1,074 Changes

September 15, 2019
genres d
 • {"name"=>"Sci-Fi & Fantasy", "id"=>10765}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
August 21, 2019
name a
 • Futurama
August 15, 2019
season u
 • {"season_id"=>1869, "season_number"=>2}
season u
 • {"season_id"=>1868, "season_number"=>1}
July 31, 2019
season u
 • {"season_id"=>1872, "season_number"=>5}
July 18, 2019
da-DK
overview a
 • Vi følger Frys komiske bedrifter på et intergalaktisk kurerfirma i år 3000. Sammen med rumvæsener, robotter og menneskevenner arbejder han på Planet Express og oplever masser af eventyr undervejs.
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4wXt69jRkM5t1X0f3gvzm7gj1El.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4wXt69jRkM5t1X0f3gvzm7gj1El.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
July 6, 2019
ko-KR
overview a
 • 《퓨처라마》(Futurama)는 맷 그레이닝이 폭스 네트워크의 데이비드 X. 코헨과 같이 제작한 미국의 애니메이션 시트콤이다. 이 시리즈는 뉴욕에 살고 있는 피자 배달부인 필립 J. 프라이가 2000년 1월 1일 자정에 사고로 냉동되어, 1000년 뒤에 깨어난 후의 사건을 다룬다.
 • 미국에서 이 시리즈는 1999년 3월 28일부터 2003년 8월 10일 폭스에서 제작 중단을 하기 전까지 방송되었다. 이 시리즈는 2007년 5시즌의 17 에피소드 후에 4편의 DVD 영화로 다시 부활하였다. 코미디 센트럴은 20세기 폭스 텔레비전과 연합하면서, 기존의 에피소드와 함께 새로운 에피소드를 방송하게 되었다. 2009년 6월 9일, 제작사인 폭스측에서 코미디 센트럴측이 2010년 중반에 26편의 새로운 에피소드를 방영할 것이라고 발표했다.
 • 퓨처라마는 비평가들로부터 찬사를 받았으며, 2010년 기네스 세계 기록에 "현재 제일 비평가들로부터 갈채를 받은 애니메이션 시리즈"로 정점에 올라섰다. 또한 퓨처라마는 또한 13번의 애니상, 4번의 에미상 후보로 올랐으며, 그중 5편의 애니상, 2편의 에미상을 수상하였다. 또한 퓨처라마는 2번이나 미국 작가상에 올랐으며, Godfellas 에피소드로 수상하였으며, 또한 네뷸라 상의 후보로 지목되기도 하였다. 또한 The Problem With Popplers라는 에피소드로 환경 미디어 상을 수상하기도 하였다.
 • 시리즈의 제목은 Norman Bel Geddes가 디자인한 1939년 뉴욕 세계박람회의 전시관 이름인 Futurama에서 따왔다. 이 전시관은 그가 생각한 59년도의 미래를 묘사하였다.
ko-KR
name u
 • 라마
 • 라마
June 18, 2019
season u
 • {"season_id"=>1871, "season_number"=>4}
June 6, 2019
overview u
 • Kultovný televízny seriál od tvorcov nemenej legendárnych Simpsonovcov. Čo sa stane, keď sa do budúcnosti dostane človek, ktorého prvé, druhé a tretie meno je Skrachovalec, Niktoš a Smoliar? Na to vám odpovie seriál Futurama o jednom takom týpkovi Philipovi J. Fryovi, ktorý sa omylom nechá zmraziť na tisíc rokov a po prebudení začne pracovať pre svojho vynaliezavého vzdialeného synovca v transportnej spoločnosti s tlupou prapodivných existencií ako posádkou dopravnej lode.
 • Kultovný televízny seriál od tvorcov nemenej legendárnych Simpsonovcov. Čo sa stane, keď sa do budúcnosti dostane človek, ktorého prvé, druhé a tretie meno je Skrachovalec, Niktoš a Smoliar? Na to vám odpovie seriál Futurama o jednom takom týpkovi Philipovi J. Fryovi, ktorý sa omylom nechá zmraziť na tisíc rokov a po prebudení začne pracovať pre svojho vynaliezavého vzdialeného synovca v transportnej spoločnosti so skupinkou prapodivných existencií ako posádkou dopravnej lode.
allow_new_seasons u
 • true
April 20, 2019
season u
 • {"season_id"=>1874, "season_number"=>0}
April 13, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/28PrWzrDRgcUkbGhxmk8Z7pM97e.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/28PrWzrDRgcUkbGhxmk8Z7pM97e.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/28PrWzrDRgcUkbGhxmk8Z7pM97e.jpg"}}
April 5, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/v924ikmGHI6KhqpOyi5jw47I2ip.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/v924ikmGHI6KhqpOyi5jw47I2ip.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/v924ikmGHI6KhqpOyi5jw47I2ip.jpg"}}
March 7, 2019
season u
 • {"season_id"=>1875, "season_number"=>7}
February 28, 2019
season u
 • {"season_id"=>1872, "season_number"=>5}
December 18, 2018
overview u
 • Kultovní televizní seriál (od tvůrců neméně legendárních Simpsonových) konečně na DVD. Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Na to vám odpoví seriál Futurama o jednom takovém týpkovi Philipu J. Fryovi, který se omylem nechá zmrazit na tisíc let a po probuzení začne pracovat pro svého vynalézavého potomka v transportní společnosti s tlupou prapodivných existencí jako posádkou dopravní lodi.
