28 Changes

August 22, 2018
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Przeor zakonu", "credit_id"=>"5b7d3c480e0a263bcf00c99f", "order"=>8, "person_id"=>235493, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Właściciel koncernu medialnego", "credit_id"=>"5b7d3c33c3a36858fe009e7a", "order"=>7, "person_id"=>46246, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Lekarz onkolog Anna Czerwonko", "credit_id"=>"5b7d3c1a0e0a263bc700c759", "order"=>6, "person_id"=>566101, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Joanna, żona Cerata", "credit_id"=>"5b7d3c02c3a36858fc00c8cc", "order"=>5, "person_id"=>1330662, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Gen. bryg. Romuald Światło, szef WSI", "credit_id"=>"5b7d3bdbc3a36858fa00a414", "order"=>4, "person_id"=>136682, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Kapitan Janusz Cerat", "credit_id"=>"5b7d3bc2925141415c00b9ac", "order"=>3, "person_id"=>591428, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Podporucznik Aleksandra Lach \"Białko\"", "credit_id"=>"5b7d3ba7925141415700c5e8", "order"=>2, "person_id"=>112309, "season_id"=>67527}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Pułkownik Marian Bońka", "credit_id"=>"5b7d3b92c3a36858fa00a3d3", "order"=>1, "person_id"=>549372, "season_id"=>67527}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
languages a
 • ["pl"]
episode_run_time u
 • [110]
 • [45]
created_by a
 • {"person_id"=>221064}
season u
 • {"season_id"=>67527, "season_number"=>1}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/6euGRU2Qi7nBHkWILGdXsANvTT8.jpg"}}
November 12, 2015
translations a
 • en
November 9, 2015
genres a
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres a
 • {"name"=>"Crime", "id"=>80}
genres a
 • {"name"=>"Action", "id"=>28}
genres a
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
overview a
 • Замечательно обученные, призванные защищать безопасность людей. Выполнят каждый приказ. Не задают никаких вопросов. "Спецслужбы" - это история, открывающая кулисы жизни и работу офицеров тайных служб. Когда была ликвидирована Военно-инфорамционная служба (ВИС), политики поняли, что лишили Польшу глаз и ушей. Была создана новая тайная спецслужба. Туда попадают непокорная поручик Александра Лях , капитан Церат, который вернулся из миссии в Афганистане, и бывший полковник СБ Бонька.
name a
 • Спецслужбы
episode_run_time a
 • [110]
translations a
 • ru
June 7, 2015
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/zXG6UrhcgdVnGmchw5Bdkxvacmg.jpg"}}
overview a
 • Serial "Służby specjalne" Patryka Vegi to rozwinięcie filmu, który spotkał się w polskich kinach ze świetnym przyjęciem. Historia rozpoczyna się w czasie likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Pod okiem generała Światło powstaje supertajna grupa, której zadaniem ma być zniwelowanie rzekomych strat powstałych po rozmontowaniu WSI. W skład jednostki wchodzą: podporucznik Aleksandra Lach, pułkownik Marian Bońka i kapitan Janusz Cerat. W serialu poznamy przeszłość bohaterów znanych z filmu, będziemy też śledzić ich dalsze losy.
original_name a
 • Służby Specjalne
general c

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page