvTIo0mFnU9Sp6F.jpg", "iso_639_1"=>"zh"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/m7ScxXeE8Lc5HvTIo0mFnU9Sp6F.jpg"}}
alternative_titles a
 • {"title"=>"無敵巨鯊大戰進擊巨人", "iso_3166_1"=>"TW"}
October 7, 2015
overview a
 • Alla ricerca di una nuova fonte di energia, la Russia risveglia accidentalmente Kolossus, un gigantesco dispositivo robot da Giorno del giudizio creato ai tempi della guerra fredda. Allo stesso tempo dalle profondità ocaniche appare un nuovo Mega Shark minacciando la sicurezza globale. Ora il mondo deve capire come fermare questi giganti letali prima che distruggano tutto su terra e mare.
homepage a
tagline a
title a
translations a
 • it
August 13, 2015
overview u
 • Als russische Wissenschaftler nach einer neuen Energiequelle suchen, erwecken sie versehentlich eine gefährliche Kreatur zum Leben: Kolossus ist eine riesige Roboter-Weltuntergangsmaschine aus der Zeit des Kalten Krieges. Doch das bleibt nicht das einzige Problem der Menschheit, denn außerdem treibt in den Ozeanen wieder ein neuer gigantischer Hai - auch Mega-Shark genannt - sein Unwesen. Die Forscherin Dr. Alison Gray (Illeana Douglas) will das Auftauchen des eigentlich totgeglaubten Ungetüms erforschen, aber das Militär kann dem Vorhaben nichts abgewinnen. Sie haben etwas anderes mit ihm geplant. Doch dann steht Sicherheit der ganzen Welt auf dem Spiel, als beide Monster aufeinandertreffen und gegeneinander antreten. Nun müssen sich die Erdbewohner schleunigst um eine Lösung bemühen, bevor alles auf dem Land und in den Meeren durch die gewaltige Zerstörungskraft der beiden tödlichen Riesen in Schutt und Asche gelegt wird.
 • Als russische Wissenschaftler nach einer neuen Energiequelle suchen, erwecken sie versehentlich eine gefährliche Kreatur zum Leben: Kolossus ist eine riesige Roboter-Weltuntergangsmaschine aus der Zeit des Kalten Krieges. Doch das bleibt nicht das einzige Problem der Menschheit, denn außerdem treibt in den Ozeanen wieder ein neuer gigantischer Hai - auch Mega-Shark genannt - sein Unwesen. Die Forscherin Dr. Alison Gray will das Auftauchen des eigentlich totgeglaubten Ungetüms erforschen, aber das Militär kann dem Vorhaben nichts abgewinnen. Sie haben etwas anderes mit ihm geplant. Doch dann steht Sicherheit der ganzen Welt auf dem Spiel, als beide Monster aufeinandertreffen und gegeneinander antreten. Nun müssen sich die Erdbewohner schleunigst um eine Lösung bemühen, bevor alles auf dem Land und in den Meeren durch die gewaltige Zerstörungskraft der beiden tödlichen Riesen in Schutt und Asche gelegt wird.
title d
 • Mega Shark vs. Kolossus
August 10, 2015
en
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aiJ1modaY3OaBnskb7llQKLBviw.jpg", "iso_639_1"=>"ee"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aiJ1modaY3OaBnskb7llQKLBviw.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
ee
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aiJ1modaY3OaBnskb7llQKLBviw.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aiJ1modaY3OaBnskb7llQKLBviw.jpg", "iso_639_1"=>"ee"}}
August 8, 2015
releases u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "release_date"=>"2015-07-18", "certification"=>"", "primary"=>false}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "release_date"=>"2015-06-18", "certification"=>"", "primary"=>true}
crew a
 • {"person_id"=>1391649, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>37, "credit_id"=>"55c6b64b92514105d8000f19"}
crew a
 • {"person_id"=>128763, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>36, "credit_id"=>"55c6b63dc3a3682481000e68"}
crew a
 • {"person_id"=>1320530, "department"=>"Sound", "job"=>"Original Music Composer", "cast_id"=>35, "credit_id"=>"55c6b62ec3a3682488001040"}
crew a
 • {"person_id"=>236844, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>34, "credit_id"=>"55c6b62092514105d5000ef9"}
crew a
 • {"person_id"=>1114079, "department"=>"Production", "job"=>"Associate Producer", "cast_id"=>33, "credit_id"=>"55c6b61292514105d5000ef7"}
crew a
 • {"person_id"=>1495052, "department"=>"Production", "job"=>"Line Producer", "cast_id"=>32, "credit_id"=>"55c6b60092514105cc000f97"}
crew d
 • {"person_id"=>289992, "cast_id"=>1, "credit_id"=>"556fdb7ec3a368165f0001e0"}
crew a
 • {"person_id"=>289992, "department"=>"Writing", "job"=>"Screenplay", "cast_id"=>31, "credit_id"=>"55c6b5ed92514105d2000f71"}
crew a
 • {"person_id"=>549523, "department"=>"Production", "job"=>"Line Producer", "cast_id"=>30, "credit_id"=>"55c6b5e1c3a3682496001084"}
crew a
 • {"person_id"=>79390, "department"=>"Production", "job"=>"Co-Producer", "cast_id"=>29, "credit_id"=>"55c6b5d492514105cf000f47"}