 • Kultovní televizní seriál (od tvůrců neméně legendárních Simpsonových). Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Na to vám odpoví seriál Futurama o jednom takovém týpkovi Philipu J. Fryovi, který se omylem nechá zmrazit na tisíc let a po probuzení začne pracovat pro svého vynalézavého potomka v transportní společnosti s tlupou prapodivných existencí jako posádkou dopravní lodi.
December 16, 2018
plot_keywords a
 • {"name"=>"spacecraft", "id"=>1612}
plot_keywords d
 • {"name"=>"spaceship", "id"=>9831}
December 10, 2018
certifications a
 • {"iso_3166_1"=>"AU", "certification"=>"PG"}
November 17, 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/4wXt69jRkM5t1X0f3gvzm7gj1El.jpg"}}
November 16, 2018
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/fyYBSS4cZYQGLl8BARALtKWINBH.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/fyYBSS4cZYQGLl8BARALtKWINBH.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
es-MX
overview a
 • Serie de animación creada por Matt Groening (creador también de Los Simpson) y David X. Cohen (guionista también de Los Simpson). Ambientada en la ciudad de "Nueva Nueva York" en el año 3000, la serie comienza con Philip J. Fry, un joven repartidor de pizza neoyorquino fracasado y desmotivado que es criogénicamente congelado por accidente la Nochevieja de 1999. Mil años después es descongelado, encontrándose en Nueva Nueva York el 31 de diciembre de 2999. El intento de Fry por escapar de la entonces obligatoria asignación laboral como repartidor termina cuando es contratado en Planet Express, una pequeña compañía de mensajería intergaláctica propiedad de su sobrino lejano, como repartidor. La serie trata sobre las aventuras de Fry y sus colegas cuando viajan por el universo haciendo repartos para Planet Express.
es-MX
name a
 • Futurama
translations a
 • es-MX
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/fyYBSS4cZYQGLl8BARALtKWINBH.jpg"}}
October 4, 2018
es
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5iFgnlwADA2mARfP89nUvPhe625.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5iFgnlwADA2mARfP89nUvPhe625.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5iFgnlwADA2mARfP89nUvPhe625.jpg"}}
October 1, 2018
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/5SPKJXn8LVcD3edpVoYQRKSuJ1a.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7XxSDw90RDcMatGZuHk3ERpd1up.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7XxSDw90RDcMatGZuHk3ERpd1up.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/7XxSDw90RDcMatGZuHk3ERpd1up.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iN0IKzyXhoqBwjzWxt4QlyL2Qva.jpg"}}
September 30, 2018
name a
 • 퓨쳐라마
translations a
 • ko-KR
June 30, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xEn3JzTWmp2rFo2f81ORKFDbEXs.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xEn3JzTWmp2rFo2f81ORKFDbEXs.jpg", "iso_639_1"=>"uk"}}
May 28, 2018
episode_group u
 • {"name"=>"Season 7", "order"=>7, "id"=>"5ad24c3bc3a3683f03015db9"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 6", "order"=>6, "id"=>"5ad24c399251417364013733"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 5", "order"=>5, "id"=>"5ad24c35c3a3683ef9014da1"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 4", "order"=>4, "id"=>"5ad24c32925141736a013800"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 3", "order"=>3, "id"=>"5ad24c309251417376013816"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 2", "order"=>2, "id"=>"5ad24c2d0e0a266c2b01519f"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 1", "order"=>1, "id"=>"5ad24c29c3a3683eed0145f4"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 10", "order"=>10, "id"=>"5ad25fcdc3a3683f000178f3"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 9", "order"=>9, "id"=>"5ad25fca0e0a266c2b016df3"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 8", "order"=>8, "id"=>"5ad25fc7c3a3683eef014e88"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 7", "order"=>7, "id"=>"5ad25fc40e0a266c2b016de8"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 6", "order"=>6, "id"=>"5ad25fc29251417367014b5c"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 5", "order"=>5, "id"=>"5ad25fbe925141736a0152b2"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 4", "order"=>4, "id"=>"5ad25fbbc3a3683eed016258"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 3", "order"=>3, "id"=>"5ad25fb7925141736c01529b"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 2", "order"=>2, "id"=>"5ad25fb40e0a266c1f017b89"}
episode_group u
 • {"name"=>"Season 1", "order"=>1, "id"=>"5ad25fb00e0a266c1f017b7d"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 8", "order"=>8, "id"=>"5ad255c70e0a266c2b0160fd"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 7", "order"=>7, "id"=>"5ad255c492514173790152db"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 6", "order"=>6, "id"=>"5ad255c0925141736c014744"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 5", "order"=>5, "id"=>"5ad255ad92514173700142de"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 4", "order"=>4, "id"=>"5ad255a90e0a266c280155ff"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 3", "order"=>3, "id"=>"5ad255a60e0a266c25015a99"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 2", "order"=>2, "id"=>"5ad255a3c3a3683f00016b24"}
episode_group u
 • {"name"=>"Volume 1", "order"=>1, "id"=>"5ad2559b925141736a0146cb"}
May 26, 2018
it-IT
overview u
 • Futurama è una serie animata fantascientifica per adulti creata da Matt Groening ambientata nel 31-esimo secolo.
