Changes

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

July 15, 2018

Lang Action Key Edit
ru u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eHh7rBuRjLLG5Gw4uHsjRNuG788.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eHh7rBuRjLLG5Gw4uHsjRNuG788.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eHh7rBuRjLLG5Gw4uHsjRNuG788.jpg"}}

May 23, 2018

Lang Action Key Edit
d plot_keywords

Original Value

{"name"=>"gore", "id"=>10292}
fr-CA u runtime

Original Value

0

Value

100
fr-CA a title

Value

La forêt infernale

a translations

Value

fr-CA

fr-FR d title

Original Value

La forêt infernale

May 22, 2018

Lang Action Key Edit
fr-FR a title

Value

La forêt infernale

April 22, 2018

Lang Action Key Edit
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbd950e0a26143002432a", "name"=>"GREEN INFERNO : Les villageois", "key"=>"ru4pMaJdq5s", "size"=>1080, "type"=>"Featurette"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbd899251410acd021425", "name"=>"GREEN INFERNO : Tourner sur place", "key"=>"J7zmp-8i9zw", "size"=>1080, "type"=>"Featurette"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbd7a0e0a261430024302", "name"=>"GREEN INFERNO - Lorenza Izzo : le tournage en Amazonie", "key"=>"66Q0wB-MCyY", "size"=>1080, "type"=>"Featurette"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbcadc3a36862e7022935", "name"=>"GREEN INFERNO - extrait \"Arrivée au village\"", "key"=>"juVOnZRIXgY", "size"=>1080, "type"=>"Clip"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbc8f0e0a2614300241d2", "name"=>"GREEN INFERNO - extrait \"1ère rencontre\" VOST", "key"=>"c8nWgsn8eeQ", "size"=>1080, "type"=>"Clip"}
fr-FR u videos

Original Value

{"id"=>"5adcbc660e0a261442021ee6", "name"=>"GREEN INFERNO - Bande annonce VOST - le 16 octobre en e-Cinéma", "key"=>"HCSq0AG8q2U", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"5adcbc660e0a261442021ee6", "name"=>"GREEN INFERNO - Bande Annonce VOST", "key"=>"HCSq0AG8q2U", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
fr-FR a videos

Value

{"id"=>"5adcbc660e0a261442021ee6", "name"=>"GREEN INFERNO - Bande annonce VOST - le 16 octobre en e-Cinéma", "key"=>"HCSq0AG8q2U", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-10-16", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-10-16", "certification"=>"16", "type"=>4, "note"=>"e-cinema"}

April 13, 2018

Lang Action Key Edit
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/k36cx7NZSLjO3r3OVXolgoI79Qh.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/k36cx7NZSLjO3r3OVXolgoI79Qh.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/k36cx7NZSLjO3r3OVXolgoI79Qh.jpg"}}

March 23, 2018

Lang Action Key Edit
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"574463099251414c08002400", "name"=>"Spanish Trailer", "key"=>"IPI-WmTJdNc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"574463099251414c08002400", "name"=>"The Green Inferno - SPANISH Trailer", "key"=>"IPI-WmTJdNc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"5744629292514155be001333", "name"=>"\"First Encounter\"", "key"=>"QrPuLzFOKgU", "size"=>720, "type"=>"Clip"}

Value

{"id"=>"5744629292514155be001333", "name"=>"THE GREEN INFERNO - \"First Encounter\" Clip", "key"=>"QrPuLzFOKgU", "size"=>720, "type"=>"Clip"}
en-US u videos

Original Value

{"id"=>"57446256925141584f0025a3", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"aGGPTlrX_PE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"57446256925141584f0025a3", "name"=>"The Green Inferno - Official Trailer (2015)", "key"=>"aGGPTlrX_PE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
de-DE d videos

Original Value

{"id"=>"56f55d6792514132bd000066", "name"=>"Trailer", "key"=>"A9UVba8PXYw", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
nl-NL d videos

