145 Changes

May 4, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/hWYUC6ze104nWutB7gImtwJ1lwO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/hWYUC6ze104nWutB7gImtwJ1lwO.jpg","iso_639_1":"es"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/hWYUC6ze104nWutB7gImtwJ1lwO.jpg"}}
April 20, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/m8VBwXWXgAbD4Ge6p187H1Mfs2U.jpg"}}
April 19, 2020
episode_run_time a
 • [45]
languages u
 • ["zh","en","ru"]
 • ["zh"]
en-US
tagline a
 • null
languages u
 • ["en","ru","zh"]
 • ["zh","en","ru"]
episode_run_time d
 • [183]
April 17, 2020
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ali","credit_id":"5e9a5900eb79c200275a7a4c","order":7,"person_id":64856,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ali","credit_id":"5e9a55bfeb79c200205a7bdc","person_id":2605429,"season_id":16009,"order":5}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e9a57d9076ce8001f2bdd0f","order":7,"person_id":2605426,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5e9a576c310325001ac617d5","order":6,"person_id":2605433}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e9a550785005d001e23fd1c","person_id":2605426,"season_id":16009,"order":3}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5e9a5721e22d2800225ebc8e","person_id":2605417,"season_id":16009,"order":500}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5e9a5721e22d2800225ebc8e","order":7,"person_id":2605417,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5e9a537f076ce8001d2bd38a","person_id":2605417,"season_id":16009,"order":6}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jones","credit_id":"5e9a5607eec4f3001eab7592","order":7,"person_id":2605431,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Shao Ruhai","credit_id":"5e9a55e9eb79c200205a7c40","order":6,"person_id":2605430,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ali","credit_id":"5e9a55bfeb79c200205a7bdc","order":5,"person_id":2605429,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Chuck Norris","credit_id":"5e9a5595310325001ac6141a","order":4,"person_id":1884530,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ray Park Chuck Norris","credit_id":"5e9a553bd18fb900228de854","person_id":2605428,"season_id":16009,"order":4}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ray Park Chuck Norris","credit_id":"5e9a553bd18fb900228de854","order":4,"person_id":2605428,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e9a550785005d001e23fd1c","order":3,"person_id":2605426,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e9a54c7076ce8001d2bd5be","person_id":2605425,"season_id":16009,"order":3}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e9a54c7076ce8001d2bd5be","order":3,"person_id":2605425,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Linda Lee","credit_id":"5e9a549d85005d002723fa7c","order":2,"person_id":1283083,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Linda Lee","credit_id":"5e99cfe119ab5900144943f7","person_id":1283083,"season_id":16009,"order":500}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"123","credit_id":"5e9a53bc076ce8001f2bd699","person_id":2605419,"season_id":16009,"order":5}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Shao Ruhai","credit_id":"5e99d0d6fdf8b7001aa4c062","person_id":2604888,"season_id":16009,"order":6}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ali","credit_id":"5e99d0920582240015b06ce7","person_id":2604885,"season_id":16009,"order":5}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"123","credit_id":"5e9a53bc076ce8001f2bd699","order":5,"person_id":2605419,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"444","credit_id":"5e9a53a785005d002023fdf2","person_id":2605418,"season_id":16009,"order":5}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"444","credit_id":"5e9a53a785005d002023fdf2","order":5,"person_id":2605418,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Chuck Norris","credit_id":"5e99d06eb339030013a4146b","person_id":2604884,"season_id":16009,"order":4}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e99d006bb260200171cc6dd","person_id":2604879,"season_id":16009,"order":3}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5e9a537f076ce8001d2bd38a","order":6,"person_id":2605417,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e9a535a3103250021c60be6","person_id":1173223,"season_id":16009,"order":500}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5e9a535a3103250021c60be6","order":6,"person_id":1173223,"season_id":16009}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5a9797ee0e0a26015f00c1fa","person_id":1173223,"season_id":16009,"order":500}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8qGKVCtEcoBtqiOORBF61RaXYqP.jpg","iso_639_1":"zh"}}
 • {"poster":{"file_path":"/8qGKVCtEcoBtqiOORBF61RaXYqP.jpg","iso_639_1":"en"}}
overview a
 • "Huyền thoại Lý Tiểu Long hay Legend of Bruce Lee là bộ phim truyền hình võ thuật Trung Quốc năm 2008 dựa trên câu chuyện về cuộc đời có thật của Lý Tiểu Long. Bộ phim 50 tập này đã được sản xuất và phát sóng bởi CCTV và bắt đầu phát sóng vào ngày 12 tháng 10 năm 2008. Phim có sự tham gia của diễn viên Hồng Kông Trần Quốc Khôn trong vai Lý Tiểu Long và nữ diễn viên người Mỹ Michelle Lang trong vai vợ của Lý Tiểu Long, Linda Lee Cadwell. Giai đoạn sản xuất kéo dài chín tháng, với việc quay phim diễn ra tại Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Hoa Kỳ, Ý và Thái Lan, với ngân sách là 50 triệu nhân dân tệ (7,3 triệu đô la Mỹ)."
