1,474 Changes

September 19, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
overview a
 • "این سریال بر اساس کمیک های آرچی ساخته شده و دارای تمی راز آلود و تیره است. داستان در مورد ماجراهای یک پسر جوان به نام آرچی و دوستانش است که در شهر کوچکی به اسم \"ریوردیل\" زندگی میکنند. این شهر دارای ظاهری فانتزی و پر زرق و برق است، اما اسرار تاریکی در زیر این شهر نهفته است که عده ای به دنبال کشف آنها هستند..."
name a
 • "ریوردیل"
translations a
 • "fa-IR"
September 18, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 17, 2021
season u
 • {"season_id":91793,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":105507,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 16, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 14, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 12, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 10, 2021
season u
 • {"season_id":129417,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":105507,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":91793,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":82752,"season_number":1}
September 9, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 8, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":105507,"season_number":3}
September 7, 2021
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","person_id":84457,"season_id":199280,"order":4}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"FP Jones","credit_id":"5d382f2ce54d5d018eda249b","person_id":22108,"season_id":167134,"order":8}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","person_id":84457,"season_id":167134,"order":4}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"F. P. Jones","credit_id":"5d382f2ce54d5d018eda249b","order":8,"person_id":22108,"season_id":167134}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"FP Jones","credit_id":"5d382f2ce54d5d018eda249b","order":8,"person_id":22108,"season_id":167134}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457,"season_id":199280}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Tabitha Tate","credit_id":"602edbbb79b3d4003d3a7959","order":20,"person_id":1274517,"season_id":199280}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"F. P. Jones","credit_id":"5d382f2ce54d5d018eda249b","order":20,"person_id":22108,"season_id":167134}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457,"season_id":129417}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Josie McCoy","credit_id":"5857f78a925141594100a2db","order":20,"person_id":1717473,"season_id":129417}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Toni Topaz","credit_id":"5ac1e6600e0a260c4d019d49","order":20,"person_id":142113,"season_id":105507}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kevin Keller","credit_id":"5857f8029251416f1005e9d5","order":20,"person_id":1724690,"season_id":105507}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hiram Lodge","credit_id":"5bb2bc36925141426900280a","order":20,"person_id":112143,"season_id":105507}
season u
 • {"season_id":91793,"season_number":2}
September 6, 2021
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/khglz6UPcdCbUXIK8QGIYMMzN36.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/khglz6UPcdCbUXIK8QGIYMMzN36.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/khglz6UPcdCbUXIK8QGIYMMzN36.jpg"}}
tagline a
 • "Kleinstadt. Große Geheimnisse."
September 3, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 2, 2021
production_companies a
 • {"name":"Archie Comics","id":160140}
production_companies a
 • {"name":"CBS Television Studios","id":1081}
season u
 • {"season_id":105507,"season_number":3}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","person_id":84457,"season_id":199280,"order":4}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457,"season_id":199280}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
September 1, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 28, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 26, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 21, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 20, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 19, 2021
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ks9bKHFvBmxNgwOF8M6trVXYEGy.jpg"}}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 13, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/bkO2otvB3bQU8ZFTWPMcBJKAwDV.jpg"}}
August 12, 2021
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 11, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/pgvH8MPD1oFULFF7ew28NYit49Q.jpg","iso_639_1":"sv"}}
 • {"poster":{"file_path":"/pgvH8MPD1oFULFF7ew28NYit49Q.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"si"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"si"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"pt"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"es"}}
August 10, 2021
tagline a
 • "渺小城镇 巨大秘密"
August 9, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/ks9bKHFvBmxNgwOF8M6trVXYEGy.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/ks9bKHFvBmxNgwOF8M6trVXYEGy.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/ks9bKHFvBmxNgwOF8M6trVXYEGy.jpg"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/zkrfMee9Gn26WnM1NTuxZHfJaET.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/zkrfMee9Gn26WnM1NTuxZHfJaET.jpg","iso_639_1":"xx"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/zkrfMee9Gn26WnM1NTuxZHfJaET.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/zkrfMee9Gn26WnM1NTuxZHfJaET.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zkrfMee9Gn26WnM1NTuxZHfJaET.jpg"}}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Toni Topaz","credit_id":"5ac1e6600e0a260c4d019d49","person_id":142113,"season_id":91793,"order":12}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"F. P. Jones","credit_id":"5d382f2ce54d5d018eda249b","order":20,"person_id":22108,"season_id":91793}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kevin Keller","credit_id":"5857f8029251416f1005e9d5","order":20,"person_id":1724690,"season_id":91793}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Alice Cooper","credit_id":"586e8e759251412963009b73","order":9,"person_id":6714,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Alice Cooper","credit_id":"586e8e759251412963009b73","order":9,"person_id":6714}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Alice Cooper","credit_id":"586e8e759251412963009b73","order":20,"person_id":6714,"season_id":91793}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":4,"person_id":84457}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hermione Lodge","credit_id":"589645bc9251415a5b00a82d","order":20,"person_id":84457,"season_id":91793}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/tS97EZrqmCraGHXbB8Kc2PbLDx2.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Alice Cooper","credit_id":"586e8e759251412963009b73","order":20,"person_id":6714,"season_id":82752}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kevin Keller","credit_id":"5857f8029251416f1005e9d5","person_id":1724690,"season_id":82752,"order":8}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Elizabeth 'Betty' Cooper","credit_id":"584e4b0d92514118e400a1e1","order":1,"person_id":1136940}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Betty Cooper","credit_id":"584e4b0d92514118e400a1e1","order":1,"person_id":1136940}
season u
 • {"season_id":129417,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":105507,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":91793,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":82752,"season_number":1}
es-ES
overview u
 • "La vida tranquila y convencional de los estudiantes de Riverdale da un giro cuando el alumno más popular del instituto aparece asesinado.\n\n\"Riverdale\" es una serie juvenil con toques de thriller, basada en los míticos personajes de los cómics de '\"Archie\", creados en el año 1968, pero con un giro más oscuro y nada inocente. Los cómics ya tuvieron una adaptación televisiva en dibujos animados, \"Archie y sus amigos\". Los personajes forman parte del imaginario colectivo de una generación y dieron lugar a numerosas entregas basadas en los personajes de Archie, Betty, Reggie, Jughead y Veronica. El estreno de la serie coincide con el 75º aniversario del nacimiento de los cómics."
 • "Archie y sus amigos de Riverdale se verán envueltos en un siniestro misterio al tiempo que lidian con las complicaciones del sexo, el amor, los estudios y la familia."
es-ES
name d
 • "Riverdale"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"pt"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"en"}}
August 8, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
August 7, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
season u
 • {"season_id":129417,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":167134,"season_number":5}
August 6, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"pt"}}
August 5, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
August 3, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"xx"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"en"}}
July 31, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/thRCdmpTGw4jJ9TBL1Jdc23s5cm.jpg","iso_639_1":"es"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"es"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cEmpGjZZu3JSlkKm8NUuCzrUscR.jpg","iso_639_1":"xx"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login