Original Value

{"id"=>"56bb6aed92514111e7000236", "name"=>"THE GREEN INFERNO by Eli Roth - TRAILER NL", "key"=>"hItJNH0dM0Y", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
el-GR u videos

Original Value

{"id"=>"563504ad9251413b4600a408", "name"=>"Trailer", "key"=>"qn_BCmNogSM", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"563504ad9251413b4600a408", "name"=>"ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ (THE GREEN INFERNO) - TRAILER (GREEK SUBS)", "key"=>"qn_BCmNogSM", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
el-GR u videos

Original Value

{"id"=>"562c22309251414ab70041d0", "name"=>"Teaser", "key"=>"3kLmS5LMdzg", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}

Value

{"id"=>"562c22309251414ab70041d0", "name"=>"The Green Inferno - Official® Teaser [HD]", "key"=>"3kLmS5LMdzg", "size"=>1080, "type"=>"Teaser"}
it-IT u videos

Original Value

{"id"=>"562ac6159251414006001850", "name"=>"THE GREEN INFERNO Trailer Ufficiale Italiano (2015) [HD]", "key"=>"I2hqiUModaQ", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"562ac6159251414006001850", "name"=>"THE GREEN INFERNO Trailer Ufficiale Italiano (2015) - Eli Roth Movie [HD]", "key"=>"I2hqiUModaQ", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

March 14, 2018

Lang Action Key Edit
ko u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/uv0EHmvppJ6Xal7DBwBZb2jW9Yh.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/uv0EHmvppJ6Xal7DBwBZb2jW9Yh.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/uv0EHmvppJ6Xal7DBwBZb2jW9Yh.jpg"}}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"그린 인페르노", "iso_3166_1"=>"KR"}
ko-KR a overview

Value

무차별적 벌목과 소수부족의 위협을 막기 위해 정글로 떠난 일행들. 소기의 목적을 달성하는 듯 했으나 비행기는 기체 이상으로 지상으로 곤두박질치고.. 살아남았다는 안도감도 잠시… 그들에게 다가온 한 부족. 이제껏 상상한적도 없는 공포가 그들을 기다리고 있는데…

ko-KR a tagline

Value

무엇을 상상하던 그 이상! 이전의 모든 공포는 잊혀질 것이다!

ko-KR a title

Value

그린 인페르노

a translations

Value

ko-KR

February 23, 2018

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lENvUh3qVueUXq7GH6cfUuk1nx0.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lENvUh3qVueUXq7GH6cfUuk1nx0.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/lENvUh3qVueUXq7GH6cfUuk1nx0.jpg"}}

December 25, 2017

Lang Action Key Edit
bg-BG a overview

Value

Колко далеч бихте стигнали в името на своята кауза? Създателят на “Хотелът на ужасите” Илай Рот представя този напрегнат психо-трилър в който група студенти-активисти, сред които са приятелите Джъстин и Алехандро, решават да пренесат своя хуманитарен протест от улиците на Ню Йорк Сити в центъра на амазонската джунгла. Но веднага след пристигането си те са отвлечени от същото амазонско племе, което се опитват да защитят с протестите си. Истинският ужас обаче тепърва предстои. След като биват похитени Джъстин, Алехандро и останалите откриват, че племето е съставено от жестоки канибали, които убиват всеки човек имал смелостта да навлезе в техния район.

bg-BG u runtime

Original Value

0

Value

100
bg-BG a title

Value

Зеленият ад

a translations

Value

bg-BG

September 19, 2017

Lang Action Key Edit
d images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/yMv5OhPiTUqOqBT9U3WG8bw6MUQ.jpg"}}
d images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/7JAITNxX6c7dDv2ecDnx6Hu7HYn.jpg"}}

