76 Changes

June 28, 2020
season u
 • {"season_id":8306,"season_number":1}
May 21, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/rLy3MQrbJO3eKMs0TsyKtLz15K7.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2fokK3Q98JcV2EkRMSkyiDlrssx.jpg"}}
en-US
videos a
 • {"id":"5ec6ed3b6c849200212ab1e0","name":"Head of the Class - Season One Open","key":"Xjb3Py_37nM","size":480,"site":"YouTube","type":"Opening Credits"}
March 13, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/lTpL3zgxkRiJYFW3DQTkPigSK6P.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/jvVXEHYQMh3t1KcrZT5u2JukGaK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/Dyy3E7SqkeuYpiQET2rIwsGPxZ.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/3hwdZ1e7rCDdtf6oYdN3TzcelyK.jpg"}}
August 17, 2019
it-IT
name a
 • "Segni particolari: genio"
allow_new_seasons u
 • true
translations a
 • "it-IT"
November 4, 2018
plot_keywords a
 • {"name":"gifted children","id":228924}
September 23, 2017
overview a
 • "Началник на класа е телевизионен сериал, който се излъчваше в периода от 1986-та до 1991-ва година. В центъра на сюжета е клас от деца с изключителни възможности и техния учител Чарли Мур. Специалното обучение на децата е подпомагано от \"Програмата за индивидуализация на учениците\" в гимназията \"Монро\", намираща се в центъра на Манхатън. Чарли Мур успява да насочи учениците си в правилната посока и всички те демонстрират знания, които ги издигат над останалите деца на тяхната възраст. Но скоро става ясно, че те все още не са наясно с откритите човешки взаимоотношения и що се отнася до самите тях те тепърва трябва да опознаят вътрешното си Аз."
name a
 • "Началник на класа"
translations a
 • "bg-BG"
May 16, 2016
season u
 • {"season_id":8305,"season_number":2}
January 14, 2016
name a
 • "Староста класса"
translations a
 • "ru"
January 9, 2016
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9c760ee36aaa048451","person_id":"52573d9a760ee36aaa04844c","season_id":8304}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9c760ee36aaa048451","person_id":"52573d9a760ee36aaa04844c","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9c760ee36aaa048451","person_id":"52573d9a760ee36aaa04844c","season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","person_id":"4bc88b51017a3c122d0016b9","season_id":8302}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","person_id":"4bc88b51017a3c122d0016b9","season_id":8304}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","person_id":"4bc88b51017a3c122d0016b9","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","person_id":"4bc88b51017a3c122d0016b9","season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa048218","person_id":"52572999760ee3776a2b474c","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa048218","person_id":"52572999760ee3776a2b474c","season_id":8306}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5691ce3dc3a3684d040008b8","order":19,"person_id":1561060,"season_id":0}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Viki Amory","credit_id":"5691ce3dc3a3684d040008b8","order":19,"person_id":1561060,"season_id":0}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5691ce3dc3a3684d040008b8","order":20,"person_id":1561060,"season_id":8302}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"5691ce3dc3a3684d040008b8","order":19,"person_id":1561060,"season_id":8303}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa0481f0","person_id":"4bc88ac7017a3c122d0003b9","season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa0481f0","person_id":"4bc88ac7017a3c122d0003b9","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa0481f0","person_id":"4bc88ac7017a3c122d0003b9","season_id":8304}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482e6","person_id":"525330b319c295794000f4e1","season_id":8303}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482e6","person_id":"525330b319c295794000f4e1","season_id":8302}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jawaharlal Choudhury","credit_id":"5691cde192514115d1000816","order":19,"person_id":1386632,"season_id":8304}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jawaharlal Choudhury","credit_id":"5691cde192514115d1000816","order":19,"person_id":1386632,"season_id":8305}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jawaharlal Choudhury","credit_id":"5691cde192514115d1000816","order":18,"person_id":1386632,"season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa04830e","person_id":"4bc890e9017a3c122d00b4f2","season_id":8302}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa04830e","person_id":"4bc890e9017a3c122d00b4f2","season_id":8303}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Dr. Harold Samuels","credit_id":"5691cd5cc3a3684d0b0007b0","order":17,"person_id":544816}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d99760ee36aaa0481c8","person_id":"4bc89a9a017a3c122d020e0e","season_id":8303}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","person_id":"4bc890a1017a3c122d00ace9","season_id":8302}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","person_id":"4bc890a1017a3c122d00ace9","season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","person_id":"4bc890a1017a3c122d00ace9","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","person_id":"4bc890a1017a3c122d00ace9","season_id":8304}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048426","person_id":"4bc8b2ea017a3c122d05b9ca","season_id":8302}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048426","person_id":"4bc8b2ea017a3c122d05b9ca","season_id":8304}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048426","person_id":"4bc8b2ea017a3c122d05b9ca","season_id":8305}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048426","person_id":"4bc8b2ea017a3c122d05b9ca","season_id":8306}
