Activity

  • Legend:
  • A Added
  • C Created
  • D Deleted
  • U Updated

August 22, 2019

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Ulice Cloverfield 10", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Rychle a zběsile 2", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a title

Value

Slova

cs-CZ a tagline
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Slova", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Pravdivá romance", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}

August 19, 2019

Lang Action Key Edit
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"1996-01-01", "certification"=>"", "type"=>6, "note"=>""}
a production_countries

Value

CZ

a plot_keywords

Value

{"name"=>"house of habsburg", "id"=>249961}
a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a crew

Value

{"person_id"=>2390870, "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"5d5a78a160c75100148c35c7"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"František Josef I. - Soumrak habsburské monarchie", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ u overview

Original Value

Portrét císaře, který vládl šedesát osm let. Císař František Josef I. je pro většinu současníků symbolem zaniklé rakousko-uherské monarchie. Pro mnohé je směšnou figurkou, kterou proslavil Haškův Švejk, stařičkým mocnářem, Frantou Procházkou, který to s námi Čechy nikdy moc dobře nemyslel. Často se zapomíná, že nebyl vždycky tak starý, jak povětšině žije v našem povědomí, že vlastně začal svou předlouhou vládu jako osmnáctiletý mladík. Jaký vlastně byl skutečný František Josef I.? To se pokouší ukázat dokumentární pořad brněnského studia České televize, založený na řadě málo známých obrazových dokumentů i dobových filmů.

Value

Portrét císaře, který vládl šedesát osm let. Císař František Josef I. je pro většinu současníků symbolem zaniklé rakousko-uherské monarchie. Pro mnohé je směšnou figurkou, kterou proslavil Haškův Švejk, stařičkým mocnářem, Frantou Procházkou, který to s námi Čechy nikdy moc dobře nemyslel. Často se zapomíná, že nebyl vždycky tak starý, jak povětšině žije v našem povědomí, že vlastně začal svou předlouhou vládu jako osmnáctiletý mladík. Jaký vlastně byl skutečný František Josef I.? To se pokouší ukázat dokumentární pořad brněnského studia České televize, založený na řadě málo známých obrazových dokumentů i dobových filmů.

a spoken_languages

Value

["cs"]
a _type

Value

Movie

a status

Value

Released

cs-CZ a runtime

Value

59
a translations

Value

cs-CZ

a revenue

Value

0
a budget

Value

0
cs-CZ a overview

Value

Portrét císaře, který vládl šedesát osm let. Císař František Josef I. je pro většinu současníků symbolem zaniklé rakousko-uherské monarchie. Pro mnohé je směšnou figurkou, kterou proslavil Haškův Švejk, stařičkým mocnářem, Frantou Procházkou, který to s námi Čechy nikdy moc dobře nemyslel. Často se zapomíná, že nebyl vždycky tak starý, jak povětšině žije v našem povědomí, že vlastně začal svou předlouhou vládu jako osmnáctiletý mladík. Jaký vlastně byl skutečný František Josef I.? To se pokouší ukázat dokumentární pořad brněnského studia České televize, založený na řadě málo známých obrazových dokumentů i dobových filmů.

a original_title

Value

František Josef I. - Soumrak habsburské monarchie

c general
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Příběh počítačové hry", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a overview

Value

Revoluce videoher začala roku 1950. Tento pozoruhodný dokument mapuje vývoj videoher a hráčskou subkulturu od dob Pong-u až po populární hry jako Halo 2.

cs-CZ a name

Value

Příběh počítačové hry

u allow_new_seasons

Value

true
a translations

Value

cs-CZ

a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2013-10-17", "certification"=>"", "type"=>6, "note"=>""}
a production_countries

Value

GB

a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Queen Victoria and the Crippled Kaiser", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"GB"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Královna Viktorie a německý císař mrzák", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a title

