302 Changes

September 23, 2020
es-MX
name a
 • "Mi Amor De Las Estrellas"
translations a
 • "es-MX"
September 15, 2020
name a
 • "星から来たあなた"
translations a
 • "ja-JP"
September 2, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"actress","id":185482}
plot_keywords d
 • {"name":"you who came from the stars","id":263675}
plot_keywords d
 • {"name":"my love from another star","id":263677}
August 27, 2020
tagline a
 • "Meine Liebe von einen Stern"
overview a
 • "Do Min-joon, ein Mann von einem anderen Planeten, sitzt seit über 400 Jahren auf der Erde fest und hat nun endlich die Möglichkeit, diese zu verlassen. Verlässt er die Erde nicht, stirbt er in einiger Zeit. Als er Song-yi trifft, glaubt er in ihr seine erste und einzige Liebe wieder zu treffen, deren Tod er miterleben musste."
name a
 • "My Love From The Star"
created_by a
 • {"person_id":1465074}
translations a
 • "de-DE"
July 19, 2020
vi-VN
overview a
 • "\"Vì Sao Đưa Anh Tới\" xoay quanh câu chuyện về chàng trai ngoài hành tinh, có ngoại hình và năng lực xuất chúng sống từ triều đại Joseon khi du lịch xuống trái đất bằng UFO của mình. Bốn thế kỉ sau, anh có tình cảm với một diễn viên điện ảnh tên là Chun Song Yi. Chàng và nàng sẽ tạo nên một mối tình đầy kì diệu và phi thường này như thế nào?"
vi-VN
name u
 • "Vì Sao Đưa Anh Tới"
 • "Vì Sao Đưa Anh Tới - My Love From The Star"
vi-VN
tagline a
 • null
July 5, 2020
zh-TW
overview u
 • "本劇以《朝鮮王朝實錄》中1609年(明朝萬曆三十七年,即光海君執政的第一年)的不明飛行物體相關紀錄,講述外星男子都敏俊(金秀賢 飾)從外太空來到400年前的朝鮮並一直生活到現代,在和身為國民頂級女演員的千頌伊(全智賢 飾)發生愛情的過程中,不同星球的兩人消除彼此之間的誤解,克服危險追尋眞愛的浪漫愛情喜劇。"
 • "400 年前來到地球的一名外星人就快能回到自己的星球了,但他遇見一位知名女演員後,卻又不想回家了。"
zh-TW
tagline a
 • null
April 13, 2020
season u
 • {"season_id":61378,"season_number":1}
March 25, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"my love from another star","id":263677}
plot_keywords a
 • {"name":"you who came from the stars","id":263675}
March 23, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/1lHguEDphlPuue9h8HAE0XZ88a2.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/cFSyQlRF8yj6zS3NqBwOq55keVK.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/y85hsweIHmzu8MmrwKj0OliSkEf.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/q8QdMVOkDaFIyiStTIlY2J8lOTB.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/rlllFB9fQk8AhfK6zzx6TAcDpfG.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/vqCCN9Z00fUwRgCyUknlPHrtOZc.jpg"}}
March 22, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/10mk2c9D60LKUma52FPpdH17JdC.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nHWeWwdeKK9tSqsXu1TLv6fJ16h.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/5uHdnZHrxU3PybWuqg6FVEEG98X.jpg"}}
March 18, 2020
vi-VN
name a
 • "Vì Sao Đưa Anh Tới"
translations a
 • "vi-VN"
March 8, 2020
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hong Sa-jang","credit_id":"5e64cd3f151c5c0017ff613e","order":17,"person_id":1627727,"season_id":61378}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Owner Hong","credit_id":"5e64cd3f151c5c0017ff613e","order":17,"person_id":1627727,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hong Eun-Ah","credit_id":"5e64d54b459ad6001158a0fb","order":21,"person_id":496935,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Yoo Seok","credit_id":"5e64ce2b151c5c0013ff5537","order":20,"person_id":1376551,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jang Young-Mok","credit_id":"5e64cde3459ad6001858aede","order":19,"person_id":63441,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hyuk","credit_id":"5e64cd7f459ad60013591900","order":18,"person_id":2224536,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Hong Sa-jang","credit_id":"5e64cd3f151c5c0017ff613e","order":17,"person_id":1627727,"season_id":61378}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e648cdff36a3200186fba36","person_id":2559976,"season_id":61378,"order":16}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Yoon