137 Changes

May 14, 2019
season u
 • {"season_id"=>124278, "season_number"=>14}
season u
 • {"season_id"=>98060, "season_number"=>13}
season c
 • {"season_id"=>124278, "season_number"=>14}
May 5, 2019
season u
 • {"season_id"=>73809, "season_number"=>10}
February 2, 2019
season u
 • {"season_id"=>51751, "season_number"=>8}
September 18, 2018
imdb_id a
 • tt0461004
January 17, 2018
season u
 • {"season_id"=>51755, "season_number"=>1}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>98060}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>98060}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>98060}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>88440}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>88440}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>88440}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>73810}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>73810}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>73810}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>73809}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>73809}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>73809}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>65051}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>65051}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>65051}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51751}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51751}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51751}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51754}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51754}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51754}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51749}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51749}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51749}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51748}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51748}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51748}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51753}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51753}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51753}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51752}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51752}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51752}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51750}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51750}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "person_id"=>218795, "season_id"=>51750}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "person_id"=>932671, "season_id"=>51755}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Schubi", "credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "order"=>500, "person_id"=>932671}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Schubi", "credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "order"=>500, "person_id"=>932671, "season_id"=>51755}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "person_id"=>1286400, "season_id"=>51755}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Elisabeth Wiedner", "credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "order"=>500, "person_id"=>1286400}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Elisabeth Wiedner", "credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "order"=>500, "person_id"=>1286400, "season_id"=>51755}
season_regular u
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Major Christian Hennig", "credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "order"=>8, "person_id"=>218795}
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Major Christian Hennig", "credit_id"=>"5526c35092514176780004e2", "order"=>8, "person_id"=>218795, "season_id"=>51755}
season_regular d
 • {"credit_id"=>"5918c45bc3a368426904d9c0", "person_id"=>1329172, "season_id"=>51755}
season u
 • {"season_id"=>98060, "season_number"=>13}
season u
 • {"season_id"=>88440, "season_number"=>12}
season c
 • {"season_id"=>98060, "season_number"=>13}
status u
 • Ended
 • Returning Series
May 27, 2017
overview a
 • Любителите на екшън сериалите ще могат да се вживеят в ролята на специалисти от криминален отряд „Дунав”, който има задачата да охранява реката от областта в близост до границата със Словакия през централната част на Виена, та чак до гъстите блата.
 • В автентични и реалистични случаи този екип прави всичко възможно да се бори с престъпността по вода, земя и въздух. Начело на този екип са готин и даровит аналитик – бивш агент на Европол с остър като бръснач ум и неговата партньорка – самотна майка, специалист в антитерористичните задачи, чиято уникална интуиция се допълва чудесно от перфектните й качества като стрелец. Към тях се присъединяват секси блондинка, която с лекота работи под прикритие благодарение на външния си вид, и енергичен млад новобранец, който най-много от всичко обича мисии с много физическо натоварване. На всички тях - изправени пред отвличания, трафик на хора и убийства, - екшънът никога не липсва.
 • Вижте града на Моцарт, Фройд и Хабсбургите от нова и непозната гледна точка!
name a
 • Криминален отряд Дунав
translations a
 • bg-BG
May 16, 2017
season u
 • {"season_id"=>88440, "season_number"=>12}
season c
 • {"season_id"=>88440, "season_number"=>12}
season u
 • {"season_id"=>73810, "season_number"=>11}
season u
 • {"season_id"=>73809, "season_number"=>10}
May 15, 2017
season u
 • {"season_id"=>65051, "season_number"=>9}
season u
 • {"season_id"=>51751, "season_number"=>8}
season u
 • {"season_id"=>51751, "season_number"=>8}
season u
 • {"season_id"=>51754, "season_number"=>7}
season u
 • {"season_id"=>51749, "season_number"=>6}
season u
 • {"season_id"=>51748, "season_number"=>5}
season u
 • {"season_id"=>51753, "season_number"=>4}
season u
 • {"season_id"=>51752, "season_number"=>3}
season u
 • {"season_id"=>51750, "season_number"=>2}
May 14, 2017
season u
 • {"season_id"=>51755, "season_number"=>1}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Schubi", "credit_id"=>"5918c46fc3a3683a930478d0", "order"=>12, "person_id"=>932671}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>false, "character"=>"Dr. Andrea Meindl", "credit_id"=>"5918c45bc3a368426904d9c0", "order"=>11, "person_id"=>1329172, "season_id"=>51755}
season_regular a
 • {"add_to_every_season"=>true, "character"=>"Elisabeth Wiedner", "credit_id"=>"5918c449c3a3683fb6045d55", "order"=>10, "person_id"=>1286400}
network a
 • {"name"=>"ZDF", "id"=>31}
production_countries a
 • AT
February 15, 2016
name a
 • Криминальный кроссворд: Дунай
translations a
 • ru
February 7, 2016
status u
 • Returning Series
 • Ended
January 13, 2016
season u
 • {"season_id"=>73810, "season_number"=>11}
season u
 • {"season_id"=>73809, "season_number"=>10}
season c
 • {"season_id"=>73810, "season_number"=>11}
season c
 • {"season_id"=>73809, "season_number"=>10}
July 17, 2015
alternative_titles d
 • {"title"=>"SOKO Wien", "iso_3166_1"=>"DE"}
July 16, 2015
season u
 • {"season_id"=>65051, "season_number"=>9}
season u
 • {"season_id"=>51751, "season_number"=>8}
season u
 • {"season_id"=>51754, "season_number"=>7}
season u
 • {"season_id"=>51749, "season_number"=>6}
season u
 • {"season_id"=>51748, "season_number"=>5}
season u
 • {"season_id"=>51753, "season_number"=>4}
season u
 • {"season_id"=>51752, "season_number"=>3}
season u
 • {"season_id"=>51750, "season_number"=>2}
season u
 • {"season_id"=>51755, "season_number"=>1}
April 9, 2015
season u
 • {"season_id"=>65051, "season_number"=>9}
season u
 • {"season_id"=>51751, "season_number"=>8}
season u
 • {"season_id"=>51754, "season_number"=>7}
season u
 • {"season_id"=>51749, "season_number"=>6}
season u
 • {"season_id"=>51748, "season_number"=>5}
season u
 • {"season_id"=>51753, "season_number"=>4}
season u
 • {"season_id"=>51752, "season_number"=>3}
season u
 • {"season_id"=>51750, "season_number"=>2}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page