September 10, 2017

Lang Action Key Edit
fr-FR u runtime

Original Value

0

Value

100

August 31, 2017

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>1879697, "department"=>"Crew", "job"=>"Production Controller", "cast_id"=>84, "credit_id"=>"59a7a7c6c3a3683c7a00f09b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1714334, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>83, "credit_id"=>"59a7a78fc3a3683ce600cb6b"}
a crew

Value

{"person_id"=>557303, "department"=>"Camera", "job"=>"Camera Operator", "cast_id"=>82, "credit_id"=>"59a7a74f92514157ee00d581"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571128, "department"=>"Crew", "job"=>"Fight Choreographer", "cast_id"=>81, "credit_id"=>"59a7a729c3a3683ccc00e3d0"}
a crew

Value

{"person_id"=>1879694, "department"=>"Sound", "job"=>"Boom Operator", "cast_id"=>80, "credit_id"=>"59a7a6d1925141579d00d9a9"}
a crew

Value

{"person_id"=>1714332, "department"=>"Sound", "job"=>"Boom Operator", "cast_id"=>79, "credit_id"=>"59a7a682c3a3683c4d00d4b7"}
a crew

Value

{"person_id"=>1714331, "department"=>"Directing", "job"=>"First Assistant Director", "cast_id"=>78, "credit_id"=>"59a7a60b925141579900d810"}
a crew

Value

{"person_id"=>1879693, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>77, "credit_id"=>"59a7a5b1c3a3683cf800d531"}
a crew

Value

{"person_id"=>1510554, "department"=>"Art", "job"=>"Production Design", "cast_id"=>76, "credit_id"=>"59a7a58bc3a3683cab00c9e5"}
a crew

Value

{"person_id"=>1714325, "department"=>"Production", "job"=>"Line Producer", "cast_id"=>75, "credit_id"=>"59a7a4e2c3a3683c7a00ed68"}
a cast

Value

{"person_id"=>1149061, "character"=>"Elder's Assistant", "order"=>20, "cast_id"=>74, "credit_id"=>"59a7a3c8c3a3683c7a00ec02"}
a cast

Value

{"person_id"=>1364024, "character"=>"Teacher", "order"=>19, "cast_id"=>73, "credit_id"=>"59a7a351925141579d00d613"}
a cast

Value

{"person_id"=>1074951, "character"=>"Scott", "order"=>18, "cast_id"=>72, "credit_id"=>"59a7a2c3c3a3683ce600c726"}
d genres

Original Value

{"name"=>"Thriller", "id"=>53}
d genres

Original Value

{"name"=>"Horror", "id"=>27}
a genres

Value

{"name"=>"Thriller", "id"=>53}
a genres

Value

{"name"=>"Horror", "id"=>27}
a genres

Value

{"name"=>"Adventure", "id"=>12}
a genres

Value

{"name"=>"Action", "id"=>28}

August 13, 2017

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/yMv5OhPiTUqOqBT9U3WG8bw6MUQ.jpg"}}
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/7JAITNxX6c7dDv2ecDnx6Hu7HYn.jpg"}}

March 19, 2017

Lang Action Key Edit
hu-HU a overview

Value

Egy csapat diák aktivista az Amazonas vidékére utazik, hogy megmentsék az esőerdőt. Nem sokkal azután azonban, hogy megérkeznek, ráébrednek, hogy nincsenek egyedül...

a translations

Value

hu-HU

March 10, 2017

Lang Action Key Edit
tr-TR a overview

Value

Bir grup aktivist öğrencinin, Amazon ormanlarında karşılaştıkları yamyam bir kabileyle olan imtihanını yine kendisinden beklenilecek biçimde mizahi bir dille ve kafi miktarda kan banyosuyla anlatmayı planlayan Eli Roth, inceden inceye de ortaya Cannibal Holocaust parodisi çıkarmayı hedefliyor.

tr-TR a title

Value

Yeşil Cehennem

a translations

Value

tr-TR

February 28, 2017

Lang Action Key Edit
pt d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/2oKXKYxq1nLvjbF8Ba9no3sGc4z.jpg"}}

