Activity - 54,010 Changes

March 26, 2021
People
gender a
 • 0
adult u
general c
 • null
gender u
 • 0
 • 2
translations a
 • "fr-FR"
name a fr-FR
 • "Kevin Flückiger"
gender a
 • 0
adult u
general c
 • null
guest_stars a
 • {"person_id":3025604,"character":"Himself","order":1,"credit_id":"605d9e45f3e0df00275bd84a"}
images u de
 • {"backdrop":{"file_path":"/2IzPDzAxHnldY9U9fu5cVvUVpHu.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/2IzPDzAxHnldY9U9fu5cVvUVpHu.jpg","iso_639_1":"de"}}
images u fr
 • {"backdrop":{"file_path":"/gVVcwLmC994fOpn8FLLdJgHaRss.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/gVVcwLmC994fOpn8FLLdJgHaRss.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gVVcwLmC994fOpn8FLLdJgHaRss.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/2IzPDzAxHnldY9U9fu5cVvUVpHu.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zv1sNthAbJddfcMczqFX8Sfr6Q8.jpg"}}
name a es-ES
 • "La borrachera de velocidad"
overview a it-IT
 • "Se in una prima fase potevano permettersela solo facoltosi aristocratici, in futuro sarebbe diventata un \"democratico\" oggetto del desiderio. L’automobile non è però solo sinonimo di mobilità e funzionalità, ma anche di libertà personale e velocità: questa invenzione si è imposta rapidamente come status symbol del progresso tecnico e del successo individuale. Dopo la II Guerra Mondiale, con un traffico su strada sempre più denso, il tema della sicurezza dei veicoli si è finalmente imposto nell'agenda di costruttori e legislatori. Questo documentario in due parti decanta la lunga storia d’amore tra Uomo e automobile, sbocciata ormai più di un secolo fa."
name a it-IT
 • "L'ebbrezza della velocità"
overview a pl-PL
 • "Na początku było na niego stać tylko zamożnych arystokratów, teraz stał się „demokratycznym” obiektem pożądania. Samochód jest jednak nie tylko synonimem mobilności i funkcjonalności, ale także osobistej wolności i szybkości: ten wynalazek szybko stał się symbolem postępu technicznego i indywidualnego sukcesu. Po drugiej wojnie światowej, przy coraz większym natężeniu ruchu na drogach, kwestia bezpieczeństwa pojazdów w końcu znalazła się na agendzie producentów i ustawodawców. Ten dwuczęściowy dokument przedstawia długą historię miłosną między człowiekiem a samochodem, która rozkwitła ponad sto lat temu."
name a pl-PL
 • "Pragnienie prędkości"
overview a en-US
 • "The love story between mankind and the motorcar began more than one hundred years ago. At the beginning it was the preserve of the rich but over the decades, wider society was able to afford automobiles as the dream of freedom and the excitement of speed took over."
name a en-US
 • "A Thirst for Speed"
overview a de-DE
 • "Die innige Liebesbeziehung zwischen Mensch und Automobil begann vor mehr als 100 Jahren. Teil 1/2 der Doku geht der Frage nach, was Menschen daran fasziniert, schnell zu fahren. Den Rausch der Geschwindigkeit genossen schon die frühen Autopioniere. Das Phänomen der „Raser“ stellte schon damals ein gesellschaftliches Problem dar..."
