101 Changes

February 7, 2021
overview u
 • "전편인 사조영웅전에서 사망한 양강의 아들 양과(楊過)가 아버지의 죽음을 둘러싼 은원을 알아가고, 사회적 관습을 뛰어넘는 스승 소용녀(小龍女)와의 사랑을 이루기 위해 투쟁하는 것이 작품의 주내용이다."
 • "신조협려 2006년판. 전편인 사조영웅전에서 사망한 양강의 아들 양과(楊過)가 아버지의 죽음을 둘러싼 은원을 알아가고, 사회적 관습을 뛰어넘는 스승 소용녀(小龍女)와의 사랑을 이루기 위해 투쟁하는 것이 작품의 주내용이다."
tagline a
 • null
November 23, 2020
overview a
 • " 南宋末年,赤練仙子李莫愁在江南一帶找昔日戀人陸展元尋仇。大俠郭靖與妻子黃蓉在幫忙救助陸展元一家時,發現了乞丐少年楊過是其結拜兄弟楊康之子,於是帶他回到桃花島並送到了全真教學藝。成年後的楊過在全真教中受盡欺辱,幸虧得到了古墓派傳人小龍女的搭救,從此以後楊過便拜在小龍女門下,並與她開展了一段曠世絕戀。與此同時,郭靖的兩個女兒郭芙與郭襄都陰差陽錯的喜歡上了楊過,但卻給楊過帶來了不同的命運。與此同時蒙古大軍對南宋山河虎視眈眈,楊過面對國仇家恨以及兒女情仇,終於從浪蕩少年變成了一代神鵰大俠,苦等16年後與小龍女也最終修成正果。"
name a
 • "神鵰俠侶"
tagline a
 • null
October 20, 2020
season u
 • {"season_id":11458,"season_number":1}
July 13, 2020
vi-VN
name u
 • "Thần Điêu Đại Hiệp (2006)"
 • "Thần Điêu Đại Hiệp"
April 30, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/v51sRNsLfxaKjMQ7WmeaGjhON6L.jpg","iso_639_1":"zh"}}
 • {"poster":{"file_path":"/v51sRNsLfxaKjMQ7WmeaGjhON6L.jpg","iso_639_1":"en"}}
original_name u
 • "神雕侠侣"
 • "Shen diao xia lu"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xVgludqgQMAHKD6aViVW4yHVI1k.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xVgludqgQMAHKD6aViVW4yHVI1k.jpg","iso_639_1":"zh"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xVgludqgQMAHKD6aViVW4yHVI1k.jpg"}}
name u
 • "Thần Điêu Đại Hiệp (2003)"
 • "Thần Điêu Đại Hiệp (2006)"
alternative_titles a
 • {"title":"Thần Điêu Đại Hiệp","type":"","iso_3166_1":"VN"}
April 28, 2020
overview a
 • "Thần điêu hiệp lữ là phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung, còn có tên khác là Thần Điêu đại hiệp. Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống.\n\nCâu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường."