February 16, 2017

Lang Action Key Edit
pt-BR a videos

Value

{"id"=>"58a652fdc3a36866b400101f", "name"=>"Canibais Trailer Oficial Legendado (2014) HD", "key"=>"cVAAoDS_YJs", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

December 4, 2016

Lang Action Key Edit
zh-CN a overview

Value

就读于纽约某大学的贾丝廷(萝兰萨·伊佐 Lorenza Izzo 饰)是一名联合国官员的女儿。她受邀加入了由亚历杭德罗(艾瑞尔·利维 Ariel Levy 饰)领军的环保示威组织ACT。秘鲁亚马逊丛林的某个小村落发现了丰富的天然气资源,而大型公司图谋砍伐丛林、驱逐村民,甚至不惜用到屠杀的手段。环保组织来到秘鲁抗议这种不人道的暴行。谁知途中飞机出现故障坠毁,幸存者才发现美丽的绿色丛林中隐藏着致命的杀机。

zh-CN a title

Value

绿色地狱

a translations

Value

zh-CN

October 23, 2016

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/e6wbawky7wpAhthiy3ADeJI9epb.jpg"}}
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/3NoQDYzivLgNiOzYFvVwzh1vxVJ.jpg"}}
de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/frZfyUCysz9Ei3TJKRRKX6tlOk6.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/frZfyUCysz9Ei3TJKRRKX6tlOk6.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/frZfyUCysz9Ei3TJKRRKX6tlOk6.jpg"}}

September 15, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES u tagline

Original Value

Ninguna buena acción queda sin castigo.

Value

El miedo te comerá vivo

a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"ES", "iso_639_1"=>"es", "release_date"=>"2016-05-18", "certification"=>"", "type"=>4, "note"=>nil}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"ES", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-04-01", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"ES", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-04-01", "certification"=>"", "type"=>2, "note"=>"subtitled version"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"ES", "iso_639_1"=>"es", "release_date"=>"2013-10-12", "certification"=>"", "type"=>1, "note"=>"Sitges Film Festival"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CA", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2013-09-08", "certification"=>"", "type"=>1, "note"=>"Toronto International Film Festival"}
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2013-11-02", "certification"=>"R", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2013-11-02", "certification"=>"R", "type"=>1, "note"=>"New York City, New York"}

June 23, 2016

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-10-16", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>nil}
a cast

Value

{"person_id"=>1640238, "character"=>"Guard Leader", "order"=>17, "cast_id"=>71, "credit_id"=>"576b97d5c3a36837dd001578"}
a cast

Value

{"person_id"=>1640237, "character"=>"Village Girl", "order"=>16, "cast_id"=>70, "credit_id"=>"576b9772c3a3686575000841"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>637953, "character"=>"", "cast_id"=>26, "credit_id"=>"52fe4d0cc3a36847f824bbaf"}

Value

{"person_id"=>637953, "character"=>"The Bald Headhunter", "cast_id"=>26, "credit_id"=>"52fe4d0cc3a36847f824bbaf"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>1049536, "character"=>"", "cast_id"=>24, "credit_id"=>"52fe4d0cc3a36847f824bba7"}

Value

{"person_id"=>1049536, "character"=>"Kara", "cast_id"=>24, "credit_id"=>"52fe4d0cc3a36847f824bba7"}
a cast

Value

{"person_id"=>1640231, "character"=>"The Village Elder", "order"=>15, "cast_id"=>69, "credit_id"=>"576b9698925141665200086d"}
a cast

Value

{"person_id"=>25849, "character"=>"Charles", "order"=>14, "cast_id"=>68, "credit_id"=>"576b963c92514165c800077c"}
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ePyWXnR4AIJDc7il3W9Bsd5kATP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ePyWXnR4AIJDc7il3W9Bsd5kATP.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/ePyWXnR4AIJDc7il3W9Bsd5kATP.jpg"}}

