164 Changes

November 23, 2020
season u
 • {"season_id":1529,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":1532,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":1531,"season_number":1}
overview u
 • "New York 911 (911 étant le numéro des secours aux États-Unis) relate la vie quotidienne des pompiers, secouristes et policiers de la brigade 55 de la ville de New York travaillant entre 15 heures et 23 heures"
 • "New York 911 relate la vie quotidienne des pompiers, secouristes et policiers de la brigade 55 de la ville de New York travaillant entre 15 heures et 23 heures"
tagline a
 • null
November 14, 2020
season u
 • {"season_id":1530,"season_number":6}
October 24, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"police officer","id":15090}
plot_keywords a
 • {"name":"rescue","id":10084}
October 7, 2020
alternative_titles d
 • {"title":"משמרת שלישית","type":"","iso_3166_1":"US"}
alternative_titles d
 • {"title":"Turno de Guardia","type":"","iso_3166_1":"ES"}
alternative_titles d
 • {"title":"New York 911","type":"","iso_3166_1":"FR"}
alternative_titles d
 • {"title":"Squadra Emergenza","type":"italian registered title","iso_3166_1":"IT"}
August 24, 2020
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Zambrano","credit_id":"52537ec519c29579401bcf1c","order":11,"person_id":17836,"season_id":1531}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Zambrano","credit_id":"52537ec519c29579401bcf1c","order":11,"person_id":17836,"season_id":1532}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Zambrano","credit_id":"52537ec519c29579401bcf1c","order":11,"person_id":17836,"season_id":1529}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Zambrano","credit_id":"52537ec519c29579401bcf1c","order":11,"person_id":17836,"season_id":1528}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kim Zambrano","credit_id":"52537ec519c29579401bcf1c","order":10,"person_id":17836,"season_id":1533}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Doc Parker","credit_id":"52537ec519c29579401bcef6","order":10,"person_id":87118,"season_id":1528}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Doc Parker","credit_id":"52537ec519c29579401bcef6","order":10,"person_id":87118,"season_id":1529}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Doc Parker","credit_id":"52537ec519c29579401bcef6","order":10,"person_id":87118,"season_id":1532}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Doc Parker","credit_id":"52537ec519c29579401bcef6","order":9,"person_id":87118,"season_id":1531}
season u
 • {"season_id":1530,"season_number":6}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Maurice Boscorelli","credit_id":"52537f8f19c29579401c062e","person_id":81373,"season_id":1527,"order":0}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ty Davis Jr.","credit_id":"52537f8f19c29579401c0662","person_id":102775,"season_id":1527,"order":1}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Carlos Nieto","credit_id":"52537f9019c29579401c069c","person_id":171522,"season_id":1527,"order":2}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"John Sullivan","credit_id":"52537f9019c29579401c06d0","person_id":33658,"season_id":1527,"order":3}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Faith Yokas","credit_id":"52537f9019c29579401c0704","person_id":150972,"season_id":1527,"order":4}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jimmy Doherty","credit_id":"52537f9019c29579401c0744","person_id":55541,"season_id":1527,"order":7}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bobby Caffey","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","person_id":21127,"season_id":1527,"order":11}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1527,"order":13}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1531,"order":13}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1532,"order":13}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1529,"order":13}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1528,"order":13}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c07c4","person_id":40039,"season_id":1533,"order":13}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c0704","order":4,"person_id":150972,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Faith Yokas","credit_id":"52537f9019c29579401c0704","order":4,"person_id":150972,"season_id":1530}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","order":11,"person_id":21127,"season_id":1532}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bobby Caffey","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","order":11,"person_id":21127,"season_id":1532}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","person_id":21127,"season_id":1529,"order":11}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","person_id":21127,"season_id":1528,"order":11}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","person_id":21127,"season_id":1533,"order":11}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c078a","person_id":21127,"season_id":1530,"order":11}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jimmy Doherty","credit_id":"52537f9019c29579401c0744","person_id":55541,"season_id":1530,"order":7}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c069c","order":2,"person_id":171522,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Carlos Nieto","credit_id":"52537f9019c29579401c069c","order":2,"person_id":171522,"season_id":1530}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Maurice \"Bosco\" Boscorelli","credit_id":"52537f8f19c29579401c062e","order":0,"person_id":81373,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Maurice Boscorelli","credit_id":"52537f8f19c29579401c062e","order":0,"person_id":81373,"season_id":1530}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f9019c29579401c06d0","order":3,"person_id":33658,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"John Sullivan","credit_id":"52537f9019c29579401c06d0","order":3,"person_id":33658,"season_id":1530}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f8f19c29579401c0662","order":1,"person_id":102775,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Ty Davis Jr.","credit_id":"52537f8f19c29579401c0662","order":1,"person_id":102775,"season_id":1530}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52537f8f19c29579401c062e","order":0,"person_id":81373,"season_id":1530}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Maurice \"Bosco\" Boscorelli","credit_id":"52537f8f19c29579401c062e","order":0,"person_id":81373,"season_id":1530}