name a
 • "Thần Điêu Đại Hiệp (2003)"
translations a
 • "vi-VN"
April 10, 2020
zh
images u
 • {"poster":{"file_path":"/vrqnAJ4XdPG3WFQaQxjDJzx6YZ5.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/vrqnAJ4XdPG3WFQaQxjDJzx6YZ5.jpg","iso_639_1":"zh"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/vrqnAJ4XdPG3WFQaQxjDJzx6YZ5.jpg"}}
zh
images u
 • {"poster":{"file_path":"/v51sRNsLfxaKjMQ7WmeaGjhON6L.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/v51sRNsLfxaKjMQ7WmeaGjhON6L.jpg","iso_639_1":"zh"}}
zh
images u
 • {"poster":{"file_path":"/pmlv4z9tYnZrVlGKM5VohG7o7E4.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/pmlv4z9tYnZrVlGKM5VohG7o7E4.jpg","iso_639_1":"zh"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sd9m3cFqrfc6QKyBPQLus8BH1Qi.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/sd9m3cFqrfc6QKyBPQLus8BH1Qi.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/5dKYGWgCuhl1A0FlBiTRhOEwLGn.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/5dKYGWgCuhl1A0FlBiTRhOEwLGn.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tRjsILL32uxBs8wwlc3YYEHHr8X.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tRjsILL32uxBs8wwlc3YYEHHr8X.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/Usem0O9Su4N57Jk6TKqYffK8Ye.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/Usem0O9Su4N57Jk6TKqYffK8Ye.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/jioCkBzzsHmA31ikOtLdRl9L1K5.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/jioCkBzzsHmA31ikOtLdRl9L1K5.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/zZYhsbRJpqjI6xd1sln42uyjQNa.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/zZYhsbRJpqjI6xd1sln42uyjQNa.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mE83FkLXJdOM7hbpaKtzAIg4VnX.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mE83FkLXJdOM7hbpaKtzAIg4VnX.jpg","iso_639_1":"ja"}}
ja
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bG1wSaxiF4VjfGWDXk2vgVet9SV.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bG1wSaxiF4VjfGWDXk2vgVet9SV.jpg","iso_639_1":"ja"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bG1wSaxiF4VjfGWDXk2vgVet9SV.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/zZYhsbRJpqjI6xd1sln42uyjQNa.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mE83FkLXJdOM7hbpaKtzAIg4VnX.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/tRjsILL32uxBs8wwlc3YYEHHr8X.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/Usem0O9Su4N57Jk6TKqYffK8Ye.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/jioCkBzzsHmA31ikOtLdRl9L1K5.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/5dKYGWgCuhl1A0FlBiTRhOEwLGn.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/sd9m3cFqrfc6QKyBPQLus8BH1Qi.jpg"}}
created_by d
 • {"person_id":572043}
created_by d
 • {"person_id":122503}
created_by d
 • {"person_id":109434}
production_countries a
 • "CN"
alternative_titles a
 • {"title":"The Return of the Condor Heroes","type":"","iso_3166_1":"US"}
zh-CN
tagline a
 • "问世间。情是何物"
allow_new_seasons u
 • true
created_by a
 • {"person_id":572043}
created_by a
 • {"person_id":122503}
created_by a
 • {"person_id":109434}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/pmlv4z9tYnZrVlGKM5VohG7o7E4.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/v51sRNsLfxaKjMQ7WmeaGjhON6L.jpg"}}
February 20, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ujU4EVbGkUdCVvLvwmZvr70Rr2t.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/u65lZ2KzfXwNXnUX5urVb6DNi9E.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/1DmP28Hhd3xwz8kBRSQFfKItrG6.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/mpnyGWamInNd9jTxCmNeRvY1pRf.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/o2jiE79h9yNcG8cMKFJKJZyBsOb.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/foLqVm07AGuE4WxKK9ZXmiwncVV.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/3deiogeaUgyQMGSnrVM6GiSAwaT.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vmqTlfC3oOfp2xlIjYOdv7CipGK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/zNs6ysCxgJoqjpkDlo1rCLAsmwR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/nAHNUVEBpHF1zbtCFvStAuxUPs9.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/F0AuUHCNLyBQCL9IeROkIRokLF.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fwrGilnnwzl8UFruUT8kHiQ8O4L.jpg"}}
April 10, 2019
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cae21dbc3a3683c36a8c625","department":"Writing","job":"Novel","person_id":67218,"season_id":11458}
translations a
 • "zh-TW"
January 5, 2019
season u
 • {"season_id":11458,"season_number":1}
February 2, 2018
overview a
 • "전편인 사조영웅전에서 사망한 양강의 아들 양과(楊過)가 아버지의 죽음을 둘러싼 은원을 알아가고, 사회적 관습을 뛰어넘는 스승 소용녀(小龍女)와의 사랑을 이루기 위해 투쟁하는 것이 작품의 주내용이다."