Value

Královna Viktorie a německý císař mrzák

a _type

Value

Movie

a status

Value

Released

cs-CZ a runtime

Value

47
a translations

Value

cs-CZ

a revenue

Value

0
a budget

Value

0
cs-CZ a overview

Value

Za pomoci dopisů z královského archivu odkryjeme příběh vystrašeného malého chlapce s utajovaným handicapem. Když se nejstarší dcera královny Viktorie Vicky provdala v roce 1858 za německého korunního prince, nebylo to jen manželství z lásky, ale také pokus posílit vazby mezi dvěma největšími evropskými mocnostmi. Ale plán se katastrofálně zhroutil. Rok po svatbě překonala Vicky těžký porod, jenž ji málem připravil o život a její dítě - budoucí císař Vilém II. - se narodil s navždy ochrnutou rukou. Vicky brzy zařídila řadu bizarních a často krutých pokusů Viléma vyléčit z jeho neschopnosti, která se tehdy považovala za nemravnou a ostudnou. Tyto procedury pomohly dát vzniknout vysoce dysfunkčnímu vztahu mezi matkou a synem, v němž rostla i synova nenávist k matčině rodné zemi, přičemž současně vyjadřuje svoji touhu po „zakázané lásce" s ní.

a original_title

Value

Queen Victoria and the Crippled Kaiser

c general
cs-CZ a overview

Value

Ve druhé části unikátního dvoudílného dokumentu scénáristy Jiřího Pernese a režiséra Karla Fuksy, natočeného ve spolupráci s rakouskou televizí a mexickými kulturními institucemi, budeme sledovat kroky arcivévody Maxmiliána, nyní již "Císaře mexického" na půdě jeho nové vlasti. Obrovská země, plná nerostného i přírodního bohatství, památek na indiánské kultury i španělskou kolonizaci, byla hospodářsky zruinovaná občanskými válkami i zahraniční intervenci. Obyvatelstvo vesměs negramotné, spojení mezi jednotlivými částmi země téměř neexistovalo, zákony se nedodržovaly. Poněkud naivní, ale o to více ctižádostivý Maxmilián, podporovaný svou ženou císařovnou Charlottou, se od počátku upnul na to, co mohlo počkat - založil Národní divadlo, Národní banku, vydával dekrety, návrhy vyznamenání a řádů, plánoval urbanistickou úpravu hlavního města. Zařídil si dvůr, připomínající ten vídeňský, cestoval Mexikem. Myslel si, že udělal dobře, když přijal korunu Mexického císařství: představoval si, že tato země jeho pomoc potřebuje a očekává. O jeho iluzích ho nepřesvědčily ani tisíce štěnic, které se do něj pustily již první noc v prezidentském paláci. Hlavní Maxmiliánovou oporou oproti republikánským jednotkám prezidenta Juáreze, byla francouzská armáda pod vedením maršála Bazaina. Když se však jednotky, podle smlouvy s Napoleonem III., začaly stahovat, začalo být císařským úzko. Situaci na čas vyřešily dobrovolnické oddíly, naverbované v Rakousku Uhersku (bylo mezi nimi také několik set vojáků z českých zemí) a v Belgii. Ale republikáni, podporovaní americkými zbraněni, začali postupně nabývat převahy. Poslední útočiště našel císař ve měste Querétaro. Se svými věrnými se opevnil, hrdinně odporoval, byl zrazen a odsouzen. Tady se odehrály naivní pokusy o únik, ve zdejším divadle byl Maxmilián odsouzen k trestu smrti. Na Zvonkovém vrchu, vedle generálů Miramóna a Mejíi, nastavil hrdinně svou hruď kulkám popravčí čety. Vojákům rozdal zlaté dukáty a nenechal si zavázat oči. Jeho tělo dnes odpočívá mezi ostatními Habsburky v kapucínské hrobce ve Vídni.

cs-CZ a name

Value

Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského 2

a air_date

Value

2009-01-08

a season_number

Value

1
u screened

Value

false
a episode_number

Value

2
c general
c episode

Value

{"episode_id"=>1894421, "episode_number"=>2}
u screened

Value

false
a season_number

Value

1
cs-CZ a name

Value

1 série

u locked

Value

false
u season

Value

{"season_id"=>130259, "season_number"=>1}
a production_countries

Value

CZ

a origin_country

Value

CZ

a plot_keywords

Value

{"name"=>"house of habsburg", "id"=>249961}
a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
a crew

Value

{"add_to_every_season"=>true, "credit_id"=>"5d5a5dc3b77d4b0014e9b7af", "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "person_id"=>2390870}
a type

Value

Scripted

a translations

Value

cs-CZ

a status

Value

Returning Series

cs-CZ a overview

Value

Unikátní dokument o životě, kariéře a smrti rakouského arcivévody, který se stal mexickým císařem.

