200 Changes

February 23, 2021
alternative_titles a
 • {"title":"一起吃饭吧","type":"","iso_3166_1":"TW"}
alternative_titles a
 • {"title":"Let's Eat","type":"","iso_3166_1":"US"}
November 16, 2020
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5fb31babafa1b0003eb9e81f","department":"Directing","job":"Director","person_id":1675211,"season_id":65977}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5fb31babafa1b0003eb9e81f","department":"Directing","job":"Director","person_id":1675211,"season_id":105257}
crew d
 • {"credit_id":"5fb31b2a3a48c5003e8092d9","department":"Directing","job":"Director","person_id":2859147,"season_id":105257}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5fb31b2a3a48c5003e8092d9","department":"Directing","job":"Director","person_id":2859147,"season_id":105257}
November 15, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/o3YAxJvqDhdW9zcssjwVLJvzSct.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/eeD2KM19NHorVmX1EHEfZ0z211Q.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/fOcPif4DAm4QwqTm1sEtyI909eU.jpg"}}
October 4, 2020
overview a
 • " 独居在805号的李秀京(李秀景 饰)是一个离婚3年的单身大龄女性,同时是律师事务所室长。打定主意不再结婚的她平日独来独往,单身生活倒也逍遥自在,然而她最苦恼的问题莫过于吃饭没人陪伴,身为一名“吃货”,她为了美食可以奋不顾身,却羞于在热闹的店里一个人进餐。\n\n 李秀京的隔壁806 ,住着一个每天穿运动装的邋遢男具大英(尹斗俊 饰)。不久,804号搬来一个挥金如土的富二代女大学生尹真儿(尹素熙 饰)。一边是作风邋里邋遢,一边是根本不会自理生活,李秀景夹在二人中间,加上让她头痛的律师事务所,单身女人李秀景将会体验到前所未有的人生滋味。“美食”作为一种媒介,连接着这些独居人士……"
name a
 • "一起用餐吧"
translations a
 • "zh-CN"
July 15, 2020
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":65977,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":65976,"season_number":1}
zh-TW
tagline a
 • "韓國流行男團 Highlight(前身為 BEAST)的成員尹斗俊飾演住在 806 號公寓的美食家。"
zh-TW
overview a
 • "獨居公寓的一名離婚女子在鄰居的幫助下,學習在獨居和「吃得好」之間取得平衡。"
zh-TW
name a
 • "一起吃飯吧"
translations a
 • "zh-TW"
May 30, 2020
vi-VN
name u
 • "Thực Thần"
 • "Thực Thần - Let's Eat"
vi-VN
overview a
 • "Let's Eat Xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của Goo Dae Young (Yoon Doo Joon) bên cạnh hai người hàng xóm mới. Ba kẻ độc thân này có những sở thích ẩm thực khác biệt và yêu cầu khi tận hưởng món ăn theo \"gu\" đặc trưng của từng người. Goo Dae Young sẽ gặp gỡ Baek Soo Ji (Seo Hyun Jin) - một blogger ẩm thực bình luận thức ăn hàng ngày và Lee Sang Woo (Kwon Yool), một công nhân viên chức ăn chay nhưng \"háo sắc"
vi-VN
name a
 • " Thực Thần "
translations a
 • "vi-VN"
March 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6ctSvsvWmXWExBwDbtLqwVYzi0F.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/rEPNelEIfrW2Y2yCrRnjWnPaaq4.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xWvTpTseHG7j6YHk4QQjKeJtBsm.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/raFK9e2A1EROY8BLlgA3xt1EUOx.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/zfcH4s0aIM9O3LSyRq3yFcl0Lgd.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7hRJbNwsCHqza8lgqPHydPoVRWH.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/aJQntS2URqspJiHBIgHQYfYNmt4.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pTyIuHAtXyhWibpxWUi52mPPyu4.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/aC75H78OxjfERf07HzRc87MufG4.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/tpweNvCqSSY1CAZIqWKxjUhKwNo.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/soopKyceuMwSkoMWTiZ80ud31YQ.jpg"}}
March 6, 2020
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hong Min-a","credit_id":"5e624a1e55c92600195b1d0c","order":22,"person_id":2252329,"season_id":65977}
January 27, 2020
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kang Mi-sook","credit_id":"5e2f7d83326c1900121c7179","order":21,"person_id":2522715,"season_id":105257}
December 26, 2019
he-IL
name a
 • "בואו נאכל"
August 28, 2019
certifications a
 • {"iso_3166_1":"KR","certification":"15"}
season u
 • {"season_id":65976,"season_number":1}
overview u
 • "3년 차 이혼녀가 혼자 살면서 주변에 있는 이혼남녀와 싱글남녀들과 겪게 되는 에피소드를 다룬 드라마.\n\n"
 • "대한민국은 지금, 네 가구 중 하나가 1인 가구! 이제 혼자서 무언가를 한다는 게 전혀 어색하지 않은 세상이 되어가고 있고, 1인 가구는 앞으로 자리를 확고히 할 또 하나의 라이프 스타일이다. 혼자 사는 이들은 우리를 연민하지 말라고 당부하며 행복하지도 않고 불행하지도 않은 평범한 삶이라고 말하지만 인간이란 원래 외로운 것이며, 누군가를 필요로 하는 동물! 1인 가구 입문자, 1인 가구 3년 차, 1인 가구 9년 차. 세 사람의 1인가구들이 따로 또 같이 함께 사는 리얼한 모습을 가감 없이 보여주며 시끌벅적 요란법석의 삶을 재미있게 그린다. 매콤얼얼 고단한 삶에 달콤새콤한 로맨스를 버무려 우리 사는 인생의 맛을 제대로 보여주고자 한다."