May 24, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES a videos

Value

{"id"=>"574463099251414c08002400", "name"=>"Spanish Trailer", "key"=>"IPI-WmTJdNc", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
en-US a videos

Value

{"id"=>"5744629292514155be001333", "name"=>"\"First Encounter\"", "key"=>"QrPuLzFOKgU", "size"=>720, "type"=>"Clip"}
en-US a videos

Value

{"id"=>"57446256925141584f0025a3", "name"=>"Official Trailer", "key"=>"aGGPTlrX_PE", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
en-US d videos

Original Value

{"id"=>"55d488c592514102c6001e8d", "name"=>"trailer", "key"=>"FcpYPu9M3bw", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

May 5, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES d videos

Original Value

{"id"=>"571a3e62c3a3682553001abe", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"EWPTTpKVeEg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Зеленый ад", "iso_3166_1"=>"RU"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Inferno Canibal", "iso_3166_1"=>"PT"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Kanibalai", "iso_3166_1"=>"LT"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Κανίβαλοι", "iso_3166_1"=>"GR"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"El infierno verde", "iso_3166_1"=>"ES"}
d alternative_titles

Original Value

{"title"=>"Canibais", "iso_3166_1"=>"BR"}

April 25, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"571a3e62c3a3682553001abe", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"EWPTTpKVeEg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"571a3e62c3a3682553001abe", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"EWPTTpKVeEg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
es-ES d videos

Original Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

April 22, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES a videos

Value

{"id"=>"571a3e62c3a3682553001abe", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"EWPTTpKVeEg", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"El infierno verde", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"https://www.youtube.com/watch?v=EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
es-ES u videos

Original Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"https://m.youtube.com/watch?v=EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"https://www.youtube.com/watch?v=EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
es-ES u runtime

Original Value

0

Value

100
es-ES a tagline

Value

Ninguna buena acción queda sin castigo.

es u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xs1Xmd0rSxMcqv91e6mKWUWJRMI.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xs1Xmd0rSxMcqv91e6mKWUWJRMI.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/xs1Xmd0rSxMcqv91e6mKWUWJRMI.jpg"}}

April 8, 2016

Lang Action Key Edit
sv-SE a overview

Value

En grupp studenter och miljöaktivister från New York reser till en avlägsen del av Perus djungel för att iscensätta en protestaktion. Men när de stöter på en stam med kannibaler tvingas de snart kämpa för sina liv.

sv-SE a homepage
a translations

Value

sv-SE

April 2, 2016

Lang Action Key Edit
pt-BR a overview

Value

Um grupo de ativistas americanos decidem ir até a Amazônia para tentar proteger uma tribo que está desaparecendo. Durante o percurso, o avião sofre problemas e eles caem no meio da selva. Eles são resgatados e presos como reféns da tribo que desejavam salvar.

pt-BR a homepage
pt-BR a tagline

Value

Canibais

pt-BR a title

Value

Canibais

a translations

Value

pt-BR

March 30, 2016

Lang Action Key Edit
es-ES a videos

Value

{"id"=>"56fb877e92514128850019b1", "name"=>"https://m.youtube.com/watch?v=EWPTTpKVeEg", "key"=>"El infierno verde", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"ES", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2016-04-01", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
es-ES u title

Original Value

The Green Inferno

Value

El infierno verde

March 25, 2016

Lang Action Key Edit
de-DE a videos

Value

{"id"=>"56f55d6792514132bd000066", "name"=>"Trailer", "key"=>"A9UVba8PXYw", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}

March 16, 2016

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"El infierno verde", "iso_3166_1"=>"ES"}

