Series Cast 9

 1. Sumire Uesaka

  Sumire Uesaka

  Aletta (24 Episodes)

 2. Junichi Suwabe
 3. Tomokazu Sugita
 4. Hochu Otsuka
 5. Kiyono Yasuno
 6. Saori Onishi

  Saori Onishi

  Kuro (24 Episodes)

 7. Fumihiko Tachiki
 8. Motomu Kiyokawa

  Motomu Kiyokawa

  Artorius (12 Episodes)

 9. Shizuka Itoh

  Shizuka Itoh

  Red Queen (12 Episodes)

Series Crew 64

Directing

 1. Jun Fukuda

  Director (1 Episode)

 2. Jun'ya Koshiba

  Director (2 Episodes)

 3. Masato Jimbo

  Director (1 Episode), Series Director (24 Episodes)

 4. Michael Tanaka

  Director (1 Episode)

 5. ShirĊ Izumi

  Director (2 Episodes)

 6. Yuushi Ibe

  Director (1 Episode)

 7. Yuuta Takamura

  Director (3 Episodes)

Editing

 1. Mayumi Komori

  Editor (12 Episodes)

 2. Yuji Kondo

  Editor (12 Episodes)

 3. Yuu Oozeki

  Online Editor (12 Episodes)

Production

 1. Akihiko Okada

  Producer (12 Episodes)

 2. Aoi Taniguchi

  Producer (12 Episodes)

 3. Aya Iizuka

  Producer (12 Episodes)

 4. Hideki Kama

  Producer (12 Episodes)

 5. Hideki Takahara

  Producer (12 Episodes)

 6. Hiroyuki Tanaka

  Producer (12 Episodes)

 7. Kento Yoshida

  Producer (12 Episodes)

 8. Masao Fukuda

  Producer (12 Episodes)

 9. Mirai Yamauchi

  Producer (24 Episodes)

 10. Motoo Kawabata

  Producer (12 Episodes)

 11. Nobuhiko Kurosu

  Producer (24 Episodes)

 12. Ryoichi Ishibashi

  Producer (12 Episodes)

 13. Shousei Ito

  Producer (12 Episodes)

 14. Shuichi Motohashi

  Producer (12 Episodes)

 15. Souji Miyagi

  Producer (12 Episodes)

 16. Takashi Kato

  Producer (12 Episodes)

 17. Takaya Ibira

  Producer (12 Episodes)

Writing

 1. Masato Jimbo

  Series Composition (24 Episodes), Writer (12 Episodes)

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login