production_companies a
 • {"name":"Celltrion Entertainment","id":113206}
February 28, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4y38Cmlu2jQitGPGE91oKkWN3Fo.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4y38Cmlu2jQitGPGE91oKkWN3Fo.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/4y38Cmlu2jQitGPGE91oKkWN3Fo.jpg"}}
February 27, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9gPf7cNi3Iwg08JKSXoV6Y2liOW.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9gPf7cNi3Iwg08JKSXoV6Y2liOW.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9gPf7cNi3Iwg08JKSXoV6Y2liOW.jpg"}}
October 29, 2018
name d
 • "בואו נאכל"
October 10, 2018
fr-FR
overview a
 • "Lee Soo-Kyung est une jeune divorcée qui essaye tant bien que mal de paraître digne mais qui perd tout contrôle devant la nourriture gastronomique. Koo Dae-Young est, lui, un gourmet très doué pour décrire ce qu'il déguste."
fr-FR
name a
 • "Let's Eat"
translations a
 • "fr-FR"
October 7, 2018
name a
 • "בואו נאכל"
season u
 • {"season_id":65976,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":65977,"season_number":2}
translations a
 • "he-IL"
August 30, 2018
status u
 • "Returning Series"
 • "Ended"
August 29, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
August 22, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
August 20, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
August 14, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
August 4, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":65976,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":65977,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
July 31, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
July 24, 2018
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
July 21, 2018
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/syoPZLPj42pjmg3Wz2pq7pU7PlE.jpg"}}
July 19, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tuTzeV5fHH8g4h7UYO6WKCw0l94.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tuTzeV5fHH8g4h7UYO6WKCw0l94.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/tuTzeV5fHH8g4h7UYO6WKCw0l94.jpg"}}
July 18, 2018
translations a
 • "id-ID"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/n8LvUpsD0EMaQZXUDRIpShWFgQ7.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/n8LvUpsD0EMaQZXUDRIpShWFgQ7.jpg","iso_639_1":"id"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/n8LvUpsD0EMaQZXUDRIpShWFgQ7.jpg"}}
July 17, 2018
images d
 • {"poster":{"file_path":"/n8LvUpsD0EMaQZXUDRIpShWFgQ7.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/n8LvUpsD0EMaQZXUDRIpShWFgQ7.jpg"}}
July 16, 2018
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Koo Dae-young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Goo Dae Young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bae Byung Sam","credit_id":"5b256e7f0e0a261e05008046","order":500,"person_id":1375944,"season_id":105257}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bae Byung-sam","credit_id":"5b256e7f0e0a261e05008046","order":500,"person_id":1375944,"season_id":105257}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Koo Dae-Young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Koo Dae-young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Ji-Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Ji-woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Sun Woo Sun","credit_id":"5b256e5e9251415299005e1f","order":500,"person_id":1578882,"season_id":105257}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Sun Woo-sun","credit_id":"5b256e5e9251415299005e1f","order":500,"person_id":1578882,"season_id":105257}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Ji Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Ji-Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Goo Dae Young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Koo Dae-Young","credit_id":"552e9158c3a3687501003f88","order":0,"person_id":1251296}
June 28, 2018
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Jo Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Ji Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":500,"person_id":545146,"season_id":105257}
June 16, 2018
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bae Byung Sam","credit_id":"5b256e7f0e0a261e05008046","order":20,"person_id":1375944,"season_id":105257}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Suh Yun","credit_id":"5b256e6d9251410d50007c1f","order":19,"person_id":1572353,"season_id":105257}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Sun Woo Sun","credit_id":"5b256e5e9251415299005e1f","order":18,"person_id":1578882,"season_id":105257}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Jo Woo","credit_id":"5b256e4e9251410d47007ad9","order":17,"person_id":545146,"season_id":105257}
season u
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
season c
 • {"season_id":105257,"season_number":3}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Park Joo Wan","credit_id":"5b256de4c3a36841de00720a","order":16,"person_id":2060015,"season_id":65977}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Im Taek Soo","credit_id":"5b256d9dc3a36841ea008d3b","order":15,"person_id":550683,"season_id":65977}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Joo Seung / Ahn Chan Soo","credit_id":"5b256d829251410d810089fd","order":14,"person_id":1134769,"season_id":65977}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Mi Ran","credit_id":"5b256d3cc3a36841d7006db9","order":13,"person_id":1731537,"season_id":65977}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lee Jum Yi","credit_id":"5b256d2b0e0a2666ff008e69","order":12,"person_id":1234180,"season_id":65977}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Attorney Oh Do Yun","credit_id":"5b256b589251410d4700799a","order":11,"person_id":2066205,"season_id":65976}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Park Kyung Mi","credit_id":"5b256b0ac3a36841fc007402","order":10,"person_id":123805,"season_id":65976}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Choi Kyu Shik","credit_id":"5b256aec0e0a26671d0081b4","order":9,"person_id":1180419,"season_id":65976}
status u
 • "Ended"
 • "Returning Series"
August 17, 2017
plot_keywords d
 • {"name":"mini-series","id":11162}
genres d
 • {"name":"Drama","id":18}
genres d
 • {"name":"Crime","id":80}
genres d
 • {"name":"Comedy","id":35}
genres a
 • {"name":"Drama","id":18}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login