517 Changes

June 18, 2017
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49406}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kriminalhauptkommissar Leo Kress","credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","order":12,"person_id":26350,"season_id":49409}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kriminalhauptkommissar Leo Kress","credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","order":12,"person_id":26350,"season_id":49408}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Kriminalhauptkommissar Leo Kress","credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","order":12,"person_id":26350,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49406}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49407}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49408}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49409}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49410}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49415}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49416}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49413}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49382}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49418}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49417}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49419}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":66600}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf0760ee346618a8c83","person_id":70887,"season_id":87092}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":87092}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":87092}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":87092}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":66599}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727dfd0e0a2672eb00237a","person_id":37107,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":66598}
season_regular d
 • {"credit_id":"55493f2f92514104cd000609","person_id":1237900,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e470e0a2672e5002431","person_id":18537,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e0c0e0a2672f40023a6","person_id":17545,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf0760ee346618a8c83","person_id":70887,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727e350e0a2672f40023a8","person_id":38848,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf1760ee346618a8e91","person_id":26350,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"53727d9e0e0a2672f40023a0","person_id":12747,"season_id":49421}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf0760ee346618a8c83","person_id":70887,"season_id":87096}
season_regular d
 • {"credit_id":"5258ebf0760ee346618a8c83","person_id":70887,"season_id":87093}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login