Series Cast 58

 1. Miyu Komaki

  Miyu Komaki

  Murr (voice) (24 Episodes), Mina (voice) (2 Episodes), Researcher A (voice) (1 Episode), Jeanne's mother (voice) (1 Episode)

 2. Riho Kuma

  Riho Kuma

  Riche (voice) (24 Episodes), Catherine's younger sister (voice) (2 Episodes), Child (voice) (1 Episode)

 3. Natsuki Hanae
 4. Kaito Ishikawa
 5. Inori Minase
 6. Shino Shimoji

  Shino Shimoji

  Luca (voice) (24 Episodes)

 7. Ai Kayano
 8. Yoko Hikasa
 9. Toshiyuki Morikawa
 10. Kengo Kawanishi
 11. Tomoaki Maeno
 12. Ayumu Murase
 13. Rie Kugimiya
 14. Daiki Hamano
 15. Akira Ishida
 16. Taro Kiuchi

  Taro Kiuchi

  Dante (voice) (24 Episodes)

 17. Koji Yusa

  Koji Yusa

  Johann (voice) (24 Episodes)

 18. Kaori Nazuka
 19. Ryosuke Hara

  Ryosuke Hara

  Villager (voice) (2 Episodes), Thomas Berneux (voice) (2 Episodes), Guard (voice) (2 Episodes), Luca's subordinate A (voice) (1 Episode), Dragoon B (voice) (1 Episode), Villager A (voice) (1 Episode), Customer (voice) (1 Episode), Vampire A (voice) (1 Episode), Chasseur B (voice) (1 Episode), Researcher B (voice) (1 Episode), Invitee B (voice) (1 Episode), Vampire B (voice) (1 Episode), Chasseur C (voice) (1 Episode)

 20. Ryunosuke Watanuki

  Ryunosuke Watanuki

  Georges (voice) (4 Episodes), Chasseur (voice) (1 Episode), Vampire A (voice) (1 Episode), Luca's subordinate B (voice) (1 Episode), Gentleman A (voice) (1 Episode), Invitee A (voice) (1 Episode), Policeman (voice) (1 Episode), Vampire B (voice) (1 Episode), Dragoon (voice) (1 Episode), Attendant (voice) (1 Episode), Dragoon leader (voice) (1 Episode), Man (voice) (1 Episode)

 21. Miyuri Shimabukuro
 22. Noriko Shitaya
 23. Mikako Komatsu
 24. Takuya Nakashima
 25. Arisa Kiyoto

  Arisa Kiyoto

  Nox (voice) (4 Episodes), Gilles (voice) (1 Episode)

 26. Kurita Itsuki

  Kurita Itsuki

  Manet (voice) (4 Episodes), Fred (voice) (1 Episode)

 27. Yume Miyamoto
 28. Romi Park
 29. Mitsuru Ogata
 30. Kouzou Douzaka
 31. Shunichi Maki
 32. Ayaka Nanase
 33. Sayaka Kikuchi
 34. Arisa Maesako
 35. Ayako Takeuchi
 36. Nanami Takahashi
 37. Natsumi Fujiwara
 38. Arisa Sakuraba
 39. Hiromichi Tezuka
 40. Satoshi Tsuruoka
 41. Yoji Ueda
 42. Masaaki Ihara
 43. Kohsuke Tanabe
 44. Emiri Suyama
 45. Setsuo Ito
 46. Kenta Niikura
 47. Tomoyuki Shimura
 48. Masuo Amada
 49. Makoto Koichi
 50. Noriaki Sugiyama
 51. Reina Kondo
 52. Kenichirou Matsuda
 53. Keisuke Hamaoka
 54. Sachi Kokuryu
 55. Takara Inoue

Series Crew 278

Art

 1. Eiko Tsunado

  Art Designer (24 Episodes)

 2. Shuhei Tada

  Art Designer (24 Episodes)

 3. Chihiro Okawa
 4. Shingo Kanai

  Art Direction (24 Episodes), Background Designer (24 Episodes)

 5. Yume Ukai

  Painter (1 Episode)

 6. Motonobu Hori
 7. Tensai Okamura
 8. Tetsuo Hirakawa
 9. Tomomi Mochizuki

Editing

 1. Akane Shiraishi

  Editor (24 Episodes)

 2. Rie Matsubara

  Editor (24 Episodes)

