Season Cast 27

 1. Norio Wakamoto
 2. Kouichi Sakaguchi
 3. Katsuyuki Konishi
 4. Hiroyuki Yoshino
 5. Kenji Hamada
 6. Yumiko Kobayashi
 7. Mayumi Yamaguchi
 8. Junko Minagawa
 9. Saeko Chiba
 10. Satsuki Yukino
 11. Daisuke Kishio
 12. Saki Nakajima
 13. Yuka Imai
 14. Hiroki Yasumoto
 15. Kenichi Suzumura
 16. Naoki Tatsuta
 17. Showtaro Morikubo
 18. Jun Fukuyama
 19. Saori Ito

  Electra (voice) (65 Episodes)

 20. Yoshimitsu Shimoyama
 21. Hidetoshi Nakamura
 22. Mihoko Abukawa

  Olf (voice) (65 Episodes)

Show More

Season Crew 98

Directing

 1. Yoko Kojo

  Continuity (65 Episodes)

 2. Waruo Suzuki

  Director (65 Episodes)

 3. Aya Kanou

  Continuity (65 Episodes)

 4. Makoto Sokuza

  Continuity (65 Episodes)

Editing

 1. Takeshi Seyama

  Editor (65 Episodes)

Visual Effects

 1. Yongi Ri

  Animation (65 Episodes)

 2. Shoko Kushibiki

  Animation (65 Episodes)

 3. Tomohito Hirose

  Animation (65 Episodes)

 4. Shunsuke Kanou

  Animation (65 Episodes)

 5. Sen Ri

  Animation (65 Episodes)

 6. Hiroaki Kudou

  3D Animator (65 Episodes)

 7. Motonao Komiya

  Animation (65 Episodes)

 8. Tsukasa Ohira

  Animation (65 Episodes)

 9. Kazuki Anzai

  Animation (65 Episodes)

 10. Yumiko Hara

  Yumiko Hara

  Key Animation (65 Episodes)

 11. Teyon Kim

  Animation (65 Episodes)

 12. Kyoko Niimura

  Animation (65 Episodes)

 13. Kazuyuki Ueda

  Animation (65 Episodes)

 14. Dongon Kim

  Animation (65 Episodes)

 15. Takashi Sudo

  3D Animator (65 Episodes)

 16. Keiko Horise

  Animation (65 Episodes)

 17. Quanmo Paku

  Animation (65 Episodes)

 18. Ranyon Kim

  Animation (65 Episodes)

 19. Masato Ohta

  Key Animation (65 Episodes)

 20. Yasuo Muramatsu
 21. Jonyoru Chon

  Animation (65 Episodes)

 22. Makoto Sakaguchi

  Animation (65 Episodes)

 23. Makiko Doi

  Color Designer (65 Episodes)

 24. Yuko Ueda

  Color Designer (65 Episodes)

 25. Tomomi Umemura

  Animation (65 Episodes)

 26. Hyonfa O

  Animation (65 Episodes)

 27. Tomomi Ikeda

  Key Animation (65 Episodes)

 28. Kazuo Hasegawa
 29. Mami Endo

  Key Animation (65 Episodes)

 30. Seiya Numata

  Key Animation (65 Episodes)

Writing

Show

Episodes 65

October 21, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

Crew 0

Directed by: No director has been added.

Written by: No writer has been added.

Guest Stars 0 Full Cast & Crew

No guest stars have been added.

Episode Images 0 View All Episode Images

No episode images have been added.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

October 28, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

November 4, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

November 11, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

November 18, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

November 25, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 2, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 9, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 16, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 23, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 30, 2002

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 6, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 13, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 20, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 27, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

16
0.0

Yes, Master

February 3, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

February 10, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

18
0.0

Cable Guy

February 17, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

February 24, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

March 3, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

March 10, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

22
0.0

Just Duel It

March 17, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

March 24, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

March 31, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 7, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 14, 2003

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

March 26, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 2, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 9, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

30
0.0

Enemy, Mine

April 16, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 23, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

April 30, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

May 21, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

35
0.0

Duel or Alive

May 28, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

June 4, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

June 11, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

June 18, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

39
0.0

All Natural

August 12, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

September 24, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

October 8, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

October 10, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

43
0.0

Desert Storm

October 15, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

44
0.0

Wonderfalls

October 29, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

November 5, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 3, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 10, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

December 17, 2005

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 7, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 14, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 21, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

January 28, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

53
0.0

Showdown!

February 4, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

54
0.0

Babytalk

February 11, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

55
0.0

Fourscore

February 18, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

56
0.0

Frotime

February 25, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

57
0.0

Duelusional

March 4, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

58
0.0

Duel-ercise

March 11, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

59
0.0

Triple-Threat

April 29, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

60
0.0

Surprise!

May 6, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

61
0.0

Cheatery

May 13, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

62
0.0

Makeover

May 20, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

63
0.0

Switcharoo

May 27, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

64
0.0

Creeptastic

June 10, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

June 17, 2006

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Back to top

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page