March 2, 2016

Lang Action Key Edit
de u overview

Original Value

Eine Gruppe von Studenten und Weltverbesserern fliegt von New York City an den Amazonas, um dort einen bedrohten Volksstamm zu retten. Als ihr Flugzeug abstürzt, müssen sie sich jedoch völlig allein durch den peruanischen Dschungel schlagen. Unter ihnen befinden sich Justine (Lorenza Izzo), Alejandro (Ariel Levy), Jonah (Aaron Burns) und Kaycee (Sky Ferreira), die mit dem Überlebenskampf im exotischen Regenwald auf eine harte Probe gestellt werden. Endlich trifft die Gruppe auf die hilfsbereiten Einheimischen des Indio-Stammes, dem sie eigentlich helfen wollten. Doch die Erleichterung über die vermeintliche Rettung hält nicht lange vor: Zu spät bemerken sie, dass es sich bei ihren Rettern um Kannibalen handelt. Die Einwohner haben es auf das Fleisch der Überlebenden abgesehen und nehmen die Eindringlinge gefangen…

Value

Eine Gruppe von Studenten und Weltverbesserern fliegt von New York City an den Amazonas, um dort einen bedrohten Volksstamm zu retten. Als ihr Flugzeug abstürzt, müssen sie sich jedoch völlig allein durch den peruanischen Dschungel schlagen. Unter ihnen befinden sich Justine, Alejandro, Jonah und Kaycee, die mit dem Überlebenskampf im exotischen Regenwald auf eine harte Probe gestellt werden. Endlich trifft die Gruppe auf die hilfsbereiten Einheimischen des Indio-Stammes, dem sie eigentlich helfen wollten. Doch die Erleichterung über die vermeintliche Rettung hält nicht lange vor: Zu spät bemerken sie, dass es sich bei ihren Rettern um Kannibalen handelt. Die Einwohner haben es auf das Fleisch der Überlebenden abgesehen und nehmen die Eindringlinge gefangen…

de u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7R9vW7Ja4N6VupgLAQE5vIw0VVL.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7R9vW7Ja4N6VupgLAQE5vIw0VVL.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/7R9vW7Ja4N6VupgLAQE5vIw0VVL.jpg"}}
de u overview

Original Value

Nach einem Flugzeugabsturz muss sich eine Gruppe Studenten und Öko-Aktivisten allein durch den peruanischen Dschungel schlagen. Der Überlebenskampf in der exotischen Umgebung wird zusätzlich auf die Probe gestellt, als die Gruppe auf einen einheimischen Indio-Stamm trifft, der ganz und gar nicht begeistert von der Anwesenheit der Eindringlinge ist. Zu spät stellen diese fest, dass es sich bei dem Stamm um Kannibalen handelt...

Value

Eine Gruppe von Studenten und Weltverbesserern fliegt von New York City an den Amazonas, um dort einen bedrohten Volksstamm zu retten. Als ihr Flugzeug abstürzt, müssen sie sich jedoch völlig allein durch den peruanischen Dschungel schlagen. Unter ihnen befinden sich Justine (Lorenza Izzo), Alejandro (Ariel Levy), Jonah (Aaron Burns) und Kaycee (Sky Ferreira), die mit dem Überlebenskampf im exotischen Regenwald auf eine harte Probe gestellt werden. Endlich trifft die Gruppe auf die hilfsbereiten Einheimischen des Indio-Stammes, dem sie eigentlich helfen wollten. Doch die Erleichterung über die vermeintliche Rettung hält nicht lange vor: Zu spät bemerken sie, dass es sich bei ihren Rettern um Kannibalen handelt. Die Einwohner haben es auf das Fleisch der Überlebenden abgesehen und nehmen die Eindringlinge gefangen…

de u runtime

Original Value

0

Value

100
u release_dates

Original Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-12-22", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}

Value

{"iso_3166_1"=>"DE", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-12-22", "certification"=>"18", "type"=>3, "note"=>""}