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xEJmS4vhhZbcFZR9LHemGepvljO.jpg","iso_639_1":"cn"}}
 • {"poster":{"file_path":"/xEJmS4vhhZbcFZR9LHemGepvljO.jpg","iso_639_1":"zh"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8qGKVCtEcoBtqiOORBF61RaXYqP.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/8qGKVCtEcoBtqiOORBF61RaXYqP.jpg","iso_639_1":"zh"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xEJmS4vhhZbcFZR9LHemGepvljO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xEJmS4vhhZbcFZR9LHemGepvljO.jpg","iso_639_1":"cn"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xEJmS4vhhZbcFZR9LHemGepvljO.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/8qGKVCtEcoBtqiOORBF61RaXYqP.jpg"}}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Shao Ruhai","credit_id":"5e99d0d6fdf8b7001aa4c062","order":6,"person_id":2604888,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ali","credit_id":"5e99d0920582240015b06ce7","order":5,"person_id":2604885,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Chuck Norris","credit_id":"5e99d06eb339030013a4146b","order":4,"person_id":2604884,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ed Parker","credit_id":"5e99d006bb260200171cc6dd","order":3,"person_id":2604879,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Linda Lee","credit_id":"5e99cfe119ab5900144943f7","order":2,"person_id":1283083,"season_id":16009}
name a
 • "Huyền Thoại Lý Tiểu Long"
languages u
 • ["en","zh","ru"]
 • ["en","ru","zh"]
translations a
 • "vi-VN"
March 7, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/9mBYGD5FcJr1782rADEdaCzouAV.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fF4Bxqw2l80vBeCh38qobZ1vdjo.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/yCwawigIkQFzfan5PJtTzjhTvmn.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/br1E2RJsFOA5EarWdzxZXuFAEtB.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/p3jZRWXMnSAe4Ke5JgOaQ5FiLkq.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/uf2slfGXqQ6GXPBb3cKSezRgQrs.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3grd7YnpUN5p6W403NcMHxd0nfh.jpg"}}
February 20, 2020
he-IL
overview a
 • "סיפורו של סמל אמנויות הלחימה האגדי ברוס לי עוקב אחריו מהונג קונג לאמריקה ובחזרה, שהוביל למותו הטראגי בגיל 32."
he-IL
name a
 • "אגדת ברוס לי"
translations a
 • "he-IL"
October 10, 2019
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8iJfbo6gHzGAeSkuVKuqvJmz6DX.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/8iJfbo6gHzGAeSkuVKuqvJmz6DX.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/8iJfbo6gHzGAeSkuVKuqvJmz6DX.jpg"}}
September 28, 2019
overview a
 • "Уникальный фильм-биография величайшего мастера боевых искусств Брюса Ли, начиная с его детства и заканчивая трагической гибелью. Китайские кинематографисты с удивительной точностью воссоздали все интерьеры и обстоятельства съемок фильмов Брюса Ли, рассказали о его семье, о его трудном пути от мальчика-ученика престижного колледжа до суперзвезды мирового кино! Первый фильм о великом Китайском спортсмене и киноактере, снятый в Китае. Продюсер фильма - дочь Брюса Ли - Шеннон Ли."