season_regular d
 • {"credit_id":"52573d9a760ee36aaa048426","person_id":"4bc8b2ea017a3c122d05b9ca","season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","order":9,"person_id":690,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Jasper Kwong","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048336","order":9,"person_id":690,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","order":3,"person_id":9188,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Billy MacGregor","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048240","order":3,"person_id":9188,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9c760ee36aaa048451","order":16,"person_id":1232062,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Aristotle McKenzie","credit_id":"52573d9c760ee36aaa048451","order":16,"person_id":1232062,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d99760ee36aaa0481f0","order":1,"person_id":52422,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Alex Torres","credit_id":"52573d99760ee36aaa0481f0","order":1,"person_id":52422,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"T.J.","credit_id":"52573d99760ee36aaa048218","order":2,"person_id":1230009,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Theola June 'T.J.' Jones","credit_id":"52573d99760ee36aaa048218","order":2,"person_id":1230009,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa04830e","order":8,"person_id":9314,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Maria Borges","credit_id":"52573d9a760ee36aaa04830e","order":8,"person_id":9314,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482e6","order":7,"person_id":1212071,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Janice Lazarotto","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482e6","order":7,"person_id":1212071,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d99760ee36aaa0481c8","order":0,"person_id":35516,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Charlie Moore","credit_id":"52573d99760ee36aaa0481c8","order":0,"person_id":35516,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0483ae","order":12,"person_id":70804,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Dennis Blunden","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0483ae","order":12,"person_id":70804,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482be","order":6,"person_id":65397,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Sarah Nevins","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0482be","order":6,"person_id":65397,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048386","order":11,"person_id":53177,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Eric Mardian","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048386","order":11,"person_id":53177,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0483d6","order":13,"person_id":102435,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Alan Pinkard","credit_id":"52573d9a760ee36aaa0483d6","order":13,"person_id":102435,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048290","order":5,"person_id":158769,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Simone Foster","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048290","order":5,"person_id":158769,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa04835e","order":10,"person_id":1212026,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Arvid Engen","credit_id":"52573d9a760ee36aaa04835e","order":10,"person_id":1212026,"season_id":8303}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048268","order":4,"person_id":2842,"season_id":8303}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Bernadette Meara","credit_id":"52573d9a760ee36aaa048268","order":4,"person_id":2842,"season_id":8303}
production_companies a
 • {"id":71949,"name":"Eustis Elias Productions"}
production_companies a
 • {"id":1957,"name":"Warner Bros. Television"}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/lTpL3zgxkRiJYFW3DQTkPigSK6P.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/lTpL3zgxkRiJYFW3DQTkPigSK6P.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/Dyy3E7SqkeuYpiQET2rIwsGPxZ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/Dyy3E7SqkeuYpiQET2rIwsGPxZ.jpg","iso_639_1":"en"}}
plot_keywords a
 • {"name":"manhattan","id":201211}
plot_keywords a
 • {"name":"high school","id":8507}
plot_keywords a
 • {"name":"sitcom","id":193171}
plot_keywords a
 • {"name":"teen comedy","id":155722}
genres d
 • {"name":"Comedy","id":35}
genres a
 • {"name":"Comedy","id":35}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login