Beom","credit_id":"5e648f3c459ad6001358b591","order":17,"person_id":1372476,"season_id":61378}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e648cdff36a3200186fba36","order":16,"person_id":2559976,"season_id":61378}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e648c09151c5c0015feed39","person_id":2559974,"season_id":61378,"order":16}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e648c09151c5c0015feed39","order":16,"person_id":2559974,"season_id":61378}
March 7, 2020
season u
 • {"season_id":61378,"season_number":1}
March 4, 2020
episode_run_time u
 • [65]
 • [60]
March 1, 2020
season u
 • {"season_id":61378,"season_number":1}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/q4jACj0BrvUIddV6BP0WFFA3CjX.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bw6tSoTvCRdb6iKx8gYsQxMayM9.jpg"}}
January 22, 2020
season u
 • {"season_id":61378,"season_number":1}
overview a
 • "Do Min Joon is an otherworldly beauty, literally. After crash landing on Earth 400 years ago, Min Joon has diligently observed humans for centuries, ultimately coming to cynical conclusions. On top of being a super babe, Min Joon's got enhanced vision, hearing and agility — all the more reason to believe he's superior to everyone on Earth. That is, until he pursues the beautiful actress Cheon Song Yi for a romance out of this world."
overview d
 • "Do Min Joon is an otherworldly beauty, literally. After crash landing on Earth 400 years ago, Min Joon has diligently observed humans for centuries, ultimately coming to cynical conclusions. On top of being a super babe, Min Joon's got enhanced vision, hearing and agility — all the more reason to believe he's superior to everyone on Earth. That is, until he pursues the beautiful actress Cheon Song Yi for a romance out of this world. "
January 10, 2020
zh-TW
overview a
 • "本劇以《朝鮮王朝實錄》中1609年(明朝萬曆三十七年,即光海君執政的第一年)的不明飛行物體相關紀錄,講述外星男子都敏俊(金秀賢 飾)從外太空來到400年前的朝鮮並一直生活到現代,在和身為國民頂級女演員的千頌伊(全智賢 飾)發生愛情的過程中,不同星球的兩人消除彼此之間的誤解,克服危險追尋眞愛的浪漫愛情喜劇。"
alternative_titles a
 • {"title":"來自星星的你","type":"","iso_3166_1":"TW"}
January 1, 2020
videos a
 • {"id":"5e0d630968b1ea00187e2311","name":"SBS [별에서온그대] - Coming soon Teaser 5차","key":"8452AW5GIjM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos a
 • {"id":"5e0d62fd5541fa00161f4b14","name":"SBS [별에서온그대] - Coming soon Teaser 4차","key":"PRpvxjdERX8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos a
 • {"id":"5e0d62f3c2f44b00112ec687","name":"SBS [별에서온그대] - Coming soon Teaser 3차","key":"ahRn5Fo9s-8","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos a
 • {"id":"5e0d62e7c2f44b00132eaef4","name":"SBS [별에서온그대] - Coming soon Teaser 2차","key":"D0iVDfcZRTI","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos a
 • {"id":"5e0d62dba84ff7001335fcdc","name":"SBS [별에서온그대] - Coming soon Teaser 1차","key":"qqelajyta78","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos d
 • {"id":"5b4c4c140e0a26453e034d71","name":"[Eng Sub] [MV] Just(저스트) _ I Love You(My Love From the Star(별에서 온 그대)OST Part 5)।Kim Soo-Jun Ji-Hyun","key":"omYad8WEgeY","size":720,"site":"YouTube","type":"Opening Credits"}
videos d
 • {"id":"5b4c4c3ac3a36823de03bdc8","name":"My Love From The Star Post Photoshoot - So Playful Kim Soo Hyun!","key":"g7ylXAFHjTo","size":720,"site":"YouTube","type":"Featurette"}
videos d
 • {"id":"5b4c4bf59251417d24033a7e","name":"Catch Me I'm Falling For You- My Love From The Star MV (With Lyrics)","key":"i-giDDLzUvE","size":360,"site":"YouTube","type":"Featurette"}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/ayOqM9CJxqB3ChvR6pNSYqe02Sn.jpg"}}
December 1, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"college professor","id":212059}
plot_keywords a