name a
 • "Легенда о Брюсе Ли"
languages u
 • ["zh","en"]
 • ["en","zh","ru"]
episode_run_time u
 • [45]
 • [183]
translations a
 • "ru-RU"
July 12, 2019
season u
 • {"season_id":16009,"season_number":1}
alternative_titles a
 • {"title":"The Legend of Bruce Lee","type":"World-wide (English title)","iso_3166_1":"GB"}
alternative_titles a
 • {"title":"Легенда о Брюсе Ли","type":"","iso_3166_1":"RU"}
alternative_titles a
 • {"title":"Bruce Lee legendája","type":"","iso_3166_1":"HU"}
it-IT
name a
 • "La leggenda di Bruce Lee"
translations a
 • "it-IT"
June 23, 2019
name a
 • "李小龙传奇"
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • "zh-CN"
March 12, 2019
de-DE
overview u
 • "Der junge Bruce Lee mochte das Lernen in der Schule gar nicht gerne, interessierte sich jedoch sehr für Kampfsportarten. Eines Tages unterliegt er in einem Straßenstreit seinem Gegner und fasst dann den Entschluss, Kampfsportarten von Meister Yewen zu lernen. Nach hartem Training gewinnt Lee mit siebzehn erstmals Hongkongs Boxmeisterschaft. Später fordert er immer häufiger selber Gegner zu neuen Kämpfen heraus. Sein Vater muss ihn ermahnen, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Daraufhin gründet Lee, der in San Francisco auf sich allein gestellt ist, einen eigenen Kampfsport-Club. Bei Konkurrenz-Kämpfen in Long Beach zeichnet sich Lee durch unglaubliche Leistungen aus, die vom Hollywood-Talent-Jäger George registriert werden. Damit beginnt Lee's Filmkarriere. Durch die Empfehlung von George kommt Lee nach Hollywood. Der Start gestaltet sich dort aufgrund seiner Nationalität jedoch sehr schwierig. Das endlose Warten macht ihn traurig. George ermuntert ihn, in Filmen zu kämpfen, und macht ihn dadurch über Nacht zum Superstar. Seine Filme füllen die Kinokassen und sein Erfolg war nicht mehr aufzuhalten. Lee wird zur internationalen Berühmtheit. Filmproduzenten stehen Schlange, um mit ihm drehen zu können. Für viele Menschen, die Kampfsportarten ausüben, wird er zum Idol und auch nach seinem Tod bleibt er die Nummer 1 der fernöstlichen Kampfkunst."
 • "Der junge Bruce Lee mochte das Lernen in der Schule gar nicht gerne, interessierte sich jedoch sehr für Kampfsportarten. Eines Tages unterliegt er in einem Straßenstreit seinem Gegner und fasst dann den Entschluss, Kampfsportarten von Meister Yewen zu lernen. Nach hartem Training gewinnt Lee mit siebzehn erstmals Hongkongs Boxmeisterschaft. Später fordert er immer häufiger selber Gegner zu neuen Kämpfen heraus. Sein Vater muss ihn ermahnen, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Daraufhin gründet Lee, der in San Francisco auf sich allein gestellt ist, einen eigenen Kampfsport-Club."