February 25, 2016

Lang Action Key Edit
d production_companies

Original Value

{"id"=>18143, "name"=>"Sobras.com Producciones"}
a production_companies

Value

{"id"=>55497, "name"=>"Sobras International Pictures"}
a production_companies

Value

{"id"=>73625, "name"=>"BH Tilt"}
a production_companies

Value

{"id"=>73624, "name"=>"Top Hat Releasing"}
d production_companies

Original Value

{"id"=>54687, "name"=>"High Top Releasing"}
d production_companies

Original Value

{"id"=>33, "name"=>"Universal Pictures"}
d production_countries

Original Value

PE

a production_countries

Value

CA

February 20, 2016

Lang Action Key Edit
d images

Original Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/lHldAGMjOSBAV2QuGhuqaTBXvnE.jpg"}}

February 13, 2016

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/6ouVFtmk7ugerrrEJTcMeCBrFt1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/6ouVFtmk7ugerrrEJTcMeCBrFt1.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/6ouVFtmk7ugerrrEJTcMeCBrFt1.jpg"}}

February 10, 2016

Lang Action Key Edit
nl a videos

Value

{"id"=>"56bb6aed92514111e7000236", "name"=>"THE GREEN INFERNO by Eli Roth - TRAILER NL", "key"=>"hItJNH0dM0Y", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
nl a overview

Value

Een groep idealistische studentenactivisten uit New York reist af naar de afgelegen jungle van Peru om er een protestactie te houden. Wanneer hun vliegtuig echter neerstort vallen ze in handen van een groep kannibalen.

nl a homepage
nl u runtime

Original Value

0

Value

103
nl a tagline
nl a title

February 9, 2016

Lang Action Key Edit
he u runtime

Original Value

0

Value

100
he a overview

Value

הגהנום הירוק, The Green Inferno - קבוצת סטודנטים אקטיביסטים נוסעים לאמזונס כדי להציל את יערות הגשם, עד מהרה הם מגלים שהם אינם לבדם שם ושכל נעשה טוב מלווה בעונש אכזרי.

he a homepage
he a tagline
he a title

Value

הגהנום הירוק

a translations

Value

he

February 2, 2016

Lang Action Key Edit
it u runtime

Original Value

0

Value

103

February 1, 2016

Lang Action Key Edit
a crew

Value

{"person_id"=>59287, "department"=>"Crew", "job"=>"Makeup Effects", "cast_id"=>67, "credit_id"=>"56af88bb92514101f900018b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407722, "department"=>"Crew", "job"=>"Makeup Effects", "cast_id"=>66, "credit_id"=>"56af88a5c3a368317a000175"}
a crew

Value

{"person_id"=>107372, "department"=>"Crew", "job"=>"Makeup Effects", "cast_id"=>65, "credit_id"=>"56af888d92514101ed000197"}
a crew

Value

{"person_id"=>1287868, "department"=>"Crew", "job"=>"Makeup Effects", "cast_id"=>64, "credit_id"=>"56af886392514101f0000174"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571132, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Makeup Artist", "cast_id"=>63, "credit_id"=>"56af884dc3a368316e000194"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571131, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Makeup Artist", "cast_id"=>62, "credit_id"=>"56af883a92514101e900015c"}
a crew

Value

{"person_id"=>1510551, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Hairstylist", "cast_id"=>61, "credit_id"=>"56af8827c3a368317200017b"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571130, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Hairstylist", "cast_id"=>60, "credit_id"=>"56af8812c3a368316e000188"}
a crew

Value

{"person_id"=>1056188, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>59, "credit_id"=>"56af87f2c3a368318c000156"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571129, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>58, "credit_id"=>"56af87d992514101ed000177"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407620, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Effects Editor", "cast_id"=>57, "credit_id"=>"56af87c3c3a368318c00014a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1056187, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley", "cast_id"=>56, "credit_id"=>"56af87a792514101e7000128"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407619, "department"=>"Editing", "job"=>"Dialogue Editor", "cast_id"=>55, "credit_id"=>"56af878c92514101fc00012a"}
a crew