 • {"name":"murder","id":9826}
plot_keywords a
 • {"name":"immortal","id":232533}
plot_keywords a
 • {"name":"celebrity","id":6562}
plot_keywords a
 • {"name":"star","id":3412}
plot_keywords a
 • {"name":"alien planet","id":10158}
plot_keywords a
 • {"name":"alien","id":9951}
plot_keywords a
 • {"name":"fantasy","id":258111}
plot_keywords d
 • {"name":"korea","id":10586}
October 6, 2019
el-GR
overview a
 • "Ένας αλλοδαπός προσγειώθηκε στη Γη κατά το έτος 1609, κατά τη διάρκεια της Δυναστείας Joseon . Καθώς προσπαθεί να βοηθήσει ένα νεαρό κορίτσι που ονομάζεται Yi-hwa από το να πέσει από έναν γκρεμό, χάνει το ταξίδι του πίσω στον πλανήτη του και παραμένει στη Γη για τους επόμενους τέσσερις αιώνες."
el-GR
name a
 • "You Who Came from the Stars"
translations a
 • "el-GR"
September 5, 2019
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/oe0lJyq0DRC69uRiJHfugs4G8xD.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/cy0sPe1zY9SOxNl2imjmchagIcB.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uVB2QygcIpWFQIWBZ5SBr9GFXXg.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/ljPrpQRQZe3Ka6jyzzE5OYBlnM6.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/oIx51myNkjRlqyrENCJf4tU6yk3.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/nmjN84QqEJbK3Kwg6Ss9E0bvTBQ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/e0IR6XeVYllFod3iAkd4pY70K72.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/5ZAvtjmkE53HYcJwlbQW5p5oOFD.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uvrsXzT7lBzNRyvIBMGQopNfrYW.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/s1JdgU8GD72Z9CCyhAPMkQP2xbc.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gsOzN7VVx1ZFMZmWsHUBGY1DY71.jpg"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/htJnGjm1Swbjkevdub5L56Fdq2g.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/htJnGjm1Swbjkevdub5L56Fdq2g.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/kGjdC4pOdVnBP8uv4V38XpWGCkX.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/kGjdC4pOdVnBP8uv4V38XpWGCkX.jpg","iso_639_1":"ja"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xHuPQOsMkPkAxlx8oM7gyT8RZ2Q.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xHuPQOsMkPkAxlx8oM7gyT8RZ2Q.jpg","iso_639_1":"ja"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nT2hmfeLjJ7y5PuzWa030kX5gvU.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nT2hmfeLjJ7y5PuzWa030kX5gvU.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/gXF9LuVfYqFKWFffkByLuHMffvk.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/gXF9LuVfYqFKWFffkByLuHMffvk.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xRgHyl8AvWrYnrk6hcnAG4j72pS.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xRgHyl8AvWrYnrk6hcnAG4j72pS.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xriDYshTQMgMWKNIGrC8fD4wnZO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xriDYshTQMgMWKNIGrC8fD4wnZO.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/htJnGjm1Swbjkevdub5L56Fdq2g.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xriDYshTQMgMWKNIGrC8fD4wnZO.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xHuPQOsMkPkAxlx8oM7gyT8RZ2Q.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xRgHyl8AvWrYnrk6hcnAG4j72pS.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/kGjdC4pOdVnBP8uv4V38XpWGCkX.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nT2hmfeLjJ7y5PuzWa030kX5gvU.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/gXF9LuVfYqFKWFffkByLuHMffvk.jpg"}}
August 30, 2019
alternative_titles u
 • {"title":"My Love From The Stars","type":"","iso_3166_1":"US"}
 • {"title":"My Love from the Star","type":"Official Title Name","iso_3166_1":"US"}
August 25, 2019
fr-FR
name u
 • "You Who Came From the Stars"
 • "Mon amour venu des étoiles"

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login