languages u
 • ["zh","de","en"]
 • ["zh","en"]
August 15, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2cD7ygDWWb2Jzg2Wm7fr0KOCQru.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2cD7ygDWWb2Jzg2Wm7fr0KOCQru.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2cD7ygDWWb2Jzg2Wm7fr0KOCQru.jpg"}}
overview a
 • "Der junge Bruce Lee mochte das Lernen in der Schule gar nicht gerne, interessierte sich jedoch sehr für Kampfsportarten. Eines Tages unterliegt er in einem Straßenstreit seinem Gegner und fasst dann den Entschluss, Kampfsportarten von Meister Yewen zu lernen. Nach hartem Training gewinnt Lee mit siebzehn erstmals Hongkongs Boxmeisterschaft. Später fordert er immer häufiger selber Gegner zu neuen Kämpfen heraus. Sein Vater muss ihn ermahnen, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Daraufhin gründet Lee, der in San Francisco auf sich allein gestellt ist, einen eigenen Kampfsport-Club. Bei Konkurrenz-Kämpfen in Long Beach zeichnet sich Lee durch unglaubliche Leistungen aus, die vom Hollywood-Talent-Jäger George registriert werden. Damit beginnt Lee's Filmkarriere. Durch die Empfehlung von George kommt Lee nach Hollywood. Der Start gestaltet sich dort aufgrund seiner Nationalität jedoch sehr schwierig. Das endlose Warten macht ihn traurig. George ermuntert ihn, in Filmen zu kämpfen, und macht ihn dadurch über Nacht zum Superstar. Seine Filme füllen die Kinokassen und sein Erfolg war nicht mehr aufzuhalten. Lee wird zur internationalen Berühmtheit. Filmproduzenten stehen Schlange, um mit ihm drehen zu können. Für viele Menschen, die Kampfsportarten ausüben, wird er zum Idol und auch nach seinem Tod bleibt er die Nummer 1 der fernöstlichen Kampfkunst."
languages u
 • ["en","zh"]
 • ["zh","de","en"]
May 30, 2018
images u
 • {"poster":{"file_path":"/1wWvugdSMtXVVVstyvxs3Oax19I.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/1wWvugdSMtXVVVstyvxs3Oax19I.jpg","iso_639_1":"hu"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/1wWvugdSMtXVVVstyvxs3Oax19I.jpg"}}
March 1, 2018
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5a97981c0e0a26015000b081","department":"Writing","job":"Writer","person_id":1084429,"season_id":16009}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5a979815c3a368613d00b645","department":"Writing","job":"Writer","person_id":1132714,"season_id":16009}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5a97980e92514128aa00b2dc","department":"Directing","job":"Director","person_id":1132713,"season_id":16009}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bruce Lee","credit_id":"5a9797ee0e0a26015f00c1fa","order":1,"person_id":1173223,"season_id":16009}
en-US
name a
 • "The Legend of Bruce Lee"
type u
 • "Documentary"
 • "Scripted"
en-US
overview u
 • "The Legend of Bruce Lee is a Chinese biographic television series based on the life story of martial artist and actor Bruce Lee. The 50 episodes long series was produced and broadcast by CCTV and had been aired since 12 October 2008. It starred Hong Kong actor Danny Chan as Bruce Lee and American actress Michelle Lang as Lee's wife Linda Lee Cadwell. The production period spanned nine months, with filming taking place in China, Hong Kong, Macau, the United States, Italy and Thailand, with a budget of 50 million yuan.\n\nLee's daughter, Shannon Lee was credited as the executive producer. Other martial artists such as Mark Dacascos, Ray Park, Gary Daniels, Ernest Miller and Michael Jai White are also featured in the series as well, playing the roles of familiars throughout Bruce Lee's life and career.\n\nThe Legend of Bruce Lee has seen increasing viewership since its debut in 2008. The first 14 episodes broke China's former record held by Chuang Guan Dong. According to the CSM survey held on 26th October 2008, the first 30 episodes of the series received viewership ratings above 10.35%. The finale episode attained a viewership rating of 14.87%; breaking CCTV's all-time high record set in 2003."
 • "The story of the legendary martial arts icon Bruce Lee following him from Hong Kong to America and back again, leading up to his tragic death at the age of 32."
en-US
homepage d
 • "http://cctv.cntv.cn/lm/Telenovela/La_Leyenda_de_Bruce_Lee/"
alternative_titles a
 • {"title":"李小龙传奇","iso_3166_1":"CN"}
original_name u
 • "李小龙传奇"
 • "李小龍傳奇"
original_name u
 • "Li Xiao Long chuan qi"
 • "李小龙传奇"
alternative_titles d
 • {"title":"The Legend of Bruce Lee","iso_3166_1":"US"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page