1513 Changes

7 juni 2019
title u
 • El Caballero Oscuro
 • El caballero oscuro
6 juni 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j10MzKeRM0LrfVgD6tHiO3OVOqU.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j10MzKeRM0LrfVgD6tHiO3OVOqU.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j10MzKeRM0LrfVgD6tHiO3OVOqU.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cL8QSgYtWooo3iQuoqoNiVEUKMg.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cL8QSgYtWooo3iQuoqoNiVEUKMg.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cL8QSgYtWooo3iQuoqoNiVEUKMg.jpg"}}
26 maj 2019
tagline u
 • Добре дошли в света без правила
 • Добре дошли в света без правила.
tagline a
 • Добре дошли в света без правила
overview u
 • Харви Дент, новият главен прокурор на Готам Сити е решен да сложи край на гангстерското господство в града. И докато Батман грее с отразената светлина на своята двойнствена самоличност, Дент безкомпромисно атакува едрите риби, перачи на пари, начело на които стои мафиотския бос Салваторе Марони. Престъпниците се оказват внезапно притиснати от две страни, защото тайнствен изрисуван мъж с прякор Жокера обира „корумпираните” банки и не се колебае да предизвика Батман да излезе „на светло”...
 • Харви Дент, новият главен прокурор на Готъм е решен да сложи край на гангстерското господство в града. И докато Батман грее с отразената светлина на своята двойнствена самоличност, Дент безкомпромисно атакува едрите риби, перачи на пари, начело на които стои мафиотския бос Салваторе Марони. Престъпниците се оказват внезапно притиснати от две страни, защото тайнствен изрисуван мъж с прякор Жокера обира „корумпираните” банки и не се колебае да предизвика Батман да излезе „на светло”...
23 maj 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5yK9msY74M55pXxHwkksRyGr5ue.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5yK9msY74M55pXxHwkksRyGr5ue.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5yK9msY74M55pXxHwkksRyGr5ue.jpg"}}
21 maj 2019
crew a
 • {"person_id"=>1327028, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Compositing Supervisor", "cast_id"=>425, "credit_id"=>"5ce4653dc3a3683bd81eed36"}
videos u
 • {"id"=>"589b95359251416777000573", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"XL1og9BTZqY", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"589b95359251416777000573", "name"=>"The Dark Knight ≣ 2008 ≣ Trailer", "key"=>"XL1og9BTZqY", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
20 maj 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-03-21", "certification"=>"12", "type"=>6, "note"=>"SBS 6"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2008-12-10", "certification"=>"12", "type"=>5, "note"=>"DVD"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2008-12-08", "certification"=>"12", "type"=>5, "note"=>"Blu ray"}
overview u
 • Bruce Wayne, alias Batman, en Lt. James Gordon bundelen hun krachten met de nieuw aangewezen Officier van Justitie Harvey Dent. Samen proberen zij de chaos tegen te gaan die Gotham momenteel teistert, veroorzaakt door niemand minder dan Batmans ergste vijand, The Joker: een meedogenloze moordenaar met een vreemd soort humor en een talent voor het verstoren van de algemene orde.
 • Bruce Wayne, alias Batman, en Lt. James Gordon bundelen hun krachten met de nieuw aangewezen Officier van Justitie Harvey Dent. Samen proberen zij de chaos tegen te gaan die Gotham momenteel teistert, veroorzaakt door niemand minder dan Batmans ergste vijand, The Joker.