crew d
 • {"person_id"=>1192110, "cast_id"=>3, "credit_id"=>"556fdbadc3a3681056001768"}
crew a
 • {"person_id"=>1192110, "department"=>"Camera", "job"=>"Director of Photography", "cast_id"=>28, "credit_id"=>"55c6b5c292514105c6000faf"}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/vAom5mjnhYLvKthTVMhg06qOAvC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/vAom5mjnhYLvKthTVMhg06qOAvC.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/vAom5mjnhYLvKthTVMhg06qOAvC.jpg"}}
releases a
 • {"iso_3166_1"=>"DE", "release_date"=>"2015-08-07", "certification"=>"16", "primary"=>false}
overview a
 • Als russische Wissenschaftler nach einer neuen Energiequelle suchen, erwecken sie versehentlich eine gefährliche Kreatur zum Leben: Kolossus ist eine riesige Roboter-Weltuntergangsmaschine aus der Zeit des Kalten Krieges. Doch das bleibt nicht das einzige Problem der Menschheit, denn außerdem treibt in den Ozeanen wieder ein neuer gigantischer Hai - auch Mega-Shark genannt - sein Unwesen. Die Forscherin Dr. Alison Gray (Illeana Douglas) will das Auftauchen des eigentlich totgeglaubten Ungetüms erforschen, aber das Militär kann dem Vorhaben nichts abgewinnen. Sie haben etwas anderes mit ihm geplant. Doch dann steht Sicherheit der ganzen Welt auf dem Spiel, als beide Monster aufeinandertreffen und gegeneinander antreten. Nun müssen sich die Erdbewohner schleunigst um eine Lösung bemühen, bevor alles auf dem Land und in den Meeren durch die gewaltige Zerstörungskraft der beiden tödlichen Riesen in Schutt und Asche gelegt wird.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 89
tagline a
title a
 • Mega Shark vs. Kolossus
translations a
 • de
July 28, 2015
translations a
 • id
July 20, 2015
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/o5k9bj0BNxhxvR539fiVzF9IaXL.jpg"}}
plot_keywords a
 • {"name"=>"doomsday device", "id"=>194825}
genres d
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres d
 • {"name"=>"Horror", "id"=>27}
genres d
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres a
 • {"name"=>"Science Fiction", "id"=>878}
genres a
 • {"name"=>"Horror", "id"=>27}
genres a
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
genres a
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
spoken_languages a
 • ["en"]
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/kcnVcHuPH313MxIORpzAjS3PijA.jpg"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/2Whp7AfKJMNMQR9F8Bfa5QEFzHE.jpg"}}
July 19, 2015
character_names u
 • {"person_id"=>88099, "character"=>"Parker", "cast_id"=>7, "credit_id"=>"556fdc0b9251410866001663"}
 • {"person_id"=>88099, "character"=>"Commander Parker", "cast_id"=>7, "credit_id"=>"556fdc0b9251410866001663"}
character_names u
 • {"person_id"=>75356, "character"=>"Admiral Titus Perry", "cast_id"=>8, "credit_id"=>"556fdc30c3a3681071001631"}
 • {"person_id"=>75356, "character"=>"Admiral Titus Perry Jackson", "cast_id"=>8, "credit_id"=>"556fdc30c3a3681071001631"}
character_names u
 • {"person_id"=>53266, "character"=>"Clare", "cast_id"=>18, "credit_id"=>"55ab327b9251411e0f006d72"}
 • {"person_id"=>53266, "character"=>"Clare - Team Unicorn", "cast_id"=>18, "credit_id"=>"55ab327b9251411e0f006d72"}
character_names u
 • {"person_id"=>131822, "character"=>"Rileah", "cast_id"=>17, "credit_id"=>"55ab326a9251411e0f006d6f"}
 • {"person_id"=>131822, "character"=>"Rileah - Team Unicorn", "cast_id"=>17, "credit_id"=>"55ab326a9251411e0f006d6f"}
character_names u
 • {"person_id"=>110248, "character"=>"Ali", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"556fdc9892514142620009ac"}
 • {"person_id"=>110248, "character"=>"Ali - Team Unicorn", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"556fdc9892514142620009ac"}
character_names u
 • {"person_id"=>1404450, "character"=>"Milynn", "cast_id"=>13, "credit_id"=>"55851846c3a3681964002165"}
 • {"person_id"=>1404450, "character"=>"Milynn - Team Unicorn", "cast_id"=>13, "credit_id"=>"55851846c3a3681964002165"}
cast a
 • {"person_id"=>1338421, "character"=>"Seaman Carter", "order"=>23, "cast_id"=>27, "credit_id"=>"55ab33c2c3a3682d6300454a"}
cast a
 • {"person_id"=>1488387, "character"=>"Agent Sims", "order"=>22, "cast_id"=>26, "credit_id"=>"55ab33aac3a3682ff90065a9"}
cast a
 • {"person_id"=>1488386, "character"=>"Charles", "order"=>21, "cast_id"=>25, "credit_id"=>"55ab3385c3a3683002006984"}
cast a
 • {"person_id"=>1488385, "character"=>"Commander", "order"=>20, "cast_id"=>24, "credit_id"=>"55ab3372c3a3682ff4007759"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page