Series Cast 65

 1. Soma Saito
 2. Rie Takahashi
 3. Sayaka Senbongi
 4. Nao Toyama
 5. Yoko Hikasa
 6. Yuki Sakakihara
 7. Yuki Nakashima
 8. Takayuki Sugo
 9. Daiki Hamano
 10. Akio Otsuka
 11. Mamiko Noto
 12. Ryuichi Kijima
 13. Kenichirou Matsuda
 14. Kengo Kawanishi
 15. Kouhei Yanagi

  Kouhei Yanagi

  Official (voice) (1 Episode), Spy (voice) (1 Episode), Merchant (voice) (1 Episode), Citizen (voice) (1 Episode), Cavalry messenger (voice) (1 Episode), Messenger (voice) (1 Episode), Lord (voice) (1 Episode), Natra soldier (voice) (1 Episode), Subordinate (voice) (1 Episode), Warlord (voice) (1 Episode), Torace (voice) (1 Episode)

 16. Ryuji Yamamoto

  Ryuji Yamamoto

  Lord (voice) (2 Episodes), Messenger (voice) (1 Episode), Livi (voice) (1 Episode), Natra soldier (voice) (1 Episode), Butler (voice) (1 Episode), Guard (voice) (1 Episode), Citizen (voice) (1 Episode), Subordinate (voice) (1 Episode), Invited Guest (voice) (1 Episode)

 17. Fumiya Imai

  Fumiya Imai

  Owl (voice) (4 Episodes)

 18. Mitsuru Ogata
 19. Daichi Hayashi
 20. Yuichi Jose
 21. Mitsuki Nakamura
 22. Hayato Dojima
 23. Sayaka Kikuchi
 24. Shouto Kashii
 25. Jun Fukazawa
 26. Shinya Takahashi
 27. Koichi Gomi
 28. Kazuya Saji

  Kazuya Saji

  Lord (voice) (1 Episode), Helmut (voice) (1 Episode)

 29. Naoya Nakanishi
 30. Yuu Wakabayashi
 31. Wataru Takagi
 32. Takaya Hashi
 33. Seiro Ogino

  Seiro Ogino

  Jiva (voice) (2 Episodes)

 34. Ryo Sugisaki
 35. Kouki Iwase
 36. Tetsu Inada
 37. Kouichi Souma
 38. Sousuke Shimokawa
 39. Junichi Yanagita
 40. Takumu Miyazono
 41. Yusuke Tomioka
 42. Ryota Suzuki
 43. Aoi Ichikawa
 44. Ikumi Hayama
 45. Hiromichi Tezuka
 46. Takatora Shimada
 47. Ryosuke Hara
 48. Ikuto Kanemasa
 49. Shoya Ishige
 50. Hayato Kimura
 51. Wakana Kuramochi
 52. Kaito Muroi
 53. Saku Mizuno
 54. Yusuke Tonozaki
 55. Masayuki Sato
 56. Keito Okuyama
 57. Kōhei Chiba
 58. Yasutaka Tomioka
 59. Kenta Zaima
 60. Masaki Saito
 61. Rie Kugimiya

Series Crew 86

Directing

 1. Cai Xinya

  Assistant Director (12 Episodes), Director (2 Episodes)

 2. Koji Kobayashi

  Director (2 Episodes)

 3. Masato Tamagawa

  Director (1 Episode), Series Director (12 Episodes)

 4. Motohiro Abe

  Director (2 Episodes)

 5. Nobuhiro Muto

  Director (1 Episode)

 6. Shinya Kawabe

  Director (1 Episode)

 7. Tamaki Nakatsu

  Director (1 Episode)

 8. Toshiya Niidome

  Director (2 Episodes)

Editing

 1. Mai Hasegawa

  Editor (12 Episodes)

 2. Kentaro Kai

  Online Editor (12 Episodes)

Visual Effects

 1. Noa Kawamura

  Animation (1 Episode), Key Animation (3 Episodes), Opening/Ending Animation (12 Episodes)

Writing

 1. Deko Akao

  Deko Akao

  Series Composition (12 Episodes), Writer (4 Episodes)

 2. Keiichiro Ochi

  Writer (4 Episodes)

 3. Tomoko Shinozuka

  Writer (4 Episodes)

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Settings

Want to rate or add this item to a list?

Login