a original_name

Value

Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského

u adult

Value

false
c general
u screened

Value

false
a episode_number

Value

1
cs-CZ a overview

Value

1. část dvoudílného dokumentu pojednává o cestě Maxmiliána habsburského na mexický trůn. 6. července 1832 na zámku Schönbrunn narodil se arcivévoda Ferdinand Maxmilián Josef, mladší bratr pozdějšího rakouského císaře a uherského krále Františka Josefa I. Přestože se oba bratři v dětství měli rádi, život mezi ně nastavěl nejrůznější překážky. Když Maxmilián dospěl do věku, v němž se začal zajímat o politiku, začal kritizovat různá rozhodnutí svého císařského bratra. Na rozdíl od něho totiž vyrostl v přesvědčeného liberála, který nesouhlasil s tvrdým postupem proti účastníkům revoluce 1848. František Josef proto poslal svého mladšího bratra do Terstu a určil jej ke službě v námořnictvu. V roce 1854 jej jmenoval vrchním velitelem rakouského loďstva. Také v této funkci si panovníkův bratr vedl velmi dobře a bývá považován za zakladatele moderní válečné rakouské flotily. O tři léta později se Maxmilián oženil s belgickou princeznou Charlottou a ve stejném roce jej František Josef I. jmenoval generálním guvernérem království lombardsko - benátského. Tentokrát Maxmilián úspěšný nebyl - liberální reformy, které v zemi zaváděl, nebyly účinné, a proto jej císař z funkce opět zbavil. A zde začíná nejdramatičtější kapitola života tohoto dobrodružného vévody. V roce 1863 nabídli Maxmiliánovi představitelé mexické konzervativní šlechty, aby přijal korunu nově zřizovaného mexického království. Arcivévoda souhlasil a 24. dubna 1864 se společně se svou manželkou vydal na palubě fregaty Novara do Mexika. Čekaly ho tři roky slávy, vzrušujících zážitků, protivenství, denních banalit v neznámé zbídačelé zemi a na konec smrt před popravčí četou. Unikátní dvoudílní dokument vznikl ve spolupráci s rakouskou televizí a mexickými kulturními institucemi. Štáb brněnské televize natáčel v průběhu dvou let na různých místech Evropy a v Mexiku, na místech, vztahujících se k této legendární postavě.

cs-CZ a name

Value

Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského 1

a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"US", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2015-01-01", "certification"=>"", "type"=>6, "note"=>""}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"fidel castro", "id"=>7936}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"cuba", "id"=>701}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"komunizm", "id"=>243456}
a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a cast

Value

{"person_id"=>115863, "character"=>"", "order"=>1, "cast_id"=>1, "credit_id"=>"5d5a5b7d0e4fc80605558bec"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Castro: The World's Most Watched Man", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"US"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Castro: Nejsledovanější muž na světě", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a title

Value

Castro: Nejsledovanější muž na světě

a _type

Value

Movie

a status

Value

Released

cs-CZ a runtime

Value

45
a translations

Value

cs-CZ

a revenue

Value

0
a budget

Value

0
cs-CZ a overview

Value

Castro: Nejsledovanější muž na světě zprostředkovává pohled na život zesnulého bývalého kubánského prezidenta a vůdce kubánské revoluce očima špionů, kteří ho sledovali po více než půlstoletí. Také díky obrovské zpravodajské síti mohl vést Kubu i přes její ekonomické zhroucení a navzdory válkám.

a original_title

Value

Fidel Castro en la Mira

c general
a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"CZ", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2009-01-01", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"czechoslovakia", "id"=>3539}
a plot_keywords

Value

{"name"=>"komunizm", "id"=>243456}
a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a crew

Value

{"person_id"=>2390870, "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"5d5a5a260e4fc80014565231"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Alexej Čepička - Z vojína generálem", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ u overview

Original Value

O vzestupu a pádu Gottwaldova zetě. Životní příběh neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let. Se jménem Alexeje Čepičky je spojeno utrpení tisíců mladých mužů nucených sloužit v pomocných technických praporech (PTP), u tzv. "černých baronů". V té době stál Čepička jako ministr národní obrany v čele Československé lidové armády. Během své politické kariéry však zastával celou řadu dalších funkcí. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948. Patřil k hlavním představitelům československého stalinismu. Jeho politickou kariéru odstartoval zejména sňatek s dcerou Klementa Gottwalda, ovšem ani to mu nepomohlo v jejím nečekaném konci. Po smrti tchána - Gottwalda jeho moc rychle upadala. V roce 1956 byl odvolán ze všech významných stranických funkcí, v roce 1963 byl dokonce vyloučen z KSČ. Dokument přibližuje životní příběh tohoto smutně proslulého komunistického politika.