16 maj 2019
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/qg9NQ0Zkdfz9XWHtJ1X1GtKqqe9.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/qg9NQ0Zkdfz9XWHtJ1X1GtKqqe9.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/qg9NQ0Zkdfz9XWHtJ1X1GtKqqe9.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/qg9NQ0Zkdfz9XWHtJ1X1GtKqqe9.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
3 maj 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yW6iTJBvu4TxEZUQxWkk4DeqzsA.jpg"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tjR7fqwojG6RWULNNXk5VwL1orK.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3KAtr9OX8Bq2FAvZtrjYcdUuBYp.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3KAtr9OX8Bq2FAvZtrjYcdUuBYp.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/csraeJmUm7GSXEoalvb83AFFq6W.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/csraeJmUm7GSXEoalvb83AFFq6W.jpg", "iso_639_1"=>"he"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/3KAtr9OX8Bq2FAvZtrjYcdUuBYp.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/csraeJmUm7GSXEoalvb83AFFq6W.jpg"}}
19 april 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j2aDrirI121LOg82NlmkjQk8a04.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j2aDrirI121LOg82NlmkjQk8a04.jpg", "iso_639_1"=>"ja"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/j2aDrirI121LOg82NlmkjQk8a04.jpg"}}
7 april 2019
fr-CA
title u
 • L'Ascension du chevalier noir
 • Le Chevalier noir
6 april 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9hU7e2XbWPoOKZOHY2DYx8UUh2.jpg"}}
5 april 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9hU7e2XbWPoOKZOHY2DYx8UUh2.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9hU7e2XbWPoOKZOHY2DYx8UUh2.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/A9hU7e2XbWPoOKZOHY2DYx8UUh2.jpg"}}
1 april 2019
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/k6hExQBHOLPiGe0K5CBWrVaM3XK.jpg"}}
30 marts 2019
title u
 • Hiệp Sĩ Bóng Đêm
 • Người Dơi: Hiệp Sĩ Bóng Đêm
overview a
 • Người Dơi bước vào giai đoạn cam go nhất trong cuộc chiến chống lại cái ác khi tên tội phạm bậc thầy The Joker xuất hiện. Các tay trùm thuê The Joker giết Người Dơi để trả thù cho chỗ tài sản phi pháp bị anh lật tẩy. Tiếp tay cho The Joker là toàn bộ tội phạm ở thành phố Gotham, những kẻ đang bị bộ ba Người Dơi - Trung úy Gordon - Luật sư Harvey Dent thu hẹp đất sống. Hàng loạt vụ tấn công xảy ra khiến Người Dơi lúng túng. Các quan chức bị sát hại, người dân không dám ra đường buổi tối vì sợ bị giết, mọi lối ra vào thành phố Gotham bị phong tỏa. Tất cả đều do một tay The Joker sắp đặt.
title a
 • Hiệp Sĩ Bóng Đêm
translations a
 • vi-VN
29 marts 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hAf98uHIXMFzqNN5LX1vnouCShr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hAf98uHIXMFzqNN5LX1vnouCShr.jpg", "iso_639_1"=>"uk"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/hAf98uHIXMFzqNN5LX1vnouCShr.jpg"}}
20 marts 2019
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/yW6iTJBvu4TxEZUQxWkk4DeqzsA.jpg"}}
13 marts 2019
overview u
 • Bruce Wayne, alias Batman (Christian Bale), en Lt. James Gordon (Gary Oldman) bundelen hun krachten met de nieuw aangewezen Officier van Justitie Harvey Dent (Aaron Eckhart). Samen proberen zij de chaos tegen te gaan die Gotham momenteel teistert, veroorzaakt door niemand minder dan Batmans ergste vijand, The Joker (Heath Ledger): een meedogenloze moordenaar met een vreemd soort humor en een talent voor het verstoren van de algemene orde.
 • Bruce Wayne, alias Batman, en Lt. James Gordon bundelen hun krachten met de nieuw aangewezen Officier van Justitie Harvey Dent. Samen proberen zij de chaos tegen te gaan die Gotham momenteel teistert, veroorzaakt door niemand minder dan Batmans ergste vijand, The Joker: een meedogenloze moordenaar met een vreemd soort humor en een talent voor het verstoren van de algemene orde.
