2 Changes

June 7, 2017
overview a
  • Странно нещо е любовта! Можеш цял живот да търсиш идеалната половинка и когато най-малко очакваш, да я откриеш съвсем случайно. А може и тя да е пред очите ти през цялото време, а ти да не я забелязваш.
  • За Кейт и Бен, за радост, е валиден първият вариант - двамата се намират и привличането е мигновено. Много малко време им трябва, за да осъзнаят, че са един за друг. Не така мислят най-добрите им приятели Лари и Кони обаче – те са настроени доста цинично и нямат вяра, че връзката им има бъдеще.
  • Разбира се, тази нагласа се дължи най-вече на личното убеждение и на Лари, и на Кони, че истинската любов не съществува. Опитите четиримата да излизат заедно по традиция са съпроводени от множество забавни ситуации, провокирани най-вече от нежеланието на Лари и Кони да демонстрират каквато и да било поносимост един към друг. Но с времето е възможно това да се промени…
name a
  • Щура любов

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page