Value

{"person_id"=>1407619, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR & Dubbing", "cast_id"=>54, "credit_id"=>"56af878192514101f9000166"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571128, "department"=>"Crew", "job"=>"Stunt Coordinator", "cast_id"=>53, "credit_id"=>"56af874c92514101f0000152"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571127, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>52, "credit_id"=>"56af873092514101f6000112"}
a crew

Value

{"person_id"=>1142399, "department"=>"Directing", "job"=>"Script Supervisor", "cast_id"=>51, "credit_id"=>"56af871cc3a3683185000133"}
a crew

Value

{"person_id"=>1410216, "department"=>"Camera", "job"=>"Steadicam Operator", "cast_id"=>50, "credit_id"=>"56af86fa92514101f600010b"}
a crew

Value

{"person_id"=>557303, "department"=>"Crew", "job"=>"Second Unit Cinematographer", "cast_id"=>49, "credit_id"=>"56af86dac3a368317200014f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1477027, "department"=>"Camera", "job"=>"Camera Operator", "cast_id"=>48, "credit_id"=>"56af8699c3a3683172000145"}
a crew

Value

{"person_id"=>1510552, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>47, "credit_id"=>"56af867ec3a368317600015f"}
a crew

Value

{"person_id"=>1316449, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Design", "cast_id"=>46, "credit_id"=>"56af862792514101ed000134"}
a crew

Value

{"person_id"=>1571126, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>45, "credit_id"=>"56af85f7c3a368317600014d"}
a crew

Value

{"person_id"=>19662, "department"=>"Production", "job"=>"Casting", "cast_id"=>44, "credit_id"=>"56af85e2c3a368316c00010d"}
a crew

Value

{"person_id"=>893948, "department"=>"Production", "job"=>"Casting", "cast_id"=>43, "credit_id"=>"56af85d1c3a368316e00012e"}
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2016-02-22", "certification"=>"18", "type"=>5, "note"=>"DVD"}

January 23, 2016

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Зеленый ад", "iso_3166_1"=>"RU"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Inferno Canibal", "iso_3166_1"=>"PT"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Kanibalai", "iso_3166_1"=>"LT"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Κανίβαλοι", "iso_3166_1"=>"GR"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Caníbales", "iso_3166_1"=>"CL"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Yasil Cehennem", "iso_3166_1"=>"AZ"}

January 8, 2016

Lang Action Key Edit
a images

Value

{"backdrop"=>{"file_path"=>"/fVFgJJ5WkM8VUhcXxUzlSRT4Wc5.jpg"}}

January 2, 2016

Lang Action Key Edit
de a tagline

Value

Die Angst wird dich lebend auffressen

December 29, 2015

Lang Action Key Edit
pl a overview

Value

Grupa studentów wyrusza w podróż z Nowego Jorku do Amazonii aby ratować zagrożone wymarciem plemię. Kiedy rozbijają się w dżungli, stają się zakładnikami tubylców, których zamierzali chronić.

pl a homepage
pl a tagline
pl a title
a translations

Value

pl

December 28, 2015

Lang Action Key Edit
en d images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/4QeTdzzxtuoFwUj3RUKxlWCeHe7.jpg"}}

December 25, 2015

Lang Action Key Edit
fr u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eFSUoRrpH0VEhLoMPSwHZi4fmeC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eFSUoRrpH0VEhLoMPSwHZi4fmeC.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/eFSUoRrpH0VEhLoMPSwHZi4fmeC.jpg"}}

December 22, 2015

Lang Action Key Edit
en u images

Original Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/64q4f3pngrCedyWnhtSMGiNe4DF.jpg", "iso_639_1"=>nil}}

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/64q4f3pngrCedyWnhtSMGiNe4DF.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
a images

Value

{"poster"=>{"file_path"=>"/64q4f3pngrCedyWnhtSMGiNe4DF.jpg"}}

Currently on page: 1 of 3

Next →

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.