Activity - 1,395 Changes

February 16, 2020
name a vi-VN
 • "Báo động khẩn, tình yêu hạ cánh"
translations a
 • "vi-VN"
August 7, 2019
overview a vi-VN
 • "Bộ phim xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có, còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng. Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ."
runtime u vi-VN
 • 0
 • 132
title a vi-VN
 • "Ký Sinh Trùng"
translations a
 • "vi-VN"
July 27, 2019
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/5U6sggKniLMgBcu4Pgsre1W7TBy.jpg"}}
overview a vi-VN
 • "Trong game online Glory, Diệp Tu nổi tiếng là game thủ top 1. Anh đã bị trục xuất khỏi đội ngũ chuyên nghiệp của mình. Sau khi rời khỏi team chơi game chuyên nghiệp, anh ta sống tại một quán cà phê Internet được thuê làm người quản lý. Khi Glory ra mắt máy chủ thứ mười, anh ta tham gia vào trò chơi một lần nữa, được trang bị mười năm kinh nghiệm chơi game, ký ức về quá khứ và một vũ khí tự chế tạo của anh ta."
name a vi-VN
 • "Toàn Chức Cao Thủ"
translations a
 • "vi-VN"
name d vi-VN
 • "Tập 40"
name a vi-VN
 • "Tập 40"
air_date a
 • "2019-08-20"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 40
general c
 • null
name d vi-VN
 • "Tập 1"
episode u
 • {"episode_id":1864287,"episode_number":1}
episode u
 • {"episode_id":1864328,"episode_number":40}
episode c
 • {"episode_id":1864328,"episode_number":40}
episode c
 • {"episode_id":1864327,"episode_number":39}
episode c
 • {"episode_id":1864326,"episode_number":38}
episode c
 • {"episode_id":1864325,"episode_number":37}
episode c
 • {"episode_id":1864324,"episode_number":36}
episode c
 • {"episode_id":1864323,"episode_number":35}
episode c
 • {"episode_id":1864322,"episode_number":34}
episode c
 • {"episode_id":1864321,"episode_number":33}
episode c
 • {"episode_id":1864320,"episode_number":32}
episode c
 • {"episode_id":1864319,"episode_number":31}
episode c
 • {"episode_id":1864318,"episode_number":30}
episode c
 • {"episode_id":1864317,"episode_number":29}
episode c
 • {"episode_id":1864316,"episode_number":28}
episode c
 • {"episode_id":1864315,"episode_number":27}
air_date a
 • "2019-08-19"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 39
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-17"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 38
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-16"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 37
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-15"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 36
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-14"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 35
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-13"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 34
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-12"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 33
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-10"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 32
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-09"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 31
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-08"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 30
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-07"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 29
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-06"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 28
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-05"
season_number a
 • 1
screened u
episode_number a
 • 27
general c
 • null
air_date a
 • "2019-08-03"

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login