7 Changes

January 15, 2014
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/88ykp4LG9Ql4wcdRPTBR8ODkXkM.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/88ykp4LG9Ql4wcdRPTBR8ODkXkM.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cJDjhLMnNg4CgNnsuznyFN0DpuP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cJDjhLMnNg4CgNnsuznyFN0DpuP.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uNjd9WZCwNDvw8pkbMLEbA7DBme.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uNjd9WZCwNDvw8pkbMLEbA7DBme.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pVxItdJNtJn4sGQQuT3RQEuV5Q7.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pVxItdJNtJn4sGQQuT3RQEuV5Q7.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
overview a
 • В Еврика се разказва за таен град населен с най-добрите умове в Америка. След краят на Втората световна война в Америка разбират, че науката и технологиите ще играят решаваща роля в бъдеще. С помощта на Алберт Айнщайн и други доверени съветници, тогавашният президент Хари Труман създава "Eureka". Градът никога не се появява на картата и е неизвестен на обществеността.Еврика крие в себе си мистериозни тайни. Правителството постепенно премества гении от целият свят, заедно със семействата им в него, където нововъведение и хаос живеят ръка за ръка. Американският шериф Джак Картър случайно попада в това градче, след като претърпява лека автомобилна катастрофа и се налага ремонт на колата му, за да може да продължи пътя си…
name a
 • Еврика
translations a
 • bg

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page