7d 1m 6m

সপ্তাহের অবদানকারী অগ্রণী নেতাগণ October 10-16

6,804 M

MAthePA

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 319.03

5,942 S

Samara

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 634.0

5,648 Amanda

Amanda

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 169.77

4,221 d

dorondavid

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 821.83

4,014 Banana

Banana

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 390.49

3,525 F

Fennec69

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 444.0

3,368 lineker

lineker

ধরে সদস্য: 2012, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 302.81

2,666 AK

Avshalom Kor

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 65.75

2,589 M

Mario_Gaborović

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 159.94

2,440 Elizabeth Jennings

Elizabeth Jennings

ধরে সদস্য: 2012, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 530.88

1,944 s

szwagierluki

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 81.4

1,666 janar

janar

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 268.92

1,514 E

Enlaredo

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 27.66

1,506 Marr 🇳🇱

Marr 🇳🇱

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 195.88

1,497 M

Maria180493

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 82.62

1,310 T

Torq00

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 176.36

1,271 r

rgc2000

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 97.76

1,174 amory

amory

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 117.91

1,160 zoroman2008

zoroman2008

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 181.72

1,150 b

by_giet

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 23.74

1,095 genplant29

genplant29

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 40.05

1,087 elebe11y

elebe11y

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 32.95

1,074 a

alexios

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 1.65

1,027 J

Jstewart123100

ধরে সদস্য: 2016, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 1.16

1,027 mrtextortexel

mrtextortexel

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 244.5

957 Mikedeth5

Mikedeth5

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 201.67

919 s

speedycars

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 197.11

890 O

OnNeVitQue2FoisJB

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 163.05

825 Yukabacera

Yukabacera

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 80.21

811 vesselz

vesselz

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 31.84

766 davamuga

davamuga

ধরে সদস্য: 2011, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 17.7

747 shasmine

shasmine

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 57.44

746 V

Vogel

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 126.0

724 R

RJ_F13

ধরে সদস্য: 2016, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 4.5

705 c

cyanthesoul

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 42.76

697 FF

Frank F

ধরে সদস্য: 2010, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 4.73

683 Kao

Kao

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 32.32

674 h

hornet19600101

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 126.33

638 b

basher

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 66.78

636 sp1ti

sp1ti

ধরে সদস্য: 2011, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 24.5

635 d2dyno

d2dyno

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 0.64

614 TonAngel

TonAngel

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 134.32

612 Maretoh

Maretoh

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 7.26

601 N

Nosirus

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 24.91

569 Y

YetAnotherMovieWatcher

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 23.0

558 2Ls1T

2Ls1T

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 6.97

548 b

bahtiyad

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 14.98

542 PS

P. Snoopy

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 122.98

535 gojiramike

gojiramike

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 13.26

521 t0by

t0by

ধরে সদস্য: 2016, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 201.37

519 Goffred0

Goffred0

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 12.13

499 m

multibit

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 0.42

486 k3sh

k3sh

ধরে সদস্য: 2011, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 15.16

483 5

5lucina5

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 155.0

444 osx86

osx86

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 28.89

428 RA

Rodrigo Amaral Buenos Ayres

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 24.7

422 Hollander_1908

Hollander_1908

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 30.55

416 uforock

uforock

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 7.81

409 R

Rebecca

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 106.39

405 m

michael_kotsis

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 204.0

400 PannenkoekenNL

PannenkoekenNL

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 27.59

399 c

cnp75

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 20.35

383 t🇧

ticao2 🇧🇷 pt-BR

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 25.67

382 i

itachitheakita

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 127.33

370 Greisberger Christophe

Greisberger Christophe

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 35.92

370 j

jooburn

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 185.0

367 g

gustavhs

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 8.77

366 R

Rebafan23

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 43.65

363 14nu5

14nu5

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 76.09

361 Lewis

Lewis

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 20.18

359 Las Series

Las Series

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 74.29

358 p

pepo

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 0.76

344 United600

United600

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 76.73

328 Tsunamy

Tsunamy

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 60.2

327 NickNightingale

NickNightingale

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 13.73

326 Morgan Wong

Morgan Wong

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 63.84

326 DarkMan

DarkMan

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 144.66

324 dikster_zeus

dikster_zeus

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 1.52

324 a

aibo

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 64.8

316 Filipe Manuel Dias Neto

Filipe Manuel Dias Neto

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 24.25

316 d

daphie

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 24.85

314 v

vhs_vampire

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 0.46

313 nac8684

nac8684

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 62.6

311 n

noos-noos

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 20.39

308 zoulnix

zoulnix

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 47.13

302 SkullCollector

SkullCollector

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 14.99

301 rudely_murray

rudely_murray

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 56.89

289 r

r.janov

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 41.95

288 m

mylivepop

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 47.9

278 Iknow

Iknow

ধরে সদস্য: 2013, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 18.41

277 D

David1886

ধরে সদস্য: 2017, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 27.37

261 Delirius

Delirius

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 44.66

257 dekaepta

dekaepta

ধরে সদস্য: 2016, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 17.54

257 Joe Carson

Joe Carson

ধরে সদস্য: 2012, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 52.38

255 7Bee-NL

7Bee-NL

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 58.9

253 B

Barbiel

ধরে সদস্য: 2018, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 133.5

249 s

shiff7

ধরে সদস্য: 2014, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 17.79

243 b

bishbosch

ধরে সদস্য: 2012, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 12.51

243 Marco

Marco

ধরে সদস্য: 2015, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 9.53

237 dannyvl

dannyvl

ধরে সদস্য: 2011, প্রতিদিনের গড় সম্পাদনা: 64.19

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page