Visual Effects

 1. Ayane Nakamura
 2. Arisa Hoshina

  Animation Director (4 Episodes), Key Animation (15 Episodes)

 3. Chiyo Nakayama

  Animation Director (4 Episodes), Character Designer (24 Episodes), Key Animation (2 Episodes)

 4. Eri Kojima

  Animation Director (1 Episode), Key Animation (2 Episodes)

 5. Inson Chon

  Animation Director (14 Episodes), Key Animation (4 Episodes), Opening/Ending Animation (23 Episodes)

 6. Koichi Horikawa

  Animation Director (16 Episodes), Key Animation (4 Episodes)

 7. Yuka Asano

  Animation Director (1 Episode), Key Animation (3 Episodes)

 8. Yuta Ohara

  Animation Director (15 Episodes), Key Animation (4 Episodes), Opening/Ending Animation (11 Episodes)

 9. Takuma Miyake

  3D Director (24 Episodes), CGI Director (24 Episodes)

 10. Ani Kato

  Key Animation (5 Episodes)

 11. Asumi Kato

  Key Animation (4 Episodes)

 12. ECO

  Key Animation (1 Episode)

 13. Erika Okada

  Key Animation (2 Episodes)

 14. Fujio Inose

  Key Animation (5 Episodes)

 15. Fujio Oda

  Key Animation (3 Episodes)

 16. HIGE

  Key Animation (2 Episodes)

 17. Kana Miyai

  Key Animation (2 Episodes)

 18. Kazuaki Imoto

  Animation Director (9 Episodes), Key Animation (4 Episodes), Opening/Ending Animation (11 Episodes)

 19. Ken Obata

  Key Animation (1 Episode)

 20. Koji Kase

  Key Animation (2 Episodes)

 21. Maki Fujita

  Key Animation (3 Episodes)

 22. Mayu Makabe

  Key Animation (4 Episodes)

 23. Mino Matsumoto

  Animation Director (9 Episodes), Key Animation (4 Episodes)

 24. Nao Takano

  Key Animation (3 Episodes)

 25. Naoto Abe

  Animation Director (6 Episodes), Key Animation (8 Episodes)

 26. Naoyuki Konno

  Animation Director (13 Episodes), Key Animation (4 Episodes)

 27. Rai

  Key Animation (1 Episode)

 28. Sakuya Abe

  Key Animation (2 Episodes)

 29. Satomi Kani

  Animation Director (14 Episodes), Key Animation (3 Episodes), Opening/Ending Animation (12 Episodes)

 30. Shinya Yamada

  Animation Director (14 Episodes), Key Animation (3 Episodes), Opening/Ending Animation (12 Episodes)

 31. Sun Wei

  Animation Director (1 Episode), Key Animation (11 Episodes)

 32. Tomoko Hamanaka

  Animation Director (2 Episodes), Key Animation (5 Episodes), Opening/Ending Animation (23 Episodes)

 33. Tooru Yoshida
 34. Tsubasa Hatashima

  Animation Director (4 Episodes), Key Animation (11 Episodes)

 35. Yoko Komaki

  Key Animation (6 Episodes)

 36. Yu Sada

  Key Animation (2 Episodes)

 37. Yukina Orii

  Key Animation (6 Episodes)

 38. Yumi Nakayama

  Animation Director (1 Episode), Key Animation (4 Episodes)

 39. Zhou Tong

  Key Animation (1 Episode)

 40. Eiichi Akiyama

  Animation Director (14 Episodes), Key Animation (5 Episodes), Opening/Ending Animation (11 Episodes)

 41. Kazuaki Inaguma

  Animation Director (16 Episodes), Key Animation (4 Episodes), Opening/Ending Animation (11 Episodes)

 42. Kazumi Inadome

  Animation Director (14 Episodes), Key Animation (3 Episodes), Opening/Ending Animation (12 Episodes)

 43. Kenji Mizuhata

  Animation Director (11 Episodes), Key Animation (3 Episodes), Opening/Ending Animation (12 Episodes)

 44. Yuzuki Sano

  Animation Director (1 Episode), Key Animation (12 Episodes), Opening/Ending Animation (11 Episodes)

Writing

 1. Jun Mochizuki

  Jun Mochizuki

  Comic Book (24 Episodes)

 2. Deko Akao
 3. Takayo Ikami

  Writer (5 Episodes)

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Settings

Want to rate or add this item to a list?

Login