4 Changes

October 21, 2017
season u
  • {"season_id"=>88220, "season_number"=>3}
September 23, 2017
overview a
  • Може да й липсват преследванията с коли, престрелките и тръпката от ареста на издирвани убийци, но дори да не го признава, инспектор Софи Хаас свиква с живота в провинцията и дори е склонна да се съгласи, че разрешаването на дребни престъпления и залавянето на неизвестни убийци си има своите предимства. Не е тайна, че в покрайнините на цивилизацията живеят достатъчно "необикновени" образи, които създават работа на Софи и екипа й: орнитолог, заподозрян в убийството на свой ученик; астматичен пласьор на хашиш, който е твърде срамежлив, за да стане едра риба; пренебрегвана съпруга, която се опитва да стресне мъжа си, но по грешка го убива... Докато Софи управлява полицейския екип от трима души с твърда ръка, помощниците й - охраненият и уравновесен полицай Дитмар Шафер и напористата и амбициозна полицай Барбел Шмид, все още не могат да разберат шефката си. Но какво пък, самата тя също не се разбира.
name a
  • Престъпна природа
translations a
  • bg-BG

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page