54 Changes

July 23, 2018
overview u
 • Сериал повествует о жизни и работе бывших студентов юрфака, которые встречаются по разные судебных дел.
 • Сериал повествует о жизни и работе бывших студентов юрфака, которые спустя годы встречаются по разные стороны судебных дел.
overview a
 • Сериал повествует о жизни и работе бывших студентов юрфака, которые встречаются по разные судебных дел.
name a
 • Адвокатская практика
translations a
 • ru-RU
March 21, 2018
season u
 • {"season_id"=>17193, "season_number"=>1}
March 12, 2018
en-US
videos a
 • {"id"=>"5aa6aea79251415e3f00bc9a", "name"=>"Raising the Bar - Series Premiere on TNT", "key"=>"yPNkH9fxizU", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
June 9, 2017
name u
 • Ganando El Juicio
 • Ganando el juicio
May 27, 2017
overview a
 • Група млади адвокати са приятели през нощта, а през деня работата им ги изправя от двете страни на барикадата. Някои от тези служители на правосъдието са обществени защитници, други работят за областния прокурор - факт, който ги противопоставя ежедневно в съдебната зала, а това неизбежно се пренася и в живота им извън съда.
 • Всеки един от тях представлява жива част от съдебната система, но системата се оказва неподготвена за усложненията, които водят със себе си наранените човешки взаимоотношения. Скоро младите служители на правосъдието ще разберат, че както служебните, така и личните им проблеми ще намират решението си във всеки един от поверените им случаи...
 • Сред динамичната група са Джери Келерман, служебен защитник-идеалист, Розалинд Уитман - отдадената на работата си началничка на Джери, Ричард Патрик Уолси, който зарязва сигурната работа в кантората на баща си, за да работи като служебен защитник, както и съдия Труди Кеслър, която гледа на съдебната зала като на свое неприкосновено владение.
name a
 • Двете страни на правосъдието
translations a
 • bg-BG
April 10, 2017
overview a
 • Un grupo de jóvenes que estudiaron Derecho juntos se verán las caras desde bandos opuestos cuando comienzan a ejercer su profesión en los tribunales.
name a
 • Ganando El Juicio
translations a
 • es-ES
February 11, 2017
certifications a
 • {"iso_3166_1"=>"US", "certification"=>"TV-PG"}
plot_keywords a
 • {"name"=>"courtroom drama", "id"=>214780}
plot_keywords a
 • {"name"=>"legal drama", "id"=>222517}
plot_keywords a
 • {"name"=>"lawyer", "id"=>10909}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
en-US
overview u
 • Raising the Bar is an American legal drama, which ran on TNT network from September 1, 2008 to December 24, 2009. The series revolves around a group of lawyer friends who find themselves on opposite sides of the criminal law.
 • The lives and cases of young lawyers who work on opposite sides - the public defender's office and the district attorney's office - as well as those who sit in judgment on their cases.
November 19, 2016
overview a
 • Ova napeta serija prati živote mladih odvjetnika koji rade na suprotnim stranama - u uredu javnog branitelja i uredu okružnog tužioca - kao i onih koji sjede na optuženičkoj klupi. Ovu dinamičnu skupinu odvjetnika čini idealistični javni branitelj Jerry Kellerman, njegova strastvena šefica Rosalind Whitman koja se odriče lakog posla u odvjetničkom uredu svog oca i radi u uredu javnog branitelja i sutkinja Trudy Kessler koja tretira sudnicu kao svoju dnevnu sobu.