August 2, 2020
season u
 • {"season_id":1533,"season_number":5}
July 29, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Turno de Guardia","type":"","iso_3166_1":"ES"}
June 30, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/iaXQvgFAUInUPAGZeBcoaSEsFHT.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/iaXQvgFAUInUPAGZeBcoaSEsFHT.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/5LjSFKe8yRR1tDtNM6ln8tkJQpO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/5LjSFKe8yRR1tDtNM6ln8tkJQpO.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/h5B2sBLU94D0O6izPZkYpVDC5jO.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/h5B2sBLU94D0O6izPZkYpVDC5jO.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/gaRWTfWIHPCw4Mfn2YJuop54Qic.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/gaRWTfWIHPCw4Mfn2YJuop54Qic.jpg","iso_639_1":"en"}}
May 21, 2020
overview u
 • "От 3 часа следобед до късно през нощта те се борят с престъпността, спасяват живот и мамят смъртта – разбира се, ако имат късмет. Тези герои се познават помежду си много добре, тъй като работят рамо до рамо в тежките градски условия.\n\nСериалът е създаден от многократните носители на награди Джон Уелс (\"Спешно отделение\", \"Западното крило\") и изпълнителния продуцент Кристофър Чулак (\"Спешно отделение\")."
 • "От 3 часа следобед до късно през нощта те се борят с престъпността, спасяват живот и мамят смъртта – разбира се, ако имат късмет. Тези герои се познават помежду си много добре, тъй като работят рамо до рамо в тежките градски условия."
tagline a
 • null
April 7, 2020
es-ES
name u
 • "Turno de Guardia"
 • "Turno de guardia"
es-ES
tagline a
 • null
March 23, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/u4JsCUCGpMOd78zuPRFZPoSND8Q.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/ogfTkLKXuW8Kr3rpXnQ7nDAPvxp.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zFcEsN1XFZjoVoSQWudrN25cfIN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/a8pAPKGlIIf3625zDFCoq20tbBJ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/vIi2UusCSOtf52Kvjd1W4XHsPYQ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/8rWkz4kmZeq8w74wFnfShPws6c2.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/qtDr6fea1iurZihSeh7qVwsPWqT.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/95hsytuVcQZKdI1ZCOM2EKDfJe8.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wMeRWUG364CONQEMMuPrh6ccWuN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/bOQ9rjTadALki09vgHUXFIJGdhn.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/qiCfVsq3cCjNz7QhF9MYjujENA5.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/gaRWTfWIHPCw4Mfn2YJuop54Qic.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/iaXQvgFAUInUPAGZeBcoaSEsFHT.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/5LjSFKe8yRR1tDtNM6ln8tkJQpO.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/h5B2sBLU94D0O6izPZkYpVDC5jO.jpg"}}
March 22, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/ui4DH2shLYj2Rg0ULGGvfgafx1A.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/jtkFSikD3HisE5HM1nxMikAo1Ty.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/7JXfJhFIDUWHsB4eoNCCJhr18NM.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/nYGaczst6fWAnoJRjcFiQvgTBJK.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/fIQXRva0KXbEiPUO7AHa9RDvsJU.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/4klozeEwK1fhJ3lMust4dLuWKeL.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/pzALxJSjC1ZL7b12VpK4sAyCgZl.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/iT56l3mQoOOoG1AVRz6fclDGcFJ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/3oPTqWasOu4OAXKYAz3hDsBu91A.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/77PLMazefkd0a8s8doWcz9akP9T.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/bgjwnfHyJZVk7ym5OAMRM7ZOvwx.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/wJ6EPw6E1ZMDHLWqIW89P8mZHxP.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/bSWg0o19YyBGtUGRlUHYqphNA85.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/jHjSgqAz0Nd4MnOtR7iUgSdvIji.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/2UWr3RszXi2z58b6EKsPswCJzDA.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/pkwAXCZkEvMltTziy8bu1PM1DfW.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/Oeh0Y1bG2AEidkX8dPfB0RPibZ.jpg"}}
February 23, 2020
season u
 • {"season_id":1532,"season_number":2}
January 10, 2020
season u
 • {"season_id":1528,"season_number":4}
December 29, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"firefighter","id":192094}
plot_keywords d
 • {"name":"firemen","id":2733}
June 11, 2019
pl-PL
overview a
 • "Dla nich to zawsze sprawa życia i śmierci... Zespół Brygady ratunkowej pojawia się tam, gdzie ważą się ludzkie losy i dokonuje cudów, by ocalić ofiary nieszczęśliwych wypadków. Heroicznie odważni na służbie strażacy, policjanci i medycy, w życiu prywatnym nie zawsze potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Poznaj perypetie członków najsłynniejszej Brygady ratunkowej - niosących pomoc poszkodowanym i borykających się z problemami dnia codziennego."
pl-PL
name a
 • "Brygada ratunkowa"
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • "pl-PL"
February 7, 2019
episode_run_time u
 • [60]
 • [44]
December 13, 2018
season u
 • {"season_id":1532,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":1529,"season_number":3}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Have a few minutes to participate in a survey? We're interested to hear what you think about TMDb.

Complete Survey No thanks

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login