62 Changes

May 17, 2020
overview u
 • "Тя не може да избяга! Тя не може да се скрие! Кристина Апългейт /позната ни от сериала ”Женени с деца”/ е самотна майка и сервитьорка с твърде много мъже в живота си. Където и да отиде, синът, двамата й безпомощни братя и вечно недоволният й баща ще се появят, рано или късно - в тази невероятно смешна."
 • "Тя не може да избяга! Тя не може да се скрие! Тя е самотна майка и сервитьорка с твърде много мъже в живота си. Където и да отиде, синът, двамата й безпомощни братя и вечно недоволният й баща ще се появят, рано или късно - в тази невероятно смешна."
tagline a
 • null
allow_new_seasons u
 • true
May 5, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/v5v07vnQ5ZquLSYLqaBmHwq5g99.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/xIXHkUGtWsBIXgHiZwR4sr7YIQ.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/rRcc0jCpvWE3LbA5MTffClPl9Nj.jpg"}}
March 1, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/75sFzb5EoLouTiCvFaGDd9deCzv.jpg"}}
February 20, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/n5QHIWMfR92n9tJqa72GGj1TtCV.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/8gtqvzFdkTPeduNjnKfLyIBSBPc.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xSJFMcBPNCrbilvCQ5wsuegLJPW.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/sWeQo1EhI1QojNynPrLvmFF54WC.jpg"}}
May 27, 2017
overview a
 • "Тя не може да избяга! Тя не може да се скрие! Кристина Апългейт /позната ни от сериала ”Женени с деца”/ е самотна майка и сервитьорка с твърде много мъже в живота си. Където и да отиде, синът, двамата й безпомощни братя и вечно недоволният й баща ще се появят, рано или късно - в тази невероятно смешна."
name a
 • "Джеси"
translations a
 • "bg-BG"
October 18, 2016
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/75sFzb5EoLouTiCvFaGDd9deCzv.jpg"}}
en-US
overview u
 • "Jesse is an American sitcom which ran on NBC from September 1998 to May 2000. The show was created by Ira Ungerleider. It aired on Trouble in the UK."
 • "Jesse Warner is a 26-year-old single mother juggling between her job, her dreams and her family responsibilities."
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c3239251415a7a00d9e9","department":"Production","job":"Co-Producer","person_id":1231150,"season_id":13621}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d218","department":"Production","job":"Producer","person_id":1231150,"season_id":13621}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d218","department":"Production","job":"Producer","person_id":1231150,"season_id":13622}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c2fe9251415ab000e89d","department":"Production","job":"Producer","person_id":1655089,"season_id":13621}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c2e5c3a3684ee500e2d4","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":1226560,"season_id":13621}
production_companies a
 • {"id":1957,"name":"Warner Bros. Television"}
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5806c1d49251415a7a00d8d5","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":1216352}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1ec","department":"Production","job":"Producer","person_id":1216352,"season_id":13621}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1ec","department":"Production","job":"Producer","person_id":1216352,"season_id":13622}
crew u
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c1adc3a3684c7400cdb7","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":163461,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5806c1adc3a3684c7400cdb7","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":163461}
crew u
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c1bcc3a3684e0600e45d","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":1218971,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5806c1bcc3a3684e0600e45d","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":1218971}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c1bcc3a3684e0600e45d","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":1218971,"season_id":13622}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d202","department":"Production","job":"Producer","person_id":1218971,"season_id":13621}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d202","department":"Production","job":"Producer","person_id":1218971,"season_id":13622}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5806c1adc3a3684c7400cdb7","department":"Production","job":"Executive Producer","person_id":163461,"season_id":13622}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1d6","department":"Production","job":"Producer","person_id":163461,"season_id":13621}
crew d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1d6","department":"Production","job":"Producer","person_id":163461,"season_id":13622}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kurt Bemis","credit_id":"5806c128c3a3684c7400cd4c","order":10,"person_id":157405,"season_id":13622}
created_by a
 • {"person_id":1226560}
production_companies a
 • {"id":31810,"name":"Bright/Kauffman/Crane Productions"}
production_countries a
 • "US"
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1a6","person_id":97604,"season_id":13621}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1a6","order":8,"person_id":97604,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Dr. Danny Kozak","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1a6","order":8,"person_id":97604,"season_id":13622}
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d0e0","person_id":10477,"season_id":13622}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d0e0","order":0,"person_id":10477,"season_id":13621}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"John Warner, Sr.","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d0e0","order":0,"person_id":10477,"season_id":13621}
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d138","person_id":97600,"season_id":13622}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d138","order":4,"person_id":97600,"season_id":13621}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Darren Warner","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d138","order":4,"person_id":97600,"season_id":13621}
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d122","person_id":1219214,"season_id":13622}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d122","order":3,"person_id":1219214,"season_id":13621}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"John Warner, Jr.","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d122","order":3,"person_id":1219214,"season_id":13621}
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1bc","person_id":157405,"season_id":13621}
season_regular d
 • {"credit_id":"57926684c3a368286d000bb0","person_id":157405,"season_id":13621}
season_regular d
 • {"credit_id":"57926684c3a368286d000bb0","person_id":157405,"season_id":13622}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Kurt Bemis/Nurse Kurt","credit_id":"57926684c3a368286d000bb0","order":500,"person_id":157405}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kurt Bemis/Nurse Kurt","credit_id":"57926684c3a368286d000bb0","order":500,"person_id":157405,"season_id":13622}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d190","order":7,"person_id":1224912,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Carrie","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d190","order":7,"person_id":1224912}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d0f6","order":1,"person_id":1229915,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Linda","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d0f6","order":1,"person_id":1229915}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d17a","order":6,"person_id":27564,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Little John Warner","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d17a","order":6,"person_id":27564}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d14e","order":5,"person_id":66252,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Diego Vasquez","credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d14e","order":5,"person_id":66252}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d10c","order":2,"person_id":18979,"season_id":13622}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Jesse Warner","credit_id":"52576e3c760ee36aaa43d10c","order":2,"person_id":18979}
July 22, 2016
season_regular d
 • {"credit_id":"52576e3d760ee36aaa43d1bc","person_id":157405,"season_id":13622}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Kurt Bemis/Nurse Kurt","credit_id":"57926684c3a368286d000bb0","order":11,"person_id":157405}
April 4, 2016
season u
 • {"season_id":13621,"season_number":1}
June 15, 2015
images u
 • {"poster":{"file_path":"/n5QHIWMfR92n9tJqa72GGj1TtCV.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/n5QHIWMfR92n9tJqa72GGj1TtCV.jpg","iso_639_1":"en"}}
plot_keywords a
 • {"name":"single mother","id":14768}
plot_keywords a
 • {"name":"sitcom","id":193171}
plot_keywords a
 • {"name":"bar","id":1010}
genres a
 • {"name":"Comedy","id":35}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login