name a
 • Raising the Bar
translations a
 • bs-BS
November 21, 2015
production_companies a
 • {"id"=>68415, "name"=>"Steven Bochco Productions"}
production_companies a
 • {"id"=>19366, "name"=>"ABC Studios"}
crew d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f72c", "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "person_id"=>12115, "season_id"=>17193}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>true, "credit_id"=>"5651195d92514164c0004b67", "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "person_id"=>12115}
crew d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f72c", "department"=>"Production", "job"=>"Producer", "person_id"=>12115, "season_id"=>17194}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"565119439251414b07008f34", "department"=>"Production", "job"=>"Co-Executive Producer", "person_id"=>1215140, "season_id"=>17194}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f6f6", "person_id"=>"4d3e89185e73d672b80b8458", "season_id"=>17194}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f70c", "person_id"=>"4bc8b7b4017a3c122d065961", "season_id"=>17194}
season u
 • {"season_id"=>17194, "season_number"=>2}
season u
 • {"season_id"=>17193, "season_number"=>1}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/upRSHCLqIgLDFcNVodUTn2i270K.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/upRSHCLqIgLDFcNVodUTn2i270K.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ff8dHq7U0iS6YXGiCGGkA1z4DjC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/ff8dHq7U0iS6YXGiCGGkA1z4DjC.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/r452Wqu3MAxMWdWXSOZalJhHc73.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/r452Wqu3MAxMWdWXSOZalJhHc73.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/AghYPZgd6XdgUzjiUSxOVI5vdY1.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/AghYPZgd6XdgUzjiUSxOVI5vdY1.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xqcTHDVrSUn7Wxbl9swp1sZsx2T.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xqcTHDVrSUn7Wxbl9swp1sZsx2T.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/clo9j1NUIXvIuZD2aBQeOpPJZvY.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/clo9j1NUIXvIuZD2aBQeOpPJZvY.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/mqceJdl0IURK0miX0KjljelqurQ.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/mqceJdl0IURK0miX0KjljelqurQ.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"56510503c3a3680708008762", "department"=>"Production", "job"=>"Consulting Producer", "person_id"=>1243638, "season_id"=>17194}
crew u
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"565104949251414af500881e", "department"=>"Production", "job"=>"Supervising Producer", "person_id"=>1539182, "season_id"=>17193}
 • {"add_to_every_season"=>true, "credit_id"=>"565104949251414af500881e", "department"=>"Production", "job"=>"Supervising Producer", "person_id"=>1539182}
crew a
 • {"add_to_every_season"=>false, "credit_id"=>"565104949251414af500881e", "department"=>"Production", "job"=>"Supervising Producer", "person_id"=>1539182, "season_id"=>17193}
created_by a
 • {"person_id"=>1539182}
season u
 • {"season_id"=>17193, "season_number"=>1}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f6c7", "order"=>6, "person_id"=>63540, "season_id"=>17193}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Richard Patrick Woolsley", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f6c7", "order"=>6, "person_id"=>63540, "season_id"=>17193}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f6dd", "order"=>5, "person_id"=>152831, "season_id"=>17193}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Charlie Sagansky", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f6dd", "order"=>5, "person_id"=>152831, "season_id"=>17193}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f70c", "person_id"=>"4bc8b7b4017a3c122d065961", "season_id"=>17193}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"52578913760ee36aaa65f6f6", "person_id"=>"4d3e89185e73d672b80b8458", "season_id"=>17193}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f69b", "order"=>5, "person_id"=>153939, "season_id"=>17194}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Marcus McGrath", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f69b", "order"=>5, "person_id"=>153939, "season_id"=>17194}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f645", "order"=>3, "person_id"=>41555, "season_id"=>17194}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Michelle Earnhardt", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f645", "order"=>3, "person_id"=>41555, "season_id"=>17194}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f62f", "order"=>2, "person_id"=>156590, "season_id"=>17194}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Nick Balco", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f62f", "order"=>2, "person_id"=>156590, "season_id"=>17194}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f65b", "order"=>1, "person_id"=>21369, "season_id"=>17193}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Rosalind Whitman", "credit_id"=>"52578912760ee36aaa65f65b", "order"=>1, "person_id"=>21369, "season_id"=>17193}
November 20, 2015
imdb_id a
 • tt1001558

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page