Activity

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

March 11, 2018

Lang Action Key Edit
a translations

Value

vi-VN

January 26, 2018

Lang Action Key Edit
a translations

Value

vi-VN

July 16, 2017

Lang Action Key Edit
vi-VN a title

Value

Anh Hùng

a translations

Value

vi-VN

July 3, 2017

Lang Action Key Edit
vi-VN u title

Original Value

Xin Chào, Caesar

Value

Xin Chào, Caesar!

vi-VN a title

Value

Xin Chào, Caesar

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Kỷ Băng Hà: Trời Sập

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Siêu Điệp Viên Tái Xuất

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Bảy Tay Súng Huyền Thoại

vi-VN a title

Value

Vùng Xác Sống

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Vẻ Đẹp Cuộc Sống

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Giới Thượng Lưu

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Không Lùi Bước

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Đệ Nhất Phu Nhân

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Ánh Trăng

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Căn Hầm

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Sát Thủ Thợ Máy: Sự Tái Xuất

vi-VN a title

Value

Sát Thủ Báo Thù

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Sát Nhân Trong Bóng Tối

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Huyền Thoại Người Rừng

vi-VN a title

Value

Đại Tiệc Xúc Xích

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Ngày Định Mệnh

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Cô Hầu Gái

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Kẻ Săn Đêm

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Bờ Biển Manchester

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Sát Thủ Bóng Đêm

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Vũ Điệu Thần Tiên

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Dị Biệt 3: Những Kẻ Trung Kiên

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Thế Giới Ngầm 5: Trận Chiến Đẫm Máu

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Mổ Xác

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Thảm Họa Giàn Khoan

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Mật Danh: Kế Toán

a translations

Value

vi-VN

vi-VN u title

Original Value

Sinh Vật Huyền Bí

Value

Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng

vi-VN a title

Value

Trò Chơi Đoạt Mạng

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Tìm Mẹ

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Người Hùng Không Súng

a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Điệp Vấn 3

a translations

Value

vi-VN

a images

Value

{"profile"=>{"file_path"=>"/z30GjJKIHaWjn9Zh2ONfjMh4aFr.jpg"}}
a place_of_birth

Value

Hong Kong

vi a homepage

Value

http://hkmdb.com/db/people/view.mhtml?id=4391&display_set=eng

u gender

Original Value

0

Value

2
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang", "Monk Law", "Law Monk"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang", "Monk Law", "Law Monk", "Law Meng"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang", "Monk Law"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang", "Monk Law", "Law Monk"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang", "Monk Law"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo", "Luo Mang"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam", "Ramon Lo"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong", "Law Kwan-Lam"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon", "Lo Mong"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong", "Law Mon"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law", "Law Mong"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law", "Ramone Law"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law", "Turbo Law"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng", "Lo Mang"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang", "Johnson Law"]
u also_known_as

Original Value

["La Mãng"]

Value

["La Mãng", "Lo Mang"]
a also_known_as

Value

["La Mãng"]
a translations

Value

vi-VN

vi-VN a title

Value

Điệp Vấn 2

a translations

Value

vi-VN

a place_of_birth

Value

Hong Kong

u gender

Original Value

0

Value

2
u also_known_as

Original Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon"]

Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon", "Ngô Diệu Hán"]
u also_known_as

Original Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon", "Ng Yiu Hon"]

Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon"]
u also_known_as

Original Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon"]

Value

["吳耀漢", "Richard Woo", "Richard Ng Yiu-Hon", "Ng Yiu Hon"]
a translations

Value

vi-VN

u also_known_as

Original Value

["Siu-Ho Chin"]

Value

["Siu-Ho Chin", "Tiền Tiểu Hào"]
en u name

Original Value

Tiền Tiểu Hào

Value

Chin Siu Ho

vi u name

Original Value

Chin Siu-Ho

Value

Tiền Tiểu Hào

a translations

Value

vi-VN

a cast

Value

{"person_id"=>26724, "character"=>"Police", "order"=>10, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"595a528ac3a3680dec00ce65"}
d cast

Original Value

{"person_id"=>564827, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"595a51189251410c5603a013"}
a cast

Value

{"person_id"=>564827, "character"=>"", "order"=>10, "cast_id"=>19, "credit_id"=>"595a51189251410c5603a013"}
a cast

Value

{"person_id"=>64441, "character"=>"", "order"=>9, "cast_id"=>18, "credit_id"=>"595a5111c3a36828a1045393"}
a cast

Value

{"person_id"=>1147124, "character"=>"", "order"=>8, "cast_id"=>17, "credit_id"=>"595a50c99251410c56039fc0"}
a cast

Value

{"person_id"=>65975, "character"=>"Master Ginger", "order"=>7, "cast_id"=>16, "credit_id"=>"595a5095c3a3680d5900ca7e"}
a cast

