230 Changes

December 1, 2020
season u
 • {"season_id":7554,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":7558,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":7556,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":7557,"season_number":2}
October 4, 2020
season u
 • {"season_id":7555,"season_number":6}
October 3, 2020
season u
 • {"season_id":7558,"season_number":5}
October 2, 2020
season u
 • {"season_id":7558,"season_number":5}
September 30, 2020
season u
 • {"season_id":7554,"season_number":4}
September 29, 2020
season u
 • {"season_id":7554,"season_number":4}
September 28, 2020
season u
 • {"season_id":7558,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":7556,"season_number":3}
September 27, 2020
season u
 • {"season_id":7557,"season_number":2}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Elaine Duchamps","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7557,"order":10}
September 24, 2020
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
September 14, 2020
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
June 19, 2020
tagline a
 • "117 Episoden, Gesamt-Laufzeit ca. 5850 min"
June 11, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/wOdFVRSwiWGuhQ7rPtZHq24wbet.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/7EdnjzWzugVYZtmM1pKgpNaOVwU.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/i27Se7bO4Lr3lqwan465PmfvhqM.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/gJ8SxsNNbKJ295AyGA4aUIvVpu8.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/y6ZHSbvALcFdaK2awXswY8wuE8g.jpg"}}
June 2, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/y6ZHSbvALcFdaK2awXswY8wuE8g.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wOdFVRSwiWGuhQ7rPtZHq24wbet.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gJ8SxsNNbKJ295AyGA4aUIvVpu8.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/i27Se7bO4Lr3lqwan465PmfvhqM.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/7EdnjzWzugVYZtmM1pKgpNaOVwU.jpg"}}
May 26, 2020
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
May 21, 2020
overview u
 • "Медицинска криминална драма.\n\nД-р Джордан е съдебен патолог, която губи работата си в Бостън. Заради любовта си към разгадаване на убийствата, тя често излиза извън лабораторията. След години стар съюзник я отървава от съдебен спор заради обучение в Лос Анжелис и я наема на предишното и работно място в Бостън.\n\nТя все още е непримирима и неконтролируема, когато си намисли нещо, но е толерирана от шефа си, защото е много добра в работата. Заедно с баща си (детектив от полицията) те често разгадават случаи, като играят на роли. Това е стара тяхна игра от детството - \"ти си убиецът аз съм жертвата и ще разгадаем какво се е случило\". Силата, която движи Джордан в тази тежка работа с разгадаването на случаите, е най-дългият казус в живота й, който трябва да разреши - убийството на майка й."
 • "Д-р Джордан е съдебен патолог, която губи работата си в Бостън. Заради любовта си към разгадаване на убийствата, тя често излиза извън лабораторията. След години стар съюзник я отървава от съдебен спор заради обучение в Лос Анжелис и я наема на предишното и работно място в Бостън. Тя все още е непримирима и неконтролируема, когато си намисли нещо, но е толерирана от шефа си, защото е много добра в работата. Заедно с баща си (детектив от полицията) те често разгадават случаи, като играят на роли."
tagline a
 • null
April 4, 2020
season u
 • {"season_id":7556,"season_number":3}
March 31, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/7IV0UngPvvbMZsmPboaaD8fR1qX.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/khOFbG0Gf6SZZ2ORnnHw3QuPyaB.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/khOFbG0Gf6SZZ2ORnnHw3QuPyaB.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/khOFbG0Gf6SZZ2ORnnHw3QuPyaB.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/iCrOv6RzSwNmyLZeHXz0fHHUeeD.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/en6kDnUjK0nFD49RvIIEzdpUGGJ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/7IV0UngPvvbMZsmPboaaD8fR1qX.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3x5pyd4TcN3x1gKi1lYdvwepY7S.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/rLVy7Ja0NDrDBiUJ9k27CfmEZVQ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/mL3dNFGV2ZYrMPiL5V7m6gnThgZ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/ypQ1VwnanP4xJyRHWXcQYzbFDbl.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gi7EiGtOLSxKkw3eQwMovHAYjal.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/12c1OOEIdo4eih6d7u6gX2uHw2T.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/qj9cs8kR9t4SFtAs1AMDs4SZsBr.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/A8yDBat2dupTrP9iAlsO91El2rt.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/dzQ1MbWn0sFDCE2TZ8QHwrQJxIZ.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/8P6kzhjaIYfRJOgkoZ3fUZxNn6v.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/qj9X1RgOuAemI6GcE82PJp4NljT.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/fZrHg1g7HpVmSUUyC0PRujSsmjj.jpg"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/oZlN6W1qdjh1kOZCqZMCXvOKhQN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/oZlN6W1qdjh1kOZCqZMCXvOKhQN.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/oZlN6W1qdjh1kOZCqZMCXvOKhQN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/1fLufp1ZI2cofG4rV2xYYk4ahSS.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bywFoHoLZvW2vxDc7n4ToAKkR0y.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bywFoHoLZvW2vxDc7n4ToAKkR0y.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bywFoHoLZvW2vxDc7n4ToAKkR0y.jpg"}}