 • La serie segue le disavventure di un ragazzo delle consegne newyorkese del 20-esimo secolo, Philip Fry, che dopo essere stato accidentalmente congelato per mille anni, si risveglia e trova un nuovo lavoro tra l'equipaggio di una nave interplanetaria adibita alle consegne per un improbabile piccola azienda del futuro, insieme ad un robot cleptomane e avvinazzato, ad un aliena monocola ed altri personaggi.
 • Fry, giovane fattorino senza stimoli, consegna una pizza a un laboratorio scientifico e qui rimane intrappolato in una camera criogenica la quale si riapre solo mille anni più tardi. Dopo lo stupore e l’entusiasmo iniziali per essere finito nella New York del 3000, Fry scopre di avere un nipote più adulto, il professor Farnsworth, proprietario di una società di trasporti intergalattica. Comincia così a lavorare per lui, facendo amicizia con una monocola di nome Lela e un insolente robot bevitore di birra, Bender.
it-IT
name d
 • Futurama
May 13, 2018
certifications a
 • {"iso_3166_1"=>"SE", "certification"=>"7"}
April 28, 2018
name d
 • Futurama
April 14, 2018
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fcdc3a3683f000178f3", "name"=>"Season 10"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fca0e0a266c2b016df3", "name"=>"Season 9"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fc7c3a3683eef014e88", "name"=>"Season 8"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fc40e0a266c2b016de8", "name"=>"Season 7"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fc29251417367014b5c", "name"=>"Season 6"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fbe925141736a0152b2", "name"=>"Season 5"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fbbc3a3683eed016258", "name"=>"Season 4"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fb7925141736c01529b", "name"=>"Season 3"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fb40e0a266c1f017b89", "name"=>"Season 2"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad25fb00e0a266c1f017b7d", "name"=>"Season 1"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 10", "order"=>10, "id"=>"5ad25fcdc3a3683f000178f3"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 9", "order"=>9, "id"=>"5ad25fca0e0a266c2b016df3"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 8", "order"=>8, "id"=>"5ad25fc7c3a3683eef014e88"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 7", "order"=>7, "id"=>"5ad25fc40e0a266c2b016de8"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 6", "order"=>6, "id"=>"5ad25fc29251417367014b5c"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 5", "order"=>5, "id"=>"5ad25fbe925141736a0152b2"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 4", "order"=>4, "id"=>"5ad25fbbc3a3683eed016258"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 3", "order"=>3, "id"=>"5ad25fb7925141736c01529b"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 2", "order"=>2, "id"=>"5ad25fb40e0a266c1f017b89"}
episode_group a
 • {"name"=>"Season 1", "order"=>1, "id"=>"5ad25fb00e0a266c1f017b7d"}
episode_groups a
 • {"name"=>"Digital Order", "id"=>"5ad25f9b0e0a266c3101674b", "type"=>4}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255c70e0a266c2b0160fd", "name"=>"Volume 8"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255c492514173790152db", "name"=>"Volume 7"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255c0925141736c014744", "name"=>"Volume 6"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255ad92514173700142de", "name"=>"Volume 5"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255a90e0a266c280155ff", "name"=>"Volume 4"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255a60e0a266c25015a99", "name"=>"Volume 3"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad255a3c3a3683f00016b24", "name"=>"Volume 2"}
episode_group u
 • {"group_id"=>"5ad2559b925141736a0146cb", "name"=>"Volume 1"}
episode_group a
 • {"name"=>"Volume 8", "order"=>8, "id"=>"5ad255c70e0a266c2b0160fd"}
episode_group a
 • {"name"=>"Volume 7", "order"=>7, "id"=>"5ad255c492514173790152db"}
episode_group a
 • {"name"=>"Volume 6", "order"=>6, "id"=>"5ad255c0925141736c014744"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page