Value

{"person_id"=>1381143, "character"=>"", "order"=>6, "cast_id"=>15, "credit_id"=>"595a4e65925141222b020fc1"}
a cast

Value

{"person_id"=>240155, "character"=>"", "order"=>5, "cast_id"=>14, "credit_id"=>"595a4e16c3a368293b04037e"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>62417, "character"=>"", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"58c73f87c3a3683d95002c63"}

Value

{"person_id"=>62417, "character"=>"Chung", "cast_id"=>3, "credit_id"=>"58c73f87c3a3683d95002c63"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>544797, "character"=>"", "cast_id"=>0, "credit_id"=>"58c73f48c3a3683ddf0031d7"}

Value

{"person_id"=>544797, "character"=>"Chau", "cast_id"=>0, "credit_id"=>"58c73f48c3a3683ddf0031d7"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>1776093, "character"=>"", "cast_id"=>2, "credit_id"=>"58c73f7792514179d2003240"}

Value

{"person_id"=>1776093, "character"=>"Summer", "cast_id"=>2, "credit_id"=>"58c73f7792514179d2003240"}
u character_names

Original Value

{"person_id"=>1317523, "character"=>"", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"58c73f59c3a3683df300320d"}

Value

{"person_id"=>1317523, "character"=>"Tim Cheung", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"58c73f59c3a3683df300320d"}
a production_companies

Value

{"id"=>92016, "name"=>"Samart Limited"}
a production_companies

Value

{"id"=>62894, "name"=>"Entertaining Power"}
a production_companies

Value

{"id"=>5552, "name"=>"Media Asia Films"}
a production_companies

Value

{"id"=>92015, "name"=>"mm2 Studios Hong Kong"}
a crew

Value

{"person_id"=>1843862, "department"=>"Editing", "job"=>"Editor", "cast_id"=>13, "credit_id"=>"595a498b925141222b0209fe"}
a crew

Value

{"person_id"=>1843861, "department"=>"Crew", "job"=>"Cinematography", "cast_id"=>12, "credit_id"=>"595a4979c3a368253c036f49"}
a crew

Value

{"person_id"=>1843860, "department"=>"Sound", "job"=>"Music", "cast_id"=>11, "credit_id"=>"595a49619251410c56039727"}
a crew

Value

{"person_id"=>1843859, "department"=>"Sound", "job"=>"Music", "cast_id"=>10, "credit_id"=>"595a49489251410a5903bf25"}
vi a homepage

Value

http://hkmdb.com/db/people/view.mhtml?id=14389&display_set=eng

u gender

Original Value

0

Value

2
a translations

Value

vi-VN

a cast

Value

{"person_id"=>64441, "character"=>"Peter / Aunt Mary / Uncle Big / Policeman / Fake", "order"=>2, "cast_id"=>12, "credit_id"=>"595a51d7c3a3680dec00cd83"}
d cast

Original Value

{"person_id"=>564827, "cast_id"=>3, "credit_id"=>"52fe4b6fc3a368484e188eb9"}
a translations

Value

vi-VN

a images

Value

{"profile"=>{"file_path"=>"/kSbf9QmX3ZnYHlHiRLt1UeeePkl.jpg"}}
a facebook_id

Value

BondyChiuHokYee

a imdb_id

Value

nm1894027

a place_of_birth

Value

Hong Kong

u gender

Original Value

0

Value

1
a birthday

Value

1972-03-31

a also_known_as

Value

["Bonnie Chiu Hok-Yee"]
d also_known_as

Original Value

["Bondy Chiu Hok-Yee"]
a also_known_as

Value

["Bondy Chiu Hok-Yee"]
a translations

Value

vi-VN

u also_known_as

Original Value

["Min-Chen"]

Value

["Min-Chen", "Lin Ming Zhen"]
u also_known_as

Original Value

["Lin Mingzhen", "Min-Chen"]

Value

["Min-Chen"]
u also_known_as

Original Value

["Lin Mingzhen"]

Value

["Lin Mingzhen", "Min-Chen"]
u also_known_as

Original Value

["Lin Ming Zhen", "Lin Mingzhen"]

Value

["Lin Mingzhen"]
u also_known_as

Original Value

["Lin Ming Zhen"]

Value

["Lin Ming Zhen", "Lin Mingzhen"]
a place_of_birth

Value

Pulau Pinang, Malaysia

a birthday

Value

1990-06-01

a instagram_id

Value

minchen333

a imdb_id

Value

nm8602248

a also_known_as

Value

["Lin Ming Zhen"]
a translations

Value

vi-VN

vi-VN a name

Value

Tong Wai-Wing

c general
vi-VN a name

Value

Choi Ko-Bei

c general
vi-VN a name

Value

Ho Kwan-Wai

c general
vi-VN a name

Value

Marco Wan

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page