name a de-DE
 • "Im Rausch der Geschwindigkeit"
imdb_id a
 • "tt14274008"
tvdb_id a
 • "8292729"
air_date u
 • "2020-09-28"
 • "2021-03-19"
name u fr-FR
 • "L’ivresse de la vitesse"
 • "L’Ivresse de la vitesse"
plot_keywords a
 • {"name":"automobile","id":11695}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9cad6c449c00747a80af","order":500,"person_id":38970,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator (voice)","credit_id":"605d9cad6c449c00747a80af","order":500,"person_id":38970,"season_id":0}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9cb87c6de3003dbe7754","order":500,"person_id":2017063,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator (voice)","credit_id":"605d9cb87c6de3003dbe7754","order":500,"person_id":2017063,"season_id":0}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9ca08f26bc00559a0666","order":500,"person_id":2925012,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator (voice)","credit_id":"605d9ca08f26bc00559a0666","order":500,"person_id":2925012,"season_id":0}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9cb87c6de3003dbe7754","order":3,"person_id":2017063,"season_id":186551}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9cad6c449c00747a80af","order":2,"person_id":38970,"season_id":186551}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Narrator","credit_id":"605d9ca08f26bc00559a0666","order":1,"person_id":2925012,"season_id":186551}
images u fr
 • {"poster":{"file_path":"/ri5SiYWLrK1x1DEOhubrnuTe14e.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/ri5SiYWLrK1x1DEOhubrnuTe14e.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images u de
 • {"poster":{"file_path":"/w936SpcVBi7F2CT0E6UpKdieJZm.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/w936SpcVBi7F2CT0E6UpKdieJZm.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/w936SpcVBi7F2CT0E6UpKdieJZm.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/ri5SiYWLrK1x1DEOhubrnuTe14e.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/Yz8DYDcmKWYsLOP5LX5OZLn9YX.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/xkQR2iig5fklJjQe6MFXbh1i88I.jpg"}}
videos a fr-FR
 • {"id":"605d8c22b84f94003d106e68","name":"Automania_Trailer","key":"525494640","size":1080,"site":"Vimeo","type":"Trailer"}
tagline a pl-PL
 • null
overview a pl-PL
 • null
name a pl-PL
 • null
translations a
 • "pl-PL"
translations a
 • "it-IT"
name a es-ES
 • "Automanía"
languages u
 • ["fr","de"]
 • ["de","fr"]
translations a
 • "es-ES"
season u
 • {"season_id":186551,"season_number":1}
network a
 • {"name":"Arte","id":662}
network d
 • {"name":"Arte ","id":1628}
homepage a de-DE
 • "https://taglichtmedia.de/productions/automania-at/"
overview a en-US
 • "The two-part documentary “Automania” unfolds the history of the automobile as a relationship between man and machine. The car: drug, technical wonder, object of desire. Like hardly any other machine, the car is more than that. It is loved, cherished and cared for, protected and used for self-expression. At the same time, it is a sign of economic prosperity: whoever drives a (certain) car has made something of himself. And what applies individually also applies to societies: The car creates jobs and prosperity. But the dream relationship that lasted for 100 years has fallen into crisis. The films tell in an entertaining, moody and emotional way about the rise of the car to become an icon of the West and suggest future prospects. The films combine factual informations with nostalgically colourful memories of eyewitnesses. In addition, there are statements by experts as well as politicians and business representatives."
languages u
 • ["de","fr"]
 • ["fr","de"]
translations a
 • "en-US"
production_companies a
 • {"name":"ARTE","id":587}
production_companies d
 • {"name":"ARTE","id":587}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"605d80ea46f35400280e6db2","department":"Production","job":"Producer","person_id":1747837,"season_id":186551}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"605d802b924ce6003eff717a","department":"Production","job":"Producer","person_id":1382898,"season_id":186551}
People
imdb_id a
 • "nm2991726"
gender u
 • 0
 • 1
translations a
 • "fr-FR"
translations a
 • "fr-FR"
People
imdb_id a
 • "nm7370376"
gender u
 • 0
 • 1
translations a
 • "fr-FR"
images u fr
 • {"backdrop":{"file_path":"/uUnPRilh0txdrbssgUngTTXwHwQ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/uUnPRilh0txdrbssgUngTTXwHwQ.jpg","iso_639_1":"fr"}}
images u de
 • {"backdrop":{"file_path":"/zidye6KLpw7D4V7eySWRlBzqDvZ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/zidye6KLpw7D4V7eySWRlBzqDvZ.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uUnPRilh0txdrbssgUngTTXwHwQ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zidye6KLpw7D4V7eySWRlBzqDvZ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wWUmADMUvCnQZbiLaYYuRe0LxE1.jpg"}}
overview a pl-PL
 • "Więź emocjonalna między kierowcami a samochodami nie przestaje się nasilać. Niezależnie od tego, czy jest to emblematyczny Volkswagen Beetle, legendarny Citroën 2CV , czy nawet legendarny (i pod pewnymi względami „niedostępny”, biorąc pod uwagę czasy dostaw...) Trabant, ryk silników może rozbrzmiewać jak wyznanie miłości. Aspekt emocjonalny zachęcił producentów do projektowania coraz bardziej dostosowanych do gustów konsumentów pojazdów. Jakie odkrycia technologiczne pozwolą w przyszłości utrzymać to małżeństwo? Dwuczęściowy film dokumentalny o wielowiekowej relacji między człowiekiem a motoryzacją."