name a
 • "신조협려"
translations a
 • "ko-KR"
December 7, 2017
overview a
 • "南宋末年,赤练仙子李莫愁(孟广美 饰)在江南一带找昔日恋人陆展元(胡东 饰)寻仇。大侠郭靖(王洛勇 饰)与妻子黄蓉(孔琳 饰)在帮忙救助陆展元一家时,发现了乞丐少年杨过(叮当 饰)是其结拜兄弟杨康之子,于是带他回到桃花岛并送到了全真教学艺。成年后的杨过(黄晓明 饰)在全真教中受尽欺辱,幸亏得到了古墓派传人小龙女(刘亦菲 饰)的搭救,从此以后杨过便拜在小龙女门下,并与她开展了一段旷世绝恋。与此同时,郭靖的两个女儿郭芙(陈紫函 饰)与郭襄(杨幂 饰)都阴差阳错的喜欢上了杨过,但却给杨过带来了不同的命运。与此同时蒙古大军对南宋山河虎视眈眈,杨过面对国仇家恨以及儿女情仇,终于从浪荡少年变成了一代神雕大侠,苦等16年后与小龙女也最终修成正果。"
name a
 • "神雕侠侣"
translations a
 • "zh-CN"
May 27, 2017
plot_keywords a
 • {"name":"wuxia","id":184656}
genres d
 • {"name":"Sci-Fi \u0026 Fantasy","id":10765}
genres d
 • {"name":"Drama","id":18}
genres a
 • {"name":"Sci-Fi \u0026 Fantasy","id":10765}
genres a
 • {"name":"Drama","id":18}
name a
 • "The Return of the Condor Heroes"
languages u
 • ["en"]
 • ["zh"]
homepage d
 • "http://tvcity.tvb.com/drama/the_saviour_of_the_soul/frontpage/index.html"
status u
 • "Returning Series"
 • "Ended"
original_name u
 • "The Return of the Condor Heroes"
 • "神雕侠侣"
iso_639_1 u
 • "en"
 • "zh"
created_by d
 • {"person_id":67218}
November 6, 2016
imdb_id a
 • "tt1096982"
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Gongsun Zhi","credit_id":"581f363f9251412705005b28","order":10,"person_id":213438}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Zhou Botong","credit_id":"581f35f792514127e300540a","order":9,"person_id":1081092}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Lu Wushuang","credit_id":"581f358f92514170a1002b09","order":8,"person_id":1004568}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Guo Fu","credit_id":"581f35369251412152005427","order":7,"person_id":593166}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Li Mochou","credit_id":"581f3509c3a36860b90051d0","order":6,"person_id":554085}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Huang Rong","credit_id":"581f34dac3a36860c900509e","order":5,"person_id":1183504}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"เอี้ยก๊วย","credit_id":"5257576e760ee36aaa251e22","order":0,"person_id":109434}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Yang Guo","credit_id":"5257576e760ee36aaa251e22","order":0,"person_id":109434}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Guo Jing","credit_id":"581f34749251412562005113","order":4,"person_id":133957}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5257576e760ee36aaa251e22","order":0,"person_id":109434,"season_id":11458}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"เอี้ยก๊วย","credit_id":"5257576e760ee36aaa251e22","order":0,"person_id":109434}
plot_keywords a
 • {"name":"the return of the condor heroes (2006)","id":230427}
genres d
 • {"name":"Sci-Fi \u0026 Fantasy","id":10765}
genres d
 • {"name":"Drama","id":18}
genres a
 • {"name":"Sci-Fi \u0026 Fantasy","id":10765}
genres a
 • {"name":"Drama","id":18}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"581f3262925141279a004fd4","department":"Directing","job":"Director","person_id":1251599,"season_id":11458}
alternative_titles a
 • {"title":"มังกรหยก ภาค 2","iso_3166_1":"TH"}
th-TH
overview a
 • "เนื้อเรื่องกล่าวต่อจาก เรื่อง มังกรหยก เริ่มต้นด้วยการฆ่าล้างตระกูลเล็ก โดย ลี้มกโช้ว จนดำเนินเรื่องไปเจอกับเอี้ยก้วยในวัยเด็ก จนเอี้ยก้วยได้ไปเป็นศิษย์ก๊วยเจ๋งที่เกาะดอกท้อ แต่โดนกลั่นแกล้งประจำ ต่อมาก๊วยเจ๋งฝากให้เป็นศิษย์สำนักช้วนจินก่า แต่ก็โดนอาจารย์กับศิษย์ดุด่ากลั่นแกล้งต่างๆนานา จนได้มาพบกับยายซุนและเซียวเล่งนึ่ง ที่สำนักสุสานโบราณ เอี้ยก้วยกราบเซียวเล้งนึ่งเป็นอาจารย์ ทั้งสองได้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย"
th-TH
name a
 • "มังกรหยก ภาค 2"

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login