Value

O vzestupu a pádu Gottwaldova zetě. Životní příběh neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let. Se jménem Alexeje Čepičky je spojeno utrpení tisíců mladých mužů nucených sloužit v pomocných technických praporech (PTP), u tzv. "černých baronů". V té době stál Čepička jako ministr národní obrany v čele Československé lidové armády. Během své politické kariéry však zastával celou řadu dalších funkcí. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948. Patřil k hlavním představitelům československého stalinismu. Jeho politickou kariéru odstartoval zejména sňatek s dcerou Klementa Gottwalda, ovšem ani to mu nepomohlo v jejím nečekaném konci. Po smrti tchána - Gottwalda jeho moc rychle upadala. V roce 1956 byl odvolán ze všech významných stranických funkcí, v roce 1963 byl dokonce vyloučen z KSČ. Dokument přibližuje životní příběh tohoto smutně proslulého komunistického politika.

a spoken_languages

Value

["cs"]
a _type

Value

Movie

a status

Value

Released

cs-CZ a runtime

Value

26
a translations

Value

cs-CZ

a revenue

Value

0
a budget

Value

0
cs-CZ a overview

Value

O vzestupu a pádu Gottwaldova zetě. Životní příběh neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let. Se jménem Alexeje Čepičky je spojeno utrpení tisíců mladých mužů nucených sloužit v pomocných technických praporech (PTP), u tzv. "černých baronů". V té době stál Čepička jako ministr národní obrany v čele Československé lidové armády. Během své politické kariéry však zastával celou řadu dalších funkcí. Zásadním způsobem se zasloužil o provedení komunistického převratu v únoru 1948. Patřil k hlavním představitelům československého stalinismu. Jeho politickou kariéru odstartoval zejména sňatek s dcerou Klementa Gottwalda, ovšem ani to mu nepomohlo v jejím nečekaném konci. Po smrti tchána - Gottwalda jeho moc rychle upadala. V roce 1956 byl odvolán ze všech významných stranických funkcí, v roce 1963 byl dokonce vyloučen z KSČ. Dokument přibližuje životní příběh tohoto smutně proslulého komunistického politika.

a original_title

Value

Alexej Čepička - Z vojína generálem

c general
cs-CZ a name

Value

Karel Fuksa

a gender

Value

0
u adult

Value

false
c general

August 7, 2019

Lang Action Key Edit
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Setkání s Plutem", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a overview

Value

Téměř po deseti letech na cestách se vesmírná sonda New Horizons připravuje završit svou základní misi: objevit planetu Pluto. V této chvíli ve vzdálenosti téměř 5 miliard kilometrů proniká NASA sonda zvaná New Horizons vnější částí solární soustavy rychlostí desetkrát vyšší než je rychlost kulky. Vydává se do poslední velké nezmapované sféry naší sluneční soustavy označované jako třetí sféra. Cílem je zdokumentovat neprozkoumaný svět deváté planety Pluto. Nikdo doposud neví, jak Pluto opravdu vypadá, ale jisté je, že nastane revoluce v planetární vědě. Možná najdeme odpovědi na některé z nejvýznamnějších otázek ohledně vývoje sluneční soustavy nebo vzniku Země.

cs-CZ u runtime

Original Value

0

Value

45
cs-CZ a title

Value

Setkání s Plutem

a translations

Value

cs-CZ

a alternative_titles

Value

{"title"=>"Co Darwin nemohl vědět", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ u runtime

Original Value

0

Value

2
cs-CZ a title

Value

Co Darwin nemohl vědět

a translations

Value

cs-CZ

a alternative_titles

Value

{"title"=>"Hitler's Family: In the Shadow of the Dictator", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"GB"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Hitlerova rodina: Ve stínu diktátora", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a overview