March 22, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/vJI3iSdKORILyVNZ0z0rqPTfIIn.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/iA89aqV6509imwOrtR92twEQkkq.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/kn4C1bY6Mxr0XLWZ1BNX7K1TZoK.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/t0hB7inbVktlY2Yoi2BFwgzm3gF.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/rGGgSp458pMXQX6ujRLnKm8y5lu.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/iqJRdcXKsKXUWODyGJFabUuJdbV.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/55q8lQMdiaBLa7wqhESS2wCUTlf.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/aBQLr5CjHTFNWGCb7iyJgOqD1zC.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/3NTS3jMSkZBn9RwzvmfP3k1wQl9.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/l34aBp1tYPR1QaDWVJm3R6o4WYM.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/dWcDbKXipuKmo5XtdSBSu9QkkbI.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/io5TCRAO7b9OzN25AgwPf8BbzhO.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/AuD9u8sCArd5UamiyZ85SNDxWYd.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/2Ub3hOc2AJdToKcOvQng14pdbK0.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/uHQiNTcDlKhzLhcKRQyDcKrxvY7.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/dV425XvJIRjiroqGp5myzQ7kVis.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/y3pWr4Ebm7L7oeBcfJSQcjYhOHt.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/1QM1oDCDGf7nZ6VvX16Jvxiyk5t.jpg"}}
February 22, 2020
season u
 • {"season_id":7557,"season_number":2}
February 7, 2020
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
October 11, 2019
season u
 • {"season_id":7556,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":7557,"season_number":2}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lu Simmons","credit_id":"52573607760ee3776a3b2929","order":11,"person_id":57451,"season_id":7555}
season u
 • {"season_id":7558,"season_number":5}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lu Simmons","credit_id":"5da03a33e54d5d001d828730","person_id":57451,"season_id":7555,"order":500}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Lu Simmons","credit_id":"5da03a33e54d5d001d828730","order":11,"person_id":57451,"season_id":7555}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Peter Winslow","credit_id":"5da0391eae3668001f202153","order":10,"person_id":38583,"season_id":7556}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Woody Hoyt","credit_id":"52573613760ee3776a3b45b0","person_id":3035,"season_id":7556,"order":2}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Woody Hoyt","credit_id":"52573613760ee3776a3b45b0","person_id":3035,"season_id":7557,"order":2}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Woody Hoyt","credit_id":"52573613760ee3776a3b45b0","person_id":3035,"season_id":7559,"order":2}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","order":10,"person_id":81726,"season_id":7557}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Elaine Duchamps","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","order":10,"person_id":81726,"season_id":7557}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7555,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7558,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7554,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7556,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7559,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"","credit_id":"52573614760ee3776a3b46f4","person_id":81726,"season_id":7560,"order":10}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Trey Sanders","credit_id":"52573614760ee3776a3b46ba","person_id":932967,"season_id":7558,"order":8}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Trey Sanders","credit_id":"52573614760ee3776a3b46ba","person_id":932967,"season_id":7555,"order":8}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Max Cavanaugh","credit_id":"52573614760ee3776a3b4680","person_id":18328,"season_id":7556,"order":371}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Max Cavanaugh","credit_id":"52573614760ee3776a3b4680","person_id":18328,"season_id":7554,"order":371}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Max Cavanaugh","credit_id":"52573614760ee3776a3b4680","person_id":18328,"season_id":7558,"order":371}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Max Cavanaugh","credit_id":"52573614760ee3776a3b4680","person_id":18328,"season_id":7555,"order":371}
season u
 • {"season_id":7554,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":7559,"season_number":1}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Trey Sanders","credit_id":"52573614760ee3776a3b46ba","person_id":932967,"season_id":7554,"order":8}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login