9 marts 2019
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/cfT29Im5VDvjE0RpyKOSdCKZal7.jpg"}}
5 marts 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qJ2tW6WMUDux911r6m7haRef0WH.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qJ2tW6WMUDux911r6m7haRef0WH.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qJ2tW6WMUDux911r6m7haRef0WH.jpg"}}
24 februar 2019
crew a
 • {"person_id"=>1392095, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>424, "credit_id"=>"5c730b949251415ee6b448e7"}
crew d
 • {"job"=>"Visual Effects Supervisor", "department"=>"Visual Effects", "person_id"=>1638773, "cast_id"=>424, "credit_id"=>"5c730b019251415ee8b46669"}
crew a
 • {"person_id"=>1638773, "department"=>"Visual Effects", "job"=>"Visual Effects Supervisor", "cast_id"=>424, "credit_id"=>"5c730b019251415ee8b46669"}
3 februar 2019
ko-KR
videos a
 • {"id"=>"5c56beb8c3a36805e883fadf", "name"=>"다크 나이트(The Dark Knight, 2008) 메인 예고편|PLAYYMOVIE", "key"=>"5k2hEJ98cQU", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
26 januar 2019
alternative_titles a
 • {"title"=>"The Dark Knight : Le Chevalier noir", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"FR"}
2 januar 2019
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/z7gRJcABewaTdlIRQ2V8b2LSZS2.jpg"}}
16 december 2018
alternative_titles u
 • {"title"=>"The Dark Knight Rises", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
 • {"title"=>"Batman The Dark Knight", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"L'Ascension du Chevalier noir", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
alternative_titles a
 • {"title"=>"L'Ascension du Chevalier noir", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
alternative_titles u
 • {"title"=>"Batman the Dark Knight", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
 • {"title"=>"The Dark Knight Rises", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CA"}
10 december 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fHvgLmz939HDhJcYbq7QUQdjYPr.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fHvgLmz939HDhJcYbq7QUQdjYPr.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fHvgLmz939HDhJcYbq7QUQdjYPr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fHvgLmz939HDhJcYbq7QUQdjYPr.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fHvgLmz939HDhJcYbq7QUQdjYPr.jpg"}}
8 december 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qg4daeQLFnBFtzuC4Dv2nSVmYgz.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/qg4daeQLFnBFtzuC4Dv2nSVmYgz.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/z7gRJcABewaTdlIRQ2V8b2LSZS2.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/z7gRJcABewaTdlIRQ2V8b2LSZS2.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fng1gUiBUTIIZpOtGiaAJP54Abx.jpg"}}
3 december 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fng1gUiBUTIIZpOtGiaAJP54Abx.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fng1gUiBUTIIZpOtGiaAJP54Abx.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fng1gUiBUTIIZpOtGiaAJP54Abx.jpg"}}
16 november 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"The Dark Knight", "iso_3166_1"=>"DE"}
4 november 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"Batman Dark Knight 2 - The Dark Knight", "iso_3166_1"=>"US"}
24 oktober 2018
title a
 • 蝙蝠俠—黑夜之神
translations a
 • zh-HK
22 oktober 2018
es-ES
overview u
 • Se solicita jefe administrativo para microfinanciera con horario de 8 am a 6pm Informes al tel 3122102540.
 • Batman/Bruce Wayne (Christian Bale) regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon (Gary Oldman) y del Fiscal del Distrito Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman se propone destruir el crimen organizado en la ciudad de Gotham. El triunvirato demuestra su eficacia, pero, de repente, aparece Joker (Heath Ledger), un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos.
es-ES
title u
 • la pichurria verde
 • El Caballero Oscuro
20 oktober 2018
overview u
 • Batman regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y el Fiscal del Distrito Harvey Dent, Batman tiene como objetivo destruir el crimen organizado en la ciudad de Gotham. El triunvirato demuestra ser eficaz, pero pronto termina siendo presa del caos desencadenado por una nueva mente criminal que los aterrados ciudadanos conocen como Joker.
 • Se solicita jefe administrativo para microfinanciera con horario de 8 am a 6pm Informes al tel 3122102540.
title u
 • El caballero oscuro
 • la pichurria verde
18 oktober 2018
videos a
 • {"id"=>"5bc8744d92514109f60143aa", "name"=>"האביר האפל טריילר (2008)", "key"=>"fUw14JQJGKw", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
15 oktober 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/tjR7fqwojG6RWULNNXk5VwL1orK.jpg"}}
9 oktober 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/z81FyhTSIk8mTsiffiJUA2aK4Ed.jpg"}}
8 oktober 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aAGYbAbikfmiYOO2PECKSFhbMxT.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aAGYbAbikfmiYOO2PECKSFhbMxT.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aAGYbAbikfmiYOO2PECKSFhbMxT.jpg"}}