Value

Hitler byl mistrem ve vytváření mýtů. Mýtus? Führer bez rodiny? Přetrvává dodnes. Pořad přináší první úplný portrét Hitlera a jeho rodiny a využívá pozoruhodné množství nově objeveného a dříve nezveřejněného materiálu. Několik nejbližších Hitlerových žijících příbuzných se svěřuje s rodinnými vzpomínkami na nacistického vůdce a hovoří o vlastních trvalých obavách z krevní msty. Film obsahuje autentický filmový záznam rozhovorů s Hitlerovou sestrou a synovcem a nabízí exkluzivní pohled do vzpomínek Hitlerovy rodiny a osobních fotoalb.

cs-CZ u runtime

Original Value

0

Value

53
cs-CZ a title

Value

Hitlerova rodina: Ve stínu diktátora

a translations

Value

cs-CZ

a release_dates

Value

{"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2005-12-12", "certification"=>"", "type"=>6, "note"=>""}
a genres

Value

{"name"=>"Documentary", "id"=>99}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Opus Dei a Šifra mistra Leonarda", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a title

Value

Opus Dei a Šifra mistra Leonarda

a imdb_id

Value

tt2647082

a _type

Value

Movie

a status

Value

Released

cs-CZ a runtime

Value

49
a translations

Value

cs-CZ

a revenue

Value

0
a budget

Value

0
cs-CZ a overview

Value

Britský dokument z roku 2005 Opus Dei, domnělý „zlosyn“ Šifry mistra Leonarda, je mocná a kontroverzní katolická organizace. Novinář a bývalý mnich Mark Dowd posuzuje všeobecný názor, zkoumá kritiku a proniká do samotné Opus Dei, aby oddělil fakt od fikce. Markova cesta začíná v multimilionářském ústředí Opus Dei v New Yorku, klíčovém místě románu Dana Browna, kde provádí rychlou kontrolu celosvětového vlivu organizace prostřednictvím jejích vzdělávacích a humanitárních projektů. Ve Velké Británii „řádná“ členka této organizace jménem Eileen vypráví o svém životě a oddanosti Opus Dei a ukazuje Markovi kontroverzní „cilici“, která slouží jako forma tělesného trestu za účelem ponížení. Opus Dei začala okamžitě využívat úspěchu knihy Šifra mistra Leonarda k uvedení věcí na pravou míru a jako potenciální příležitost k náboru nových členů.

a original_title

Value

Opus Dei and The Da Vinci Code

c general
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Mystická tvář islámu", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a overview

Value

Hudba súfijské odnože islámu jako protiklad mediálního obrazu dnešní islámské kultury. Film nabízí pohled na roli hudby v náboženském i každodenním životě stoupenců súfijské odnože islámu, založené na mysticismu, pluralitě a mírumilovnosti, která se dotýká téměř celého islámského světa od západní Afriky až po východní Asii. Mystická hudba islámu - od točících se tureckých dervišů a extatických pákistánských qawwali až po afgánskou klasickou hudbu a současnou elektronickou hudbu - odhaluje univerzální vzkaz duchovní a citové stránky náboženství, které až příliš často viníme z toho, že přináší jen násilí a konflikty. Ve filmu vystoupí Nusrat Fateh Ali Khan, Youssou N'Dour, Mercan Dede a další umělci.

cs-CZ u runtime

Original Value

0

Value

48
cs-CZ a title

Value

Mystická tvář islámu

a translations

Value

cs-CZ

a crew

Value

{"person_id"=>573545, "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "cast_id"=>1, "credit_id"=>"5d4adddb439be10012925aa1"}
a alternative_titles

Value

{"title"=>"Sedm divů muslimského světa", "type"=>"", "iso_3166_1"=>"CZ"}
cs-CZ a overview

Value

Sedm poutníků se vydává na cestu ze sedmi různých koutů světa. Všichni chtějí dorazit do nejsvětějšího města islámu, do Mekky. Náš film sleduje pouť oněch sedmi lidí a představí nám sedm nejzajímavějších míst islámského světa. Budeme moci obdivovat nádherné architektonické skvosty, a to takovým způsobem, jak je dosud mohli vidět jen muslimští věřící.

cs-CZ u runtime

Original Value

0

Value

56

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page