name a pl-PL
 • "Prawdziwa miłość"
overview a it-IT
 • "Il legame affettivo tra guidatori e quattro ruote non ha mai smesso di intensificarsi. Che si tratti dell’emblematico Maggiolino Volkswagen, della leggendaria 2CV Citroën o persino della mitica (e per certi versi “inaccessibile”, visti i tempi di consegna...) Trabant in Germania Est, il rombo dei motori può risuonare come una dichiarazione d'amore. L’aspetto emotivo ha incoraggiato la concezione di veicoli sempre più adatti a venire incontro ai gusti dei consumatori, da parte delle case produttrici. In futuro, quali ritrovati tecnologici permetteranno di tener in vita questo... matrimonio? Un documentario in due parti sul secolare rapporto tra Uomo e Automobile."
name a it-IT
 • "Passione senza tempo"
overview a es-ES
 • "Segunda parte de esta serie documental dedicada a la fascinación por los automóviles. En este episodio, recordamos entre otros dos modelos míticos: el Volkswagen Beetle y el Citroën 2CV."
name a es-ES
 • "Un amor verdadero"
overview a en-US
 • "Second part of the story of mankind’s love for the motorcar. In this episode car designers have created emblematic models that car enthusiasts love such as Citroën’s 2CV, the Volkswagen Beetle and East Germany’s Trabant. How do producers keep us attached to our cars with the latest designs?"
name a en-US
 • "True Love"
overview a de-DE
 • "Schon frühe Autopioniere hegten Gefühle für ihre Fahrzeuge. Über die Jahrzehnte wurde die Bindung des Menschen zum Fahrzeug immer enger – auch weil die Hersteller lernten, die Gefühle anzusprechen. Sie bauten Autos, die niedlich aussahen oder deren Sex-Appeal betörte. Wen wundert es da noch, dass viele Autofahrer sagen, dass sie ihr Fahrzeug wirklich lieben?"
name a de-DE
 • "Wahre Liebe"
tvdb_id a
 • "8292730"
imdb_id a
 • "tt14274032"
air_date u
 • "2020-09-28"
 • "2021-03-19"
tvdb_id a
 • "1911658"
episode u
 • {"episode_id":2802756,"episode_number":2}
episode u
 • {"episode_id":2802753,"episode_number":1}
People
imdb_id a
 • "nm1729429"
gender u
 • 0
 • 2
translations a
 • "fr-FR"
imdb_id a
 • "nm1733019"
translations a
 • "fr-FR"
guest_stars d
 • {"person_id":1382898,"character":"himself","order":849,"credit_id":"5cc796999251415d3bf7a3f1"}
guest_stars a
 • {"person_id":124058,"character":"himself","order":999,"credit_id":"605d7f5cb84f94006bf79054"}
episode u
 • {"episode_id":1776197,"episode_number":51}
season u
 • {"season_id":122986,"season_number":1}
translations a
 • "fr-FR"
title u fr-FR
 • "Propagande: L'art de vendre des mensonges"
 • "Propagande : L'Art de vendre des mensonges"

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login