2 oktober 2018
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/wH3k4a9ELtP0VMmtbbboDmRGbNZ.jpg"}}
24 september 2018
crew a
 • {"person_id"=>1826915, "department"=>"Editing", "job"=>"Assistant Editor", "cast_id"=>423, "credit_id"=>"5ba8dead0e0a2635e1050b60"}
22 september 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"Dark Knight - The Dark Knight", "iso_3166_1"=>"GB"}
27 august 2018
alternative_titles d
 • {"title"=>"Batman The Dark Knight", "iso_3166_1"=>"DE"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Batman II - The Dark Knight", "iso_3166_1"=>"DE"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Batman 6", "iso_3166_1"=>"DE"}
25 august 2018
cs
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zGfUVhyIhnCb44VKiPiw7p7pdI4.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zGfUVhyIhnCb44VKiPiw7p7pdI4.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zGfUVhyIhnCb44VKiPiw7p7pdI4.jpg"}}
28 july 2018
ro-RO
runtime u
 • 0
 • 152
22 july 2018
crew a
 • {"person_id"=>1377220, "department"=>"Sound", "job"=>"Additional Sound Re-Recording Mixer", "cast_id"=>422, "credit_id"=>"5b551be49251416dd1008fc2"}
crew d
 • {"person_id"=>1377220, "cast_id"=>368, "credit_id"=>"56ff24a89251416776000810"}
alternative_titles u
 • {"title"=>"El Caballero Oscuro", "iso_3166_1"=>"ES"}
 • {"title"=>"Batman. El caballero oscuro", "iso_3166_1"=>"ES"}
19 july 2018
character_names u
 • {"person_id"=>83854, "character"=>"Joker's Thug", "cast_id"=>223, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d51"}
 • {"person_id"=>83854, "character"=>"Thomas Schiff", "cast_id"=>223, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d51"}
cast d
 • {"person_id"=>1024279, "cast_id"=>416, "credit_id"=>"5a6669910e0a26031b005407"}
character_names u
 • {"person_id"=>2037, "character"=>"Dr. Jonathan Crane / Scarecrow", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005cfd"}
 • {"person_id"=>2037, "character"=>"Jonathan Crane / Scarecrow", "cast_id"=>20, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005cfd"}
character_names u
 • {"person_id"=>1522073, "character"=>"Judge Surrillo", "cast_id"=>388, "credit_id"=>"5993cbe7c3a3687f4600cbbb"}
 • {"person_id"=>1522073, "character"=>"Judge Janet Surrillo", "cast_id"=>388, "credit_id"=>"5993cbe7c3a3687f4600cbbb"}
character_names u
 • {"person_id"=>128386, "character"=>"Loeb", "cast_id"=>234, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d79"}
 • {"person_id"=>128386, "character"=>"Gillian B. Loeb", "cast_id"=>234, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d79"}
character_names u
 • {"person_id"=>18052, "character"=>"James Gordon", "cast_id"=>261, "credit_id"=>"560c253492514171910064b3"}
 • {"person_id"=>18052, "character"=>"James Gordon Jr.", "cast_id"=>261, "credit_id"=>"560c253492514171910064b3"}
character_names u
 • {"person_id"=>34544, "character"=>"Reese", "cast_id"=>260, "credit_id"=>"560c2501c3a368681f005b6e"}
 • {"person_id"=>34544, "character"=>"Coleman Reese", "cast_id"=>260, "credit_id"=>"560c2501c3a368681f005b6e"}
character_names u
 • {"person_id"=>87957, "character"=>"Stephens", "cast_id"=>233, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d75"}
 • {"person_id"=>87957, "character"=>"Gerard Stephens", "cast_id"=>233, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d75"}
character_names u
 • {"person_id"=>1904, "character"=>"Engel", "cast_id"=>224, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d55"}
 • {"person_id"=>1904, "character"=>"Mike Engel", "cast_id"=>224, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d55"}
character_names u
 • {"person_id"=>21315, "character"=>"Maroni", "cast_id"=>229, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d69"}
 • {"person_id"=>21315, "character"=>"Sal Maroni", "cast_id"=>229, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d69"}
character_names u
 • {"person_id"=>21316, "character"=>"Mayor", "cast_id"=>225, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d59"}
 • {"person_id"=>21316, "character"=>"Mayor Anthony Garcia", "cast_id"=>225, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d59"}
character_names u
 • {"person_id"=>57597, "character"=>"Wuertz", "cast_id"=>228, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d65"}
 • {"person_id"=>57597, "character"=>"Michael Wuertz", "cast_id"=>228, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005d65"}
character_names u
 • {"person_id"=>53651, "character"=>"Ramirez", "cast_id"=>258, "credit_id"=>"55dc9083c3a3686572000193"}
 • {"person_id"=>53651, "character"=>"Anna Ramirez", "cast_id"=>258, "credit_id"=>"55dc9083c3a3686572000193"}
character_names u
 • {"person_id"=>6383, "character"=>"Harvey Dent", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005cf1"}
 • {"person_id"=>6383, "character"=>"Harvey Dent / Two-Face", "cast_id"=>15, "credit_id"=>"52fe4220c3a36847f8005cf1"}
18 july 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Pf0Dtw6P9CWshK6GYVXmmq9NFS.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/2Pf0Dtw6P9CWshK6GYVXmmq9NFS.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page